Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông 2016

Tài liệu Gợi ý đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa năm 2009 ppt

Tài liệu Gợi ý đáp án Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa năm 2009 ppt
... tốt pháp luật lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa hoạt động thủy sản; - Phát sơ hở quy định pháp luật lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa hoạt động thủy sản để kiến nghị với quan quản lý ... Nhà nước giao thông đường thủy nội địa thủy sản sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh hệ thống pháp luật giao thông đường thủy nội địa thủy sản; đưa giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ... thông đường thủy nội địa Mở cảng, bến thủy nội địa trái phép; đón, trả người xếp, dỡ hàng hóa không nơi quy định Xây dựng trái phép nhà, lều quán công trình khác đường thủy nội địa phạm...
 • 6
 • 1,004
 • 4

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông 2016

Đáp án cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông 2016
... CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG Câu 1: Những khái niệm “Đường bộ”, “Vạch kẻ đường”, “Làn đường”, “Dải phân cách”, “Đường ưu tiên” hiểu đúng? Trên đường ... tiện giao thông giới đường bộ”, “Phương tiện tham gia giao thông , “Người tham gia giao thông đường bộ”, “Người điều khiển giao thông hiểu đúng? Khái niệm “Dừng xe”, “Đỗ xe” hiểu quy tắc giao thông? ... giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đường - Người điều khiển giao thông cảnh sát giao thông; người giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ...
 • 12
 • 5,698
 • 13

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

Phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng
... cAtIHor CuQcthi tim'hi6u phrf,plu$t vd phdng, chSng tham nhftng huy$n II6rn Quin nim 2;0tl Cfiu L: Tham nhfing ld gi? Dac cli6m cria hanh vi tham nhfing? Cho vi dir minh hqa ve mgt hdnh vi tham nhfing? ... ditcbiQtddnhchothi sinhnh6tu6i nhAt ,thi sinh ld nguoi dAntdc thi6 us6 c6 sddiOmcaonhAtm6i giai fti gi6200.000d (haitrbmngdnd6ng) UBND huyQntflnggi6y khencho tdp thO,c6 nhdndat gi6i cuQcthi tim hi6u ... - Bdi dU thi trinh bdy sachdep, c6 minh hga phu hqp, chf vi0t rO rdng, logic dugc cQngthOm05 di0m - Bdi dy thi c6 s6ngtao vi€c dua gitti ph6p phong, ch6ng tham nhfing mang tinh khd thi se duoc...
 • 4
 • 336
 • 1

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.doc

CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN CUỘC THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT.doc
... quy định pháp luật V LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2006 VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH: Câu hỏi 26:Đề nghị ông/bà cho biết người trợ giúp pháp Đáp án: Trợ giúp pháp lý việc cung cấp dịch vụ pháp lý ... giúp pháp lý, lĩnh vực trợ giúp pháp lý bao gồm: Pháp luật hình sự, tố tụng hình thi hành án hình Pháp luật dân sự, tố tụng dân thi hành án dân Pháp luật hôn nhân gia đình pháp luật trẻ em Pháp ... biện pháp tránh thai sau: - Tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai - Có hiểu biết nhận thức biện pháp tránh thai - Không có chống định y tế Câu hỏi 25:Nhà nước ta chủ trương khuyến khích biện pháp...
 • 16
 • 1,087
 • 6

ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

ĐÁP ÁN BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
... ĐÁP ÁN THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA Câu 1: Thế biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Khu vực biên giới đất liền khu vực biên giới ... niệm biên giới quốc gia: Biên giới quốc gia ranh giới phân định lãnh thổ quốc gia với lãnh thổ quốc gia khác với vùng mà quốc gia có chủ quyền biển, bao gồm: Biên giới quốc gia đất liền, biển, biên ... 5- Luật Biên giới Quốc gia 2003 quy định: - Biên giới quốc gia xác định điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết gia nhập pháp luật Việt Nam quy định - Biên giới quốc gia đất liền hoạch định đánh...
 • 15
 • 3,107
 • 9

Bài dự thi cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trong trường học" năm 2010

Bài dự thi cuộc thi
... Trang Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Điều 36 Trách nhiệm Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Xây dựng trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền văn quy phạm pháp luật, ... định khoản Điều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Câu 4: - Theo Khoản Điều Luật Phòng chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ) ... dịch vụ thị trường phù hợp để nhân dân chuyển hướng sản xuất có hiệu Đ iều Biên soạn: Phạm Thanh Duy – Trường THCS Tạ An Khương Nam Trang Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trường học” Năm 2010 Mặt trận...
 • 6
 • 679
 • 3

bài dự thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia

bài dự thi tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia
... Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 16 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA An Nam quốc hoạ đồ 17 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN ... DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 22 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA 23 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Bản đồ bờ ... GIỚI QUỐC GIA Diogo Ribeiro, năm 1529 18 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA Livro da Marinharia, năm 1560 19 Đào Duy Thanh BÀI DỰ THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT BIÊN GIỚI...
 • 32
 • 4,814
 • 51

BAI DU THI TIM HIEU PHAP LUAT VE BIEN GIOI QUOC GIA

BAI DU THI TIM HIEU PHAP LUAT VE BIEN GIOI QUOC GIA
... thm lc a, ng thi quy nh quyn ca quc gia ven bin tng vựng bin ú GV: Ngô Quang Tuấn Trờng THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An giới gia Bài dự thi Tìm hiểu pháp luật biên giới Quốc gia 2.1.1) Ch ... Biờn gii quc gia nm 2003 nc CHXHCN Vit Nam: Biờn gii quc gia c xỏc nh bng iu c quc t m Vit Nam ký kt hoc gia nhp hoc phỏp lut Vit Nam quy nh Biờn gii quc gia trờn t lin c hoch nh v ỏnh du trờn thc ... bin nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia lũng t l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin xung lũng t Ranh...
 • 24
 • 665
 • 9

BÀI THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HOÀ GIẢI Ở CƠ SỞ

BÀI THI
... nhiệm vụ gì? * ĐÁP ÁN: a - Hoà giải vụ việc theo quy định pháp luật hành hoà giải sở Thông qua hoạt động hoà giải tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật Đối với tranh chấp ... định pháp luật; hành vi vi phạm pháp luật bị xử lí hành b Vi phạm pháp luật tranh chấp sau: Kết hôn trái pháp luật; gây thi t hại đến tài sản nhà nước; tranh chấp phát sinh từ giao dịch trái pháp ... bước tiến hành hòa giải vụ việc tranh chấp sở nêu số giải pháp để nâng cao chất lượng hòa giải sở? Trả lời: 1.Trình tự bước tiến hành hòa giải Trong thực tế thông thường hòa giải tiến hành theo...
 • 12
 • 983
 • 1

bai thi tim hieu phap luat ve xu ly vi pham hanh chinh

bai thi tim hieu phap luat ve xu ly vi pham hanh chinh
... chí; xu t bản; sản xu t, xu t khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa; sản xu t, buôn bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao động nước thời hiệu xử phạt vi phạm hành 02 năm Vi phạm hành hành vi trốn ... hội hành vi vi phạm, nguyên nhân hoàn cảnh vi phạm để định vi c xử phạt áp dụng biện pháp xử lý hành phù hợp; Vi c áp dụng hình thức xử phạt, định mức xử phạt người chưa thành niên vi phạm hành ... hành vi vi phạm lĩnh vực quy định đoạn khoản Điều Mức tiền phạt cụ thể hành vi vi phạm hành mức trung bình khung tiền phạt quy định hành vi đó; có tình tiết giảm nhẹ mức tiền phạt giảm xu ng...
 • 11
 • 357
 • 0

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính huyện CưM’gar năm 2013

Bài dự thi tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính huyện CưM’gar năm 2013
... Giáo vi n: Trần Công Toàn Trang Bài dự thi tìm hiểu pháp luật xử vi phạm hành huyện CưM’gar năm 2013 (Bài tham khảo) *Trả lời: - Biện pháp xử hành biện pháp áp dụng cá nhân vi phạm pháp luật ... vi phạm hành chínhvà vi c xử vi phạm hành chính? Luật xử vi phạm hành quy định đối tượng bị xử phạt hành chính? *Trả lời: - Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm ... Bài dự thi tìm hiểu pháp luật xử vi phạm hành huyện CưM’gar năm 2013 (Bài tham khảo) 6) Đối với hành vi vi phạm hành mức phạt tiền tổ chức 02 lần mức phạt tiền cá nhân Câu 2: Thế hành vi vi...
 • 12
 • 274
 • 0

Hội thi tìm hiểu pháp luật về: Matuy, HIV/AIDS, ATGT, bạo lực học đường

Hội thi tìm hiểu pháp luật về: Matuy, HIV/AIDS, ATGT, bạo lực học đường
... Hội hóa trang đội Hội hóa trang lớp Hội hóa trang Đại biểu tham dự Các đội tham dự hội thi Các đội trả lời câu hỏi ban tổ chức Trả lời câu ... ban tổ chức Trả lời câu hỏi ban tổ chức Hiệu trưởng phát thưởng cho đội đạt giải Các Thầy cô dự hội thi ...
 • 6
 • 546
 • 1

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA

BÀI DỰ THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA
... 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2004 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật biên giới quốc gia nớc CHXHCN Việt Nam Biờn gii quc gia trờn bin l ranh gii phớa ngoi lónh hi ca t lin, lónh hi ca o, lónh ... nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia trờn khụng l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin lờn vựng tri ... bin nm 1982 v cỏc iu c quc t gia Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam v cỏc quc gia hu quan Biờn gii quc gia lũng t l mt thng ng t biờn gii quc gia trờn t lin v biờn gii quc gia trờn bin xung lũng t Ranh...
 • 18
 • 457
 • 2

ĐÁP ÁN BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 (Đề thi số 10) ppt

ĐÁP ÁN BÀI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2013 (Đề thi số 10) ppt
... hành kỷ luật lao động, nội quy lao động, tuân theo điều hành hợp pháp người sử dụng lao động; c) Thực quy định pháp luật bảo hiểm xã hội pháp luật bảo hiểm y tế • Liên hệ thực tế …: Trong năm qua, ... người sử dụng lao động; d) Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định pháp luật; đ) Đình công Người lao động có nghĩa vụ sau đây: a) Thực hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể; ... người lao động quan nơi anh (chị) làm việc Trả lời: • Quyền nghĩa vụ người lao động: Điều 5, Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng năm 2013 ã...
 • 5
 • 2,932
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: cuộc thi tìm hiểu pháp luật về thanh tracuộc thi tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giớicuộc thi tìm hiểu pháp luật về luật giáo dụcđáp án cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013cuộc thi tìm hiểu pháp luật thanh trakết quả cuộc thi tìm hiểu pháp luật thanh tracâu hỏi cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2013bài thi tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thôngkế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luậtcuộc thi tìm hiểu pháp luật giao thông đường bộcuộc thi tìm hiểu pháp luậtbai du thi tim hieu phap luat ve bien gioi quoc giathi tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũngbài dự thi tìm hiểu pháp luật về thanh tra20170527 BSC Vietnam Weekly Review Week 20 (29 05 02 06 2017)20170403 BSC Vietnam Monthly Review VN 2017M03Nghi quyet so 917 NQ-TMT-HDQT ngày 14 12 2013Uy quyen cong bo thong tin 939 doi voi ong Tran Van HaCông van so 488, quyet dinh so 483 và quyet dinh so 485Nghi quyet HDQT so 705 ngay 13 9 2012SonHa CorporationCBTT so 795 vv thay doi mau chu ky cua CTHDQT kiem TGD kem theo TB so 793TB giao dich co phieu cua co dong noi bo Ba Nguyen Thi Bich HanhTB giao dich cp cua co dong noi bo Ong Dang Quang VinhSonHa CorporationSonHa CorporationBC KQGDCP cua co dong noi bo Ong Bui Van Huu 13112012BC giao dich cua co dong noi bo 180712Báo cáo ket qua giao dich co phieu cua co dông lonBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.13 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt SHI%2c PGS v%c3%a0 BVHThong bao huy UQ thuc hien cong bo thong tin (ong Pham Van Cong)Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2011 TMTBSC B%c3%a1o c%c3%a1o Ph%c3%a2n t%c3%adch k%e1%bb%b9 thu%e1%ba%adt m%e1%bb%9f r%e1%bb%99ng 2015.08.20 C%e1%ba%adp nh%e1%ba%adt PVD%2c VHC v%c3%a0 VICTB so 186 cua co dong lon SSIAM giao dich mua ban cp TMT