Văn hóa dân tộc Tây Nguyên

Tìm hiểu nền văn hóa dân tộc tây nguyên

Tìm hiểu nền văn hóa dân tộc tây nguyên
... thương hiệu riêng cho dân tộc vùng đất Tây Nguyên Luật tục dân tộc Tây Nguyên( *) • Luật tục dân tộc Tây Nguyên với quyền bình đẳng phụ nữ trẻ em - Luật tục dân tộc thiểu số Tây Nguyên với nhiều tên ... 35 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số 1.050.569 người (chiếm 44,2% dân số) Năm 2004 dân số Tây Nguyên 4.668.142 người, gồm 46 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số 1.181.337 người (chiếm 25,3% dân ... rượu(2) Nền ẩm thực dân tộc Tây Nguyên Ẩm thực ngày lễ Tết Tây Nguyên( *) Tây Nguyên nơi sinh sống hàng chục dân tộc anh em, đông dân tộc Ba Na, Gia Rai, Ê-đê, M’Nông, Xơ-đăng, H’rê Mỗi dân tộc có...
 • 79
 • 304
 • 0

Văn hóa dân tộc Tây Nguyên

Văn hóa dân tộc Tây Nguyên
... Phần 1: Đặt vấn đề 1.1 Tên đề tài : Văn hóa dân tộc Việt Nam 1.2 Nội dung nghiên cứu: Văn hóa dân tộc Tây Nguyên Tây Nguyên vùng đất với nhiều dân tộc người sinh sống lâu đời, điều kiện tự ... sử làm cho người nơi có nét văn hóa đặc biệt, mang đậm chất núi rừng Văn hóa dân tộc Tây Nguyên đề tài rộng hấp dẫn, dù có nhiều bút viết Tây Nguyên, tìm hiểu Tây Nguyên dường có thứ bí ẩn, hoang ... cạnh giá trị văn hóa nơi góp phần làm phong phú thêm sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, đặc biệt “Cồng chiêng Tây Nguyên -một nhạc cụ dân tộc đặc trưng đồng bào nơi công nhận di sản văn hóa phi vật...
 • 10
 • 677
 • 0

VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY Ở CAO BẰNG pps

VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY Ở CAO BẰNG pps
... đồng người dân tộc Tày, Nùng tỉnh miền núi phía Bắc – Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn số tỉnh Tây Bắc Lễ hội dân tộc Tày - Nùng Cao Bằng diễn từ ngày đến 30 tháng giêng âm lịch để mở mùa gieo ... trai Tày phảng phất men say nồng rượu Nghề dệt thổ cẩm người Tày Cao Bằng Không rõ nghề dệt thổ cẩm người dân tộc Tày Cao Bằng có từ bao giờ, mà biết vải thổ cẩm họ dệt từ lâu tiếng với hoa văn ... vị trí nhà Người Tày sống định cư, quây quần thành chừng 15 đến 20 hộ, có quan hệ gần gũi với người Nùng với người Choang (Trung Quốc Văn hóa ẩm thực người tày Cao Bằng Cao Bằng địa bàn sinh...
 • 10
 • 535
 • 3

Khai thác di sản văn hóa dân tộc Tày ở Cao Bằng phục vụ phát triển du lịch

Khai thác di sản văn hóa dân tộc Tày ở Cao Bằng phục vụ phát triển du lịch
... Tày Văn hóa Cao Bằng đƣợc khắc họa nét tiêu biểu văn hóa Tày Du lịch văn hóa cao Bằng chủ yếu du lịch văn hóa Tày Trên thực tế, việc khai thác giá trị văn hoá Tày để phục vụ phát triển du lịch ... Cơ sở lý luận du lịch văn hóa du lịch văn hóa tộc ngƣời Chƣơng 2: Thực trạng hoạt động du lịch văn hóa Tày cao Bằng Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần phát triển du lịch văn hóa Tày Cao Bằng ... pháp phát triển du lịch văn hóa Tày Cao Bằng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Các di sản văn hóa ngƣời Tày Cao Bằng hoạt động du lịch văn hóa nói chung, du lịch văn hóa tày...
 • 135
 • 121
 • 1

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóavăn hóa dân tộc - GV. Nguyễn Thị Huệ

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam Văn hóa và văn hóa dân tộc - GV. Nguyễn Thị Huệ
... bản: văn hoá, văn minh, văn hiến… - Bản chất, chức năng, cấu trúc hình thái văn hoá - Định vị văn hoá Việt Nam - Tiến trình văn hoá Việt Nam - Các thành tố văn hoá Việt Nam - Không gian văn hoá Việt ... Viện văn hóa Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội 7, Ngô Đức Thịnh (2004), Văn hóa vùng phân vùng văn hóa Việt Nam, Nxb Trẻ, HN www.themegallery.com Chương 01: VĂN HÓA HỌC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM - Mục ... Bài 1: VĂN HÓA VÀ VĂN HÓA HỌC  Văn hóa theo nghĩa rộng: + Văn hóa mang tính miêu tả túy, không thiên lĩnh vực cụ thể + Văn hóa làm nên đặc trưng, đặc tính dân tộc, khu biệt dân tộc với dân tộc...
 • 52
 • 439
 • 0

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày ở Tuyên Quang hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Tày ở Tuyên Quang hiện nay
... KHOA HC X HI V NHN VN HONG TH KIM OANH GIữ GìN PHáT HUY BảN SắC VĂN HóA DÂN TộC TàY TUYÊN QUANG HIệN NAY Lun Thc s chuyờn ngnh Trit hc Mó s: 60.22.03.01 Ngi hng dn khoa hc: ... TUYấN QUANG 2.1 Vi nột v dõn tc Ty Tuyờn Quang 2.1.1 Dõn s, ngun gc Dõn tc Ty l dõn c chim s ụng Tnh Tuyờn Quang Hin nay, Tuyờn Quang cú 181.937 ngi Ty chim 25% dõn s ton tnh Cú nhng huyn ca ... ngi 47 Chng 3: GI GèN V PHT HUY BN SC VN HO DN TC TY TUYấN QUANG HIN NAY - THC TRNG V GII PHP 80 3.1 Thc trng gi gỡn v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Ty Tuyờn Quang hin 80 3.1.1 Thc...
 • 132
 • 644
 • 2

Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày ở Lạng Sơn hiện nay

Kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Tày ở Lạng Sơn hiện nay
... phương 34 CHƯƠNG 2: KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC TÀY LẠNG SƠN HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ NGUYÊN NHÂN 2.1 Thực trạng việc kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn Trong lịch ... nhiều Kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn kế thừa nét văn hóa có ý nghĩa tích cực thúc đẩy phát triển cá nhân xã hội Vì vậy, nói kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng sơn ... xã hội hình thành nên sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn 21 1.2.2 Bản sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn 25 Chương 2: Kế thừa phát huy sắc văn hóa dân tộc Tày Lạng Sơn – Thực trạng nguyên...
 • 73
 • 243
 • 3

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tày ở tuyên quang hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tày ở tuyên quang hiện nay
... KHOA HC X HI V NHN VN HONG TH KIM OANH GIữ GìN PHáT HUY BảN SắC VĂN HóA DÂN TộC TàY TUYÊN QUANG HIệN NAY Lun Thc s chuyờn ngnh Trit hc Mó s: 60.22.03.01 Ngi hng dn khoa hc: ... Ban dõn tc Tuyờn Quang (1972), Cỏc dõn tc thiu s Tuyờn Quang, Nxb VHTT Trn Th M Bỡnh (2010), Gi gỡn v phỏt huy giỏ tr hoỏ dõn tc Cao Lan Tuyờn Quang Hin nay, Lun thc s trit hc Huy Cn (1994), ... Chng 3: GI GèN V PHT HUY BN SC VN HO DN TC TY TUYấN QUANG HIN NAY - THC TRNG V GII PHP Error! Bookmark not defined 3.1 Thc trng gi gỡn v phỏt huy bn sc hoỏ dõn tc Ty Tuyờn Quang hin Error!...
 • 20
 • 158
 • 0

Khai thác di sản văn hóa dân tộc tày ở cao bằng phục vụ phát triển du lịch

Khai thác di sản văn hóa dân tộc tày ở cao bằng phục vụ phát triển du lịch
... Ngọc Dung (2007), Văn hoá ẩm thực người Tày Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Dương Thị Đào - Dương Sách - Lã Vinh (2005), Văn hoá ẩm thực dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc, NXB Văn hóa dân tộc, ... tục tập quán dân tộc Tảy Việt Bắc, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội 15.Trần Ngọc Thêm (1983), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 16 Nguyễn Minh Tuệ (1999), Địa lý du lịch, NXB Thành ... cứu văn hoá Việt Nam.Tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội Nguyễn Quang Lê (2003), Văn hoá ẩm thực lễ hội truyền thống Việt Nam, NXB Văn hoá thể thao, Hà Nội Luật du lịch Việt Nam 2005 10 Luật di sản...
 • 2
 • 190
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN TRƯỚC BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phần vào hành trang văn hoá dân tộc trình hội nhập quốc tế Dưới đạo Đảng Nhà nước, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hoá tiêu biểu dân tộc bảo tồn phát triển văn hoá dân tộc thiểu số Tây Nguyên ... kinh tế, văn hoá xã hội Tây Nguyên cần phải tiếp tục giải thời gian đến, đáng ý lĩnh vực văn hoá Câu hỏi đặt trình hội nhập toàn cầu hoá, làm để giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tây Nguyên? ... giao lưu văn hoá tuần lễ văn hoá, liên hoan văn hoá địa phương khu vực - Thứ ba: Giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tây Nguyên không công việc cấp quyền mà đồng thuận dân tộc theo...
 • 6
 • 434
 • 2

Văn hóa Tây Nguyên bản sắc văn hóa dân tộc

Văn hóa Tây Nguyên bản sắc văn hóa dân tộc
... tiến tiến đậm đà sắc dân tộc Quan điểm Đảng không bảo tồn, phát huy mà làm giàu thêm sắc văn hóa dân tộc Tây Nguyên Với nhiều lễ hội văn hóa độc đáo, mang đậm tính dân gian Các văn hóa hình thành ... Văn hóa sản xuất vùng văn hóa Tây Nguyên 2.1.1 Hoạt động kinh tế đồng bào dân tộc Tây Nguyên xã hội cổ truyền 2.1.1.1 Địa bàn cư trú thành phần dân tộc Tây Nguyên Địa bàn cư trú Trong số 54 dân ... dân tộc bảo tồn phát triển văn hóa dân tộc thiểu số Tây Nguyên đạt nhiều thành tựu Trong trình phát triển kinh tế thị trường, công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế, văn hóa cổ truyển dân tộc...
 • 83
 • 952
 • 5

Nghiên cứu văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tây nguyên ý nghĩa rút ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn hiện nay

Nghiên cứu văn hóa cồng chiêng của các dân tộc tây nguyên ý nghĩa rút ra đối với sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong giai đoạn hiện nay
... Nghiên cứu văn hóa Cồng Chiêng dân tộc Tây Nguyên Ý nghĩa rút phát triển kinh tế- hội Việt nam giai đoạn nay làm đề tài nghiên cứu 2.Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích Trên sở nghiên cứu ... cồng chiêng Tây Nguyên trường này" 2.2 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA CỒNG CHIÊNG TÂY NGUYÊN ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA VIỆT NAM C TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 2.2.1 Giá trị văn hoá Cồng chiêng kinh tế ... tới phát triển bền vững đất nước 3 .Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu vấn đề “ Nghiên cứu văn hóa Cồng chiêng Tây nguyên ý nghĩa phát triển kinh tế - hội Việt...
 • 56
 • 433
 • 1

Tổ chức kế toán nguyên liệu, xây liệu tại xưởng in NXB Văn hoá dân tộc (BCTH)

Tổ chức kế toán nguyên liệu, xây liệu tại xưởng in NXB Văn hoá dân tộc (BCTH)
... nghiệp Sơ đồ máy kế toán Xởng in Phụ trách phòng kế toán Kế toán tổng hợp Kế toán nguyên vật liệu Thủ quỹ kiêm kế toán tiền gửi, tiền vay Tổ chức biên chế phân công công việc phòng kế toán xởng gồm ... chung hay Xởng in nvh dân tộc nói riêng quan tâm đến vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu vấn đề tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu Mặc dù qui mô Xởng in nhà xuất văn hoá dân tộc vừa nhng ... nghiệp Sơ đồ tổ chức máy quản lý Phụ trách Xưởng in Phòng kế toán Kế toán Thủ kho Cán kỹ thuật Tiếp thị Trần Thị Bích Ngọc C10A1 Tổ trư ởng tổ máy Tổ trưởng Tổ trư ởng tổ sách Tổ trư ởng tổ chế Báo...
 • 66
 • 269
 • 0

Xem thêm