Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của cộng đồng dân cư xã các sơn, huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của cộng đồng dân các sơn, huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của cộng đồng dân cư xã các sơn, huyện tĩnh gia, tỉnh thanh hóa
... Nghiên cứu biến đổi văn hóa cộng đồng dân Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài nhằm tìm hiểu số biến đổi văn hóa cộng đồng dân Từ kết nghiên cứu ... 3.4 huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Khách thể nghiên cứu Người dân Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Không gian nghiên cứu Tại Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa Thời gian nghiên ... Thanh Hóa Chương 2: Sự biến đổi văn hóa cộng đồng dân Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa Chương 3: Kết bình luận PHẦN NỘI DUNG Chương 1: Tổng quan Các Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh...
 • 30
 • 267
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai

Nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp (thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai
... BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM - NGUYỄN VĂN QUYẾT Văn Quyết NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT ... cho cộng đồng KCN (33 trang) 25 Chương PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Các sở lý thuyết biến đổi văn hóa Các lý thuyết biến đổi ... - Sự biến đổi kinh tế - xã hội cộng đồng nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng đô thị - công nghiệp vừa sở biến đổi đời sống văn hoá, vừa biểu thị biến đổi đời sống văn hoá cộng đồng; - Các biến...
 • 206
 • 432
 • 0

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)

đề tài nghiên cứu sự biến đổi văn hóa ở vùng tái định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tây bắc hiện nay (qua thực tế các tỉnh sơn la, lai châu, điện biên)
... biến đổi văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 26 Chương 2: THỰC TRẠNG BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 46 2.1 Biến đổi văn ... định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc Đối tượng nghiên cứu đề tài văn hóa vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc mục đích nghiên cứu đề tài biến đổi văn hóa Như vậy, nghiên cứu biến ... PHÁT TRIỂN VĂN HÓA VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ TÂY BẮC HIỆN NAY 100 3.1 Định hướng xây dựng phát triển văn hoá vùng tái định đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc 100 3.2...
 • 153
 • 558
 • 3

nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp-nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp

nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp-nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp
... BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH VIỆN VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT NAM - NGUYỄN VĂN QUYẾT Văn Quyết NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT ... - Sự biến đổi kinh tế - xã hội cộng đồng nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng đô thị - công nghiệp vừa sở biến đổi đời sống văn hoá, vừa biểu thị biến đổi đời sống văn hoá cộng đồng; - Các biến ... cho cộng đồng KCN (33 trang) 24 Chương PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Các sở lý thuyết biến đổi văn hóa Các lý thuyết biến đổi...
 • 210
 • 198
 • 0

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI VĂN HÓA CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NÔNG NGHIỆP-NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
... thống nhất, văn hóa doanh nghiệp văn hóa nông nghiệp - nông thôn hai thực thể chỉnh thể thống hữu cơ, văn hóa cộng đồng nông thôn có KCN có văn hóa doanh nghiệp 23 KẾT LUẬN Quá trình CNH, HĐH ... biến đổi văn hóa chung Việt Nam; nghiên cứu tỉnh Đồng Nai cuối nhóm nghiên có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án Với công trình nghiên cứu lý thuyết biến đổi, động thái biến đổi văn hóa cộng ... quản lý văn hoá cộng đồng, góp phần vào phát triển chung KCN cộng đồng có liên quan tới KCN Nhiệm vụ nghiên cứu: - Khảo sát biến đổi đời sống văn hóa cộng đồng dân cư nông nghiệp- nông thôn sau...
 • 26
 • 175
 • 0

Tiểu luận nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai

Tiểu luận nghiên cứu sự biến đổi văn hóa của các cộng đồng nông nghiệp  nông thôn trong quá trình phát triển các khu công nghiệp thông qua nghiên cứu trường hợp tỉnh đồng nai
... sống văn hóa cho cộng đồng KCN (33 trang) 24 Chương PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở TỈNH ĐỒNG NAI 1.1 Các sở lý thuyết biến đổi văn hóa Các lý ... - Sự biến đổi kinh tế - xã hội cộng đồng nông nghiệp - nông thôn sang cộng đồng đô thị - công nghiệp vừa sở biến đổi đời sống văn hoá, vừa biểu thị biến đổi đời sống văn hoá cộng đồng; - Các biến ... thù để nghiên cứu xây dựng cho khung lý thuyết làm tảng lý luận Trong tiếp cận biến đổi văn hóa cộng đồng nông thôn trình công nghiệp hóa, đại hóa, lên tiếp cận coi tiến trình biến đổi văn hóa phụ...
 • 203
 • 229
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân của những biến đổi mức sống của cộng đồng dân sau Tái Định docx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu hiện trạng và nguyên nhân của những biến đổi mức sống của cộng đồng dân cư sau Tái Định Cư docx
... khái niệm biến đổi mức sống nhóm dân sau TĐC - Khảo sát đánh giá thực trạng mức sống nhóm dân sau TĐC - Tìm hiểu nguyên nhân kinh tế- xã hội làm thay đổi mức sống cộng đồng dân sau TĐC ... "Biến đổi mức sống nhóm dân sau tái định Đà Nẵng" điều cần thiết Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích nghiên cứu: Làm rõ thực trạng nguyên nhân biến đổi mức sống nhóm dân ... để sâu phân tích thực trạng biến đổi mức sống nhóm dân phải di dời, giải toả sau TĐC thành phố Đà Nẵng Chương thực trạng BIếN ĐổI MứC SốNG CủA NHóM DÂN CƯ SAU TáI ĐịNH CƯ THàNH PHố Đà NẵNG 2.1...
 • 101
 • 298
 • 0

SINH KẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

SINH KẾ VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... lần so với khu vực xa biển 3.8 Giải pháp nhằm ứng phó /thích ứng với BĐKH cộng đồng ven biển ĐBSCL Trần Thục & Lê Nguyên Tường (2008) định nghĩa thích ứng/ ứng phó với BĐKH sau:“Sự thích ứng có ... vùng sinh thái: vùng ven biển, vùng bị xâm nhập mặn theo mùa vùng chịu tác động nước lũ năm Từ khóa: Biến đổi khí hậu, hoạt động sinh kế, thích ứng, nước sạch, tác động MỞ ĐẦU Biến đổi khí hậu ... nước sinh hoạt khoảng tháng/năm với chi phí 220,6 ngàn đồng/ hộ/tháng chi phí cho chất đốt 192,2 ngàn đồng/ hộ/tháng Thông tin biến đổi khí hậu (BĐKH) cộng đồng ven biển tiếp nhận phổ biến Khí hậu...
 • 15
 • 225
 • 0

Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Nghiên cứu sự biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa ở xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
... nghiệp hóa đô thị hóa, tác giả chọn đề tài “N g h iên c ứ u s ự biến đối nóng thôn dư ới tác đ ộn g cùa trình đô thị hoá, câng n ghiệp hoá x ã Đ ô ng Thọ, huyện Yên Phong, tinh Bắc N inh " để nghiên ... hương 1: C sở lý luận công nghiệp hoá, đõ thị hoá biến đổi nông thôn tác động cùa trình C N H , ĐTH C hương 2: Đ iều kiện tự nhiên, kinh tế - hội trạng công nghiệp hoá đô thị hoá Đ ô n g ... triển kinh tế hội b Tiêu c h i đánh g iá m ứ c độ đô thị hoá M ức độ đô th ị hóa thể thông qua tăng nhanh số lượng dân cư đô thị biến động dân cư đô thị Số dán đô thị - M ức độ đô thị hóa = ...
 • 79
 • 289
 • 0

Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang

Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân ven cụm công nghiệp ở huyện hiệp hòa  tỉnh bắc giang
... khu, c m công nghi p nông thôn th nào? Th c tr ng s thay ñ i sinh k c a h dân ven c m công nghi p huy n Hi p Hoà th nào? Các nh hư ng t phát tri n c m công nghi p ñ n sinh k h dân ven c m công nghi ... ng s thay ñ i sinh k c a h dân ñ i s ng ngư i dân ven c m công nghi p (3) Phân tích y u t huy n Hi p Hòa, t nh B c Giang; nh hư ng t phát tri n c m công nghi p ñ n sinh k ñ i s ng c a h dân ven ... u t ngu n l c sinh k mô hình sinh k c a h dân ven c m công nghi p huy n Hi p Hòa Nghiên c u v n ñ n y sinh t phát tri n khu, c m công nghi p nh hư ng ñ n kinh t xã h i ngư i dân nông thôn vùng...
 • 150
 • 346
 • 1

nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ vây vàng trong quá trình bảo quản

nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ vây vàng trong quá trình bảo quản
... lí dầu đầu ngừ vây vàng 29 2.2.2 Đánh giá chất lượng cảm quan dầu đầu ngừ vây vàng 29 2.2.3 Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ bảo quản chất bảo quản tới biến đổi chất lượng dầu đầu ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đánh giá chất lượng dầu đầu ngừ vây vàng 3.1.1 Chất lượng cảm quan dầu ngừ ban đầu Bảng 3.1 Chất lượng cảm quan dầu ngừ vây vàng Chỉ tiêu Dầu ngừ vây vàng ... loài ngừ vây xanh, ngừ vây vàng ngừ mắt to Chỉ riêng với ngừ vây vàng, ngừ vây xanh ngừ mắt to sản lượng chiếm khoảng 45% tổng sản lượng khai thác ngừ, sản lượng khai thác cá...
 • 61
 • 648
 • 1

“Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân thích ứng với công nghiệp hóa tại Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.

“Nghiên cứu sự thay đổi sinh kế của hộ nông dân thích ứng với công nghiệp hóa tại xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh”.
... thay đổi sinh kế hộ nông dân thích ứng với công nghiệp hóa Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thay đổi sinh kế hộ nông dân hình ... sinh kế hộ nông dân thích ứng với CNH Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh” Mục đích đề tài nghiên cứu làm rõ thay đổi sinh kế hộ nông dân thích ứng với CNH Chỉ thuận lợi khó khăn hộ việc ... thống hóa sở lý luận thực tiễn thay đổi sinh kế hộ dân thích ứng với CNH;  Đánh giá thay đổi sinh kế hộ nông dân hình thành KCN Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh;  Đề xuất số phương...
 • 137
 • 1,746
 • 7

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NGƯỠNG ĐAU CỦA BỆNH NHÂN TRONG HỘI CHỨNG CỔ - VAI - TAY ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐIỆN CHÂM" potx

Báo cáo y học:
... v y, theo cần kết hợp với y học đại điều trị hội chứng cổ - vai - tay Kết luận Điện châm có tác dụng hồi phục vận động cột sống cổ vai tay cho BN hội chứng cổ - vai - tay thoái hoá đốt sống cổ ... 120o, đa tay sau > 61o Khá: đa tay ngang lên từ 61 - 120o, đa tay trớc lên từ 61 - 120o, đa tay sau từ 31 - 60o Kém: đa tay ngang lên từ - 60o, đa tay trớc lên từ - 60o, đa tay sau từ - 30o * ... triệu chứng lâm sàng trớc sau điều trị Trớc điều trị Sau p điều trị Biểu lâm sàng Có (1) Đau vai g y 50 % Khỏi % 100 45 90 Còn (2) % ( 1-2 ) 10 < 0,01 Tê cánh tay, cẳng tay Tê bì ngón tay 36 72...
 • 6
 • 425
 • 6

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của artemia sau thu hoạch

Nghiên cứu sự biến đổi chất lượng của artemia sau thu hoạch
... HỌC NHA TRANG  PHAN THỊ THANH HIỀN NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT LƯỢNG CỦA ARTEMIA SAU THU HOẠCH LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THU T Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Mã số: 60.54.10 Người hướng dẫn ... cạnh Artemia sau thu hoạch biến đổi chất lượng nhanh Artemia có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, nhiều nước Theo nghiên cứu P Léger, P Vanhaecke, P Sorgeloos (1983), bảo quản Artemia, biến đổi lipid ... tất nghiên cứu sâu vào nghiên cứu thành phần hóa học sinh khối ấu trùng Artemia, có tài liệu nghiên cứu biến đổi chất lượng sinh khối Artemia trình bảo quản Vì vậy, tiến hành đề tài nghiên cứu biến...
 • 101
 • 271
 • 0

nghiên cứu sự thay đổi nghề nghiệp của lao động nông thôn huyện vũ thư dưới tác động của sự phát triển các khu công nghiệp ở thành phố thái bình

nghiên cứu sự thay đổi nghề nghiệp của lao động nông thôn huyện vũ thư dưới tác động của sự phát triển các khu công nghiệp ở thành phố thái bình
... thay ủi ngh nghip ca lao ủng nụng thụn 2.1.1 Lao ủng nụng thụn v s thay ủi ngh nghip ca lao ủụng nụng thụn5 2.1.1.1 Lao ủng nụng thụn v ủc ủim ca Lao ủng nụng thụn 2.1.1.2 Ngh nghip v s thay ... s lý lun v s thay ủi ngh nghip ca lao ủng nụng thụn 2.1.1 Lao ủng nụng thụn v s thay ủi ngh nghip ca lao ủụng nụng thụn 2.1.1.1 Lao ủng nụng thụn v ủc ủim ca lao ủng nụng thụn - Lao ủng: l hot ... Tỡnh hỡnh thay ủi ngh nghip ca lao ủng nụng thụn huyn V Th 66 4.1.1 Lao ủng v c cu lao ủng nụng thụn tnh Thỏi Bỡnh 66 4.1.2 Lao ủng v ngnh ngh ca lao ủng nụng thụn huyn V Th 70 4.1.3 Lao ủng...
 • 136
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sát sự biến đổi màu sắc của công thức tối ưu và các công thức thí nghiệmdỏi sự ràng buộc của cộng đồng dân cư buộc các thành viên phải tuân thủ cùa cộng đồngvà nghe lời những người có uy tín trong cộng đồngnghiên cứu sự biến đổi một số chỉ tiêu huyết học và hoá sinh máu sau chạy một số cự ly của nam sinh viên khoa giáo dục thể chất trường đại học vinhnghiên cứu sự biến đổi chất lượng và các đặc tính sinh lý của dứa cắt trong quá trình bảo quảnnghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịchnghiên cứu sự biến đổi các thông số áp lực làm đầy thất trái trước và sau phẫu thuật bệnh nhân hở van hai lánghiên cứu sự biến đổi huyết áp và hiệu quả điều trị của lercanidipine ở bệnh nhân nhồi máu não do tăng huyết áp bằng theo dõi huyết áp lưu động 24 giờnghiên cứu sự biến đổi thành phần hoá học tính chất vật lý và đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng cá cơm săng spratelloides gracilis sấy hồng ngoại xuất khẩunghiên cứu sự biến đổi mô bệnh học của cá rô đồng anabas testudineus bloch 1792 bị bệnh đen thân xem chi tiết biểu ghi biên mụcnghiên cứu sự biến đổi của nhu cầu tiêu và biện pháp tiêu nước cho hệ thống thủy nông nam thái bình có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầunghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apsự biến đổi văn hóa nông thônsự biến đổi văn hóa nông thôn việt namnghiên cứu sự biến đổi khí máu động mạch ở bệnh nhân viêm tụy cấp xơ gannghiên cứu sự biến đổi lâm sàng cận lâm sàng trên bệnh nhân u tuyến yên trước và sau xạ phẫu bằng dao gamma quay tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch mai 2007 2010CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học