câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

15 câu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh

15 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết hợp ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân ... vọng cho ngời đấu tranh không khoan nhợng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất ny Câu2 : Điều kiện xã hội hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Vai trò t tởng Hồ Chí Minh nghiệp lãnh đạo Đảng...
 • 31
 • 3,651
 • 29

12 câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

12 câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... v.v túng ,chia rẽ, kiêu ngạo Tăng cường pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Câu 10: Phân tích tưởng HCM nhà nước pháp quyền có hiệu lực , pháp lý mạnh mẽ vận dụng tưởng ... có trí tiến thủ ,tiến Phải có văn hóa ,chính trị Vận dụng tưởng vào công đổi nước ta : chống tham nhũng ,ko có hiệu ,hệ thống pháp luật chưa liên minh Câu 11 : Phân tích phẩm chất đạo đức người ... nước of ta nhà nước of nhân dân lao động dựa tảng liên minh công nông giai cấp công nhân lãnh đạo Về Kinh tế : Nền kinh tế XHCN với công -nông nghiệp đại khoa học ,kỹ thuật tiên tiến Nền K tế...
 • 9
 • 9,337
 • 248

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... cho phù hợp b tưởng bạo lực CM gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình Việc lựa chọn tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối khả hòa hoãn không tưởng bạo lực CM tưởng nhân đạo ... làm, ham tiến + Chính thẳng thắn, đắn + Chí công vô công bằng, không thiên tư, thiên vị, việc không nghĩ đến thân trước, biết Đảng, dân tộc => Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô có quan hệ ... - Vai trò, tảng tưởng, kim nam hành động TT HCM CMVN - Quá trình nhận thức, vận dụng phát triển TT HCM qua giai đoạn Đảng NN - Các giá trị tưởng, lý luận HCM kho tàng tưởng, lý luận CM...
 • 19
 • 3,658
 • 47

Đề cương ôn tậpcâu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn tập và câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh potx
... Đề cơng ôn tập môn t tởng Hồ Chí Minh Câu 1: Trình by nguồn gốc v trình hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Nguồn gốc hình thnh t tởng Hồ Chí Minh T tởng Hồ Chí Minh l sản phẩm kết ... Việt Nam 77 năm qua? Câu 3: Trình by nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi nay? a Những nội dung t tởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc Dân tộc ... vọng cho ngời đấu tranh không khoan nhợng để loại bỏ bất công, bất bình đẳng khỏi trái đất ny Câu2 : Điều kiện xã hội hình thnh t tởng Hồ Chí Minh? Vai trò t tởng Hồ Chí Minh nghiệp lãnh đạo Đảng...
 • 31
 • 1,380
 • 19

Câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... chứng minh hùng hồn tính khoa học đắn , tính CM sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh a)- tưởng dân tộc CM giải phóng dân tộc nội dung lớn bật hệ thống tưởng Hồ Chí Minh Với tưởng Hồ Chí Minh ... : tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Bài Làm tưởng Hồ Chí Minh đạo đức nội dung tưởng Hồ Chí Minh Toàn nghiệp cách mạng Người gắn liền với trình phát triển tưởng đạo đức cách mạng mà Hồ Chí ... tưởng trung tâm, xuyên suốt tòan học thuyết tưởng Hồ Chí Minh 32 tưởng yêu nước “không có quí độc lập tự do” luôn đứng hàng đầu giá trị tinh thần Việt Nam, trước Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí...
 • 81
 • 619
 • 0

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... bảng Truyền thống gia đình: tưởng Hồ Chí Minh bắt nguồn trước hết từ truyền thống gia đình bên nội, ngoại, tưởng, phong cách Nguyễn Sinh Sắc_ Thân sinh Hồ Chí Minh Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ... bảng, chất thông minh, trình độ quốc học, hán học vững vàng, người học hỏi không ngừng bôn ba năm châu bốn biển, thông thái ngôn ngữ tiêu biểu cho văn minh nhân loại, người am ng văn hóa Đông, ... trang phải có ủng hộ CM vô sản giới, CM Nga, chí với CM vô sản Pháp tưởng CM bạo lực gắn liền với tưởng xây dựng lực lượng vũ trang Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm trở thành chủ trương Đảng...
 • 22
 • 1,002
 • 2

Đề cương câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... học tập môn tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống tri thức đáng tin cậy Hồ Chí Minh khái quát thành hệ thống lý luận trị, quy luật phổ biến đặc thù cách mạng Việt Nam Cụ thể: tưởng ... xuất tưởng Hồ Chí Minh nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam lịch sử cách mạng Việt Nam quy định Nói tóm lại, hoàn cảnh lịch sử đời tưởng Hồ Chí Minh vận động, phát triển tưởng ... CNXH” tưởng Hồ Chí Minh mẫu mực tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới, sáng tạo Học tập nét đặc sắc tinh thần Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh: Độc lập, tự chủ; đổi mới, sáng tạo Luôn xuất...
 • 35
 • 885
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh
... theo tưởng Hồ Chí Minh? Ý nghĩa việc xây dựng đạo đức mới, đấu tranh chống ng phi đạo đức theo tưởng Hồ Chí Minh kinh tế thị trường nước ta nay? Câu 20: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh ... Việt Nam theo tưởng Hồ Chí Minh Xây dựng Đảng tưởng lý luận Xây dựng Đảng trị Xây dựng Đảng tổ chức, máy, công tác cán Xây dựng Đảng đạo đức Câu 11: Phân tích quan điểm Hồ Chí Minh vai trò ... Câu 18: Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức người Việt Nam thời đại Trung với nước, hiếu với dân Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô Yêu thương người Tinh thần quốc tế sáng Câu...
 • 3
 • 483
 • 1

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh theo chuyên đề

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh theo chuyên đề
... dựng để thực quyền dân, dân dân ? tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền dân, dân, dân nội dung tưởng bản, hình thành khó sớm hệ thống tưởng Hồ Chí Minh, trước người tiếp thu chủ nghĩa ... Đồn kết dựa vào dân trị kế sách giữ nước ơng cha ta (biểu thơ ca văn học), HCM kế thừa có chọn lọc tưởng văn hóa phương đơng có giá trị hợp lý như: tưởng nhân ái, tưởng đại đồng, tinh ... cương Lênin vấn đề dân tộc thuộc địa, HCM tìm thấy đường chân cho nghiệp cứu nước giải phóng dân tộc; sở lý luận hình thành tưởng Hồ Chí Minh Sự kiện đánh dấu bước nhảy vọt chất tưởng HCM, từ...
 • 25
 • 347
 • 0

Câu hỏi ôn tập môn Tưởng Hồ Chí Minh-có đáp án (Các câu hỏi thường gặp nhất)

Câu hỏi ôn tập môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh-có đáp án (Các câu hỏi thường gặp nhất)
... tới chí công vô tư, chí công vô tư, lòng dân, nước định thực cần, kiệm, liêm, Bản thân Người thân phẩm chất để học tập. tưởng gương đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô Chủ ... Cần,kiệm,liêm,chính ,chí công vô có quan hệ mật thiết với nhau.Cần,kiệm,liêm,chính dẫn đến chí công vô tư; ngược lại chí công vô tư, một lòng việc ích quốc lợi dân định thực Cần,kiệm liêm,chính.Và có chí ... cháu mãi noi theo CÂU 7/ PHÂN TÍCH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH: CẦN,KIỆM,LIÊM,CHÍNH,CHÍ CÔNG VÔ TƯ.LÀM THẾ NÀO ĐỂ BẢN THÂN THỰC HIỆN ĐƯỢC NHỮNG CHUẨN MỰC ĐÓ tưởng HCM hệ thống...
 • 16
 • 2,760
 • 1

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... cho phù hợp b tưởng bạo lực CM gắn bó hữu với tưởng nhân đạo hòa bình Việc lựa chọn tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối khả hòa hoãn không tưởng bạo lực CM tưởng nhân đạo ... làm, ham tiến + Chính thẳng thắn, đắn + Chí công vô công bằng, không thiên tư, thiên vị, việc không nghĩ đến thân trước, biết Đảng, dân tộc => Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô có quan hệ ... nước dân, dân, dân( tập trung vào luận điểm 3) kết luận chương chương Khái niệm văn hóa theo tưởng HCM Nội dung tưởng HCM đạo đức Nội dung học tập theo gương đạo đức HCM tưởng HCM xây dựng...
 • 41
 • 206
 • 0

300 câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ chí minh có đáp án

300 câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ chí minh có đáp án
... mười ngày nay” câu nói Hồ Chí Minh đâu? a Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lời kêu gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bản di chúc 189 Hồ Chí Minh dặn toàn Đảng “phải tình đồng chí thương yêu lẫn ... không 205 Ai người công lớn việc cứu Hồ Chí Minh khỏi nhà tù thực dân anh Hồng Kông: a Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Công) b Luật sư Lôdơbai c Luật sư Nôoen Prit 206 Hồ Chí Minh bò thực dân ... cho độc lập” câu nói Hồ Chí Minh vào thời gian nào? a Tháng năm 1945 b Tháng năm 1945 c Tháng 12 năm 1946 185 Khi giáo dục cách người công an cách mạng” chủ tòch Hồ Chí Minh điều? a Ba...
 • 50
 • 643
 • 0

Đề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn tưởng hồ chí minh có trả lời

Đề cương ôn tập Câu hỏi ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh có trả lời
... Câu 1: Phân tích nguồn gốc tưởng, lý luận đối vóỉ việc hình thành tưởng Hồ Chí Minh Trả lời: Cho đến nay, khoảng 70 định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh Đại hội lần thứ ... nghiệp CM Hồ Chỉ Minh mà Đảng ta lựa chọn Câu 3: Phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh quyền dân tộc vi vận dụng Đẳng ta Trả lòi Phân tích nội dang tv ng Hồ Chí Minh qayền dần tộc: Hồ Chí Minh ... Giai đoạn phát triển thực hoá tưởng Hồ Chí Minh (1941 - 1969) Thời kỳ 1921 — 1930: thời kỳ hình thành tưởng cách mạng Việt Nam Hồ Chí Minh Thời kỳ Hồ Chí Minh hoạt động tích cực đầy hiệu...
 • 68
 • 143
 • 1

Câu hỏi ôn tập Môn: tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi ôn tập Môn: Tư tưởng Hồ Chí Minh
... học tưởng Hồ Chí Minh - Quyết định phương pháp hành động biện chứng Hồ Chí Minh - tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa Mác-Lênin Việt Nam, tưởng Việt Nam thời Hiện đại Câu 2: GIÁ TRỊ TƯ TƯỞNG HỒ ... hội Câu : TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC Nội dung tưởng Hồ Chí Minh đạo đức a) Quan điểm vai trò sức mạnh đạo đức - Đạo đức gốc người cách mạng + Hồ Chí Minh coi đạo đức tảng + Hồ Chí Minh ... theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Phương pháp học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh - Điều kiện đảm bảo học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Câu 4: QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG...
 • 20
 • 285
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi ôn thi môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi ôn tập về tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi ôn thi môn tư tưởng hồ chí minh của trường đại học kinh tếcâu hỏi đè cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minh19 cau on tap mon tu tuong ho chi minh19 câu ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhđề cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi thi hết môn tư tưởng hồ chí minhtài liệu hướng dẫn ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhhướng dẫn ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi đề cương môn tư tưởng hồ chí minhtài liệu ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi đề mở môn tư tưởng hồ chí minhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn tư tưởng hồ chí minh có đáp ánHoàn thiện quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thị xã hương thủy, tỉnh thừa thiên huếMỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHIẾN lược PHÁT TRIỂN PHÂN VIỆN KHOA học CÔNG NGHỀ xây DỰNG MIỀN TRUNG đến năm 2020NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng đội ngũ công chức xã, thị trấn, huyện quảng xương, tỉnh thanh hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực CÔNG TY TNHH một THÀNH VIÊN đầu tư PHÁT TRIỂN hạ TẦNG THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại TỔNG CÔNG TY đầu tư xây DỰNG cầu ĐƯỜNG THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ ở huyện thọ xuân, thanh hóaNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUÂN đội – CHI NHÁNH THANH hóaNGHIÊN cứu các NHÂN tố ẢNH HƯỞNG tạo ĐỘNG lực làm VIỆC của CÔNG CHỨC tại uỷ BAN NHÂN dân THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực CHẤT LƯỢNG CAO TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHQUẢN lý THU THUẾ hộ KINH DOANH TRÊN địa bàn THÀNH PHÔ HUẾQUẢN TRỊ nợ QUÁ hạn tại NGÂN HÀNG TMCP bưu điện LIÊN VIỆT CHI NHÁNH THANH hóaThuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện quảng trạch, tỉnh quảng bìnhVAI TRÒ của các DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ở HUYỆN HƯƠNG TRÀ TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG các HUYỆN PHÍA bắc TỈNH THỪA THIÊN HUẾCụm từ cân đối từ văn học dân gian đến văn học thành vănQuá trình đổi mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013 (tt)Tiểu thuyết trinh thám kinh dị của Di Li (LV thạc sĩ)Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp sau cổ phần hoá trên địa bàn tỉnh quảng bình