Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học 10 nguyễn văn định

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10

Chuyên đề bồi dưỡng HSG sinh học lớp 10
... A 108 ,162,432 ,378 B 162 ,108 , 378 , 432 C 108 ,162 ,378 ,432 D.162 , 108 ,432, 378 Q trình dịch mã cần 1795 lượt tARN tương ứng với số rN A,U,G,X đối mã ? A 108 , 162 ,432 ,378 B.540, 810, 1890 ... đoạn ADN thay đoạn mồi ) b Ở sinh vật nhân thực Sự nhân đơi sinh vật nhân thực nhìn chung giống sinh vật nhân sơ - Ở sinh vật nhân sơ có điểm khởi đầu chép (Ori C), sinh vật nhân thực, hệ gen lớn, ... học xong học sinh cần phải: - Nêu khái niệm đặc điểm chung mã di truyền - Trình bày chế dịch mã Kĩ năng: - Rèn kĩ tư duy, phân tích, tổng hợp khái qt hóa - Phát triển lực suy luận logic học sinh...
 • 30
 • 13,379
 • 164

Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học

Chuyen đề Bồi dưỡng HSG Tiểu học
... toán học - Tổ chức hội toán học, thi đố toán học có điều kiện tổ chức “ câu lạc học sinh yêu toán” - Bồi dưỡng cho em phương pháp học toán cách tự tổ chức tự học nhà gia đình - Kết hợp việc bồi dưỡng ... IB - Giới thiệu ngoại khóa tiểu sử số nhà toán học xuất sắc đặc biệt nhà toán học trẻ tuổi số phát minh toán học quan trọng; đặc biệt biệt gương nhà toán học nước, học sinh giỏi toán địa phương ... mệnh đề cần chứng minh; Y tiền đề lôgíc X ; ; A tiền đề lôgíc B; A mệnh đề biết cho trước; Vai trò ý nghĩa: + Phương pháp chứng minh phân tích lên tự nhiên, thuận tiện mệnh đề chọn làm mệnh đề...
 • 60
 • 298
 • 1

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12

Một số chuyên đề bồi dưỡng môn sinh học lớp 12
... II MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA SỰ PHÁT SINH ĐỘT BIẾN Đột biến tế bào mầm sinh dục đột biến soma Các tế bào thể chia làm hai loại : Các tế bào mầm sinh dục sản sinh tế bào sinh tinh tế bào sinh ... trở nên kháng chất kháng sinh Việc người sử dụng loại thuốc trừ sâu kháng sinh tạo nên môi trường sống sinh vật đột biến tạo cho chúng khả kháng với thuốc trừ sâu kháng sinh nói Các cá thể không ... môi trường ? Ví dụ : Một quần thể E.coli cấy vào môi trường Streptomycin phần lớn vi khuẩn chết Nhưng có số tế bào kháng kháng sinh streptomycin sinh trưởng phát triển mạnh Một câu hỏi đặt : Đột...
 • 13
 • 1,447
 • 1

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học
... cho 37 Bi : Tn ti hay khụng mt a thc P(x) vi h s nguyờn tho iu kin P(1) = 1993 ; P(12) = 1998 HSG QN-N 93-94 x-1 HDn : Gi s tn ti a thc P(x) = anxn + an-1 + + a1x + a0 Xột P(12) - P(1) ... gii phng trỡnh nghim nguyờn Vớ d :Tỡm tt c cỏc s t nhiờn n cho A(n) = 36 + 3n l s chớnh phng ( HSG tnh QN-N) n n-6 A(n) = + = (1+ ) A(n) chớnh phng thỡ (1+ 3n-6 ) chớnh phng t 1+ 3n-6 = y2...
 • 20
 • 205
 • 1

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)

34 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học 9 (phần 1)
... M AgCl M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ta ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na 2O vào nớc, đợc dung dịch ... có màu xanh nóng dd axit đặc trng PHN B: CC CHUYấN C BN BI DNG HSG MễN HO THCS Chuyên đề 1: CƠ CHế Và CÂN BằNG PHơng trình hoá học I/ Phản ứng oxi hoá- khử, không oxi hoá- khử 1/ Phản ứng hoá...
 • 63
 • 2,960
 • 9

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay

30 chuyên đề bồi dưỡng HSG hóa học lớp 8 và lớp 9 cực hay
... dd CuSO4 8% ) lµ Ta cã ph¬ng tr×nh: (560 − x) .8 (560 − x).2 = (g) 100 25 (560 − x).2 16x + = 89 ,6 25 25 Gi¶i ph¬ng tr×nh ®ỵc: x = 80 VËy cÇn lÊy 80 g tinh thĨ CuSO4.5H2O vµ 480 g dd CuSO4 8% ®Ĩ pha ... s¾t t¨ng lµ: 8, 8 - = 0 ,8 gam VËy cã 0 ,8 = 0,1 mol Fe tham gia ph¶n øng, th× còng cã 0,1 mol CuSO4 tham gia ph¶n øng ⇒ Sè mol CuSO4 cßn d : - 0,1 = 0 ,9 mol 0 ,9 Ta cã CM CuSO = 0,5 = 1 ,8 M Bµi 3: ... x M AgCl M NaCl =x 143 = x 2,444 58, 5 mAgCl = y M AgCl M kcl =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2)  x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Tõ (1) vµ (2) => hƯ ph¬ng...
 • 217
 • 3,425
 • 15

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Điện học 7(Cực hay)

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Điện học 7(Cực hay)
... hiệu điện hai đầu bóng đèn theo cờng độ dòng điện qua đèn Biết a- Vẽ bóng đèn có hiệu điện định mức 6V b- Xác định dòng điện qua đèn hiệu điện hai đầu đèn 2,5V Bài 30: Cho dòng điện hiệu điện ... độ dòng điện qua đèn đặt vào hiệu điện 1,5V b- Hiệu điện hai đầu đèn cờng độ dòng điện qua đèn 100mA U (V) (mA) 500 I Gv: NguyenThiThai-Htm-BuonDon-01634548789 Bài tập nâng cao phần điện học U ... Bài tập nâng cao phần điện học Bài 9: Hãy vẽ sơ đồ mạch điện gồm bóng đèn, nguồn điện hai công tắc có ba dây (cái đảo mạch) với yêu cầu: Bật công tắc đèn sáng Mạch điện nh thờng đợc sử dụng...
 • 7
 • 483
 • 7

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9
... M NaCl M AgCl M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ... định khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để hoà tan vào 47g K2O thu đợc dung dịch 21% Đáp số: Khối lợng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na 9, 3g Na 2O vào nớc, đợc dung dịch ... A thu đợc gam muối khác nhau? Bài giải Một toán hoá học thờng phải có phản ứng hoá học xảy mà có phản ứng hoá học phải viết phơng trình hoá học điều thiếu Vậy ta gọi hai kim loại có hoá trị lần...
 • 117
 • 197
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSGHỌC

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HSG CƠ HỌC
... tăng từ đến F = 0,4 N nên cơng thực được: A= 1 F x = 0,4 .10 −2 = 5,33.10 −3 J 2 Bài 82: Khi ca nơ có vận tốc v1 = 10 m/s động phải thực cơng suất P = kw Hỏi động thực cơng suất tối đa P2 = kw ... Hợp lực tác dụng lên vật vật rơi nước là: F = FA – P = 10D’V – 10DV Cơng lực là: A2 = (10D’V – 10DV)h’ Theo định luật bảo tồn cơng: A1 = A2 ⇒ 10DVh = (10D’V – 10DV)h’ ⇒ D= h' D' h + h' Thay số, ... lực cản lực đẩy Acsimet FA: FA = d.V Cơng lực đẩy Acsimet từ D đến E A2 = FA.h0 = d0Vh0 Từ D đến E tác động lực cản lực đẩy Acsimet nên động vật giảm đến E Vậy cơng lực đẩy Acsimét tổng động vật...
 • 33
 • 99
 • 0

CHUYÊN ĐỀ BÔI DƯỠNG HSG HÓA HỌC THCS

CHUYÊN ĐỀ BÔI DƯỠNG HSG HÓA HỌC THCS
... dịch AlCl3 Một số phơng pháp giải toán hoá học thông dụng Phơng pháp số học Giải phép tính Hoá học cấp II phổ thông, thông thờng sử dụng phơng pháp số học: Đó phép tính dựa vào phụ thuộc tỷ lệ ... A thu đợc gam muối khác nhau? Bài giải Một toán hoá học thờng phải có phản ứng hoá học xảy mà có phản ứng hoá học phải viết phơng trình hoá học điều thiếu Vậy ta gọi hai kim loại có hoá trị lần ... 20ml dd NaOH 10ml dd Ba(OH)2 để hoà tan hết 1,08g bột nhôm Chuyên đề 4: Xác định công thức hoá học Phơng pháp 1: Xác định công thức hoá học dựa biểu thức đại số * Cách giải: - Bớc 1: Đặt công thức...
 • 117
 • 155
 • 0

MỘT số CHUYÊN đề bồi DƯỠNG HSG hóa học lớp 9

MỘT số CHUYÊN đề bồi DƯỠNG HSG hóa học lớp 9
... chất nào? Tính số mol chất? c Xác định nồng độ mol/l dung dịch KOH ban đầu? (HSG 95 -96 ) 105 Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu A hợp nguyên tố Cacbon, Hyđrô, Clo sinh 0,22 g CO2 0,9g nước Khi xác ... Trong A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2 gồm chất ghì? Viết phương trình phản ứng? ( HSG 95 -96 ) 103 Hòa tan 1,44g kim loại hóa trị II 150 ml dung dịch H2SO4 0,5M Muốn trung hòa axit dư dung dịch thu phải ... không bị nhiệt phân, muối cacbonat lại bị nhiệt phân -> oxit khí CO2 VI/ Tính chất hóa học kim loại: 1/ Một số oxit kim lọai (Na, K, Ba, Ca) tác dụng với nước → Kiềm + H2 2/ Tác dụng với phi...
 • 39
 • 409
 • 0

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học 6

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Số học 6
... + abc ) : abc = 62 6 260 000 : abc + = 62 6 260 000 : abc = 62 5 abc = 260 000 : 62 5 abc = 4 16 Vậy 260 4 16 : 4 16 = 62 6 Bài 16 Tìm chữ số a số tự nhiên x, cho: ( 12 + 3x ) = 1a 96 Giải ( 12 + 3x ) = ... 20k + 16 Suy 214 = 220 k +6 2 16. 76 36( mod100) Vậy 1414 có hai chữ số tận 36 14 14 Cách Ta có 1414 414 6( mod10) 14 14 1414 = 1410 k + = 1 46. 1410 k 1 46. 76( mod100) 1 46 = 6. 26 2 .64 36( mod100) ... = để 6x có chữ số Xét sáu số x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, chữ số sau lớn chữ số số trớc nên sáu chữ số sáu số khác khác Các chữ số chữ số x, sáu chữ số x khác nhau, khác 0, có chữ số Các chữ số tận...
 • 53
 • 265
 • 0

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Hoá học, 12 phương pháp giải toán Hoá

Chuyên đề Bồi dưỡng HSG Hoá học, 12 phương pháp giải toán Hoá
... → B BX  Cách giải : Đặt ẩn ( a,b …) cho số mol chất hỗn hợp Viết PTHH tính theo PTHH với ẩn Lập phương trình tốn liên lạc ẩn kiện Giải phương trình tìm ẩn Hồn thành u cầu đề 3) Dạng 3: Hỗn ... LOẠI + MUỐI) 25 Phương pháp: -Nếu đề cho khối lượng kim loại tăng lập phương trình đại số Kl kim loại ban đầu(a) – mkim loại phản ứng + mkim loại bám vào = a + mkim loại tăng -Nếu đề cho khối lượng ... 7,3% vừa đủ thu ddA nồng độ muối M 11,96%.tìm kim loại M 29 CHUYÊN ĐỀ 12 CHỨNG MINH HỖN HP KIM LOẠI (MUỐI,AXIT DƯ) Khi gặp toán ta giải sau: - Giả sử hỗn hợp gồm kim loại (hoặc muối) có M nhỏ,để...
 • 31
 • 847
 • 0

Xem thêm