giao an sinh hoc 9 tiét 18 da sua sinh học 9 lê văn đĩnh

Giao án tin học 12-Lê Văn Trường

Giao án tin học 12-Lê Văn Trường
... Giúp học sinh nắm rõ cách sử dụng số hàm thông dụng, hàm toán học Excel Giáo viên: Lê Văn Trường Trang 13 Trường THPT Hùng Vương Giáo án tin học khối 12 - Từ học sinh vận dụng kiến thức học để ... Giáo viên quản lý điểm lớp học? - Mỗi học sinh có yếu tố sau: họ tên, ngày sinh, điểm môn học toán, hóa, lý, văn, anh văn, … - Điểm học sinh tính với hệ số - Tính điểm học sinh vào cuối HKI, HKII ... để tính điểm TBHK môn tin năm học, Tổng kết năm lớp KIỂM TRA TIẾT A Đề: Giáo viên: Lê Văn Trường Tuần 10 Ngày soạn: 01/11/2006 Trang 18 Trường THPT Hùng Vương Giáo án tin học khối 12 (4 đ) Hãy...
 • 58
 • 456
 • 3

giao an sinh hoc 9 tiét-18 da sua

giao an sinh hoc 9 tiét-18 da sua
... phân phát triển thành giao tử đực Thảo luận nhóm : Giáo viên: Lê văn Đĩnh THCS ninh an 29 Sinh Học ? Trình bày trình phát sinh giao tử giao tử động vật ? - Quá trình phát sinh giao tử đực /SGK 35 ... F2 Vang 416 Vàng , trơn 315 3/ vàng x 3/4 trơn (9/ 16) = = Xanh 140 Vàng , nhăn 101 3/ vàng x 1/4 nhăn(3/16) Tron 423 Xanh , trơn 108 1/ xanh x 3/4 trơn(3/16) = = Nhan 132 Xanh , nhăn 32 1/ xanh ... phát sinh giao tử /SGK 35 dung /35), nhận xét kết nhóm khác ,GV hoàn thiện kiến thức cho học sinh ? Quá trình phát sinh giao tử đực phát sinh giao tử có giống khác ? Sự giống khác trình phát sinh...
 • 47
 • 407
 • 1

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 18

Giáo án Vật Lý 6-Tiết 18
... Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn Lm thớ nghim Thớ nghim vi b thớ nghim hỡnh 18. 1 Tr li cõu hi C1: Ti h núng, qu cu li khụng lt qua vũng kim ... vỡ nhit khỏc Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn Lm thớ nghim Tr li cõu hi Rỳt kt lun Chỳ ý: Rỳt kt lun C5: u cỏn (chuụi) dao, lim bng g, thng cú mt dai bng st gi l cỏi khõu (hỡnh 18. 2) dựng gi cht ... lm cho qu cu thớ nghim hỡnh 18. 1, dự ang núng cú th lt qua vũng kim loi Hóy lm thớ nghim kim chng Ta nung núng qu cu v vũng kim loi cựng mt lỳc Cho5c hai cựng n Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn Lm...
 • 7
 • 305
 • 0

giao an am nhac 6 tiet 18

giao an am nhac 6 tiet 18
... luyện HS thực HS tiếp thu Thống kê điểm kiểm tra HK I : Lớp Só số Điểm Tb Điểm Tb trở lên 5 -6 61 62 63 64 - 10 TS % ...
 • 2
 • 281
 • 0

Giáo án Đại số 8 - Tiết 18

Giáo án Đại số 8 - Tiết 18
... cần: - Nắm kỹ chia đa thức - Vận dụng kỹ chia đa thức để giải toán * Công việc nhà: - Xem lại tập giải hoàn thành tập lại sách giáo khoa Làm thêm tập sách tập 80 trang 33 sách giáo khoa - Chuẩn ... – (8) ax3 + bx2 + 4x – (9) ax3 + bx2 + 4x – Tuần – Tiết 18: Luyện tập Làm tính chia: Bg: d) (8x3 + 1) 5x4 + 10x2) :1) a) (25x5 – : (4x2 – 2x + 5x b) (2x43+ 5x – 3x2 – + x3) (x2 – x + 1) : 8x ... ax3 + bx2 + (8) + 26 13x (9) a – 26 Để đa thức 2x3 – 3x2 – x + a chia hết cho đa thức x + đa thức a – 26 = ⇔ a = 26 Vậy a = 26 Tuần – Tiết 18: Luyện tập Người ta chứng minh rằng: Số dư phép chia...
 • 12
 • 312
 • 0

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 18 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Tiếp theo) T doc

Giáo án toán lớp 5 - Tiết 18 ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN (Tiếp theo) T doc
... HS thực cách giải cách cách giải toán theo T m t số” bước : HS trình bày giải T m t t toán : ngày (như SGK) : 12 người ngày : … người ? phân t ch toán để t m cách giải cách “R t đơn vị” Trình ... nhận x t giảm nhiêu để thấy mối quan hệ lần” đại lượng, không đưa khái niệm, thu t ngữ t lệ nghịch” Ho t động : Giới thiệu toán T ơng t cách lưu Bài : Như ti t 15, GV ý phân t ch dẫn t i hướng ... Trình bày giải (như Bài : T m t t : 120 người : 20 ngày SGK) Ho t động : Thực hành Bài : Yêu cầu HS t m t t toán t m cách giải cách 150 người : …… ngày ? người ăn số gạo dự trữ thời gian “R t đơn...
 • 7
 • 1,163
 • 0

Giao an Vat Ly 6-Tiet 18

Giao an Vat Ly 6-Tiet 18
... lm cho qu cu thớ nghim hỡnh 18. 1, dự ang núng cú th lt qua vũng kim loi Hóy lm thớ nghim kim chng Ta nung núng qu cu v vũng kim loi cựng mt lỳc Cho c hai cựng n.5 Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn ... sng v k thut Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn Lm thớ nghim Tr li cõu hi Rỳt kt lun Chỳ ý: Nhụm 1,15cm ng 0,85cm St 0,60cm Bng bờn ghi tng chiu di ca cỏc kim loi khỏc cú chiu di ban u l 100cm nhit ... vỡ nhit khỏc Tit 18: S N Vỡ Nhit Ca Cht Rn Lm thớ nghim Tr li cõu hi Rỳt kt lun Chỳ ý: Rỳt kt lun C5: u cỏn (chuụi) dao, lim bng g, thng cú mt dai bng st gi l cỏi khõu (hỡnh 18. 2) dựng gi cht...
 • 7
 • 123
 • 0

giao an lop 4 tuan 31-32 da sua

giao an lop 4 tuan 31-32 da sua
... biết, số bị trừ cha biết - HS làm vào - HS lên bảng làm a, x + 126 = 48 0 x = 48 0 - 126 x = 3 54 b, x 209 = 43 5 x = 43 5 + 209 x = 644 - Yêu cầu HS nhắc lại, quy tắc Tìm - HS nêu số hạng cha biết; ... a, Những số chia hết cho 2: 7362; 2 640 ; 41 36 - Những số chia hết cho 5: 2 640 ; 605 b, Số chia hết cho 3: 7362; 2 640 ; 20601 - Số chi hết cho 9: 7362; 20601 c, 2 640 d, 605 e, 7362 - HS phát biểu - ... làm a 10261 ; 1590 ; 1567 ; 897 - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách b 42 70 ; 2518 ; 249 0 ; 247 6 làm kết - Học sinh nêu Bài 4: Củng cố số tự nhiên + Số bé có chữ số số nào? + Số lẻ bé có chữ số...
 • 30
 • 482
 • 1

giáo án hổ trợ sự ngưnh tụ đã sửa

giáo án hổ trợ sự ngưnh tụ đã sửa
... 200 150 150 100 100 50 0 50 C5: Vy d oỏn ca chỳng ta cú ỳng khụng? Kết luận Sự chuyển từ thể sang thể lỏng gọi ngưng tụ GHI NH -S chuyn t th lng sang th hi gi l s bay hi -Tc bay hi ca mt cht...
 • 15
 • 200
 • 0

Giáo án mới lớp 1 năm 2009 đã sửa

Giáo án mới lớp 1 năm 2009 đã sửa
... so sánh: < 2, < 3, < 4, < -Dặn HS nhà tập BT xem trớc tiết 11 I/ Mục tiêu: ôn toán bé hơn, dấu < *Giúp HS củng cố về: - So sánh số lợng sử dụng từ bé hơn, dấu < so sánh số - Thực hành so sánh ... toán Bảng phụ ghi nội dung tập VBT - HS :bộ đồ dùng học toán, phấn, bảng III/Các hoạt động dạy học 1/ .Bài cũ: - Gọi HS K,TB lên bảng làm tập tiết 11 SGK - GV nhận xét cho điểm 2/Bài mới: 2 51. Giới ... toán Bảng phụ ghi nội dung tập VBT - HS :bộ đồ dùng học toán, phấn, bảng III/Các hoạt động dạy học 1/ .Bài cũ: - Gọi HS K,TB lên bảng làm tập tiết 11 SGK - GV nhận xét cho điểm 2/Bài mới: 2 51. Giới...
 • 23
 • 173
 • 1

giao an lop 3 tuan 5,6 da sua

giao an lop 3 tuan 5,6 da sua
... CQBT nước tiểu .Cách tiến hành: - Hs quan sát hình trang Bước : Thảo luận theo nhóm -Yêu cầu hs mở sgk, quan sát hình trang 23 kết 23 sgk, đọc nội dung tranh hợp liên hệ thực tế để trả lời theo ... sang tr¸i) tõng bíc nh SHS trang 22 - Gäi vµi HS nªu l¹i c¸ch lµm * PhÐp nh©n: 54 × - TiÕn hµnh t¬ng tù nh phÐp nh©n 26 3 - Lu ý: Khi tiÕn hµnh nh©n hµng chơc nh©n b»ng 30 thªm b»ng 32 viÕt 32 ... chuyện dựa vào gợi ý sgk theo lời Lan Hoạt động học sinh - Hs quan sát tranh minh hoạ chủ điểm tranh minh hoạ đọc sách giáo khoa - HS ý lắng nghe Quan sát tranh minh hoạ, đọc thầm theo sgk -...
 • 93
 • 202
 • 0

giáo án lớp 2 tuần 10 CKTKN(Đã sửa)

giáo án lớp 2 tuần 10 CKTKN(Đã sửa)
... Nguyễn Du lớp 2A4 TUẦN 10 Thứ hai, ngày 18 tháng 10 năm 20 10 CHÀO CỜ (Tiết 10) Sinh hoạt đầu tuần ………………………………………………………………………………………………………… TẬP ĐỌC (Tiết 28 +29 ) SÁNG KIẾN CỦA BÉ HÀ (Tiết 1 +2) I MỤC ... Giao tập nhà lớp 2A4 6’ - HS chơi theo lệnh GV - HS lắng nghe - Về nhà ôn cách điểm số -Thứ tư, ngày 20 tháng 10 năm 20 10 Kể chuyện (Tiết 10) SÁNG KIẾN CỦA ... HS đọc đề Bài giải Số quýt có 45 -25 =20 (quả ) Đáp số :20 (quả quyt) HS nêu: x+5=5 x =5–5 x =0 Giáo viên :Trần Thị Hậu Trường Tiểu học Nguyễn Du lớp 2A4 TUẦN 10 Nhận xét tiết học ...
 • 26
 • 1,372
 • 17

Giáo án lớp 4 tuần 12(bản đã sửa)

Giáo án lớp 4 tuần 12(bản đã sửa)
... phÐp nh©n 13 24 x 20 HSTL + 20 cã ch÷ sè tËn cïng lµ mÊy? + 20 b»ng nh©n mÊy? + VËy ta cã thĨ viÕt 13 24 x20 =? C¶ líp lµm nh¸p - H·y tÝnh gi¸ trÞ cđa 13 24 x ( x 10) Nªu miƯng KQ + 13 24 x 20 b»ng ... tr×nh bµy HS trao ®ỉi HSTL Th¶o ln tiÕp HSTL Thứ n¨m, ngày 04 tháng 11 năm 2010 Ngµy so¹n : 01/11/2010 - Ngµy d¹y : 04 /11/2010 ,Líp : 4B §¹o ®øc Bµi 6: HIẾU THẢO VỚI ÔNG BÀ, CHA MẸ I.MỤC TIÊU: ... 10) Nªu miƯng KQ + 13 24 x 20 b»ng bao nhiªu? HS nhËn xÐt vµ TL + 2 648 lµ tÝch cđa c¸c sè nµo? + NhËn xÐt g× vỊ sè 2 648 vµ 2 648 0? + Sè 20 cã mÊy ch÷ sè ë tËn cïng? - GV nªu c¸ch thùc hiƯn HS ®Ỉt...
 • 35
 • 175
 • 0

Xem thêm