Mối quan hệ giữa gen và ARN sinh học 9 nguyễn phi sang

Giáo án sinh học lớp 9 tham khảo Mối quan hệ giữa Gen ARN

Giáo án sinh học lớp 9 tham khảo Mối quan hệ giữa Gen và ARN
... 17 mối quan hệ gen arn ? ARN c cu to t nhng nguyờn t hoỏ hc no ? I ARN (AXITRIBễNUCLấOTIT) - ARN cu to t cỏc nguyờn t C, H, O, N v P - ARN cú kớch thc v Vỡ ARN thuc loi i phõn lng ln nờn ARN ... xong ARN tỏch gen ri nhõn i t bo cht Bài 17 mối quan hệ gen arn Quỏ trỡnh tng hp ARN theo nguyờn tc no? Cú nhn xột gỡ v trỡnh t cỏc n phõn trờn ARN so vi mi mch n ca gen? Trỡnh t n phõn trờn ARN ... mạch đơn gen ? 2.Các loại nuclêôtít liên kết với để tạo cặp trình hình thành mạch ARN ? Bài 17 mối quan hệ gen arn - Trình bày diễn biến trình tổng hợp ARN? I ARN (AXITRIBễNUCLấOTIT) II ARN TNG...
 • 27
 • 407
 • 0

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Tiết 17 sinh học 9 Mối quan hệ giữa gen ARN

Giáo án bồi dưỡng tham khảo Tiết 17 sinh học 9 Mối quan hệ giữa gen và ARN
... : 3) Mối quan hệ gen ARN : Trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen qui định trình tự nuclêôtit mạch ARN Bản chất mối quan hệ gen ARN gì? Hoàn thành nội dung sơ đồ sau: m ARN Tự nhân đôi ADN (gen) ... mARN ADN (gen) …………… ARN (gen) …………… t ……… ARN Nguyên tắc: - ……………… Nguyên tắc: - Bổ sung Bổ sung - Bán bảo toàn Khuôn mẫu - …………… - Khuôn mẫu ? Nêu mối quan hệ gen ARN? r ARN Một đoạn mạch gen ... chuyển có chức gì? ?Chức ARN ribôxôm? ? Quan hệ chức loại ARN trên? Đều tham gia vào trình tổng hợp ARN I/ ARN (Axit ribônuclêic) : II/ ARN tổng hợp theo nguyên tắc nào? - ARN tổng hợp kì trung...
 • 19
 • 460
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen ARN ppsx

Sinh học 9 - Tiết 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN ppsx
... tổng hợp ARN NST kỳ trung H?: ARN tổng hợp kỳ gian chu kỳ tế bào? * Quá trình tổng hợp ARN GV: Mô tả trình tổng hợp ARN dựa - ARN tổng hợp dựa vào mạch đơn vào hình 17 -2 (hoặc mô hình) - Gen tháo ... hợp đoạn ARN trên? b, Nêu chất mối quan hệ gen ARN V/ DẶN DÒ - Học theo nội dung SGK – Làm câu hỏi 1,2,3 SGK - Đọc mục “em có biết” Đọc trước 18 -o0o - ... mẫu: dựa mạch đơn gen tin? Em có biết phân tích tARN rARN - Bổ xung: A – U; T – A; G – X; X – G sau tổng hợp tiếp tục tạo thành cấu - Mối quan hệ gen ARN trình tự Nuclêôtit trúc bậc cao mạch khuôn...
 • 4
 • 980
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN pot

Tài liệu Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN pot
... Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN có vai trò truyền ... nội bào theo NTBS để hình thành theo NTBS (A-U, T-A, G-X, X-G) mạch ARN Khi kết thúc phân tử ARN - Trình tự loại đơn phân ARN hình thành, tách khỏi gen chất tế bào để giống với trình tự mạch bổ ... mạch ARN ? Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen II Sự tạo thành ARN Hs quan sát, nghiên cứu SGK, thảo luận - ARN tổng hợp dựa nhóm, đại diện trình bày mạch đơn gen (được...
 • 5
 • 393
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN potx

Tài liệu Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN potx
... động học Nội dung ghi bảng viên sinh Hoạt động ARN I ARN: Gv treo tranh 17.1 giới -Học sinh làm việc cá Các lọai ARN thiệu sơ ADN nhân chức chúng: Gv: yêu cầu học sinh - Đọc sách giáo khoa - mARN: ... prôtêin - rARN: Thành phần cấu tạo nên Ribôxôm, với tổng hợp prôtêin Cấu tạo hóa học: - ARN đại phân tử ? ARN có cấu tạo hóa kích thước nhỏ học ntn? ADN - ARN củng tạo thành yừ nguyên tố C,H,O,N P - ... tổng hợp tắc tổng hợp ARN - Theo dõi gv giới ARN - Dùng mô hình phân tử thiệu thời gian ARN không gian xảy - Gv: Thông báo: Qúa tổng hợp ARN trình tổng hợp ARN diễn nhân - Quan sát mô hình NST...
 • 7
 • 291
 • 0

Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN pdf

Giáo án Sinh học 9 - MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN pdf
... Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN có vai trò truyền ... theo NTBS để hình thành theo NTBS (A-U, T-A, G-X, X-G) mạch ARN Khi kết thúc phân tử ARN - Trình tự loại đơn phân hình thành, tách khỏi gen chất tế bào để ARN giống với trình tự mạch bổ sung ... bày - ARN tổng hợp dựa mạch đơn gen (được gọi Gv: giải thích: Khi bắt đầu tổng hợp mạch khuôn) ARN, gen tháo xoắn tách dần mạch đơn, - Trong trình hình mạch đồng thời nucleotit mạch khuôn vừa ARN, ...
 • 5
 • 1,017
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN potx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN VÀ ARN potx
... c : Chữa tập số SGK Bài giảng Gv- Hs Bảng Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Mở bài: Gv: Treo tranh phóng to hình 17.1 SGK, yêu cầu hs quan sát, gv giải thích: ARN ADN axit nucleic chia làm loại: mARN ... thay U Củng c : Chọn câu trả lời đúng: Loại ARN sau có chức truyền đạt thông tin di truyền: a ARN vận chuyển b ARN thông tin* c ARN ribôxom d Cả loại ARN BTVN: Trả lời câu hỏi SGK ... câu hỏi sau: ? ARN tổng hợp từ hay hai mạch đơn gen ? Các loại nucleotit liên kết với trình hình thành mạch ARN ? Có nhận xét trình tự loại đơn phân mạch ARN so với mạch đơn gen Hs quan sát, nghiên...
 • 5
 • 556
 • 1

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen ARN docx

Sinh học lớp 9 - Tiết 17 - Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN docx
... – U – G – X- U – U- G – A- X – a Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn ARN b Nêu chất mối quan hệ gen ARN Hướng dẫn học nhà - Học theo nội dung SGK -Làm câu hỏi 1, 2, vào tập ... nuclêôtit - Quá trình tổng mạch khuôn ARN gen quy định trình hợp theo tự tARN rARN tự nuclêôtit nguyên tắc nào? ARN - Nêu mối quan hệ gen ARN? - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK Củng cố Khoanh tròn vào chữ ... - Mô hình phân tử ARN mô hình tổng hợp ARN III PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, nêu vấn đề giải vấn đề - Thảo luận nhóm - Vấn đáp, trực quan - Làm việc với...
 • 11
 • 5,488
 • 4

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen arn

bài giảng sinh học 9 bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn
... thnh mch ARN ? TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn tc no ? -ARN c tng hp da trờn mt mch n ca gen ( mch khuụn ) -S tng hp ARN din theo ... TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I ARN (Axớt ribụnuclờic ) *Cu to hoỏ hc - ARN c cu to t cỏc nguyờn t :C ,H, O, N v P - ARN l mt i phõn t - ARN c cu to theo nguyờn tc a phõn n phõn ca ARN l ... thnh bng so sỏnh ADN v ARN Đặc điểm ADN ARN Số mạch đơn A, T, G, X A, U, G, X Các loại đơn phân TaiLieu.VN BI 17 MI QUAN H GIA GEN V ARN I -ARN (A xit ribụnuclờic ) II -ARN c tng hp theo nguyờn...
 • 17
 • 454
 • 0

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen arn (2)

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen và arn (2)
... sau: -X-U-A-G-X-U-UHãy viết trình tự Nu đoạn gen tổng hợp nên ARN trên? BÀI LÀM Trình tự Nu đoạn gen tổng hợp đoạn ARN là: Mạch khuôn( mạch gốc): - G - A - T - X - G - A - AMạch bổ sung: -X-T- A-G-X-T-T- ... 2: - T - T - X - G - T - A - X Hãy viết trình tự Nu mạch ARN tổng hợp từ mạch 1? BÀI LÀM Trình tự Nu mạch ARN tổng hợp từ mạch gen là: -U-U-X-G-U-A-X- CỦNG CỐ: Bài 3: Cho trình tự Nu mạch ARN ... NTBS: A-U,T-A, G-X, X-G dần hình thành mạch ARN *Nguyên tắc tổng hợp: nguyên tắc - Nguyên tắc khuôn mẫu: dựa vào mạch khuôn gen - Nguyên tắc bổ sung TIẾT 17: MỐI QUAN HỆ GIỮA GEN ARN I- ARN (axít...
 • 18
 • 409
 • 0

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen arn (3)

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen và arn (3)
... QUAN HỆ GIỮA GEN ARN I- ARN : - Đọc thông tin SGK : Hãy cho biết có loại ARN chức loại ? I- ARN: 1- Các loại ARN: có loại ARN - mARN : ARN thông tin Truyền đạt thông tin di truyền - tARN ... gian 1- Nguyên tắc tổng hợp ARN : + Khuôn mẫu: Dựa mạch đơn gen (ADN) làm mạch khuôn + Theo NTBS : A- U , T- A ; G-X , X-G 2- Mối quan hệ gen ARN : Trình tự nuclêôtit mạch khuôn gen qui định trình ... là: - A- G – U – X – X – G 2 /- Một đoạn mạch ARN trình tự nuclêôtit sau : - A – U – G – X – U – U - G – A – X - Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN - T- A – X – G - A...
 • 15
 • 192
 • 0

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen arn (4)

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen và arn (4)
... ARN: - A - U - G - X - U - X - G - Bài tập Một đoạn mạch ARN trình tự nuclêôtit sau: –A–U–G–X–U–U–G–A–X– Xác định trình tự nuclêôtit đoạn gen tổng hợp đoạn mạch ARN nói Đoạn gen tổng hợp ARN ... luận cấu tạo ARN? Căn vào chức năng, ARN chia thành loại? Quan sát hình nghiên cứu SGK- cho biết trình tổng hợp ARN diễn đâu, vào lúc nào? Nhân tế bào ADN Tế bàochất mARN mARN tARN mARN Quan sát ... Một phân tử ARN tổng hợp dựa vào hay hai mạch đơn gen? Câu 7: Các loại nucêôtit liên kết với để tạo cặp trình hình thành mạch ARN ? - Liên kết theo NTBS với mạch khuôn: A-U; T-A; G-X; X-G Mạch...
 • 16
 • 240
 • 0

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen arn (5)

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen và arn (5)
... hp xong ARN tỏch gen i cht t bo, gen úng xon BI 17 .MI QUAN H GIA GEN V ARN Bi 2:(Trao i nhúm) .Quan sỏt hỡnh, tr li cỏc cõu hi sau: - ARN c tng hp da vo mt hay hai mch n ca gen ? - ARN c tng ... .MI QUAN H GIA GEN V ARN TNH TRNG PRễTấIN B 17 .MI QUAN H GIA GEN V ARN I .ARN (AXIT RIBONUCLấIC) ? Quan sỏt hỡnh 17.1 v c TT SGK Cho bit ARN c cu to t cỏc nguyờn t húa húa hc no? * Cu to -ARN ... 17 .MI QUAN H GIA GEN V ARN II ARN TNG HP THEO NGUYấN TC NO? ? c thụng tin sgk cho bit Quỏ trỡnh tng hp ARN din õu ? Vo k no ca chu kỡ t bo ? ADN Nhõn t bo T bocht mARN mARN mARN tARN -Qỳa trỡnh...
 • 17
 • 194
 • 0

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen arn (6)

thuyết trình sinh học - mối quan hệ giữa gen và arn (6)
... Đoạn ADN ban đầu (Gen) Mạch 1: - A - G - T - X - X - A En Zim Mạch 2: - T - X - A - G - G - T - ARN tổng hợp từ mạch khuôn Mạch khuôn của ADN -A-G-U-X-X-A- ARN liền tách khỏi gen, rời nhân chất ... trúc sau: Mạch 1: - A - T - G - X - T - X - G Mạch 2: - T - A - X - G - A - G - X Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN tổng hợp từ mạch Đáp án Mạch ARN: - A – U – G – X – U ... (gen) ADN (gen) Tự nhân đôi (gen) Tổng hợp mARN ADN …………… Bổ sung Nguyên tắc: - ………… - Bán bảo toàn ARN …………… Nguyên tắc: - Bổ sung - Khuôn mẫu …………… m ARN t……… ARN r ARN - Khuôn mẫu ? Nêu mối...
 • 22
 • 122
 • 0

Xem thêm