Bài 31 công nghệ tế bào

Bài 31: Công nghệ tế bào

Bài 31: Công nghệ tế bào
... KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: - Công nghệ tế bào : ngành kó thuật qui trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh - Công nghệ tế bào gồm công đoạn: + Tách tế bào mô từ ... TRUYỀN HỌC Bài 31 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO Một số thành tựu ứng dụng công nghệ tế bào Nhân giống vô tính chuối phong lan phương pháp nuôi cấy mô Nhân giống vô tính cừu chó I – KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: Nghiên ... – ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO:  Công nghệ tế bào ứng dụng vi nhân giống hay nhân vô tính chọn dòng tế bào xôma biến dò để tạo giống trồng Bài tập CôngChọn câu trảm n thiết yếu nào? nghệ TB gồ...
 • 20
 • 434
 • 1

Bài 31: Công nghệ tế bào (Bảo)

Bài 31: Công nghệ tế bào (Bảo)
... Một số thành tựu ứng dụng Chương VIbào công nghệ tế ứng dụng di truyền học Tiết 32: Công nghệ tế bào Nhân giống vô tính v hoa phong lan phương pháp nuôi cấy mô Nhân...
 • 2
 • 265
 • 0

Giáo án bồi dưỡng Bài 31 Công nghệ tế bào

Giáo án bồi dưỡng Bài 31 Công nghệ tế bào
... KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: - Công nghệ tế bào : ngành kó thuật qui trình ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh - Công nghệ tế bào gồm công đoạn: + Tách tế bào mô từ ... TRUYỀN HỌC Bài 31 CÔNG NGHỆ TẾ BÀO Một số thành tựu ứng dụng công nghệ tế bào Nhân giống vô tính chuối phong lan phương pháp nuôi cấy mô Nhân giống vô tính cừu chó I – KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: Nghiên ... cấy tế bào mô chọn giống trồng ? Phát , chọn lọc dòng tế bào xôma biến bò Phương pháp tạo để tạo giống lúa DR2 ? Chọn dòng tế bào chòu nóng khô từ tế bào phôi giống lúa CR203 nuôi cấy tế bào...
 • 20
 • 764
 • 1

Giáo án sinh 9 - Bài 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO potx

Giáo án sinh 9 - Bài 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO potx
... niệm công nghệ tế bào -Hs nắm công nghệ tế bào -Hểu công việc công nghệ tế bào TG 5p Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh -Gv cho hs trả lời câu -Hs nghiên cứu sgk -> ghi hỏi nhớ kiến thức +Công ... cấy tế bào mô để tạo quan thể hoàn chỉnh -Công nghệ tế bào gồm công đoạn: +Tách tế bào mô từ thể nuôi cấy môi trường dinh dưỡng để tạo mô sẹo -1 vài hs trình bày công +Dùng hoóc môn sinh đoạn công ... đoạn công nghệ tế trưỡng để kích thích bào mô sẹo phân hóa thành quan thể 2p -Gv cho hs nhắc lại hoàn chỉnh công đoạn công nghệ tế bào b Hoạt động 2: Ứng dụng công nghệ tế bào Mục tiêu: -Hs hiểu...
 • 7
 • 461
 • 1

Sinh học lớp 9 - Tiết 32 - Bài 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO pot

Sinh học lớp 9 - Tiết 32 - Bài 31: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO pot
... dụng công nghệ tế bào (1 4-1 6’) Hoạt động Hoạt động GV HS ? Công nghệ tế - HS nêu được: Nội dung 2: Ứng dụng bào ứng + Nhân giống vô công nghệ tế dụng sản tính trồng bào xuất nào? + Nuôi cấy tế bào ... Khái niệm công nghệ tế bào (1 4-1 6’) Hoạt động Hoạt động GV Nội dung HS - Yêu cầu HS - HS nghiên cứu 1: Khái niệm đọc thông tin thông tin SGK, công nghệ tế SGK trả lời: ghi nhớ - Công nghệ tế thức ... quan thực chỉnh sinh công việc gì? - Tại quan thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen dạng gốc? thể hoàn từ tế bào chỉnh dạng gốc, có gen nhân nằm tế bào chép lại - Công nghệ tế bào gồm công đoạn thiết...
 • 10
 • 3,782
 • 6

bài giảng sinh học 9 bài 31 công nghệ tế bào

bài giảng sinh học 9 bài 31 công nghệ tế bào
... di truyền học ………………………………………… Đọc thông tin SGK hoạt động nhóm (3’) hoàn thành lệnh ▼trang 89 I Khái niệm công nghệ tế bào Khái niệm : Công nghệ tế bào ? Tại quan thể Công nghệ tế bào ngành ... tính thành công động vật có ý nghĩa ? Cho ví dụ I Khái niệm công nghệ tế bào II Ứng dụng công nghệ tế bào Nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng Ứng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn ... tạo thành từ tế bào sinh dưỡng (TB tuyến vú) mẹ Black Faced Dolly (04/ 199 8) Điểm giống phương pháp nhân giống vô tính trồng phương pháp nhân vô tính vật nuôi : - Cơ thể tạo từ tế bào sinh dưỡng...
 • 22
 • 918
 • 1

Bai 31: Công nghệ tế bào

Bai 31: Công nghệ tế bào
... TRUYỀN HỌC Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO KẾT LUẬN: H1? Công nghệ tế bào gì? Công nghệ tế bào ngành kỹ thuật qui trình ứng dụng phương pháp nuoi cấy tế bào, H2? c mô đểntạo ... hoàn chỉnh sinh từ tế bào dạng gốc có gen nằm nhân tế bào chép CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: Nhân giống ... TRUYỀN HỌC Tiết 32: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO I/ KHÁI NIỆM CÔNG NGHỆ TẾ BÀO II/ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO: Nhân giống vô tính ống nghiệm (vi nhân giống) trồng ng dụng nuôi cấy tế bào mô chọn giống trồng:...
 • 7
 • 218
 • 0

bài giảng công nghệ tế bào chương 5 công nghệ tế bào thực vật

bài giảng công nghệ tế bào chương 5 công nghệ tế bào thực vật
... TẾ BÀO BIẾN DỊ SOMA Người ta tiến hành xử lý chọn lọc tế bào thực vật ba mức độ cấu trúc chính: callus, tế bào đơn (single cell) tế bào trần  Trong phạm vi công nghệ (nuôi cấy) tế bào thực vật, ... CHƯƠNG CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT Mở đầu Các loại nuôi cấy tế bào thực vật Môi trường nuôi cấy Sản xuất chất thứ cấp Sản xuất protein ... từ tế bào giao tử thể giao tử  Sự đa dạng biến dị dòng soma công cụ hữu hiệu cho việc cải thiện đặc điểm di truyền tế bào  DUNG HỢP PROTOPLAST HAY LAI VÔ TÍNH TẾ BÀO Đặc trưng tế bào thực vật...
 • 57
 • 463
 • 2

bài giảng công nghệ tế bào chương 1 sinh học tế bào

bài giảng công nghệ tế bào chương 1 sinh học tế bào
... Chương SINH HỌC TẾ BÀO Cấu trúc tế bào Năng lượng trao đổi chất Hô hấp tế bào Sự quang hợp TLTK: Sinh học đại cương (tập 1) , Nguyễn Đức Lượng Cấu trúc tế bào Tế bào nhân nguyên ... tế bào chất có chứa không bào • Đa số tế bào thực vật có lục lạp  quan chuyển hoá quang thành hoá • Sự phân chia tế bào chất thực nhờ phát triển vách ngăn chia tế bào thành hai phần • Tế bào ... lớp: màng tế bào, peptidoglucan lớp dày gồm lipoprotein liposaccharide tạo phức hợp lipopolysaccharide • Dưới vách tế bào màng sinh chất bao bọc tế bào chất • Mesosome cấu trúc màng tế bào xếp...
 • 68
 • 424
 • 0

bài giảng công nghệ tế bào chương 2 cơ sở di truyền học

bài giảng công nghệ tế bào chương 2 cơ sở di truyền học
... CHƯƠNG CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC Nhiễm sắc thể - tổ chức chứa DNA Chu kỳ sống tế bào Phân chia tế bào TLTK: Công nghệ sinh học (tập 2) , Nguyễn Như Hiền Chương 11, công nghệ tế bào Nhiễm sắc ... loài CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA DI TRUYỀN DNA mã di truyền • Thông tin di truyền thực sở vận động vật chất di truyền thông qua trình phân bào thụ tinh • Vật chất di truyền acid nucleic • chế truyền ... mã • Các tế bào sinh vật eukaryote trải qua nhiều giai đoạn nối tiếp kết thúc phân chia tạo tế bào • Toàn trình từ tế bào đến tế bào hệ gọi chu trình tế bào, gồm giai đoạn: M, G1, S, G2 • Sự phân...
 • 61
 • 452
 • 1

bài giảng công nghệ tế bào chương 3 công nghệ vi sinh vât

bài giảng công nghệ tế bào chương 3 công nghệ vi sinh vât
... Chương 3: công nghệ vi sinh vật  Các sản phẩm lên men vi sinh vật Lên men rượu Sản xuất enzyme Sản xuất kháng sinh Sản xuất acid hữu Công nghệ tái tổ hợp vi sinh vật  Tài liệu ... gen vào tế bào vi sinh vật để sản xuất enzyme động-thực vật (Các tế bào vật chủ E coli, Sac cerevisiae …) Các loại enzyme vi sinh vật  Trong trình sinh trưởng, enzyme hình thành tế bào số tiết ... 20 03 Công nghệ vi sinh NXB Giáo dục, Hà Nội Các sản phẩm lên men vi sinh vật Lên men rượu Rượu người sản xuất sử dụng lâu (khoảng 6.000 năm trước công nguyên) Do nhu cầu lợi ích sản phẩm nên vi c...
 • 73
 • 383
 • 2

bài giảng công nghệ tế bào chương 4 công nghệ sinh học tế bào người và động vât

bài giảng công nghệ tế bào chương 4 công nghệ sinh học tế bào người và động vât
... CHƯƠNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC TẾ BÀO NGƯỜI VÀ ĐỘNG VẬT Công nghệ tế bào động vật có vú Tế bào động vật Môi trường nuôi cấy Kỹ thuật nuôi cấy tế bào động vật Các ứng dụng công nghệ tế bào động ... Hổ, Nhập môn công nghệ sinh học, NXBGD CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT CÓ VÚ Các ưu điểm nuôi cấy tế bào động vật Một số hạn chế nuôi cấy tế bào động vật CÁC ƯU ĐIỂM CỦA NUÔI CẤY TẾ BÀO ĐỘNG VẬT Sản ... thể tiền tế bào thần kinh khiết, số điều kiện chúng phân hóa thành tế bào thần kinh thành thục Tế bào gan Tế bào mầm phôi Tế bào thần kinh Nuôi cấy tế bào mầm Tế bào mầm trưởng thành Tế bào tim...
 • 55
 • 541
 • 2

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : CÔNG NGHỆ TẾ BÀO docx
... 1 Kiểm tra c : Bài giảng Gv – Hs Mở bài: Bảng Bài 31 Công nghệ tế bào Gv: cho hs đọc mục I SGK, thực I Khái niệm công nghệ tế bào tập mục I - Ngành kĩ thuật quy trình ứng Gv: giải thích việc ... nuôi cấy tế pháp nuôi cấy tế bào bào mô để tạo quan trường dinh dưỡng nhân tạo để tạo thể hoàn chỉnh với kiểu mô, quan thể hoàn gen thể gốc gọi chỉnh với đầy đủ tính trạng công nghệ tế bào thể ... nghệ tế bào thể gốc trở thành ngành kĩ thuật - Người ta phải: Tách tế bào có quy trình xác định, gọi công mô từ thể mẹ, nuôi cấy nghệ tế bào môi trường dinh dưỡng nhân tạo Hs đọc SGK, nghe gv phân...
 • 4
 • 296
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: HOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý đấu GIÁ QUYỀN sử DUNG đất TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ THANH HOÁHoàn thiện công tác quản trị tiền lương, thưởng đối với người lao động tại công ty TNHH MTV quản lý đường sắt thanh hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng dịch vu ăn uống tại công ty dạ lanNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo VIỆT THỪA THIÊN HUẾNâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại chi nhánh thông tin di động quảng trị VMS MOBIFONENÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đội NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC tại ủy BAN NHÂN dân THÀNH PHỐ THANH hóa, TỈNH THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN lực tại TỔNG CÔNG TY đầu tư xây DỰNG cầu ĐƯỜNG THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG CHO VAY TIÊU DÙNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG tín DỤNG tại CHI NHÁNH NGÂN HÀNG đầu tư và PHÁT TRIỂN bắc QUẢNG BÌNHNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mại – dịch vụ ở huyện thọ xuân, thanh hóaNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN QUÂN đội – CHI NHÁNH THANH hóaQuản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng phát triển việt nam – chi nhánh thừa thiên huếTăng cường công tác quản lý thu thuế tại cục thuế tỉnh quảng trịVAI TRÒ của các DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ở HUYỆN HƯƠNG TRÀ TRONG GIẢI QUYẾT VIỆC làm CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG các HUYỆN PHÍA bắc TỈNH THỪA THIÊN HUẾXÂY DỰNG CHIẾN lược KINH DOANH của CÔNG TY XI MĂNG NGHI sơn, GIAI đoạn 2015 2019Sự tiến triển trong quan hệ Mỹ ASEAN từ năm 1977 đến năm 2015 (LA tiến sĩ)Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú trên địa bàn thành phố đồng hới”GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực TRONG các DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa tại THÀNH PHỐ THANH HOÁGiải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển quảng bình