Dự kiến bốc thăm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Dự kiến bốc thăm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Dự kiến bốc thăm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
... Thức Trường PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn DỰ KIẾN BỐC THĂM TIẾT ĐĂNG KÍ THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn: Toán Khối: Năm học: 2015 - 2016 Thứ Tiết Môn Lớp Tuần dạy Tiết (TKB) Tên dạy Ngày dạy Ghi ... Cao Đình Thức Trường PTDT Bán Trú THCS Nàn Xỉn ĐĂNG KÍ TIẾT DẠY THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG Môn: Toán Khối: Năm học: 2015 - 2016 Thứ Tiết Môn Lớp Tuần dạy Tiết (TKB) Tên dạy Ngày dạy Ghi Hình...
 • 4
 • 441
 • 0

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

bài giảng dự thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
... vừa có giảng, vừa có SGK - Ô số 1: Chỉ phần tài liệu SGK có giảng - Ô số 3: Chỉ nội dung có SGK giảng, học sinh tự học nhà VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Giới thi u nội ... cho sinh viên: - Xác định kiến thức cần hình thành cho HS học LS lớp 7, lớp thời gian TTSP (Các dạy trường THCS tháng -3/2014) - Đọc trước giáo trình phần viết biện pháp nâng cao hiệu học trường ... VI Nâng cao hiệu học lịch sử trường THCS (Tiết 29-30) * Kiểm tra cũ: Giải thích sơ đồ Đai Ri dạy học lịch sử trường THCS 2 - Đây sơ đồ giải mối quan hệ nội dung giảng nội dung SGK - Ô số 2: Chỉ...
 • 11
 • 552
 • 0

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2010-2011
... loại thi đua tổ cá nhân 8.2 Danh hiệu giáo viên dạy giỏi để xem xét, thực chế độ sách giáo viên KH hội thi GV dạy giỏi/ thcsch1 8.3 Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp giấy ... giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường Giáo viên có Giấy chứng nhận cấp trường năm liền kề dự thi cấp huyện Một số yêu cầu tổ CM giáo viên tham gia hội thi GVDG cấp trường: Mỗi tổ chuyên ... đội cán giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: + Danh sách Tổ trưởng giáo viên đăng ký dự thi Giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện đạt loại Giỏi 05...
 • 5
 • 1,144
 • 0

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

KẾ HOẠCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG, CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012
... Ircrlyq Ilrn - cr-roc Giirp 'fn-Lo'ng llan T'6 chirc FIoi thi chr.rAn bi circ n6i clung de ti6n hdnh cdc hop Ban 1'o chirc, ciic t,dn bAn chi clao v.i triOn khai l-loi thi -l'ong - -' .: liop ltOt ... qLra chArrr thi, biro c6o Truo'ng l3an I'o chirc t-Ioi thi - Ciii quyet ciic 1ri11 citr chuy€tr urdn - I iip rrlrrrrr lrr) so diins k1 drr Llri - Viet brio cao tOng li0t 1-l0i thi , A - Uan'I'hLL ... ; l"i-lCS Pll-rorrg -lhanh 'fl-lcs Nhi Long : IFICS Dai PhLr6c A |FICS F)ai Phudc B ; - Cr-rm rr{ I},QILugN{} vA-prrru - -. ; t l'ior tu'o'ng : I.ri gido vi€n cLun tluong ) - .) Z { ilcu kren...
 • 8
 • 323
 • 0

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương

BC tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trương
... cao kiến thức Trên báo cáo tổng kết Hội thi GVDG cấp trường Trường Tiểu học Nà Mùn Nơi nhận: - PGD Quỳnh Nhai (B/C) - Ban tổ chức hội thi, - Lưu VT TM BAN TỔ CHỨC HỘI THI PHÓ BAN Hà Mạnh Nam ... chất động viên tạo hội cho đồng chí có sở, để thi cấp huyện * Xếp loại sau: + Loại giỏi: Đ/c + Loại khá: Đ/c + Trung bình: Đ/c * Đánh giá chung: Ưu điểm: - Các tiết dự thi đảm bảo dạy đúng, đủ ... đúng, đủ mục tiêu, giáo viên học sinh có ý thức chuẩn bị tốt (giáo án, ĐDDH ĐDHT) thực yêu cầu kiến thức kĩ dạy Chú trọng đổi phương pháp dạy học lựa chọn vận dụng phương pháp dạy học phù hợp với...
 • 3
 • 2,049
 • 5

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014

Kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014
... xét cho thi tiết thứ Giáo viên tham gia đủ nội dung Hội thi đạt yêu cầu theo quy định đánh giá kết giáo viên dự thi công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường cấp giấy chứng nhận BTC Hội thi Trong ... định VI Đánh giá kết giáo viên dự thi Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt yêu cầu sau: - Sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng ... cấp trường tiêu chí để xét thi đua mức cao (từ chiến sĩ thi đua cấp sở trở lên), VII Tổng kết công bố kết hội thi cấp trường: + Kết công bố buổi tổng kết Hội thi cấp trường ( ngày 24/11/2013 )...
 • 4
 • 142
 • 0

SKKN Hóa thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Nghĩa Hưng A

SKKN Hóa thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Nghĩa Hưng A
... - H Ngh a Hưng – T Nam Định Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hoá học Chức vụ công tác: Giáo viên Nơi làm việc: Trường THPT A Ngh a Hưng Đ a liên hệ: Xóm Bắc TT Liễu Đề - H Ngh a Hưng – T Nam Định ... giả: (Không có) Đơn vị áp dụng sáng kiến: Tên đơn vị: Trường THPT A Ngh a Hưng Đ a chỉ: Trường THPT A Ngh a Hưng Điện thoại: 0350.6562916 Trang Chuyên đề phân loại pp giải tập hỗn hợp sắt oxit ... dịch sau phản ứng thu 48,4 g muối khan Tính a A 13,44gam B 13,21 gam C 15,68 gam D Kết khác Dạng đốt cháy Sắt không khí cho sản phẩm phản ứng với chất oxi h a Ví dụ 1: Nung nóng 12,6 gam Fe...
 • 15
 • 190
 • 1

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

GIÁO ÁN THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG
... my? - Nm mi n m gu mun lm ba liờn hoan gu ó ũi m i õu? M a tin v dn gu iu gỡ? - Khi chia qu xong thiu phn mỡnh, b m gu núi gỡ vi gu con? - Núi xong ri c nh lm gỡ? Nh vy l cỏc bit c -Tr chỳ ý lng ... cng vy mun ba m c vui thỡ cỏc phi chm ngoan hc gii võng li thy cụ, b m xng ỏng lm ngoan trũ gii *Dạy trẻ kể chuyện - Cô kể tóm tắt cho trẻ nghe lần - Cac co biờt khụng, cõu chuyờn Gu chia qu co ... trỡnh hc Gu ó bit m n mi nhng vỡ hp tp, khụng cn thn quờn m phn mỡnh nờn chia qu ch cho mi ngi m thiu mt phn mỡnh y - Cho trẻ kể chuyện cô - Cô dẫn chuyện trẻ kể lời thoại -Tr tr li -Tr tr li -Tr...
 • 3
 • 390
 • 0

Giáo án thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Giáo án thi giáo viên dạy giỏi cấp trường
... thật giỏi, lao - Vit li cỏc phn thiu ca bi th ( ni tip vit tng cõu ) - s em c thuc lũng c bi Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp quê hơng tình yêu quê hơng tác giả Giáo án thi dạy giỏi cấp trờng Giáo viên dạy ... án thi dạy giỏi cấp trờng Giáo viên dạy : Đặng Thị Thảo Môn dạy : Đạo Đức Lớp Bài dạy: TCH CC THAM GIA VIC LP, VIC TRNG Thứ ngày18 tháng 11 năm 2010 O C: TCH CC THAM GIA VIC LP, VIC TRNG (Tiết ... thơ lục bát - Hiểu nội dung : Ca ngợi đất ngời Việt Bắc đẹp đánh giặc giỏi. (trả lời đợc câu hỏi SGK; thuộc 10 dòng thơ đầu) II Đồ DùNG DạY HọC: (Dy in t: õy l bi dy rt thnh cụng- s dng tranh chiu...
 • 22
 • 240
 • 0

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008-2009

Giáo án dự thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 2008-2009
... T×nh mĐ bao la nh biĨn Th¸i B×nh d¹t dµo Lßng mĐ tha thi t nh dßng si hiỊn ngät ngµo T×nh c¶m cha mĐ dµnh cho c¸i vµ ngỵc l¹i lµ t×nh c¶m thi ng liªng cao c¶ NÕu ®· tõng tr¶i qua ti th¬ cay ®¾ng, ... b¹n míi Bµi tËp ( SGK/ 13) - L¹c ®Ị : b, d - L¹c chđ ®Ị: c, g - Hỵp chđ ®Ị nhng diƠn ®¹t cha tèt, thi u tËp trung vµo chđ ®Ị: b, e 4 Cđng cè - Chđ ®Ị cđa v¨n b¶n lµ g× ? - TÝnh thèng nhÊt vỊ chđ ... (Trích “ Những ngày thơ Êu” - Nguyên Hồng) A MỤC TIÊU : Mơc tiªu: Häc sinh ®¹t ®ỵc - Hiểu tình cảm đáng thương đau tinh thần nhân vật bé Hồng cảm nhận tình yêu thương mãnh liệt chó bÐ ®èi víi mĐ Bước...
 • 24
 • 991
 • 5

Bái dự thi giáo viên dậy giỏi cấp huyện 2010

Bái dự thi giáo viên dậy giỏi cấp huyện 2010
... Quảng Bình Biểu tượng mũi đất Cà Mau Hoạt động 1: Học hát Ngày mùa vui Thứ năm ngày tháng 12 năm 2010 Âm nhạc Học hát bài: Ngày mùa vui c li ca lời Ngoi ng lỳa chớn thm Con chim hút Nụ nc trờn...
 • 22
 • 723
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường tiểu họcđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc thcsđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường bậc thptđề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường thcsđề thi kiến thức giáo viên dạy giỏi cấp trườngdự thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 2014 người thực hiện dương đình thắng khoa giáo dục trung học cơ sởđề thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện môn toántài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu họctài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnhđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh thcsđề thi giáo viên dạy giỏi cấp thcs môn toánđề thi giáo viên dạy giỏi cấp thcstài liệu thi giáo viên dạy giỏi cấp huyệnđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn toánđề thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn gdcdCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGChủ tịch hồ chí minh nói về công tác đảng viênNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNNhận thức khái niệmTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMKien truc thoi lySuc manh truyen thog van hoaVan hoa nam boBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử6 dahinh9 hamvaloptemplateCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAUNG DUNG VI SINH TRONG SAN XUAT CHAT MAU THUC PHAMGiới thiệu phần mềm Quản lý văn bảnskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN