bai 12 thuc hanh thi nghiem sinh học 10 trừ vĩnh phong

bài giảng sinh học 10 bài 12 thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

bài giảng sinh học 10 bài 12 thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
...  Nước không thấm vào không khỏi TB + Nhược trương : Cn < Ct :TB trương nước  Nước vào TB => TB trương nước THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH I Mục tiêu học - Tự thực thí nghiệm qui trình ... => co nguyên sinh => khí khổng đóng Quá trình co nguyên sinh H1: Tế bào bình thường H3: Co nguyên sinh lõm H2: Co nguyên sinh góc H4: Co nguyên sinh lồi III Nội dung cách tiến hành Quan sát ... H3: Tế bào co nguyên sinh góc H2: Tế bào co nguyên sinh lõm H4: Tế bào bình thường III Nội dung cách tiến hành Quan sát Tế bào ban đầu Bước 1: TN co nguyên sinh 3.TN phản co nguyên sinh Bước 1:...
 • 20
 • 3,074
 • 0

bai 12 thuc hành: thí nghiệm co và phản co nguyên sinh"

bai 12 thuc hành: thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
... Câu 4: Các tế bào lúc có khác so với tế bào trước nhỏ nước muối? Thí nghiệm phản co nguyên sinh việc điều khiển đóng mở khí khổng: - GV hướng dẫn làm tiêu trước, HS quan ... thu hoạch theo yêu cầu Yêu cầu thực hành : Câu 1: Vẽ tế bào trạng thái phản co nguyên sinh quan sát kính hiển vi Câu 2: Giải thích khí khổng lúc lại mở trở lại ? V Tổng kết: GV nhận xét thái độ ... thái độ học tập HS thực hành, biểu dương nhóm cá nhân có biểu tốt VI Dặn dò: - Bài thu hoạch nộp vào tuần sau - Đọc trước 13 trang 53, SGK Sinh học 10 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: ...
 • 2
 • 5,306
 • 23

Tài liệu thực hành thí nghiệm sinh học

Tài liệu thực hành thí nghiệm sinh học
... y th c hành sinh h c có hi u qu An toàn thí nghi m th c hành sinh h c 13 Yêu c u v k th c hành sinh h c (theo IBO) 30 Ph n 10 thí nghi m th c hành môn Sinh h c 34 Bài Nh n bi t m t s thành ph ... d n s d ng tài li u Ph n Gi i thi u chung v thí nghi m th c hành môn Sinh h c Vai trò c a d y h c th c hành ñ i v i h c sinh trư ng THPT chuyên Th c tr ng thí nghi m th c hành môn Sinh h c THPTvà ... dư ng h c sinh gi i nghiên c u khoa h c, tham gia vi t tài li u C u trúc tài li u g m có: Ph n Gi i thi u chung v thí nghi m th c hành môn Sinh h c Ph n 10 thí nghi m th c hành môn Sinh h c M...
 • 165
 • 684
 • 11

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH docx

Sinh học 10 cơ bản - Tiết 12: THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM CO VÀ PHẢN CO NGUYÊN SINH docx
... trình tổ chức học: Quan sát tương co phản co nguyên sinh tế bào biểu bì - GV hướng dẫn HS cách tiến hành hướng dẫn SGK - Giải thích thí nghiệm: + Dựa vào kiến thức học, HS giải thích thí nghiệm + ... đầu - Kết luận: Co nguyên sinh tượng quan trọng Dựa vào ta biết tế bào sống hay chết Thí nghiệm co nguyên sinh với việc đóng mở khí khổng - GV hướng dẫn HS cách tiến hành hướng dẫn SGK - Tiến hành ... tương co nguyên sinh dung dịch KNO3 đậm đặc dịch tế bào nên nước chui tế bào qua lớp màng nguyên sinh chất Hiện tượng phản co nguyên sinh nồng độ dịch bào đậm đặc hút nước từ vào làm nguyên sinh...
 • 3
 • 3,546
 • 5

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot
... đong dung dịch 100ml - ũa thủy tinh -Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Chia cột thành nhóm 1 .Thí nghiệm : So sánh tốc độ thoát nước hai mặt Dùng ... hồng 2 .Thí nghiệm : Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Mỗi nhóm làm chậu +Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK +Một chậu đối chứng (2) cho nước Cả chậu bỏ xốp có đục lỗ, xếp hạt nảy mầm vào ... 2 Thí nghiệm - Hạt thóc nảy mầm 2-3 ngày - Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 5 0-1 00 hạt lúa, lỗ cách lỗ 510mm) - Thước nhựa có chia mm - Tấm xốp đặt vừa lòng chậu có khoan lỗ - ng đong...
 • 4
 • 27,898
 • 139

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
... que để khuấy cho phân hò tan hết - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí TaiLieu.VN Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Tiến hành quan sát đo chiều cao chậu thí nghiệm chậu đối chứng, ... nhóm tiến hành thí nghiệm với chọn vườn trường làm thí nghiệm Tên Ngày, nhóm Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt Mặt - Ghi kết thu vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK GV ... Nội dung Page Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát nước Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát hai mặt nước hai mặt GV hướng dẫn Hs bước thực thí Báo cáo thực hành theo mẫu nghiệm: Bước 1: Dùng miếng giấy...
 • 5
 • 9,213
 • 18

THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRUNG HỌC CƠ SỞ - NĂM HỌC 2004-2005 potx

THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRUNG HỌC CƠ SỞ - NĂM HỌC 2004-2005 potx
... tiến hành Hiện tượng quan sát Kết luận, giải thích Dd A : Dd B : Dd C : Dd D : SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG - THI HỌC SINH GIỎI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM TRUNG HỌCCƠ SỞ - NAM HỌC ... CHO KÌ THI THÍ NGHIỆM THỰC HÀNH NĂM HỌC 200 4-2 005 1- Hoá chất : - CaCO3 bột : ½ kg - BaCl2 : 100 gam - ZnSO4 : 100 gam - Na2CO3 : ½ kg - H2SO4 đậm đặc : /2 lít - NH4Cl : ½ kg - NaCl : ½ kg - CuO ... - NAM HỌC 200 4-2 005 - HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN HOÁ HỌC Câu ( 10 phút - điểm ) : Hướng dẫn chấm : - Thao tác: 1đ -Cách tiến hành: 1,5 đ - Kết quả: 0,5 đ - Tường trình : đ - Thao tác...
 • 16
 • 984
 • 6

Thiết kế mô hình ảo và xây dựng các bài thực hành thí nghiệm hóa học chương trình trung học phổ thông – ban cơ bản

Thiết kế mô hình ảo và xây dựng các bài thực hành thí nghiệm hóa học chương trình trung học phổ thông – ban cơ bản
... thuật thực hành học sinh Đề tài Thiết kế thí nghiệm ảo xây dựng thực hành thí nghiệm Hóa học chương trình THPT ban bản xây dựng quay 10 thực hành thí nghiệm gồm 27 video clip thí nghiệm Hóa học ... nghiệm ảo quan sát rõ tượng xảy phản ứng hóa học, nên người nghiên cứu đưa đề tài: Thiết kế thí nghiệm ảo xây dựng thực hành thí nghiệm hóa học chương trình trung học phổ thông ban bản với ... thức học sinh NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Tìm hiểu sở lý luận thực tiễn việc thiết kế hình ảo xây dựng thực hành thí nghiệm hóa học trung học phổ thông Nghiên cứu thực trạng dạy học thực hành thí nghiệm...
 • 118
 • 2,999
 • 11

SKKN Sử dụng các hình vẽ từ SGK để xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển khả năng tư duy và kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học THPT

SKKN Sử dụng các hình vẽ từ SGK để xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển khả năng tư duy và kĩ năng thực hành thí nghiệm hóa học THPT
... kinh nghiệm Sử dụng hình vẽ từ sách giáo khoa để xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển khả thực hành thí nghiệm hóa học 1.2 Khái niệm hình vẽ - Hình vẽ hình ảnh dùng bố cục đường nét để ... nhiệm vụ năm học thực trạng công tác giảng dạy, chọn đề tài: Sử dụng hình vẽ từ sách giáo khoa để xây dựng hệ thống tập nhằm phát triển khả thực hành thí nghiệm hóa học GV thực hiện: Lê ... nghĩa, tác dụng tập hoá học sử dụng hình vẽ Chương HỆ THỐNG BÀI TẬP SỬ DỤNG HÌNH VẼ TỪ SÁCH GIÁO KHOA 2.1 Danh mục hình vẽ khai thác 2.2 Các dạng tập cụ thể 18 2.2.1 Các tập điều...
 • 56
 • 1,061
 • 11

Xem thêm