Đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời TP cần thơ

QUY ĐỊNH Về tuyên truyền cổ động trực quan quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

QUY ĐỊNH Về tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
... liên quan UBND cấp huyện thực xây dựng quy hoạch chi tiết tuyên truyền cổ động trực quan quảng cáo trời; tuyên truyền phổ biến tổ chức hướng dẫn thực quy định pháp luật hoạt động quảng cáo Chỉ ... hoạt động phát tờ rơi, áp phích quảng cáo thực cửa vào quầy hàng phía Quảng cáo rao vặt phải tuân theo quy định pháp luật quảng cáo quảng cáo điểm quy hoạch quảng cáo, rao vặt miễn phí Quảng cáo ... 10 Những hoạt động quảng cáo khuyến khích bao gồm Quảng cáo theo phương thức xã hội hóa kết hợp quảng cáo thương mại với cổ động trực quan phương tiện quảng cáo trời Quảng cáo hoạt động du lịch...
 • 22
 • 4,526
 • 8

Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 2015, định hướng đến năm 2020

Đề án Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 2015, định hướng đến năm 2020
... tượng quy hoạch: Biển, bảng lớn băngrôn tuyên truyền, quảng cáo Nguyên tắc quy hoạch a Các nguyên tắc chung: - Nội dung xây dựng quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo trời tỉnh Lào Cai nêu dự án đề ... THIẾT ĐẶT RA VỀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TỈNH LÀO CAI Từ thực tế trên, yêu cầu xây dựng quy hoạch cụ thể cho loại hình tuyên truyền, quảng cáo trời, trước tiên loại ... bảng quảng cáo lớn Tổng kết, báo cáo kết việc thực Đề án II Phạm vi, nguyên tắc, mục tiêu, quy chuẩn xây dựng quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo trời tỉnh Lào Cai Phạm vi – đối tượng quy hoạch...
 • 30
 • 180
 • 0

HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”

HỘI THẢO “đề án QUY HOẠCH MẠNG lưới cơ sở CAI NGHIỆN MA túy bắt BUỘC đến năm 2020 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2030”
... xã hội Phát biểu Hội thảo Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhấn mạnh việc quy hoạch xếp lại Trung tâm cai nghiện ma túy yêu cầu cấp bách nhằm đa dạng hóa mô hình cai nghiện, tạo điều ... kiện nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm, để người nghiện tiếp cận hình thức, dịch vụ điều trị, cai nghiện khác giúp họ điều trị, cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng ...
 • 2
 • 2,316
 • 0

đồ án quy hoạch đô thị sở khoa học căn cứ pháp lý để thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính

đồ án quy hoạch đô thị Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý để thiết lập hệ thống hồ sơ địa chính
... (hạng đất giá đất) Xác định quy n hợp pháp chủ sử dụng đất Đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận lập hồ địa Thanh tra việc quản sử dụng đất Giải tranh chấp đất đai Thống kê đất đai 1.1.2 Cỏc ... phỏp ca cp cú thm quyn thc hin ng ký t ai, cp giy chng nhn quyn s dng t nh quyt nh thnh lp hi ng ng ký t ai, biờn bn xột duyt ca hi ng, quyt nh cp giy chng nhn quyn s dng t, quyt nh x cỏc ... phi i c quan thm quyn gii quyt 2.3.2 Tỡnh hỡnh cp giy chng nhn quyn s hu nh , quyn s dng t huyn Tiờn Yờn Giy chng nhn quyn s hu nh , quyn s dng t l chng th phỏp xỏc nhn quyn s dng hp phỏp...
 • 43
 • 175
 • 0

ĐỀ ÁN Quy hoạch hệ thống cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hội An giai đoạn 2011 – 2015

ĐỀ ÁN Quy hoạch hệ thống cổ động trực quan, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hội An giai đoạn 2011 – 2015
... BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỘI AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hội An, ngày tháng năm 2011 ĐỀ ÁN Quy hoạch hệ thống cổ động trực quan, quảng cáo trời địa bàn thành phố ... cho hệ thống cổ động trực quan địa bàn duyệt - Quản lý hình thức tuyên truyền, cổ động trực quan, quảng cáo địa bàn phụ trách Khai thác, tu, bảo dưỡng phương tiện quảng cáo thành phố giao Trên quy ... trực quan, quảng cáo xem thành tố không gian kiến trúc cảnh quan đô thị Do vậy, để có quy hoạch tối ưu hệ thống cổ động trực quan, quảng cáo trời cần phải trọng điều kiện đặc thù quy định địa...
 • 22
 • 629
 • 6

Đồ án kiến trúc xây dựng đề tài Quy hoạch tuyến VTHKCC Láng Hạ - Giảng Võ

Đồ án kiến trúc xây dựng đề tài Quy hoạch tuyến VTHKCC Láng Hạ - Giảng Võ
... 10.00 0-2 0.000 2 5-3 0 2-3 0. 1-0 .2 Xe i n LRT m t t 10.00 0-1 5.000 1 5-2 5 1 0-2 0 0. 1-0 .2 AGT c u cao 6.00 0-1 2000 2 5-3 0 3 0-4 0 0. 5-1 Monoray c u cao 15.00 0-2 5.000 2 5-3 0 3 0-5 0 1. 0-1 .2 LRT c u cao 25.00 0-3 5.000 ... lang Láng H - Gi ng Ch ng : Nghiên c u # xu t quy ho ch n BRT hành lang Láng H - Gi ng oàn Tu n Anh – K44 Ch ng C s lý lu n v quy ho ch n VTHKCC thành ph Ch ng 1: C S LÝ LU N V VTHKCC QUY ... 3.5.2.T" ch c lai n buýt hành lang Láng H - Gi ng 70 3.6.Tính toán t ng m c "u t oàn Tu n Anh – K44 c a d án 72 ii Quy ho ch n v n t i HKCC Láng H - Gi ng TP Hà N i 3.6.1.Các c n...
 • 41
 • 132
 • 3

đồ án kỹ thuật viễn thông Giải pháp về vấn đề quy hoạch tần số góp phần mở rộng nâng cao chất lượng phục vụ của thông tin di động ở Việt Nam.

đồ án kỹ thuật viễn thông Giải pháp về vấn đề quy hoạch tần số góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng phục vụ của thông tin di động ở Việt Nam.
... ii quy hoch tn s cho h thng thụng tin di ng ti khu vc h ni Chng i Gii thiu v quy hoch tn s I-/ Gii thiu chung c im ca thụng tin di ng l thụng tin vụ tuyn trao i c thụng tin vụ tuyn cn phi quy ... 20 ms Khối thông tin 0, 577 ms Các cụm thông tin Thoại (260 bit) Thoại (8 cụm) Điều khiển (184 bit) Số liệu (240 bit) Mã cài Điều khiển (4 cụm) HóaSố liệu xen (22 cụm) Hình-22: Phương pháp chống ... Nguyn Th Song H phn I tng quan chung v h thng thụng tin di ng Chng I Lch s v thụng tin di ng v nguyờn lý thụng tin t ong I-/ lch s v thụng tin di ng 1-/ Th h th nht Xut hin nm 1946, s dng cụng...
 • 99
 • 137
 • 0

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
... truyền quảng cáo trời địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Đề án quy hoạch hoạt động quảng cáo trời coi chìa khóa giải nhiều vấn đề quảng cáo kể trên, đồng thời xây dựng quy hoạch quảng ... lập Đề án Quy hoạch tuyên truyền quảng cáo trời địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 III MỤC TIÊU CỦA QUY HOẠCH Đảm bảo tính định hướng: Phù hợp với định hướng phát triển ... thấy quảng cáo họ CHƯƠNG IV QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 I QUY HOẠCH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI Quy hoạch hoạt động cổ động, tuyên truyền...
 • 51
 • 261
 • 0

Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 .doc

Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng trong cả nước giai đoạn 2006 – 2020 .doc
... Đề xuất hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 I Căn hoàn thiện đề án 33 Quy t định 121/2007/QĐ-TTg Phê duyệt quy hoạch mạng lưới trường đại học cao ... đề tài nhằm mục đích đưa đánh giá kiến nghị số giải pháp để Hoàn thiện đề án Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng nước giai đoạn 2006 2020 II Tổng quan đề án Quy hoạch mạng lưới trường ... lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 2020 đề án có thống với quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã hội II Thực trạng mạng lưới quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng Mạng lưới...
 • 63
 • 600
 • 0

Đề án Kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn

Đề án Kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn
... CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VỚI PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP - NÔNG THÔN Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp với phát triển kinh tế quốc dân Kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn cấu kinh tế nông ... tiếp gián tiếp chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn Kinh nghiệm số nước giới a Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp Đài Loan Kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn Ta ... trưởng đáng kể Đó điều kiện nhằm thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn 14 Kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn PHẦN II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP...
 • 39
 • 281
 • 0

Đánh giá đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020

Đánh giá đề án Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020
... toán trưởng Kế Kế toán toán TSCĐ toán Thủ quỹ Kế toán Kế toán ngân thuế hàng GTGT Kế toán tổng hợp Sinh viên thực hiện: LÊ THỊ THẮM MSSV : CT081332 BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI ... kế toán cánh tay đắc lực Giám đốc, cung cấp thông tin tình hình tài XN, qua số kế toán giúp Giám đốc nắm bắt trình hoạt động XN khả XN để đề Quy t định quản lý phù hợp Hiện nay, phòng kế toán có ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 12 KHOA: KẾ TOÁN • Ban Kế hoạch- Kỹ thuật: tổ chức công tác kế hoạch, thực kế hoạch SXKD toàn XN • Ban Vật tư-Xe máy: Dưới đạo Phó Giám đốc KH-KT, tổ chức kế hoạch...
 • 78
 • 429
 • 0

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 tầm nhìn đến năm 2020

Thực trạng quản lý nhà nước về kinh tế của Vụ Kết câu hạ tầng và đô thị. Tìm hiểu về đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... Vụ Kết cấu hạ hạng tầng Đô thị Phấn 3: Thực trạng quản nhà nước kinh tế Vụ Kết câu hạ tầng đô thị Phần 4: Tìm hiểu đề án quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến 2015 ... giai đoạn lịch sư Vụ có nhiều thay đổi găn liên với trình lên đất nước Vụ có nhiện vụ thực chức quản nhà nước ngành là; xây dựng Giao thông vận tải, Bưu viễn thông Sau thời gian thực tâp Vụ, ... PGS.TS Phạm Văn Vận cán Vụ em có báo cáo tổng hợp lịch sử hình thành, chức nhiệm vụ, cấu tổ chức thực trạng hoạt động quản nhà nước Vụ báo cáo em gồm phần Phần 1: khái quát Bộ Kế hoạch Đầu...
 • 3
 • 1,550
 • 16

Đề án quy hoạch khu du lịch sinh thái

Đề án quy hoạch khu du lịch sinh thái
... Phần II Nội dung quy hoạch Quy hoạch loại hình du lịch Du lịch tham quan  Du lịch thám hiểm  Du lịch thể thao  Du lịch mạo hiểm  Du lịch văn hóa  Cắm trại  Du lịch tham gia  Du lịch môi ... II Nội dung quy hoạch Căn để quy hoạch Quy trình quy hoạch Lập kế hoạch thực - Những điều kiện cần đảm bảo - Thực - Mặt bằng: có sẵn - Các công trình CSHT& CSVCKT Phần II Nội dung quy hoạch Các ... trường  Du lịch công Phần II Nội dung quy hoạch Đối tượng du khách - Sinh thái - Văn hóa III Giải pháp            Về phát triển loại hình du lịch Đa dạng hóa sản phẩm du lịch Nâng...
 • 15
 • 2,522
 • 12

Xem thêm