Bài 4 CACBOHIĐRAT và LIPIT sinh học 10 nguyễn thị huỳnh thư

Giáo án Sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat Lipit

Giáo án Sinh học 10 bài 4: Cacbohidrat và Lipit
... GV chốt ý: +) GV yêu cầu học sinh quan sát H4.2, đọc SGK trả lời câu hỏi sau : II Lipit: (chất béo) Cấu tạo lipit: a Lipit đơn giản: (mỡ, dầu, sáp) - Nêu cấu tạo loại lipit ? +) HS quan sát H4.2, ... Lớp Ngày giảng Sĩ số HS vắng 10C 10D 10E 10G Kiểm tra cũ (5’) - Phân biệt nguyên tố đa lượng với vi lượng? - Vai trò nước tế bào ? Bài a Đặt vấn đề (2’) Trong tế bào có nhiều loại ... câu hỏi giáo b Phôtpholipit: (lipit đơn giản) viên - Gồm phân tử glyxêrol liên kết với +) GV chỉnh lý kết luận axit béo nhóm phôtphat (alcol phức) c Stêrôit: +) GV Tiếp tục yêu cầu học sinh đọc...
 • 6
 • 563
 • 0

Bài 4: Cacbohiđrat lipit ppt

Bài 4: Cacbohiđrat và lipit ppt
... Đường đa gì? Có loại đường đa nào? Hướng dẫn trả lời Câu Nêu chức Cacbohiđrat? Hướng dẫn trả lời Câu Lipit gì? Kể tên số loại lipit nêu chức chúng? Hướng dẫn trả lời Câu Nêu cấu tạo chức mỡ? Hướng ... nên thành phần khác tế bào Câu Hướng dẫn trả lời: - Lipit nhóm chất hữu không tan nước, tan dung môi hữu benzen, ête, clorofooc - Một số loại lipit chức chúng: + Mỡ, dầu: hình thành phân tử glixêrol ... lượng lượng nhiều gấp đôi so với gam tinh bột + Phôtpholipit: cấu tạo từ phân tử glixêrol liên kết với phân tử axit béo nhóm phôtphat Phôtpholipit có chức cấu tạo nên loại màng tế bào + Một số chất...
 • 8
 • 368
 • 1

Bài 4: Cacbohiđrat lipit pdf

Bài 4: Cacbohiđrat và lipit pdf
... Đường đa gì? Có loại đường đa nào? Hướng dẫn trả lời Câu Nêu chức Cacbohiđrat? Hướng dẫn trả lời Câu Lipit gì? Kể tên số loại lipit nêu chức chúng? Hướng dẫn trả lời Câu Nêu cấu tạo chức mỡ? Hướng ... nên thành phần khác tế bào Câu Hướng dẫn trả lời: - Lipit nhóm chất hữu không tan nước, tan dung môi hữu benzen, ête, clorofooc - Một số loại lipit chức chúng: + Mỡ, dầu: hình thành phân tử glixêrol ... lượng lượng nhiều gấp đôi so với gam tinh bột + Phôtpholipit: cấu tạo từ phân tử glixêrol liên kết với phân tử axit béo nhóm phôtphat Phôtpholipit có chức cấu tạo nên loại màng tế bào + Một số chất...
 • 8
 • 210
 • 1

bài 4 cacbohidrat va lipit

bài 4 cacbohidrat va lipit
... Tiết 4; Bài + cacbohiđrat, lipit prôtêin I Cacbohiđrat Cấu trúc hoá học Yêu cầu: - Kẻ bảng vào - Nghiên cứu SGK ... cacbohiđrat ( đặc điểm phân biệt loại cacbohiđrat ) Chức ? Cho biết chức cacbohiđrat tế bào t II LIPIT ? Cho biết lipit tồn dạng có đâu 1 Mỡ Mỗi phân tử mỡ cấu tạo từ phân tử glixerol ( C3H5 (OH)3 )...
 • 20
 • 346
 • 0

Bài 4. Cacbohidrat lipit

Bài 4. Cacbohidrat và lipit
... loại lipit Các loại lipit Dầu, mỡ Photpholipit Steroit Cấu trúc hóa học Vai trò Đầu ưa nước Nhóm phôtphat Axit béo CH3 nore x l G i Axit béo Axit béo Mô hình cấu trúc phân tử triglixerit (lipit ... khớp II Cấu trúc chức loại lipit Đặc điểm chung - Được cấu tạo từ nguyên tố C, H, O lượng O cacbohidrat - Không tan nước, tan dung môi hữu (ête, benzen, clorofooc) - Lipit cấu tạo từ glixerol ... Các loại lipit Cấu trúc hóa học Photpholipit -Hai axit béo liên kết với gốc glixerol bị phootphoryl hóa - P.L có tính lưỡng cực Vai trò P.L tham gia cấu tạo nên hệ thống nội màng Các loại lipit...
 • 20
 • 303
 • 0

Bai 4. cacbohidrat va lipit

Bai 4. cacbohidrat va lipit
... lipit Các loại lipit Dầu, mỡ Photpholipit Steroit Cấu trúc hóa học Vai trò Đầu ưa nước Nhóm phôtphat Axit béo CH3 nore x l G i Axit béo Axit béo Mô hình cấu trúc phân tử triglixerit (lipit đơn giản) ... Các loại lipit Cấu trúc hóa học Vai trò Photpholipit -Hai axit béo liên kết với gốc glixerol bị phootphoryl hóa P.L tham gia cấu tạo nên hệ thống nội màng - P.L có tính lưỡng cực Các loại lipit ... TÝnh chÊt 3/ Vai trß Caccbohidrat Lipit DÊu hiÖu SS 1/ CÊu t¹o Caccbohidrat C, H, O Lipit C, H, O ( Ýt) 2/ TÝnh chÊt Tan nhiÒu n­íc, dÔ thuû ph©n Kh«ng tan n­íc, tan dung m«i h÷u c¬ 3/ Vai trß Cung...
 • 21
 • 121
 • 0

Xem thêm