ĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHĂM sóc vết THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG lực CHO điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2013 2015

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 2015

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 2015
... nghiên cứu: Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho Điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013- 2015 góp phần đào tạo ĐD BVHNVĐ theo lực CSVT chuẩn quốc gia ... chung Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013- 2015 Mục tiêu nghiên cứu 1) Đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG PHAN THỊ DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM...
 • 186
 • 217
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHĂM sóc vết THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG lực CHO điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2013 2015

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHĂM sóc vết THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG lực CHO điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2013 2015
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ Y TẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHĂM SÓC VÉT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC NĂM 2013 -2015 ... nghiên cứu: Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho Điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013- 2015 góp phần đào tạo ĐD BVHNVĐ theo lực CSVT chuẩn quốc gia ... chung Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho điều dưỡng bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013- 2015 Mục tiêu nghiên cứu 1) Đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết...
 • 365
 • 97
 • 0

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHĂM sóc vết THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG lực CHO điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2013 2015 (TT)

ĐÁNH GIÁ kết QUẢ CHƯƠNG TRÌNH đào tạo CHĂM sóc vết THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG lực CHO điều DƯỠNG tại BỆNH VIỆN hữu NGHỊ VIỆT đức năm 2013 2015 (TT)
... cứu: Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho Điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013- 2015 với mục tiêu: Đánh giá thực trạng/tình hình chăm sóc vết thương ... thương theo chuan 7 lực số yếu tố liên quan Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014 Đánh giá kết triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo lực Điều dưỡng Đánh giá hiệu chương ... liệu cần xuất Kết Đánh giá hiệu chương trình can thiệp cải thiện lực chăm sóc vết thương Điều dưỡng sau năm đào tạo Năng lực chăm sóc vết thương trước sau năm đào tạo: Điểm TB lực nhận định (69,11...
 • 34
 • 277
 • 0

Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 20132015

Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 20132015
... thương theo chuẩn lực số yếu tố liên quan Điều dưỡng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014 Đánh giá kết triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo lực Điều dưỡng Đánh giá hiệu chương trình ... cứu: Đánh giá kết chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn lực cho Điều dưỡng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2013-2015” với mục tiêu: Đánh giá thực trạng/tình hình chăm sóc vết thương ... liệu cần xuất 24 Kết Đánh giá hiệu chương trình can thiệp cải thiện lực chăm sóc vết thương Điều dưỡng sau năm đào tạo Năng lực chăm sóc vết thương trước sau năm đào tạo: Điểm TB lực nhận định (69,11...
 • 27
 • 256
 • 0

Đánh giá vai trò của dinh dưỡngchăm sóc tới các biến chứng sau mổ viêm phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá vai trò của dinh dưỡng và chăm sóc tới các biến chứng sau mổ viêm phúc mạc tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... sau mổ viêm phúc mạc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhằm mục tiêu: Đánh giá vai trò trình chăm sóc biến chứng sau mổ viêm phúc mạc Nhận xét vai trò dinh dưỡng biến chứng sau mổ viêm phúc mạc 4 CHƯƠNG ... cách chăm sóc biến chứng có Có giúp tình trạng bệnh nhân tốt lên, không để lại di chứng lâu dài Vì lí trên, tiến hành nghiên cứu: Đánh giá vai trò dinh dưỡng chăm sóc tới biến chứng sau mổ viêm ... 78 bệnh nhân nghiên cứu ≈84h III.3 BIẾN CHỨNG SAU MỔ VPM LIÊN QUAN ĐẾN CHĂM SÓC III.3.1 BIẾN CHỨNG SAU MỔ III.3.1.1 Tỷ lệ xảy biến chứng sau mổ Bảng 3.12 Tỷ lệ xảy biến chứng sau mổ Biến chứng...
 • 57
 • 317
 • 0

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠONĂNG MỀM TẠI CTY TNHH SONION VIỆT NAM NĂM 2010

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ðÀO TẠO KĨ NĂNG MỀM TẠI CTY TNHH SONION VIỆT NAM NĂM 2010
... tài: ðÁNH GIÁ K T QU CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O KĨ NĂNG M M T I CTY TNHH SONION VI T NAM NĂM 2010 K t qu c a ñ tài s ch nh ng m t y u m nh c a chương trình ñào t o, hi u qu mang l i c a chương trình ñào ... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T TP HCM ********* LƯU TH DUNG ðÁNH GIÁ K T QU CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O KĨ NĂNG M M T I CTY TNHH SONION VI T NAM NĂM 2010 Chuyên ngành: ... tiêu chí ñánh giá k t qu chương trình ñào t o; (b) ño lư ng k t qu chương trình ñào t o m m năm 2010 t i công ty TNHH Sonion Vi t Nam K t qu ñào t o ñư c ñánh giá theo mô hình ñánh giá b n c p...
 • 129
 • 374
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
... điền vào phiếu đánh giá Phiếu đánh giá hành vi cua học viên sau chương trình đào tạo ( phương pháp quan sát ) Họ tên người đánh giá: ……………………………… Chức danh: ……………… Họ tên người đánh giá: …………………………………… ... ……………………………………………………………………………………… ……………… Đánh giá: Tổng điểm: 45 - Từ 36 - 45 điểm: Phản ứng người đào tạo hài lòng chương trình Từ 27 - 36 điểm: Phản ứng người đào tạo hài lòng Từ - 27 điểm: Phản ứng người đào tạo chưa hài ... đổi nào? Phiếu đánh giá học tập học viên sau chương trình đào tạo (Dựa vào kết kiểm tra trả lời tình huống) Họ tên người đánh giá: ……………………………… Chức danh: ……………… Họ tên người đánh giá: ……………………………………...
 • 5
 • 384
 • 1

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI PHAN THANH NAM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG TIM TẠI BỆNH VIỆN VIỆT ĐỨC CHUYÊN NGÀNH: MÃ SỐ: NGOẠI ... Phân ñ t n thương tim Phân ñ * Mô t t n thương Đ I Rách màng tim ñơn thu n, ép tim, không thoát v tim Đ II VT tim không th ng bu ng tim, ép tim Đ III VT tim có th ng vách tim, t n thương van ... 3.22 Chẩn đoán ban đầu tuyến y tế sở……………………………… 52 Bảng 3.23 Chẩn đoán trước mổ BV Việt Đức ……………………………… 53 Bảng 3.24 Liên quan chẩn đoán VT tim với ALTMTƯ…………………… 55 Bảng 3.25 Liên quan chẩn đoán...
 • 120
 • 626
 • 4

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010

Đánh giá kết quả PTNS điều trị viêm phúc mạc ruột thừa ở người cao tuổi tại bệnh viện hữu nghị việt đức giai đoạn 2005 – 2010
... Đánh giá kết PTNS điều trị VPMRT người cao tuổi bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức giai đoạn 2005 2010 ” với mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng VPMRT người cao tuổi Đánh giá kết phẫu thuật ... điểm PTNS ổ bụng áp dụng để điều trị VPMRT cho kết khả quan [5] [25] [56] Để đỏnh giá kết áp dụng PTNS điều trị VPMRT người cao tuổi bệnh viện Việt Đức tiến hành đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá kết ... lứa 15 tuổi Tổ chứa Y tế Thế giới (WHO) + Từ đẻ đến 20 22 tuổi: giai đoạn phát triển + Từ 22 45 tuổi: giai đoạn niên + Từ 46 59 tuổi: người trung niên + Từ 60 74 tuổi: người cao tuổi +...
 • 96
 • 469
 • 7

Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật gẫy kín mắt cá chân tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... kết phẫu thuật gẫy kín mắt chân bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với mục tiêu: Mô tả thương tổn giải phẫu gẫy kín mắt chân bệnh viện Việt Đức Đánh giá kết phẫu thuật gẫy kín mắt chân bệnh viện ... Để đánh giá kết điều trị gẫy kín mắt chân phương pháp phẫu thuật, góp phần cho việc điều trị gẫy mắt chân đạt kết tốt, tránh di chứng chấn thương, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết ... phân loại gẫy mắt Cú cách phân loại đơn giản gẫy mắt cá, hai mắt hay ba mắt Tuy nhiên có nhiều cách phân loại phù hợp, cụ thể chế thương tổn : 1.3.1 Phân loại Lauge-Hansen Cách mô tả...
 • 92
 • 1,841
 • 5

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả phẫu thuật chuyển vạt da cân gan chân trong điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... Đánh giá kết phẫu thuật chuyển vạt da - cân gan chân điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót bệnh viện hữu nghị Việt Đức với mục tiêu sau: Nhận xét kỹ thuật sử dụng vạt da- cân gan chân để điều ... chân để điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót Đánh giá kết điều trị khuyết hổng phần mềm vùng gót chân vạt da - cân gan chân 4 Chương Tổng quan 1.1 đặc điểm giải phẫu vùng gót chân (Nơi tổn ... kinh gan chân Việt Nam, từ 1970 có nhiều sở nghiên cứu ứng dụng vạt gan chân để điều trị KHPM vùng gót chân bệnh viện Việt Đức tiến hành dùng vạt gan chân để điều trị khuyết hổng phần mềm vùng...
 • 63
 • 1,030
 • 2

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... cao chất lượng điều trị gẫy đầu xương đùi phẫu thuật, tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đỏnh giá kết điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu xương đựi người trưởng thành Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức" với hai ... thương phân loại gẫy kín đầu xương đựi người trưởng thành Đỏnh giá kết phẫu thuật gẫy kín đầu xương đựi người trưởng thành 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Đặc điểm giải phẫu vùng đầu xương đựi 1.1.1 Về ... 1995 - 1996, Bệnh viện Việt Đức có 50 BN bị gẫy đầu xương đựi, 76% điều trị phẫu thuật với kết tốt 48% Đoàn Lờ Dõn cộng (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu xương đựi Bệnh viện Việt Đức, kết tốt rõt...
 • 93
 • 865
 • 5

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín trên lồi cầu và liên lồi cầu xương đùi người lớn tại bệnh viện hữu nghị việt - đức
... NG I H C Y H N I NGUY N HUY THNH đáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT GẫY kín TRÊN LồI CầU LIÊN LồI CầU XƯƠNG ĐùI NGƯờI LớN TạI BệNH VIệN HữU NGHị VIệT - ĐứC Chuyờn ngnh : Ngo i khoa Mó s ... nh t ng m ch khoeo cho nhỏnh bờn: - Hai ủ ng m ch g i trờn ngoi v ủ ng m ch g i trờn - ng m ch g i gi a - Cỏc ủ ng m ch c b ng chõn (th ng cú hai ủ ng m ch) - Hai ủ ng m ch g i d i ngoi v ủ ng ... chố hay rũng r c - u trờn xng ch y: l hai di n kh p mõm ch y v mõm ch y ngoi ủ ti p kh p v i hai l i c u tng ng - M t sau xng bỏnh chố: ti p kh p v i rónh liờn l i c u xng ủựi 5 - S n chờm: cú...
 • 107
 • 919
 • 2

đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... đầu vết thơng gân gấp & thần kinh vùng V bàn tay bệnh viện Việt Đức từ 2003- 2005", Luận văn tốt nghiệp bác sỹ nội trú bệnh viện, Đại học Y Hà Nội Ngụ Bo Khang(1989) - Vt thng bn tay, bi ging ... bn tay - Ti liu chn thng chnh hỡnh s 19 xuõn Hp (1964)- Gii phu bn tay, gii phu v thc dng ngoi khoa chi trờn v chi di - Nh xut bn Th dc th thao 126- 141 Lu Danh Huy (2005) "Đánh giá kết phẫu thuật ... c sau cng tay i xung v gõn c giun- gian ct bn tay Cỏc gõn dui i vo bn tay qua mt lot nhng ng hm xng si ngang mc c tay, mc ny cỏc gõn c bao bc bng bao hot dch Dõy chng vũng sau c tay l mt di...
 • 50
 • 4,097
 • 29

luận văn thạc sĩ đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức

luận văn thạc sĩ đánh giá kết quả phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... Đánh giá kết phẫu thuật thương tích gân duỗi bàn tay bệnh viện hữu nghị Việt Đức nhằm mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng thương tổn giải phẫu gân duỗi thương tích bàn tay bệnh viện hữu nghị Việt ... ứng dụng phẫu thuật tạo hình bàn tay Những điều đem lại kết to lớn lĩnh vực phẫu thuật bàn tay, kết phẫu thuật nối gân duỗi bàn tay đầu ngày cải thiện Ở nước ta, vết thương gân duỗi bàn tay gặp ... nghị Việt Đức Đánh giá kết khâu nối gân duỗi bàn tay 8 Chương TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu định khu 1.1.1 Giải phẫu định khu gân duỗi bàn tay Hình 1.1 Giải phẫu gân duỗi bàn tay [35] Duỗi ngón tay cử...
 • 105
 • 376
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị bong điểm bám dây chằng chéo trước khớp gối bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy kín thân xương cánh tay ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kết quả phẫu thuật của chấn thương và vết thương gan tại bệnh viện hữu nghị việt đứcđánh giá kế t quả chẩn đoán và điều trị vết thương tim tại bệnh viện hữu nghị việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm tụy cấp không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ 20052010đánh giá kết quả các lớp đào tạo và chương trình đào tạođánh giá chất lượng chương trình đào tạotiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạođánh giá kết quả chương trình tín dụng học sinh sinh viên nông thôn tại ngân hàng chính sách xã hội huyện đại từ tỉnh thái nguyênthí điểm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học của trường đại học nông nghiệp hà nộiđánh giá kết quả chương trình đưa khám chữa bệnh cho người có thẻ bhyt về trạm y tế xã từ 1998 2001đánh giá chung về chương trình đào tạo phát triểngiải pháp liên quan tới đánh giá kết quả quản trị đào tạo nhân lựcii đánh giá thực trạng chương trình đào tạo tại trường trung học điện tử điện lạnh hà nộiđánh giá thực hiện chương trình đào tạo và phát triểnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây