Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (30)

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (3)

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (3)
... người Câu Hãy nêu tên sinh vật có ích sinh vật có hại cho người theo bảng : STT Tên sinh vật Nơi sống Công dụng Tác hại Trả lời: STT Tên sinh vật (2) Nơi sống (3) Có ích (4) (1) Có hại (5) Cây lúa ... Thực vật học ? Trả lời: Nhiệm vụ thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo đời sõng đa dạng thực vật đế sử dụng hợp lí, phát triển bảo vệ chúng phục vụ đời sống người Câu Hãy nêu tên sinh vật ... Cây lương thực Con bò Trên đất Lấy sức kéo, lấy thịt, sữa Cây hổng Trên đất (4) Cây ăn (1) (2) (3) (5) Cây han Trên đất Lá có chất độc gây ngứa cho người động vật Con đỉa Dưới Hút máu người động...
  • 3
  • 685
  • 0

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (13)

Bài tập SGK môn sinh học lớp 6 (13)
... chất diệp lục nên tự chế tạo nên không tự chế tạo chất hữu chất hữu - Sống dị dưỡng : hoại sinh hay kí sinh - Sống tự dưỡng Câu Tìm đồng ruộng sau gặt bãi cỏ, ven gỗ mục, rừng ẩm loại nấm mũ khác...
  • 2
  • 618
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: CB5 5th edition babin test bankCDN ED biology exploring the diversity of life 2nd edition russell test bankCDN ED contemporary marketing 3rd edition boone test bankCDN ED nutrition concepts and controversies 2nd edition sizer test bankCDN ED ORGB 1st edition armstrong test bankCengage advantage books business law principles and practices 9th edition goldman test bankCengage advantage books business law text and cases an accelerated course 1st edition miller test bankCFIN 3 3rd edition besley test bankCengage advantage books business law text and cases the first course 1st edition miller test bankCengage advantage books business law text and exercises 7th edition miller test bankChemistry 9th edition zumdahl test bankChemistry 11th edition chang test bankCengage advantage books foundations of the legal environment of business 3rd edition jennings test bankCengage advantage books fundamentals of business law today summarized cases 10th edition miller test bankCengage advantage books introduction to sociology 11th edition tischler test bankCengage advantage books modern principles of business law 1st edition roger leroy miller test bankChild family and community family centered early care and education 6th edition janet gonzalez mena test bankChildhood and adolescence voyages in development 5th edition rathus test bankCengage advantage books the politics of united states foreign policy 6th edition rosati test bankCentury 21 computer skills and applications lessons 1 90 10th edition hoggatt test bank