Bài 19 đặc điểm cấu tạo ngoài của lá sinh học 9 phạm gia bình

bài 19 tiết 21 Đặc điểm cấu tạo ngoài của

bài 19 tiết 21 Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá
... IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Cho biết tên phận ứng với các chữ hình vẽ sau? có phận nào? a Cuống b Phiến c.Gân c a b Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ ... (Lá rẻ quạt) Gân hình cung (Lá địa liền) Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ gồm: cuống lá, phiến lá, phiến có nhiều gân Đặc điểm bên ngồi lá: a) Phiến lá: b) Gân lá: ... Cành dâu Chương IV: LÁ TIẾT 21 –BÀI 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ gồm: cuống lá, phiến lá, phiến có nhiều gân Đặc điểm bên ngồi lá: a) Phiến lá: b) Gân lá: c) đơn kép: - đơn: Có cuống nằm...
  • 51
  • 313
  • 0

Đặc điểm cấu tạo ngoài của

Đặc điểm cấu tạo ngoài của lá
... dụ: tre, lúa, rẻ quạt - Gân hình cung: Ví dụ: Tràm, bèo tây - Gân hình mạng: Ví dụ: ổi, nhãn đơn Phượng khế cao su Chương IV: LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Tiết 21 Đặc điểm ... hình mạng Vạn niên Gân song song Gân hình cung tre mã đề long não lúa Chương IV: LÁ ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Tiết 21 Đặc điểm bên ngồi c) đơn kép a) Phiến Phiến màu lục (xanh lục), ... Quang hỵp ®Ĩ chÕ t¹o chÊt h÷u c¬ cho c©y VẬY LÁ CĨ CẤU TẠO NHƯ THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC CHỨC NĂNG TRÊN? Chương IV: LÁ Tiết 21 ĐẶC ĐIỂM BÊN NGỒI CỦA LÁ Đặc điểm bên ngồi a) Phiến Quan sát mẫu hình...
  • 35
  • 752
  • 2

Xem thêm