CÂU 1 TRANG 144 BÀI THỰC HÀNH SGK ĐỊA LÍ 9

Cách làm bài thực hành môn địa

Cách làm bài thực hành môn địa lí
... biểu đồ miền kín( dạng lấy thành phần chia tổng) - biểu đồ miền hở( dạng lấy thành phần chia thành phần) * Bài tập minh hoạ: Dùng thể thay đổi cấu đại lượng đối tượng địa theo thời gian ( khí ... lương thực hạn chế - Tỉ trọng chăn nuôi tăng nhanh giai đoạn vừa qua( +6,8%) nhà nước chủ trương đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, nguồn thức ăn cải thiện thành tựu sản xuất lương thực, ... rỏ thành phần “biểu đồ thể vấn đề gì? đâu? Thời gian nào? Biểu đồ tròn * Đặc điểm: dùng thể qui mô( ứng với kích thước biểu đồ) cấu( thành phần cộng lại = 100%) tượng cần trình bày Biểu đồ thực...
 • 8
 • 1,198
 • 5

chuyen de phuong phap day hoc va ren ky nang o kieu bai thuc hanh mon dia li 8

chuyen de phuong phap day hoc va ren ky nang o kieu bai thuc hanh mon dia li 8
... xây dựng đợc mối li n hệ Địa lí - Hầu hết gi o viên biết vận dụng sáng t o, khoa học kĩ rèn luyện cho học sinh theo phơng pháp dạy học tích cực, phát huy đợc tính t độc lập cho học sinh, giúp ... Chuyênưđềư:ưphư ngưpháp day họcưvàưrènưkĩưnăng ưởưkiểuưbàiưthựcưhànhưđịaưlý 8 B GiảI vấn đề I Cơ sở khoa học chuyên đề: Cơ sở lý luận: Trong trình hội nhập kinh tế ngày nay, gi o dục đợc coi lĩnh vực quan ... phạm nh nhà quản lý gi o dục xã hội Đảng nhà nớc ta khẳng định: Gi o dục quốc sách hàng đầu, đầu t cho gi o dục đầu t cho phát triển Điều đợc thể Nghị Trung ơng Nghị TW khoá VII rõ phải Đổi phơng...
 • 33
 • 422
 • 0

chương 1 (có cả bài thực hành)

chương 1 (có cả bài thực hành)
... bit " 010 010 00 011 011 110 110 00 01" tơng ứng mã ASCII dãy kí tự nào? 3) Biểu diễn số nguyên số thực : a) Để mã hoá số nguyên 27 cần dùng byte? b) Viết số thực sau dới dạng dấu - Hs nghe giảng thực ... aGiua 10 10 30 k = 21, N =10 21 22 21 30 31 Giáo viên: Nguyễn Quốc Lợi 10 33 Giáo án tin học lớp 10 Lợt lợt thứ hai aGiua = k Vậy số cần tìm i = Giua = 20 k = 25, N =10 i 10 A 21 22 30 31 33 Dau ... HS thực với K =6 N =10 A i 4 k = N = 10 11 25 51 10 11 Với i từ đến 10 có giá trị IV Củng cố: - Trong thuật toán trên, i biến số số hạng dãy nhận giá trị nguyên lần lợt từ đến N + Tiết 14 BI Bài...
 • 59
 • 230
 • 0

Tài liệu Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành pptx

Tài liệu Giáo án tin học 12 từ bài 1-4 và bài thực hành pptx
... quản lí + Yêu cầu toán Giáo viên: Nguyễn Quốc Lợi - Hs nghe hớng dẫn, làm giấy nháp Giáo án tin học 12 + Những thông tin phục vụ cho CSDL + Xem xét lại thông tin để đảm bảo thông tin đáp ứng đợc ... Nguyễn Quốc Lợi 13 Giáo án tin học 12 - Cần kiểm tra thật chi tiết chức hệ thống, tránh sai sót đáng tiếc sảy chơng trình đợc sử dụng Làm tập SGK trang 16 20 Tiết Bài tập thực hành Ngày giảng: ... hoàn thiện Yêu cầu nêu bớc xây dựng CSDL toán quản lí cửa hàng bán sách Giáo viên: Nguyễn Quốc Lợi 16 Giáo án tin học 12 17 Chơng II Hệ quản trị sở liệu Bài Giới thiệu Microsoft Access Ngày soạn:...
 • 25
 • 371
 • 5

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực

Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lý tự nhiên lớp 10 thpt tỉnh thái nguyên theo hướng tích cực
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ TÂM PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC LUẬN VĂN THẠC ... thực hành phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vận dụng phương pháp hướng dẫn làm BTH nhằm rèn luyện kĩ xử BTH, qua góp phần ... 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC BTH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT 1.2.1 Quan điểm dạy học tích cực Phương pháp dạy học theo hướng tích cực thực chất cách dạy hướng tới việc học tập tích...
 • 127
 • 2,941
 • 3

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
... 131/2 12 101 /2 0o 12 12 12 12 23o 12 101 /2 12 131/2 66o 12 12 T -3; 22-6; 23-9; 22-12 http://www.lrc-tnu.edu.vn 49 (Trang 78, SGK- can, l u l * : ; : : ul 1318 1100 - 914 10 11 12 107 1 1839 ... - : - [4] http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 1.1.4 , http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 ph t ng c - , http://www.lrc-tnu.edu.vn 12 , , cho HS nhanh ch ng -H H 1.2 10 THPT 1.2.1 Quan http://www.lrc-tnu.edu.vn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 b - http://www.lrc-tnu.edu.vn 14 - - http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 1.2.2 C t c THPT , - XH - the s http://www.lrc-tnu.edu.vn 16 cao * - - : m http://www.lrc-tnu.edu.vn 17 * :...
 • 127
 • 566
 • 0

Các bài thực hành về sinh thực vật

Các bài thực hành về sinh lí thực vật
... 50 Phần Các phơng pháp nhận biết số đặc điểm giải phẫu sinh thực vật thích nghi với điều kiện sinh thái khác Vài nét mối liên quan cấu trúc với chức Trong trình học tập nghiên cứu sinh học ... theo chất nguyên sinh tách khỏi thành tế bào Chính tợng co nguyên sinh giúp tế bào thực vật không bị biến dạng b Tế bào biểu bì biến thành khí khổng: Khi hai tế bào biểu bì biến thành hai tế bào ... thiếu dinh dỡng khoáng,) sau tham gia gián tiếp trình quang hợp Các phơng pháp tách chiết Bài thực hành Rút sắc tố từ thực số phản ứng hoá học clorophin Nguyên tắc phơng pháp Do có nhân Mg vòng...
 • 60
 • 3,442
 • 56

Gián án Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 theo hướng tích cực

Gián án Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên lớp 10 theo hướng tích cực
... biến dạy học Địa Địa tự nhiên Địa KT - XH, nói đồ ngôn ngữ đặc biệt Địa học 6.4 Thực nghiệm sƣ phạm - Tiến hành thực nghiệm số BTH phần Địa tự nhiên CT & SGK Địa lớp 10 ban ban ... 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC BTH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT 1.2.1 Quan điểm dạy học tích cực Phương pháp dạy học theo hướng tích cực thực chất cách dạy hướng tới việc học tập tích ... THỊ TÂM PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN, 2008 MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN...
 • 127
 • 624
 • 0

Luận văn: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC pptx

Luận văn: PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC pptx
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐỖ THỊ TÂM PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC LUẬN VĂN THẠC SỸ ... thực hành phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu vận dụng phương pháp hướng dẫn làm BTH nhằm rèn luyện kĩ xử BTH, qua góp phần ... 1.2 CÁC PHƢƠNG PHÁP TÍCH CỰC TRONG DẠY HỌC BTH ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT 1.2.1 Quan điểm dạy học tích cực Phương pháp dạy học theo hướng tích cực thực chất cách dạy hướng tới việc học tập tích...
 • 127
 • 326
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa lý - Lớp 7

CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ RÈN KỸ NĂNG Ở KIỂU BÀI THỰC HÀNH Môn: Địa lý - Lớp 7
... học sau đây: - Phương pháp dạy học nêu vấn đề - Phương pháp dạy học thảo luận - Phương pháp dạy học trao đổi nhóm - Đổi cách đánh giá kết học tập học sinh c, Rèn kĩ cho học sinh: - Rèn từ dễ đến ... định phương pháp dạy học cho phù hợp - Xác định thực hành -8 - - Tổ chức hướng dẫn học sinh thực hành - Tổng kết đánh giá kết thực hành b, Về phương pháp dạy: Sử dụng linh hoạt biện pháp dạy học ... tượng, vật địa nơi Biết liên hệ giải thích số tượng địa địa phương sống Với vai trò quan trọng tiết thực hành nhiệm vụ giáo viên phải: - Sử dụng phương pháp dạy học + Phương pháp dạy học nêu...
 • 9
 • 1,925
 • 6

Kỹ năng làm bài thực hành môn địa thi THPT quốc gia

Kỹ năng làm bài thực hành môn địa thi THPT quốc gia
... đề thi môn Địa nhiên để làm đề thi điểm cao yêu cầu thí sinh cần rèn luyệt kĩ thực hành để phân biệt dạng biểu đồ nắm kĩ xử lí số liệu, vẽ biểu đồ nhận xét, giải thích biểu đồ Chúc thí sinh thành ... nhỏ Biểu đồ thể quy mô, cấu theo thành phần tiêu kinh tế cần biểu năm - Nhận biết: Đây dạng biểu đồ bát úp, năm phải vẽ vòng tròn có bán kính khác - Cách vẽ: Vẽ thành cặp nửa vòng tròn cho năm Biểu ... tuỳ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí theo cấu trúc mối quan hệ số liệu đề thi Biểu đồ thể thay đổi cấu (chuyển dịch cấu…) ngành sản xuất qua nhiều năm (lớn ba năm) - Nhận...
 • 4
 • 975
 • 0

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC

PHƯƠNG PHÁP HƯỚNG DẪN LÀM CÁC BÀI THỰC HÀNH PHẦN ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN LỚP 10 THPT TỈNH THÁI NGUYÊN THEO HƯỚNG TÍCH CỰC
... thực tế; qua việc thực nghiệm phương pháp hướng dẫn làm BTH phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT 6.6 Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm Sử dụng phương pháp hướng dẫn làm BTH Địa thí nghiệm lớp 10 ... phương pháp hướng dẫn làm thực hành phần Địa - Tiến hành thực nghiệm số BTH phần Địa tự nhiên CT & SGK Địa lớp 10 ban ban nâng cao tự nhiên lớp 10 THPT Chương 3: Kết thực nghiệm sư phạm ... khám phá kiến thức, biến Phương pháp hướng dẫn làm thực hành phần Địa tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực trình đào tạo nhà trường thành trình tự đào tạo Những thập niên...
 • 64
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập bảng đồ địa lý lớp 9bài giảng điện tử môn địa lý lớp 9ôn tập môn địa lý lớp 9đề cương ôn tập môn địa lý lớp 9giải tập bản đồ địa lý lớp 9 bài 7bài soạn bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý lớp 9tập bản đồ địa lý lớp 9 bài 8đề cương ôn tập môn địa lý lớp 9 hk2giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 38bai thuc hanh 10 mon dia ly lop 9bai 41 mon dia ly lop 9giải bài tập bản đồ địa lý lớp 6 bai 9skkn đổi mới phương pháp dạy học kiểu bài lý thuyết môn địa lý lớp 9đề cương ôn tập học kì ii môn địa lý lớp 9giao an dien tu mon dia ly lop 9 bai 37PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây