Lý thuyết 12 về Mũ và Logarit

thuyết 12 về Logarit

Lý thuyết 12 về Mũ và Logarit
... x)  loga g ( x)  f ( x)  g ( x) thuyết Toán THPT Trang 18  Đặt ẩn phụ:  t  a f ( x ) , điều kiện t   t  log a f ( x) , không cần điều kiện cho t  hóa lôgarit hóa  Dùng tính đơn ...    2.718 281 828 n   n Bài HÀM SỐ LŨY THỪA– HÀM SỐ MŨ HÀM SỐ LÔGARIT Định nghĩa:  Hàm số lũy thừa: y  x     Hàm số mũ: y  a x   a  1  Hàm số lôgarit: y  loga x   a  ... (u )'   u 1.u '  x   n  u   n uu' n n x n n 1 n n 1 Bài PHƢƠNG TRÌNH MŨ, LÔGARIT Phương trình mũ, lôgarit bản: Cho  a  :  ax  b :  Nếu b  : phương trình vô nghiệm  Nếu b...
 • 4
 • 226
 • 0

thuyết chung về marketing hoạt động tiêu thụ sản phẩm

Lý thuyết chung về marketing và hoạt động tiêu thụ sản phẩm
... Bảo hành sản phẩm II TIÊU THỤ SẢN PHẨM, BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Khái niệm vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm a/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm trình ... kết tiêu thụ sản phẩm: Kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm phản ánh không thân hoạt động tiêu thụ mà phản ánh kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Do vậy, việc đánh giá kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm ... sáng tạo sản phẩm mà gắn với thương mại trung gian Cách thứ hai: Hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoạt động chuyển hóa giá trị sản phẩm sáng tạo trình sản xuất Tiêu thụ sản phẩm tức hàm ý hoạt động gắn...
 • 56
 • 171
 • 0

THUYẾT CHUNG VỀ MARKETING HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM

LÝ THUYẾT CHUNG VỀ MARKETING VÀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
... Bảo hành sản phẩm II TIÊU THỤ SẢN PHẨM, BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Khái niệm vai trò hoạt động tiêu thụ sản phẩm a/ Khái niệm tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm trình ... kết tiêu thụ sản phẩm: Kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm phản ánh không thân hoạt động tiêu thụ mà phản ánh kết hoạt động sản xuất - kinh doanh Do vậy, việc đánh giá kết hoạt động tiêu thụ sản phẩm ... bị Sản xuất Tiêu thụ sản phẩm (Yếu tố đầu vào) b/ Vai trò tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ sản phẩm giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh, yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Tiêu thụ sản phẩm...
 • 55
 • 287
 • 0

hơn 1000 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về logarit

hơn 1000 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về mũ và logarit
... phÐp ®Ỉt Èn phơ t = log a f ( x ) Víi bÊt ph¬ng tr×nh mò vµ logarit còng cã phÐp ®Ỉt t¬ng øng, lu ý gỈp ph¬ng tr×nh hay bÊt ph¬ng tr×nh logarit mµ cha ph¶i d¹ng c¬ b¶n th× cÇn ®Ỉt ®iỊu kiƯn 155 ... ®Ĩ bÊt ph¬ng tr×nh sau nghiƯm ®óng víi mäi x: , ≥ ) Ví dụ : Giải ... +1 3) ( ) x + 3.( ) x > 12 3 6) 2.14 x + 3.49 x − x ≥ VI CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT THƯỜNG SỬ DỤNG: Phương pháp 1: Biến đổi phương trình dạng : loga M < loga N ( ≤, >, ≥ )...
 • 14
 • 628
 • 17

Bất đẳng thức về Logarit

Bất đẳng thức về Mũ và Logarit
... www.VNMATH.com Chuyờn M_LOGARITH x ( t - 1) 2y t -1 =2 = Do ú: t +1 x + y x + x ( t - 1) Bi toỏn tr thnh chng minh: ln t ... ( "x > ) ị f ( x ) l hm tng trờn ( 0;+Ơ ) Trang2 T Toỏn THPT Phong in www.VNMATH.com Chuyờn M_LOGARITH ổ + + x2 - ữ = ị f ( x ) < "x > Mt khỏc: lim ỗ ln x đ+Ơ ỗ x xữ ố ứ Luyn thi i hc 2012 x ... c > ta cú: a a b b c c ( abc ) ( a+ b+c) Bi gii: Vỡ hm s y = lg x ng bin trờn ( 0;+Ơ ) Ta ly logarith vi c s 10 hai v ca BT trờn ta c BT tng ng cn c chng minh: ( a lg a + b lg b + c lg c )...
 • 6
 • 483
 • 11

Những kiến thức cơ bản về logarit

Những kiến thức cơ bản về mũ và logarit
... cần ý cho học sinh thấy hàm số u hàm số hàm số v hàm số lũy thừa từ em áp dụng công thức không sai lầm Chú ý: ▪ Chỉ cho học sinh thấy liên quan kiến thức: Ví dụ xét hàm số y = ax có số giảm ... định phương trình + Vận dụng không công thức công thức lôgarit + Quên so sánh số với số giải bpt lôgarit… C BÀI TẬP TỰ LUYỆN: 1 Tính giá trị biểu thức A  ( a  1)  a  2 1   (b  1)1 ... chất ) ◙ Hàm số logarit:  Chú ý: Khi xét log a x phải ý điều kiện a  0; a  1, x  Trong phần Ta giả thiết biểu thức xét có nghĩa (có thể yêu cầu học sinh nêu điều kiện để biểu thức có nghĩa...
 • 8
 • 415
 • 3

Bài tập toán về Logarit ôn thi đại học

Bài tập toán về Mũ và Logarit ôn thi đại học
... +2 (1) (1) Bài 3: ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2007 Giải bất phương trình: log3 (4x − 3) + log1 (2x + 3) ≤ Điều kiện: x > log (4x − 3)2 ≤ Giải Bất phương trình cho ⇔ 2x + TT Luyện Thi Đại Học VĨNH VIỄN ... = Bài 8: ĐẠI HỌC KHỐI D NĂM 2006 Giải Phương trình cho tương đương với: 22x(2x2 • −x −1) − 4(2x2 −x −1) = ⇔ (22x − 4)(2x2 22x − = ⇔ 22x = 22 ⇔ x = −x −1) = Hướng dẫn giải CDBT từ ĐTQG Toán học ... 1) f(x )LOGARIT  g(x)  BẤT PHƯƠNG TRÌNH (1) loga f(x) > loga g(x) Nếu a > g(x)  : (1)  f(x)  g(x)  f(x)  : (1)0  f(x) Nếu < a < g(x)  ƯƠNG PHÁP GIẢI B.ĐỀ THI Bài 1: ĐẠI HỌC KHỐI...
 • 26
 • 236
 • 1

Bài tập thuyết hay về ancol phenol

Bài tập và lý thuyết hay về ancol và phenol
...  15,16% Ancol lại là: C4 H9 OH   C H OH 0,04 mol   Chọn B Bài tập tác giả thiết kế chặt chẽ liên tục, bạn đọc hình dung phần tranh nhóm tập lớn đặc trưng ancol, kiểu xác suất rơi vào đề thi ... ete ancol có 0,15.2  0,1 mol tham gia Mặt khác ta thu anken tức có anken khơng tách nước tạo anken Đó ancol có mạch dang neopentan (C  5) ancol CH3OH, ancol dạng Tuy nhiên ta xét số mol ancol ... 16 Sản phẩm khơng ancol dư, nên: nO  2nancol  2nO  0,025m  nancol  0,05m  20  Mancol  40  CH3OH Đến đây, ta làm tương tự ví dụ trước, lấy kiện phần: Chú ý: Vì khơng ancol dư nên số mol...
 • 28
 • 333
 • 0

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT ( THUYẾT, BÀI TẬP, LỜI GIẢI)

CHUYÊN ĐỀ PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LOGARIT ( LÝ THUYẾT, BÀI TẬP, LỜI GIẢI)
... log (x - 3) ⇔ log [(x -2)(x - 3)] = log + log(x - 3) ⇔ (x -2)(x - 3) = (x - 3) (do x ≠ nên x - ≠ 0) ⇔ (x -2) = (2 ) Giải phương trình (2 ) ta x = (loại) x = ( thỏa mãn) Vậy phương trình cho có nghiệm ... 5.6 20) (7 + 5) + ( - 5 )(3 + 2) + 3(1 + ) + - = 21) (2 + ) + (2 - ) = 22) (2 + ) + (7 + 4 )(2 - ) = 4(2 + ) 23) ( - 1) + ( + 1) - = 24) 3.8 + 4.12 - 18 - 2.27 = 25) - 2.3 + = 26) (7 + 4) - 3(2 - ... log (x + 1) → HD giải: Điều kiện ⇔ x > Vì = log a nên phương trình cho có dạng: log (3 x - 1) + log (x + 3) = log + log (x + 1) ⇔ log [(3 x - 1)(x + 3)] = log 4(x + 1) ⇔ (3 x - 1)(x + 3) = 4(x +...
 • 11
 • 37,948
 • 1,234

Bài tập trắc nghiệm Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)

Bài tập trắc nghiệm Mũ và Logarit (có đáp án) (Phần 1: Tóm tắt lý thuyết, Phần 2: Bài tập trắc nghiệm)
... có tập nghiệm là: D Φ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  có tập nghiệm là: BP Trang 22 D Φ Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” A { 10; 100} B Câu 42: ... trình: A C có tập nghiệm là: { 10; 100} ∅ = có tập nghiệm là: C 1   ; 10   10  D có tập nghiệm là: 1   ; 1000   10  { 10; 20} B C log2 x + log x = Câu 120: Phương trình: có tập nghiệm là: ... mệnh đề sau: A Tập giá trị hàm số y = ax tập R Đ Giáo viên: BP Trang 47 Tài liệu trắc nghiệm giải tích 12 Chun đề “lũy thừa – – loogarit” loga x B Tập giá trị hàm số y = tập R x C Tập xác định...
 • 56
 • 458
 • 2

thuyết chung về thị trường mở Thực trạng hoạt động TTM ở Việt Nam hiện nay

Lý thuyết chung về thị trường mở và Thực trạng hoạt động TTM ở Việt Nam hiện nay
... chế hoạt động 5.2.2 Hạn chế 5.3 Dự trữ bắt buộc 5.3.1 Cơ chế hoạt động 5.3.2 Hạn ch6 Thực trạng hoạt động số nớc giới Phần Thực trạng hoạt động TTM Việt Nam Sự cần thiết đời hoạt động TTM Việt Nam ... toán liên Ngân hàng Đây sở để nâng cao hiệu hoạt động nghiệp vụ thị trờng mở Giải pháp cho hoạt động thị trờng mở Việt Nam 2.1 Tăng cờng vai trò đạo NHTW TTM Trên TTM để tác động đến lợng tiền cung ... Phần 2: thực trạng hoạt động thị trờng mở Việt Nam Sự cần thiết phải đời hoạt động TTM Việt Nam Với Việt Nam, NVTTM công cụ quan trọng cần thiết việc điều hành CSTT Việt Nam Sự cần thiết thể số...
 • 32
 • 536
 • 1

thuyết chung về tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp.

Lý thuyết chung về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp.
... dung I .Lý thuyết chung tăng trưởng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Một số khái niệm 27 ĐỀ ÁN MÔN HỌC Các mô hình kinh tế chuyển dịch cấu ngành kinh tế Xu hướng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp ... MÔN HỌC I .Lý thuyết chung tăng trưởng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp Một số khái niệm  Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng kinh tế gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định Sự gia tăng biểu ... nhập hướng xuất với chuyển dịch dần cấu sản xuất sản phẩm Xu hướng chuyển dịch cấu ngành nông nghiệp trình phát triển kinh tế  Xu hướng chuyển dịch chung Chuyển dịch cấu kinh tế nông – lâm – thủy...
 • 29
 • 381
 • 1

thuyết chung về chính sách tiền tệ các công cụ chính sách tiền tệ

Lý thuyết chung về chính sách tiền tệ và các công cụ chính sách tiền tệ
... CHƯƠNG I thuyết chung sách tiền tệ công cụ sách tiền tệ Chính sách tiền tệ: 1.1 Vai trò Ngân Hàng Trung Ương sách tền tệ Ngân Hàng Trung Ương quan máy quản Nhà nớc, độc quyền phát hành tiền, ... trờng tiền tệ, mua bán giấy tờ có giá dài hạn có ảnh hởng rõ rệt tới khả toán NHTM chơngII việc sử dụng công cụ sách tiền tệ việt nam Chính sách tiền tệ viêc sử dụng công cụ sách tiền tệ Việt ... tối mục tiêu sách tiền tệ Để điều hành sách tiền tệ, NHTƯ phải hình thành sử dụng hệ thống công cụ Đặc điểm công cụ sách tiền tệ tạo cho NHTƯ khả tác động có hiệu lực đến yếu tố tiền đề buộc...
 • 9
 • 1,596
 • 28

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tự học về mũ và logaritbài tập về mũ và logarithơn 1000 bài tập từ cơ bản đến nâng cao về mũ và logaritlý thuyết mũ và logaritchuyên đề phương trình mũ và logarit lý thuyết bài tập lời giảibài tập về hàm số mũ và logaritcác bài tập về hàm số mũ và logaritcác dạng bài tập về hàm số mũ và logaritlý thuyết phương trình mũ logaritchuyên đề về phương trình mũ và logaritcác dạng bài tập về phương trình mũ và logaritcác bài toán về hàm số mũ và logaritcac bai toan ve giai phuong trinh mu va logaritbai tap va ly thuyet 12 cua han quoc hungbài tập mũ và logarit 12bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây