tiết 1 men đen và di truyền học

tiet 1 Men Den va di truyen hoc

tiet 1 Men Den va di truyen hoc
... thông tin sgk, làm quen ký hiệu sử dụng di truyền học 12 II Men en- ngời đặt móng cho di truyền học - Men en phân tích hệ lai: + Lai cặp bố, mẹ chủng theo dõi di truyền riêng rẽ cặp tính trạng + ... vai trò di truyền, biến dị thực tiễn nh khoa học Hoạt động2: Tìm hiểu Men en-ngời đặt móng cho di truyền học - G/v yêu cầu h/s nghiên cứu độc lập tìm hiểu tiểu sử Men en, trao đổi ... trạng + Dùng toán thống kê phân tích số liệu thu đợc > Men en rút định luật di truyền đặt móng cho di truyền học 15 III Một số thuậ ngữ di truyền học Thuật ngữ - Tính trang: đặtc điểm hính thái,...
 • 2
 • 394
 • 0

Tiết 1. Men đen di truyền học

Tiết 1. Men đen và di truyền học
... tợng di truyền biến dị - Di truyền học có vai trò quan trọng không lí thuyết mà có giá trị thực tiễn cho khoa học chọn giống, y học đặc biệt công nghệ sinh học đại Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC II Men en ... TRUYN HC II Men en ngời đặt móng cho di truyền học Gregor Mendel (1822 1884) Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC u H Lan (Pisum sativum) Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC Cỏc cp tớnh trng thớ nghim ca Menen Quan ... I DI TRUYN HC - Th no l di truyn v bin d? - Khái niệm di truyền, biến dị (SGK) - BT sgk: hóy liờn h vi bn thõn v xỏc nh xem mỡnh ging v khỏc b m nhng im no? - Di truyền học nghiên cứu...
 • 10
 • 216
 • 0

Bài 1. Men Đen di truyền học

Bài 1. Men Đen và di truyền học
... thật kỹ hình 1.2 Cùng trao đổi nhóm để theo dõi di truyền riêng rẽcủa cặp trả lời câu hỏi ? - Dùng toán thống kê phân tích sốliệu để ?: Vì MĐ nghiên cứu thành công tìm quy luật di truyền Đặt ... tính trạng tơng phản? ?: Nhân tố di truyền gì? ?: Giống chủng gì? ?: Các kí hiệu cho biết điều gì? ?: Cách viết phép lai ? III- Một số thuật ngữ ký hiệu di truyền học a Thuật ngữ : - Tính trạng ... phản : Là hai trạng thái trái ngợc tính trạng - Nhân tố di truyền : Quy định tính trạng thể - Giống (dòng) chủng : + Giống có đặc tính di truyền đồng nhất, hệ sau giống hệ trớc b Ký hiệu : + P...
 • 3
 • 456
 • 1

bài 1- Men đen di truyền học

bài 1- Men đen và di truyền học
... I DI TRUYỀN HỌC • Câu hỏi thảo luận: Di truyền ? Biến dị ? Mối quan hệ di truyền biến dị ? Ý nghĩa thực tiễn di truyền học ? Mr Hưng KINH BAC INTERNATIO Kết luận - Di truyền: tượng truyền ... ngành mũi nhọn di truyền học đại, sở lí thuyết khoa học chọn giống, có vai trò lớn lao y học Mr Hưng KINH BAC INTERNATIO II Men đen người đặt móng cho di truyền học đại Câu 1: Men đen sử dụng phương ... tiết - Di truyền biến dị hai tượng song song gắn liền với trình sinh sản Mr Hưng KINH BAC INTERNATIO - DTH đề cặp tới sở vật chất, chế, tính quy luật tượng di truyền biến dị - Di truyền học ngành...
 • 13
 • 84
 • 0

Men den va di truyen hoc

Men den va di truyen hoc
... lût di truưn qua tãú bo cháút BI 20 MENDEN V DI TRUƯƯN HC Så lỉåüc tiãøu sỉí Menden Phỉång phạp phán têch cå thãø lai ca Menden Mäüt 25/08/03 säú khại niãûm v kê hiãûu SÅ LỈÅÜC TIÃØU SỈÍ CA MENDEN ... E.Von TSChemark (o) âäüc láûp phạt hiãûn lải cạc âënh lût MenDen - - Menden âỉåüc xem l ngỉåìi sạng láûp âënh lût di truưn hc, ông tổ ngành di truyền học 25/08/03 * Mnh vỉåìn hẻp 7m x 35 m tu viãûn ... Hao đậu Hà Lan 25/08/03 Men en vườn thí nghiệm 25/08/03 H Devries 25/08/03 E.K.Correns E.Tschermak Tượng đài G Men en 25/08/03 10 PHỈÅNG PHẠP PHÁN TÊCH CÅ THÃØ LAI CA MENDEN 2.1 Âäúi tỉåüng Âáûu...
 • 17
 • 234
 • 0

Sinh học 9 - MEN ĐEN DI TRUYỀN HỌC doc

Sinh học 9 - MEN ĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC doc
... Y/C Học sinh trình bày nội dung ý nghĩa thực tiễn di II Men Đen -Người đặn móng truyền học cho di truyền học - HS trả lời, bổ sung GV chốt lại kiến thức HĐ 2: (10 ‘) - GVY/c hs đọc tiểu sử Men en ... đề(1’) :Di truyền học hình thành từ đầu kỉ XX chiếm vị trí quan trọng sinh học Men đen- người đặn móng cho truyền học Triển khai bài: Hoạt động thầy trò HĐ 1: (10’) Nội dung I Di truyền học - GV ... lai - GV Y/C học sinh nghiên cứu thông tin  Nêu phương pháp nghiên cứu Men en - GV gọi học sinh trả lời, nhận xét, bổ sung III Một số thuật ngũ kí hiệu - GV chốt lại kiến thức di truyền học -...
 • 5
 • 288
 • 0

Men den di truyền học

Men den và di truyền học
... giống khác I Di truyền học - Di truyền học nghiên cứu chất quy luật tương di truyền, biến dò - Di truyền học đề cập đến sở vật chất, chế tính quy luật tương di truyền, biến dò - Di truyền học cung ... thu thập để rút quy luật di truyền Hoạt động Tìm hiểu số thuật ngữ kí hiệu di truyền học Mục Tiêu: Trình bày số thuật ngữ, kí hiệu di truyền học Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung GV yêu cầu ... giống, có vai trò quan trọng y học, đặc biệt công nghệ sinh học Hoạt động Tìm hiểu Men đen-người đặt móng cho di truyền học Mục Tiêu: Nắm phương pháp phân tích độc đáo Men đen Hoạt động GV hình SGK...
 • 5
 • 96
 • 0

Giáo án sinh học 9 tiết 1 bài MENĐEN DI TRUYỀN HỌC

Giáo án sinh học 9 tiết 1 bài MENĐEN VÀ DI TRUYỀN HỌC
... trường? GV: Di truyền hình thành từ đầu TK XX chiếm vị trí quan trọng môn sinh học Menđen nười đặt móng cho di truyền học b/ Kết nối: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm di truyền biến dị (12 phút) Hoạt ... - Menđen (18 22 -18 84) nhận xét chốt ý người đặt móng cho - Gv: Cần nhấn mạnh nội dung - Hs: Lắng nghe di truyền học pp phân tích hệ lai - Đối tượng nghiên cứu Menđen - Gv: Để học tốt phần di truyền ... chốt ý - Gv: Có thể nêu vài ví dụ - Di truyền học nghiên cứu sở vật chất, - Hs: Lắng nghe chế, tính quy luật giá trị thực tiễn di truyền tượng di biến y học chọn giống truyền biến dị - Gv: Chuyển...
 • 9
 • 126
 • 0

Men đen di truyền học

Men đen và di truyền học
... đọc lại nội dung khái niệm GV đa qua quan niệm di truyền đơng thời Men đen Men đen có quan điểm nh nào? Hoạt động 3: Xác định tỉ lệ GF1 F2 2 .Men đen giải thích kết GV yêu cầu HS thảo luận tìm ... HS - Lu trữ thông tin di truyền - Truyền đạt thông tin di truyền qua - HS đọc kết luận chung SGK hệ tếbào hệ thể *Kết luận chung: SGK V Củng cố: - Làm tập SGK V Dặn dò: - Học, trả lời câu hỏi, ... thí - Nhân tố di truyền - Giao tử khiết nghiệm Men đen * Kết luận chung: SGK 1-3 HS đọc kết luận chung SGK V Củng cố: - Đọc nội dung định luật phân li? - Làm tập SGK? V Dặn dò: - Học theo câu...
 • 190
 • 243
 • 0

Tài liệu MEN ĐEN DI TRYỀN HỌC docx

Tài liệu MEN ĐEN VÀ DI TRYỀN HỌC docx
... động 2: Men Đen người dặt móng cho di truyền học Mục tiêu: Hiểu, trình bày phuơng pháp nghiên cướu di truyền học Men Đen Phương pháp phân tích hệ lai, TT Hoạt động giáo viên Hạt động học sinh ... bày Men Đen đả phát minh nội dung di truyền từ phương pháp phân tích thực nghiệm.D9ặt hệ lai móngcho di truyền học -Một vài HS phát biểu, lớp bổ sung c Hoạt động 3: Một số thuật ng ký hiệu di ... lai Men Đen? -Trình bày đối tượng, nội dung ý nghĩa thực tiễn di truyền học? -Cho vài ví dụ người để minh họa khái niệm”Tính trạng tương phản” V Dặn dò:2p -Học theo nội dung SGK -Kẻ bảng trang vào...
 • 82
 • 182
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (6)

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (6)
... luật di truyền Đặt móng cho DTH Tiết 1: Men đen di truyền học I Di truyền học II Men en- ngời đặt móng cho di truyền học III Một số thuật ngữ kí hiệu di truyền học III Một số thuật ngữ kí hiệu di ... Tiết 1: Men đen di truyền học I Di truyền học II Men en- ngời đặt móng cho di Phơng pháp nghiên cứu MĐ là: truyền học Phân tích hệ lai: - Lai cặp bố mẹ chủng khác cặp tính trạng, theo dõi di truyền ... luật di truyền biến dị -Di truyền học đề cập tới vấn đề chính: + Cơ sở vật chất chế tợng di truyền + Các quy luật di truyền + Nguyên nhân quy luật biến dị Tiết 1: Men đen di truyền học I Di truyền...
 • 24
 • 161
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (7)

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (7)
... cỏnh Phn mt : DI TRUYN & BIN D CHNG I : CC TH NGHIM CA MEN DEN TIT : MEN DEN v DI TRUYN HC -MC TIấU: 1- Kin thc: Nờu c nghim v v vai trũ ca di truyn hc Bit Ic Men en l ngi t nn mong cho di truyn hc ... cu di truyn ca Men en I :DI TRUYN HC Hóy liờn h vi bn thõn v xỏc nh xem mỡnh ging v khỏc b m nhng im no ? B M Khỏc B,M Vúc dỏng Mu da Khuụn mt Túc Hin tng Mt DI TRUYN Mi Ming Hin tng BIN D Di ... vi b m v khỏc v nhiu chi tit Di truyn hc nghiờn cu gỡ? Di truyn hc cú vai trũ gỡ? Di truyn hc nghiờu cu c s vt cht,c ch,tớnh quy lut ca hin tng di truyn v bin d Di truyn hc cú vai trũ quan...
 • 22
 • 175
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (8)

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (8)
... TRUYN HC II Men en ngời đặt móng cho di truyền học Gregor Mendel (18 22 18 84) Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC u H Lan (Pisum sativum) Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC Cỏc cp tớnh trng thớ nghim ca Menen Quan ... tợng di truyền biến dị - Di truyền học có vai trò quan trọng không lí thuyết mà có giá trị thực tiễn cho khoa học chọn giống, y học đặc biệt công nghệ sinh học đại Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC II Men en ... dài III Một số thuật ngữ kí hiệu Di truyền học Một số thuật ngữ: - Tớnh trng: - Cỏc cp tớnh trng tng phn: - Nhõn t di truyn: - Ging thun chng: Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC Các kí hiệu thờng dùng...
 • 10
 • 179
 • 0

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (1) pps

Bài giảng điện tử tham khảo sinh học lớp 9 bài 1 men đen và di truyền học (1) pps
... Th h ( F1: l th h ca P; F2: l th h ca F1) Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC Tiu s Menen: Menen Ngi t nn I Di truyn hc l gỡ? III - Di truyn l hinsinh ngày 22t cỏc tớnh trng ca Men en sinh radi truyn ... Phn 1: DI TRUYN V BIN D Chng 1: Cỏc thớ nghim ca MENEN Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC Bi 1: MENEN V DI TRUYN HC I Di truyn hc l gỡ? ? Hóy liờn h vi bn thõn v ... cứungcđã giúp Men en phát trng định luật di truyền + Nhõn t di truyn: qui nh cỏc tớnh trng ca sinh công bố thức vào năm 18 66 vt Năm (hay dũng) thun chng: l định cú c viện + Ging 18 69, Men en ging...
 • 8
 • 256
 • 0

Xem thêm