Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
... Kế hoạch cụ thể Thời gian Kế hoạch Tháng 8/2015 - Tham gia bồi dưỡng hè: bồi dưỡng lí luận trị, bồi dưỡng chuyên môn - Tập huấn triển khai mô hình trường học (VNEN) lớp THCS Triển khai thực phần ... dưa hình thức giáo - Thực phần dục phù hợp, động viên mềm vnedu khích lệ kịp thời - Đánh giá thực chất - Cập nhật phần mềm vnedu cho loại số liệu Trên kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên Rất mong ... II Nội dung, thời lượng bồi dưỡng thường xuyên Kiến thức bắt buộc: 30 tiết Nội dung 1: Giáo viên cần nắm vững thực chủ trương, sách Đảng, nhà nước quan quản lý giáo dục bậc học, cấp học, ngành...
 • 9
 • 357
 • 0

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường tiểu học số 1 mỹ hòa phù mỹ bình định

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trường tiểu học số 1 mỹ hòa phù mỹ bình định
... NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Căn đánh giá xếp loại kết BDTX giáo viên - Căn đánh giá kết BDTX giáo viên kết việc thực kế hoạch BDTX giáo viên phê duyệt kết đạt nội dung bồi dưỡng 1, nội ... để thực 10 /7/2 012 Bộ giáo dục đào tạo việc ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Mầm non, Phổ thông Giáo dục thường xuyên năm học 2 012 -2 013 ; - Học tập thông tư số 32 /2 011 BGDĐT ... nhà trường tinh thần (quan hệ giáo viên -giáo viên, giáo viên- học sinh, học sinh -học sinh, nhà trường- phụ huynh…) TH Kĩ lập kế hoạch 13 học theo hướng dạy học tích cực Phân loại học tiểu học; ...
 • 12
 • 5,579
 • 32

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học
... tự bồi dưỡng năm 2012- 2013 Tháng 05/2013 - Xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2013-2014, đăng ký chuyên đề bồi dưỡng tiểu học Biết cách vận dụng số kĩ thuật dạy học tích cực vào dạy môn học tiểu học ... Trên kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên cá nhân Do kinh nghiệm lập kế hoạch nhiều hạn chế nên mong đóng góp ý kiến BGH đồng chí đồng nghiệp để kế hoạch tự bồi dưỡng hoàn thiện thực có hiệu năm học ... Hòa, ngày 30 tháng năm 2013 GIÁO VIÊN Đặng Thị Hồng Phương CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Họ tên : Đặng Thị Hồng...
 • 7
 • 12,122
 • 79

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
... ……………………………………………… VI Hình thức bồi dưỡng thường xuyên Bồi dưỡng thường xuyên tự học kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp vụ tổ chuyên môn nhà trường, cụm trường Bồi dưỡng thường xuyên tập trung ... đun bồi dưỡng khối kiến thức tự chọn chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TTBGDĐT Nội dung bồi dưỡng năm học …… tập trung bồi dưỡng mô đun sau: Nội dung bồi dưỡng ... dung công việc Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng Bồi dưỡng tập trung Bồi dưỡng tự chọn Kiểm tra, giám sát Đánh giá, cấp giấy chứng nhận Tổng hợp kết quả, báo cáo Tổ chức sơ, tổng kết x x x x Thời gian...
 • 4
 • 4,960
 • 25

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học 2015

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học 2015
... nhận kết BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch. ) VIII.Tổ chức thực hiện: Trách nhiệm Hiệu trưởng: - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX, phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng giáo viên; ... tự học BDTX giáo viên tổ, phê duyệt kế hoạch tự học BDTX giáo viên tổ - Cùng với Hiệu trưởng việc đánh giá giáo viên hình thức tự học Trách nhiệm giáo viên: - Xây dựng hoàn thành kế hoạch BDTX ... bình kết BDTX (ĐTB BDTX) tính theo công thức: ĐTB BDTX= (nội dung bồi dưỡng 1+ nội dung bồi dưỡng 2+ điểm trung bình mo đun thuộc nội dung bồi dưỡng ghi kế hoạch BDTX giáo viên) : Ví dụ: Giáo viên...
 • 6
 • 9,642
 • 52

KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN năm 2015

KẾ HOẠCH bồi DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN năm 2015
... 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên; BDTX hình thức tự học kết hợp với sinh hoạt tổ chuyên môn, nghiệp vụ ... Thiết kế sử dụng 15 tiết giáo án điện tử Khái niệm giáo án điện tử; Vai trò giáo án điện tử đổi giáo dục mầm non; Thiết kế giáo án điện tử; Sử dụng giáo án điện tử; Thực hành thiết kế sử dụng giáo ... lần thứ XI giáo dục đào tạo + Nắm vững thực Chỉ thị Bộ GD&ĐT nhiệm vụ trọng tâm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên giáo 15 tiết dục chuyên nghiệp năm học 2014 -2015; Hướng...
 • 7
 • 349
 • 2

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non

kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
... kĩ xã hội trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non tình cảm, kĩ xã hội 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo loại tài liệu qua mạng internet Xác định mục tiêu kết mong đợi giáo dục phù hợp ... triển nhận thức trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non nhận thức 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo loại tài liệu qua mạng internet Xác định mục tiêu kết mong đợi giáo dục phù hợp với ... triển ngôn ngữ trẻ mầm non; Kết mong đợi trẻ mầm non ngôn ngữ 15 Tự bồi dưỡng, tự bồi dưỡng từ xa, tham khảo loại tài liệu qua mạng internet Xác định mục tiêu kết mong đợi giáo dục phù hợp với...
 • 3
 • 1,440
 • 3

HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

KÊ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN
... qua bồi dưỡng tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó giáo viên; đáp ứng nhu cầu giáo viên học tập bồi ... học /giáo viên, bao gồm: Nội dung 1: 30 tiết/năm học /giáo viên Là nội dung bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ năm học theo cấp học thực theo kế hoạch tập huấn BDTX cho giáo viên Bộ Giáo ... nhiệt tình, cầu thị Tích cực tự học hỏi, trau dồi, tự bồi dưỡng cách thường xuyên liên tục Hình thức bồi dưỡng - Thông qua hình thức tự học giáo viên kết hợp với sinh hoạt tập thể chuyên môn, nghiệp...
 • 6
 • 159
 • 0

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs 2015

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs 2015
... chất nhà giáo; nâng cao lực giảng dạy, phấn đấu tự học, tự sáng tạo, xây dựng kế hoạch giáo dục giảng dạy khoa học, hiệu Đạt: điểm - Nội dung bồi dưỡng: bồi dưỡng theo kế hoạch Phòng Giáo dục ... chuyên môn III Đối với giáo viên Giáo án (bài soạn); Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ điểm cá nhân; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ ... Nghị Đảng Cộng sản Việt Nam - Tiếp thu: Sau nghiên cứu, học tập nội dung trên, thân nhận thức sâu sắc - để thực hiên tốt nhiệm vụ giáo dục giáo viên cần: - Giáo viên cần xác định nhiệm vụ năm học...
 • 13
 • 100,920
 • 282

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS
... trách sao ,bồi dưỡng lực tự quản cho đội viên, bồi dưỡng BCH Đội, bồi dưỡng phụ trách chi đội,triển khai chương trình rèn luyện đội viên, xây dựng mô hình họat động Đội, tổ chức bồi dưỡng số kỹ ... việc giáo viên Chuyên môn giáo viên không vững vàng không tâm huyết khó có SKKN sáng tạo, chất lượng đời Mỗi SKKN, đời tâm huyết giáo viên Còn với việc tổng kết kinh nghiệm, việc giáo viên ... nghiệm SKKN dạy học, giáo dục giúp hỗ trợ cho công việc giảng dạy giáo dục giáo viên mức độ khác :Việc viết SKKN giúp cho việc phát huy sáng tạo riêng giáo viên công việc giảng dạy giáo dục Các SKKN...
 • 28
 • 6,825
 • 16

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 2014

bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013 2014
... khái niệm học Trong trình học tập, học sinh học môn học khác nhau, phần khác môn học học sinh phải biết đặt khái niệm học mối quan hệ hệ thống phạm vi môn học môn học khác 2.2 Nội dung Dạy học theo ... giáo viên nhìn lại trình tự đánh giá - Tác động trực tiếp đến việc dạy học công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học) - Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên trung học sở Giáo viên ... BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN: I MODULE THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp: - Trang bị cho học...
 • 16
 • 8,216
 • 9

Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS

Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS
... thường xuyên giáo viên THCS; Căn công văn số 96/HD-SGDĐT ngày 12/3/2013 Sở Giáo dục Đào tạo Hướng dẫn thực công tác Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên mầm non, phổ thông giáo dục thường xuyên hàng ... Trang Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên Giáo viên BGH, Tổ, nhóm CM, Giáo viên ... với đồng nghiệp Tài liệu học tập để giáo viên thực chương trình Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS BGD Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS BGD Các tài liệu phục vụ đổi...
 • 25
 • 2,220
 • 1

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Nhiệm vụ Giảng dạy sinh học 6, 9 và công nghệ 6

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Nhiệm vụ Giảng dạy sinh học 6, 9 và công nghệ 6
... Phương pháp dạy học luyện tập thực hành: Nhằm củng cố, bổ sung, làm vững thêm kiến thức lí thuyết - Phương pháp dạy học đồ tư duy: phương pháp dạy học giáo viên học sinh thực nhiệm vụ dạy học thông ... cha mẹ học sinh - Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm truyền đạt tất yêu cầu, kế hoạch giáo dục giáo dục nhà trường tới tập thể học sinh lớp chủ nhiệm - Phản ánh đầy đủ thông tin lớp chủ nhiệm, ... GIÁ, XẾP LOẠI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN CUỐI NĂM HỌC: Kết đánh giá Nội dung bồi dưỡng Modun 14 Modun 18 Modun 26 Modun 31 Kết xếp loại nhà 16 ĐTB Xếp loại Diễn đàn dạy học http://buiphan.net...
 • 17
 • 2,128
 • 3

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 2)

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 2)
... viết thu hoạch PHẠM ANH DŨNG 11 TRƯỜNG :THPT VỌNG THÊ TỔ:TOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÀI THU HOẠCH BDTX GIÁO VIÊN ( NỘI DUNG: 3) I Họ tên: Họ tên giáo viên: ... ngày 18 tháng 04 năm 2016 Người viết thu hoạch HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI THU HOẠCH BDTX NỘI DUNG Cấu trúc nội dung có phần: Nhận thức vận dụng Phần vận dụng làm nội dung phù hợp với môn dạy Tài liệu lấy ... thực thường xuyên nhằm nâng cao lực giảng dạy giáo viên Trong sinh hoạt chuyên môn truyền thống, hình thức tổ chức theo quy trình tương đối thống nhất: Nhà trường (Tổ chuyên môn) phân công giáo viên...
 • 12
 • 1,125
 • 1

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 3)

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên (nội dung 3)
... dung sau: - Nội dung hoạt động trị xã hội - Nội dung hoạt động văn hóa – nghệ thu t - Nội dung xây dựng tập thể lớp tự quản - Nội dung hoạt động phong trào nhà trường, địa phương - Nội dung giáo ... kĩ thu t khác nhằm khắc sâu nhận thức HS nhằm trì thói quen Khuyến khích, tạo động lực, ủng hộ giá trị tích cực HS Nội dung giáo dục giá trị cho HS THPT Tìm hiểu giáo dục giá trị số nước giới Giáo ... vi – nhận thức Giáo dục giá trị nhằm giúp người học thay đổi hành vi theo hướng tích cực, tác động đến việc định hướng giá trị Nên việc tổ chức hoạt động giáo dục cần diễn thường xuyên, liên tục,...
 • 19
 • 1,105
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu họcke hoach boi duong thuong xuyen giao vien tieng anhkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonkế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viênbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcsbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs 2014baio thu hoạch bồi dưỡng thường xuyen giáo viên thcs modun 25bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thptbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên lớp 7bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên modulebai thu hoach boi duong thuong xuyen giao vien mau giaotài liệu thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm nonbai thu hoach boi duong thuong xuyen giao vien tieu hoc th21bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 2015an toàn hệ thống thông tinđiều khiển chuyển động của ô tô, máy kéo vehicle dynamics and controlđiều khiển từ xa bằng tia hồng ngoạiBài giảng địa hoá môi trườngthiết kế đồ án nền móng , móng băng, móng cọcCHƯƠNG 8 CHIẾN lược PHÂN PHỐIcông nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồngMô hình toán kinh tếSẢN XUẤT BIODIESEL từ tảomột số giao dịch thanh toán trong du lịch và chứng từ sử dụngQUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆUlợi ích sức khỏe của dầu dừaứng dụng công nghệ sinh học trong sử lý môi trường nông nghiệpNghiên cứu xây dựng quy trình phân tích hoạt chất nhóm glycoside tim bằng phương pháp quang phổ hồng ngoại kết hợp với kỹ thuật thống kê đa biếnbaigiang ky thuat dien tu chuong1Các công thức Lượng giác trong Toán họcTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận: Thực phẩm chức năng dạng viên nangTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Công nghệ chế biến miến đậu xanh