Đề thi học kì i sinh 10 ban cơ bản sinh học 10 lam phung hoang

đề thi giữa I lớp 10(có đáp an)

đề thi giữa kì I lớp 10(có đáp an)
... chậm dần đều? a Đ i chiều dơng để có a...
 • 5
 • 4,324
 • 27

Đề thi cuối I 09- 10

Đề thi cuối kì I 09- 10
... n i lên ý nghĩa câu chuyên? a Có nhiều tiền làm tất việc b Ph i siêng làm việc kiếm nhiều tiền c Có làm lụng vất vả ngư i ta biết quý đồng tiền Câu đặt theo mẫu Ai nào? a Ngư i cha vứt nắm tiền ... KT ĐK – CU I HỌC KÌ I – NH 2 009-2 010 MÔN TIẾNG VIỆT ( VIẾT ) LỚP Th i gian 45 phút MẬT MÃ SỐ THỨ TỰ SỐ BÁO DANH I M MẬT MÃ Chính tả SỐ THỨ TỰ ( 15 phút) Học sinh viết hai khổ thơ ... ngư i Chăm siêng c Hũ bạc tiêu không hết hai bàn tay 9.Trong câu “ Có làm lụng vất vả ngư i ta biết quý đồng tiền”, từ hoat động là: a đồng tiền b vât vả c làm lụng 10. Tìm từ ngữ thích hợp i n...
 • 5
 • 211
 • 0

Đề thi hịc I sinh 8

Đề thi hịc kì I sinh 8
... ngo i, lớp có dọc vòng, lớp niêm mạc lớp niêm mạc có nhiều tuyến tiết dịch ruột tế bào tiết chất nhày) có thành mỏng (1đ) Sau tiêu hóa ruột non có: đường, axit béo glixerin, axit amin, mu i khoáng ... trình tổng hợp từ chất đơn giản thành chất phức tạp đực trưng thể tích lũy lượng (1đ ) Đồng hóa Dị hóa Tổng hợp chất Phân gi i chất Tích lũy lượng Gi i phóng lượng Câu i m Thành ruột non có cấu...
 • 2
 • 62
 • 0

DE THI GIUA KI I -K5 NH 10-11

DE THI GIUA KI I -K5 NH 10-11
... vệ m i trường -Có th i độ nghiêm túc kỳ thi TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH PHÚ A KH I: V ĐỀ THI GIỮA KỲ II Năm học:2010 -2011 I. MỤC TIÊU MÔN: TIẾNG VIỆT(VIẾT) * Ki n thức - Ki m tra viết tả “Quang c nh ... n i - Vàng kim lo i quý BIỂU I M: i m Từ câu -5: (m i câu : 0,5 i m) Câu 6: 1, i m Câu 7: 1,5 i m(m i câu đặt : 0,75 i m) TRƯỜNG T.H THANH PHÚ A KH I: V HƯỚNG DẪN CHẤM GIỮA KỲ I MÔN THI: TIẾNG ... – - 1,5 – - 0,5 i m KH I: V ĐỀ THI GIỮA KỲ I Năm học:2010 -2011 I. MỤC TIÊU MÔN: TIẾNG VIỆT(ĐỌC) * Ki n thức - Ki m tra đọc : “Quang c nh làng mạc ngày mùa” trả l i câu h i -Ki m tra kỹ dùng từ...
 • 11
 • 161
 • 0

Ma trận đề kiểm tra I Sinh 6 (10-11)

Ma trận đề kiểm tra kì I Sinh 6 (10-11)
... Chất lượng kh i lượng rễ củ bị giảm sau hoa C Củ nhanh bị hư hỏng D Để hoa Rễ hút nước nhờ vào phận: A Miền tăng trưởng C Miền chóp rễ B Các lông hút miền hút D Miền bần Câu : (2đ) i n từ thích ... có chức i u khiển hoạt động sống tế bào là: … Chứa dịch tế bào là: Câu Hãy chọn n i dung cột B phù hợp v i cột A để viết vào cột trả l i bảng sau cho phù hợp: Cột A Cột B Trả l i Các phận ... trước hoa, tạo ngư i ta thường bấm ngọn, kết hợp v i tỉa cành? III Đáp án hướng dẫn chấm (biểu i m): Câu 1: (1đ) 0.25đ/ ý đúng: STT Tên Đặc i m Có hoa Không có hoa Cây lâu năm Cây năm Cây ngô...
 • 3
 • 315
 • 2

Bài soạn Đề thi cuối I năm học 2010-2011

Bài soạn Đề thi cuối kì I năm học 2010-2011
... hơng n i sinh lớn lên ng i, quê hơng đợc so sánh v i ng i mẹ sinh nu i dỡng chúng ta) Họ tên Lớp B i kiểm tra định Cu i I Năm học 2010-2011 môn tiếng việt lớp Ngàytháng 12 năm 2010 A, kiểm ... + Đọc tiếng, từ: 3 i m (Đọc sai d i tiếng: 2,5 i m; đọc sai tiếng: i m; đọc sai tiếng: 1,5 i m; đọc sai tiếng: 1,0 i m; đọc sai 10 tiếng :0,5 i m; đọc sai 10 tiếng: 0 i m) +Ngắt nghỉ dấu ... lan, liên hoan, thi u niên 4,Tập làm văn (5 đ): -Gi i thi u đợc thành viên tổ (1 i m) -Nêu đợc hđ tổ (3 i m) + Thi đua học tập giành nhiều i m tốt + Làm báo tờng, trang trí lớp học + Thi thể...
 • 14
 • 346
 • 0

ĐÊ THI CUOI KI I TOAN+ TV LƠP2 09-10

ĐÊ THI CUOI KI I TOAN+ TV LƠP2 09-10
... treo Ch i Rơm lên đinh sau cánh cửa CÂU a TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN TÊN:………………………………… LỚP…2……………………… I M I SỐ BÁO DANH KT ĐK – CU I HỌC KÌ I – NH 2009-2010 MÔN TIẾNG VIỆT ( VIẾT) LỚP Th i gian ... CU I I PHẦN I: i m B i 1: ( i m) b Viết số: - Chín mư i hai…92…………………………………………… - Năm mư i lăm : …55…………………………… b Viết số 68; 33; 52; 46 vào ô trống cho thứ tự 70 68 60 52 50 46 40 33 B i ... B i 3: ( i m ) : Tìm x 34 – x = 19 X = 34 – 19 X = 15 B i ( i m ) Một bến xe có 81 ô tô , sau số ô tô r i bến, bến l i 15 ô tô H i có bao nhieu ô tô r i bến ? B i gi i Số ô tô r i bến 81 –...
 • 9
 • 165
 • 0

Đề thi cuối I(2010-2011) Tin học

Đề thi cuối kì I(2010-2011) Tin học
... Thông tin xung quanh ta có dạng thông tin: “Âm thanh, hình ảnh văn bản” Ví dụ minh hoạ dạng thông tin: Mỗi ví dụ cho dạng thông tin 0,5 điểm Về thông tin Âm thanh: Nghe dài phát xã nhà Về thông tin ... computer/ Restart II/ PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Câu 1: Em cho biết thông tin xung quanh ta có dạng thông tin? Cho ví dụ minh hoạ dạng thông tin? Câu 2: Em cho biết phận máy tính làm gì? ... KHỐI I/ PHẦN THI TRẮC NGHIỆM ( điểm) Mỗi câu 0,5 điểm Câu 1: b Câu 2: a Câu 3: c Câu 4: d Câu 5: d Câu 6: a Câu 7: a Câu 8: a Câu 9: d Câu 10: a II/ PHẦN TỰ LUẬN ( điểm) Nêu dạng thông tin 0,5 điểm...
 • 3
 • 151
 • 0

Đề thi cuối I (2010-2011)Tin học

Đề thi cuối kì I (2010-2011)Tin học
... CÁCH CHO I M VÀ ĐÁP ÁN KH I I/ PHẦN THI TRẮC NGHIỆM ( i m) M i câu 0,5 i m Câu 1: b Câu 2: a Câu 3: c Câu 4: d Câu 5: d Câu 6: a Câu 7: a Câu 8: a Câu 9: d Câu 10: a II/ PHẦN TỰ LUẬN ( i m) Nêu ... tin 0,5 i m Câu 1: Thông tin xung quanh ta có dạng thông tin: “Âm thanh, hình ảnh văn bản” Ví dụ minh hoạ dạng thông tin: M i ví dụ cho dạng thông tin 0,5 i m Về thông tin Âm thanh: Nghe d i ... II/ PHẦN TỰ LUẬN ( i m) Câu 1: Em cho biết gõ phím 10 ngón tay có l i ích gì? Nêu qui tắc gõ phím? Câu 2: Em nêu bước tô màu hình vẽ chương trình Paint cách tô màu màu ...
 • 3
 • 148
 • 0

Câu hỏi ma trận đề kiểm tra I sinh học 11

Câu hỏi ma trận đề kiểm tra kì I sinh học 11
... khí câu (0.25 i m) Câu câu câu (2,5 i m) (4,25 i m) (2 i m) (0,25 i m) (1 i m) (7 i m) (3 i m) ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I SINH HỌC 11 I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Khoanh tròn vào câu trả l i (A ... (1 i m) Câu 15 câu câu (2 i m) Câu 1 câu TỔNG VẬN DỤNG TNKQ TNTL - Quang hợp câu (1 i m) Câu TNKQ TNTL câu (3 i m) câu (1 i m) câu (2 i m) câu (2 i m) câu (2 i m) 15 câu câu - Bề mặt trao đ i ... nu i thể không bị pha trộn T i tăng diện So sánh hướng Có ph i diện tích tích l i làm động ứng động? lớn tăng suất suất trồng trồng? cao hay không? MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SINH HỌC...
 • 10
 • 298
 • 1

Ma trận đề kiểm tra ki I sinh học 12

Ma trận đề kiểm tra ki I sinh học 12
... biến đ i đồng loạt ki u hình ki u gen gi i hạn phản ứng ki u gen i u ki n m i trường khác gi i hạn biến đ i gen i u ki n m i trường khác gi i hạn phản ứng ki u hình i u ki n m i trường khác Câu ... đột biến i m không làm thay đ i chiều d i gen làm giảm liên kết hidro Khi gen đột biến tự nhân đ i số nucleotit lo i m i trường n i bào ph i cung cấp bao nhiêu? Ngư i ta cho lai hoa đỏ v i hoa ... thu F2 v i tỉ lệ phân li ki u hình là: 315 hoa đỏ : 245 hoa trắng Viết sơ đồ lai từ P đến F2 ? ĐÁP ÁN ĐỀ KI M TRA HỌC KỲ I SINH HỌC 12 I Trắc nghiệm khách quan: B B C A D C D A B 10 11 12 13 14...
 • 8
 • 265
 • 0

Bộ đề kiểm tra giữa học 1 môn toán lớp 11 năm học 2014 2015 đề thi giữa i môn toán lớp 11

Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn toán lớp 11 năm học 2014  2015  đề thi giữa kì i môn toán lớp 11
...  sin x  sin2x b) cos4x    tan2 x  tan2 x  2 c)  sin4 x  cos4 x   3sin4x  d) cos x  sin2x  2cos2 x  sin x  Câu Từ câu h i khó, 10 câu h i trung bình, 15 câu h i dễ lập đề thi ... tiếp hai phép biến hình: Q O,90 V I ,2 v i   I  2; 1 B i Cho hình chóp S.ABCD có đáy tứ giác có cặp cạnh đ i không song song M i m thuộc miền tam giác SCD a/ Tìm giao tuyến hai mặt ... n  1  3 B i Tìm hệ số x khai triển:  2x    x   x   t B i Tìm ảnh đường thẳng (d):   y  3  2t  t  R cách thực liên tiếp hai phép biến hình: Q O,90 V I ,2 v i   I 1; 2...
 • 7
 • 210
 • 2

de thi hoa ki I

de thi hoa ki I
... trục b Mặt tr i chiếu nửa Tr i Đất d Tất ý B Tự luận:4 ( i m) Cho bảng số liệu : Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế số nước, năm 2000 Tên nước Chia % Khu vực I Khu vực II Khu vực III Pháp 5,1 ... số liệu : Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế số nước, năm 2000 Tên nước Chia % Khu vực I Khu vực II Khu vực III Pháp 5,1 27,8 67,1 Mê hi cô 28,0 24,0 48,0 Việt Nam 68,0 12,0 20,0 a Vẽ biểu ... nước, dòng biển phân lo i thành: a Dòng biển nóng, dòng biển lạnh b Dòng biển thường xuyên, dòng biển theo mùa c Dòng biển mặt, dòng biển đáy d Dòng biển chiều, dòng biển xoay chiều 13 Một số...
 • 6
 • 177
 • 0

Xem thêm