Nghiên cứu sản suất chế tạo bào tử nấm kí sinh côn trùng từ chủng nấm lecanicillium lecaiil439 và đánh giá nhược điểm sinh học của chế phẩm

Nghiên cứu sản suất chế tạo bào tử nấm sinh côn trùng từ chủng nấm LECANICILLIUM LECAIIL439 đánh giá nhược điểm sinh học của chế phẩm

Nghiên cứu sản suất chế tạo bào tử nấm kí sinh côn trùng từ chủng nấm LECANICILLIUM LECAIIL439 và đánh giá nhược điểm sinh học của chế phẩm
... cú th sinh 31 n 93 rp theo hỡnh thc sinh sn ny [12], [111], [115] c bit, mt s loi cú kh nng sinh sn lng, rp cỏi m sinh rp cỏi thỡ rp cỏi cng chun b sinh th h tip theo ó cú sn c th nú Cỏch sinh ... xut ch phm bo t nm kớ sinh cụn trựng t chng nm Lecanicillium lecanii L439 v ỏnh giỏ c im sinh hc ca ch phm, ti c thc hin ti Phũng cỏc cht Chc nng sinh hc, Vin Cụng ngh sinh hc, Vin Hn lõm Khoa ... XUT CH PHM BO T NM K SINH CễN TRNG T CHNG NM LECANICILLIUM LECANII L439 V NH GI C IM SINH HC CA CH PHM Chuyờn ngnh: Cụng ngh sinh hc Mó s: 60420201 LUN VN THC S CễNG NGH SINH HC NGI HNG DN KHOA...
 • 99
 • 372
 • 1

Nghiên cứu sản suất chế tạo bào tử nấm sinh côn trùng từ chủng nấm lecanicillium lecaiil439 đánh giá nhược điểm sinh học của chế phẩm

Nghiên cứu sản suất chế tạo bào tử nấm kí sinh côn trùng từ chủng nấm lecanicillium lecaiil439 và đánh giá nhược điểm sinh học của chế phẩm
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC _o0o _ CHU HỒNG QUẢNG NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM BÀO TỬ NẤM KÍ SINH CÔN TRÙNG TỪ CHỦNG NẤM LECANICILLIUM LECANII L439 VÀ ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC ... đánh giá đặc điểm sinh học chế phẩm , đề tài đƣợc thực Phòng chất Chức sinh học, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam Mục tiêu nghiên cứu: Sản xuất chế phẩm bào tử ... cần đƣợc giải nghiên cứu 2 Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Vì lí trên, thực đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm bào tử nấm sinh côn trùng từ chủng nấm Lecanicillium...
 • 11
 • 77
 • 0

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử cám gạo

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử và cám gạo
... công nghệ sản xuất XOS dẫn xuất -Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử từ chủng vi khuẩn probiotic sinh bào tử Bacillus -Sản xuất 30 kg chế phẩm synbiotic chứa XOS bào tử vi khuẩn Bacillus ... hóa nhiều loại vi khuẩn probiotic Xuất phát từ thực tế nêu trên, đề xuất ý tưởng Nghiên cứu sản xuất chế phẩm synbiotic từ vi khuẩn sinh bào tử cám gạo Đề tài chương trình Nghiên cứu ứng dụng ... yếu Nghiên cứu tạo chế phẩm probiotic dạng bào tử từ chủng vi khuẩn probiotic sinh bào tử Bacillus Vi n Công Vi n Công Nghiên cứu nghiệp Thực nghiệp Thực quy trình công phẩm phẩm nghệ sản xuất...
 • 241
 • 630
 • 1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu biển (crassostrea lugubris) dùng trong thực phẩm

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu biển (crassostrea lugubris) dùng trong thực phẩm
... việc sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ hàu Ngoài ra, hàu có nhiều vitamin, khoáng chất,… sản phẩm chế biến từ hàu coi thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao Thực chất trình sản xuất dịch thuỷ phân ... có nghiên cứu thử nghiệm, thực luận văn: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu biển (Crassostrea lugubris) dùng thực phẩm cần thiết, vừa có ý nghĩa khoa học, vừa có ý nghĩa thực ... sinh vật sống sót dịch thủy phân 2.2.8 Thử nghiệm sản xuất dịch thuỷ phân từ thịt hàu + Sau chọn điều kiện thích hợp trên, tiến hành sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu theo điều kiện...
 • 102
 • 913
 • 6

nghiên cứu sản xuất chế phẩm chlorophyll từ lá bắp thử nghiệm sử dụng trong sản xuất trà hòa tan

nghiên cứu sản xuất chế phẩm chlorophyll từ lá bắp và thử nghiệm sử dụng trong sản xuất trà hòa tan
... ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀ HÒA TAN TỪ CHẾ PHẨM CHLOROPHYL LÁ BẮP VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM .88 3.4.1 Đề xuất quy trình sản xuất trà hòa tan từ chế phẩm chlorophyll bắp 88 3.4.2 Sản ... thử nghiệm sử dụng sản xuất trà hòa tan Mục tiêu đề tài + Mục tiêu chung: sản xuất chế phẩm chlorophyll từ dịch chiết Bắp từ thử nghiệm sản xuất trà hòa tan chứa chlorophyll từ bắp + Mục tiêu ... dịch chlorophyll thu nhận từ bắp 2) Xác định công thức phối chế phù hợp để sản xuất trà hòa tan từ chế phẩm chlorophyll từ bắp 3) Nghiên cứu xác định chế độ bảo quản chế phẩm chlorophyll từ bắp...
 • 131
 • 1,048
 • 6

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm khử Aldehyde trong rượu từ một số hợp chất vô cơ.

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm khử Aldehyde trong rượu từ một số hợp chất vô cơ.
... CÔNG THÀNH Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM KHỬ ALDEHYDE TỪ CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Công nghệ Thực phẩm Khoa : CNSH - CNTP ... chon sản phẩm thịt chế biến thị trường 1.2.2 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng nguyên liệu đến chất lượng sản phẩm - Nghiên cứu ảnh hưởng chất phụ gia PGA việc giữ màu độ giòn dai sản phẩm ... “Quy trình chế biến giò lụa bổ sung chế phẩm Poly-gamma-glutamic acid(γ-PGA) để cải thiện chất lượng giò” 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu tạo sản phẩm giò lụa...
 • 69
 • 141
 • 0

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM NPV TRÊN tế bào SỐNG để PHÒNG TRỪ sâu KHOANG

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM NPV TRÊN tế bào SỐNG để PHÒNG TRỪ sâu KHOANG
... cứu đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyhedrosis Virus) tế bào sống để phòng trừ sâu khoang (Spodoptera litura)” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thăm dò sản xuất chế phẩm ... (SeNPV) Còn Mỹ Bắc Mỹ, có sản phẩm: NPVPlu trừ sâu tơ, NPV- Spl trừ sâu khoang, NPV- Ha trừ sâu xanh, NPV- Se trừ sâu keo da láng, NPV- Mb trừ sâu bướm cải chế phẩm NPV- Ns trừ sâu róm hại thông, v.v ... rút để sử dụng Trung tâm sản xuất từ 50- 100 lít/năm chế phẩm NPV dạng thô để phòng trừ loại sâu khoang sâu xanh hại Việc sản xuất chế phẩm NPV theo phương pháp thu thập sâu non sâu khoang, sâu...
 • 118
 • 213
 • 0

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM NPV TRÊN tế bào SỐNG để PHÒNG TRỪ sâu KHOANG

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM NPV TRÊN tế bào SỐNG để PHÒNG TRỪ sâu KHOANG
... cứu đề tài: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm NPV (Nucleo Polyhedrosis Virus) tế bào sống để phòng trừ sâu khoang (Spodoptera litura)” Mục tiêu nghiên cứu đề tài Nghiên cứu thăm dò sản xuất chế phẩm ... (SeNPV) Còn Mỹ Bắc Mỹ, có sản phẩm: NPVPlu trừ sâu tơ, NPV- Spl trừ sâu khoang, NPV- Ha trừ sâu xanh, NPV- Se trừ sâu keo da láng, NPV- Mb trừ sâu bướm cải chế phẩm NPV- Ns trừ sâu róm hại thông, v.v ... làm tăng tỷ lệ chết sâu thời gian gây chết rút ngắn so với sử dụng NPV riêng rẽ 1.3.4 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm NPV để phòng trừ sâu hại Việc nghiên cứu sản xuất chế phẩm NPV sâu hại nước ta...
 • 115
 • 382
 • 1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm khử aldehyde trong rượu từ một số hợp chất vô cơ

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm khử aldehyde trong rượu từ một số hợp chất vô cơ
... v hi ngt - Aldehyt: Trong quỏ trỡnh lờn men ru, aldehyde cng l cỏc sn phm trung gian, trc to thnh ru Trong ru gm cỏc loi aldehyde axetic, acroleic, furfurol Trong ú ch yu l aldehyde axetic õy ... 2NH4+ + NH3 * Trong hu ht trng hp cho aldehyde n chc tỏc dng vi dung dch bc nitrat amoniac thỡ vi mol aldehyde n chc, sau thc hin phn ng gng s thu c mol bc kim loi Tuy nhiờn vi aldehyde fomic ... (dd NaOH) s tỏi to c aldehyde, cng nh metyl xeton 2.1.2.4 Tỏc hi ca aldehyde cuc sng Aldehyde gõy choỏng, sc lm cho h tun hon v tiờu húa hot ng mnh hn huyt ỏp cao v gõy nhc u Aldehyde cũn nh hng...
 • 55
 • 69
 • 0

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM RPS XỬ LÝ LIGNIN – CELLULOSE TRONG VỎ CÀ PHÊ THÀNH PHÂN HỮU CƠ

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT CHẾ PHẨM RPS XỬ LÝ LIGNIN – CELLULOSE TRONG VỎ CÀ PHÊ THÀNH PHÂN HỮU CƠ
... khả phân huỷ Lignin nấm chất III.2 khả phân hủy lignin- cellulose vỏ phê chủng Nghiên cứu củ nhóm ứng dụng khả phân huỷ LC vỏ phê chủng nấm để sãn xuất chế phẩm sinh học Trong vỏ phê ... tổng quan tài liệu I.1 nghiên cứu ligin cellulose( lc) vỏ phê( thành phần hóa học vỏ phê) Thành phần chủ yếu tế bào thực vật xenlulo, hemixenlulo lignin I.1.1 Xenlulo Thành phần chủ yếu vách ... hàm lượng Cellulose 63,2% ,Lignin 17,7%.Hai thành phần khó phân huỷ,vì cách rút ngắn tối đa thời gian phân huỷ thành phần vỏ phê chọn chủng nấm có khả phân giải mạnh LC Theo nghiên cứu Th.sĩ...
 • 33
 • 779
 • 11

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM TRICÔ

NGHIÊN cứu sản XUẤT CHẾ PHẨM TRICÔ
... nghiệm nghiên cứu sản xuất chế phẩm Tricô - VTN Gồm thí nghiệm: Nghiên cứu thành phần chất môi trường nhân sinh khối; Nghiên cứu tỷ lệ phối trộn chất môi trường nhân sinh khối; Nghiên cứu phương ... thu thập Nghiên cứu sản xuất chế phẩm Tricô - VTN Kết qu nghiên cứu xác định thóc cám bắp hai môi trường nhân sinh khối cho mật số bào tử nấm Trichodermatrên 109 bào tử/g sản phẩm Sản phẩm không ... tiêu thoát hạn chế phát triển lây lan bệnh nấm Phytophthoragây hại tiêu Đề nghị - Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất ch phẩm Tricô - VTN - Sản xuất thử chế phẩm Tricô - VTN với...
 • 5
 • 238
 • 1

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic ứng dụng bổ sung vào thức ăn nuôi cá chim vây vàng

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic và ứng dụng bổ sung vào thức ăn nuôi cá chim vây vàng
... nghiên cứu nước ít, tập trung vào việc nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic sử dụng ao, đìa nuôi Việc nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic sử dụng cho nuôi lồng, nuôi biển hướng cần nghiên cứu ... sinh vật probiotic biển Xây dựng quy trình phân lập, tuyển chọn sản xuất chế phẩm probiotic để bổ sung vào thức ăn nuôi Chim vây vàng giai đoạn giống Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm probiotic ... đoạn trình nuôi, đặc biệt bệnh vi khuẩn gây bệnh xuất huyết da [09], [20] 10 Từ phân tích trên, việc Nghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotic ứng dụng bổ sung vào thức ăn nuôi Chim vây vàng cần...
 • 95
 • 723
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất chế phẩm dịch thuỷ phân từ thịt hàu biển crassostrea lugubris dùng trong thực phẩmnghiên cứu sản xuất chế phẩm probiotictình hình nghiên cứu sản xuất chế phẩm polyphenolnghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộnnghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomassnghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạnghiên cứu một số chế phẩm dược liệu có nguồn gốc từ nấm linh chi ở việt namnghien cuu san xuat che atiso donghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ bã míanghiên cứu thu nhận chế phẩm enzyme protease từ ruột cá basanghiên cứu sản xuất nước giải khát từ đài hoa bụp giấmnghiên cứu sản xuất nước quả đục từ ổi ruột hồngnghiên cứu sản xuất rượu trái cây từ cherrynghiên cứu triết tách hợp chất tanin từ vỏ cây thông caribe và ứng dụng làm chất ức chế ăn mòn kim loạinghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sảnThe third test - English 6Kiểm tra 1 tiết lý 7 học kì 1Các câu hỏi và bài tập sóng cơ 2007 - 2017Ôn tập vật lý 11 - Từ trường14 ĐỀ THI HỌC KỲ 1 VẬT LÝ 8 TPHCM NĂM 2016-2017KIỂM TRA 1 TIẾT 2017-2018 LẦN 1 ĐỀ 2Đề KT tiết 20ĐỀ THI GIA KI CÓ ĐÁP ÁNbai tập lớn cơ kết cấuTổng hợp những câu hỏi trắc nghiệm hay lấy 9-10 trong cuộc thi THPT Quốc Gia năm 2017KIỂM TRA 1 TIẾT Năm 2017-2018Đề thi hsg tỉnh sinh học 9Bộ đề 2018 + Lời giải chi tiết file word mới nhấtde thide kiem tra 45'''' hoc ki 1- mon GDCD 7Văn bản pháp quy Dinh muc KTKT TT45Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quy