Đề kiểm tra giữa kì i môn lịch sử lớp 11

Đề kiểm tra giữa i môn lịch sử lớp 11

Đề kiểm tra giữa kì i môn lịch sử lớp 11
... NA din s i ni, liờn tc, tinh thu u tranh anh dng, lc lng tham gia ụng o tht bi, cha cú ng li lónh o ỳng n Cõu 3: 10 triu ngi cht, 20 triu ngi b thng, chi phớ Nờn kinh t chõu u b kit qu KIM TRA ... thu u tranh anh dng lc lng tham gia ụng o tht bi, cha cú ng li lónh o ỳng n KIM TRA GIA HC Kè I MễN: LCH S LP 11 Thi gian: 45 Phỳt Cõu 1: Phõn tớch nhng s kin ln ca Chin tranh th gii nm 1914-1916 ... Kt cc ca chin tranh th gii th nht: s liu (2) KIM TRA GIA HC Kè I MễN: LCH S LP 11 Thi gian: 45 Phỳt Cõu 1: Trỡnh by nguyờn nhõn, din bin, tớnh cht v ý ngha ca cỏch mng Tõn Hi 1 911 (4) Cõu...
 • 19
 • 597
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9    Đề số 1
... kháng chiến An -giê- ri thắng l i Việt Nam thức gia nhập tổ chức ASEAN vào th i gian: A Tháng năm 19 9 2 B Tháng năm 19 9 4 C Tháng năm 19 9 5 D.Tháng năm 19 9 7 Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Hãy ... năm 19 9 7 Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Hãy nêu tóm tắt xu phát triển gi i sau “chiến tranh lạnh” Trước xu đó, nhiệm vụ to lớn nhân dân ta gì? ... Câu (2 i m) Hãy kể tên tổ chức Liên Hợp quốc hoạt động Việt Nam mà em biết (ít tổ chức): ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 760
 • 0

1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 2

1 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9    Đề số 2
... sản Việt Nam đ i) 6: Liên hợp quốc giúp nước ta về: A Kinh tế B Văn hóa C Giáo dục D Kinh tế, văn hoá, giáo dục Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (3 i m) Trình bày ý nghĩa lịch sử đ i nước Cộng hoà ... Giai cấp công nhân Việt Nam đ i từ: A Trước khai thác lần thứ thực dân Pháp B Trong khai thác lần thứ thực dân Pháp C Trong khai thác lần thứ hai thực dân Pháp D Từ năm 19 30 (Đảng Cộng sản Việt ... Câu (2 i m) Nêu nguyên nhân dẫn đến phát triển thần kinh tế Nhật Bản năm 70 kỷ XX? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 2,375
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 Đề số 1
... kháng chiến An -giê- ri thắng l i Việt Nam thức gia nhập tổ chức ASEAN vào th i gian: A Tháng năm 19 9 2 B Tháng năm 19 9 4 C Tháng năm 19 9 5 D.Tháng năm 19 9 7 Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Hãy ... năm 19 9 7 Phần hai Tự luận (7 i m) Câu (5 i m) Hãy nêu tóm tắt xu phát triển gi i sau “chiến tranh lạnh” Trước xu đó, nhiệm vụ to lớn nhân dân ta gì? ... Câu (2 i m) Hãy kể tên tổ chức Liên Hợp quốc hoạt động Việt Nam mà em biết (ít tổ chức): ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 359
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Đề số 2 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Đề số 2 pptx
... trị gi i giai cấp tư sản Nét bật phong trào công nhân từ 184 8 – 184 9 đến 187 0 là: A Đập phá máy móc B Đấu tranh liệt v i tư sản để chống áp bóc lột C Di cư sang miền đất D Chống l i giai cấp ... cấp phong kiến Công xã Pari nhà nước: A Chiếm hữu nô lệ B Phong kiến C Tư sản D Kiểu nhân dân Phần II Tự luận (6 i m) Câu (1,5 i m) Những thành tựu chủ yếu khoa học kĩ thuật kỉ XVIII XIX ... D Đức Đến kỉ XIX, nước tư phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa chủ yếu nhằm: A Mở rộng lãnh thổ B Khai hoá văn minh cho nước khác C Tranh giành thị trường, nguồn t i nguyên, nhân lực...
 • 3
 • 253
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN LỊCH SỬ 7 CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7 CHUẨN
... chấm Kiểm tra học I môn lịch sử lớp I Trắc nghiệm khách quan: ( i m) Câu 1.M i câu đợc 0,25 i m Câu Đáp án C D D A Câu M i ý đợc 0,25 i m Sự kiện Niên đ i Nhà Lý thành lập 1009 Đ i tên ... nớc Đ i Việt 1054 Lý Thờng kiệt công vào đất Tống Năm 1 075 Chiến thắng Nh Nguyệt 1 077 Câu M i ý đợc 0,25 i m 1-1258 Ngột Lơng Hợp Thai Sông Thao Bình Lệ Nguyên II.Tự luận: ( i m) Câu (1 i m) ... Câu (1 i m) Các quốc gia Đông Nam gồm 11 nớc: VN, Lào, Cam-pu-chia, Th i Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Đông Ti-mo Câu (2 i m) - Ruộng đất thuộc...
 • 4
 • 675
 • 6

đề kiểm tra học I Môn: Lịch sử 8. docx

đề kiểm tra học kì I Môn: Lịch sử 8. docx
... mạngtháng Mư i Nga năm 1917 Câu 2: (4đ) Em trình bày khủng hoảng kinh tế gi i (1929-1933) hậu đề kiểm tra học i Môn: Lịch sử (đề lẻ) Th i gian: 45’ Năm học 2005-2006 II Trắc nghiệm khách quan ... nghiệp mặt xã hộilà: A Giai cấp tư sản nắm quyền B Xã h i số giai cấp xã h i cũ C Rất nhiều ngư i nông thôn thành phố D Hình thành giai cấp : tư sản vô sản ý nghĩa lịch sử cách mạng Tân H i (1911) ... h i khoa học kin-giơ i n từ sau vào chỗ trống cho phù hợp v i đoạn thông tin sau: Liên minh Đế quốc Hiệp ước Thuộc địa “…Mâu thuẫn nước ……… vấn đề …………trở nên gay gắt, dẫn đến hình thành hai...
 • 7
 • 165
 • 0

Đề thi kiểm tra học i môn lịch sử lớp 9 năm học 2013 – 2014 – trường THPT an giang, hà nội – có đáp án – đề 3

Đề thi kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 9 năm học 2013 – 2014 – trường THPT an giang, hà nội – có đáp án – đề 3
... Pháp, giai c ấp Việt Nam chuyển biến ? T i giai cấp công nhân Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam ? a/ Những chuyển biến giai cấp Việt Nam : (3, 0 i m) - Giai cấp địa chủ phong kiến ... vai trò Liên hợp quốc từ thành lập Hiện nay, Li ên hợp quốc Việt Nam m i quan hệ ? a/ Sự thành lập : (0,25 i m) Sau H i nghị Ianta, từ ng ày 25/4-26/6/ 195 4, đ i biểu 50 nước họp Xan Phranxixcô ... th i v i biến động t ình hình gi i, đường l i phát triển đất n ước đắn, biết nắm bắt th i c thuận l i tạo sức mạnh tổng hợp quốc 0.5 gia, khả cạnh tranh kinh tế b i cảnh gi i l thị trường, ...
 • 6
 • 956
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11 NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ KHỐI 11 NĂM HỌC 2010- 2011 TRƯỜNG THPT KRÔNG NÔ pot
... nông dân lên nắm quyền, xây dựng chủ nghĩa xã h i - Đ i v i gi i: (1 đ) + Làm thay đ i cục diện gi i + Cổ vũ để l i nhiều học kinh nghiệm cho cách mạng gi i Ảnh hưởng cách mạng tháng Mư i t i ... Về kinh tế: (0,5 đ) kinh tế gi i bị tàn phá nặng nề, đẩy hàng trăm triệu ngư i vào cảnh đ i khổ - Về trị, xã h i: (0,5 đ) bất ổn định, tỉ lệ thất nghiệp cao Nhiều đấu tranh biểu tình, b i công ... nổ liên tục - Về quan hệ quốc tế: ( đ) + Hình thành nên kh i đế quốc đ i đầu nhau: kh i Anh, Pháp, Mĩ kh i phát xít Đức, Nhật, I- ta-li-a + Xuất chủ nghĩa phát xít, báo hiệu trước nguy chiến tranh...
 • 4
 • 206
 • 0

đề kiểm tra học 2 môn lịch sử lớp 9 docx

đề kiểm tra học kì 2 môn lịch sử lớp 9 docx
... điểm ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: LỊCH SỬ LỚP Câu 1: 1.5 điểm Số câu: Số điểm: điểm Số câu: Số điểm: điểm Số câu điểm= 30% Số câu 10 điểm = 100% Tại việc thống tổ chức cộng sản cần thiết? Câu 2: ... lược”Chiến tranh cục bộ” So sánh khác ”Chiến tranh đặc biệt” ”Chiến tranh cục bộ” HẾT HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II LỊCH SỬ LỚP (Thời gian 45 phút) Câu Nội dung cần đạt Ba ... tháng Tám năm 194 5 Tại cách mạng tháng Tám nhanh chóng thành công đổ máu ? Câu 3: điểm Nêu ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp? Câu 4: điểm Trình bày âm mưu Mĩ chiến lược”Chiến tranh cục bộ”...
 • 5
 • 4,251
 • 9

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 CƠ BẢN ppsx
... mu i clorua khan thu : A 6,26 gam B 2,66 gam C 26,6 gam D 22,6 gam Câu 30: Khi cho nước tác dụng v i oxit axit axit không tạo thành, oxit : A silic đioxit B đinitơ pentaoxit C lưu huỳnh đioxit ... Câu 21: Công nghiệp silicat ngành công nghiệp chế biến hợp chất silic Ngành sản xuất không thuộc công nghiệp silicat : A Sản xuất thủy tinh B Sản xuất xi măng C Sản xuất thủy tinh hữu D Sản xuất ... hỗn hợp silic than có kh i lượng 20,0 gam tác dụng v i lượng dư dung dịch NaOH đặc, đun nóng Phản ứng gi i phóng 13,44 lít khí hiđro (đktc) Phần trăm kh i lượng silic hỗn hợp đầu (giả sử phản...
 • 2
 • 478
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC II MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Đề số 2 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ LỚP 7 Đề số 2 pptx
... dựng thời: A Nhà Lê B Trịnh – Nguyễn phân tranh C Nhà Nguyễn D Tây Sơn Phần II Tự luận (6 điểm) Câu (3 điểm) Trình bày nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử phong trào nông dân Tây Sơn ...
 • 3
 • 434
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ pot

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ pot
... 2,5.10-10 M i trường dung dịch Trang 6/10 - Mã đề thi 357 A không xác định B trung tính C axit D bazơ Câu 25: Phát biểu sau thiếu xác: A Hằng số i n li chất i n li yếu không thay đ i thay đ i nồng ... độ (nhiệt độ không đ i) B Theo Areniuyt, bazơ chất có khả nhận proton C Dung dịch mu i nitrat m i trường axit tính oxi hoá mạnh D Trong dung dịch chất i n li, tổng i n tích dương tổng i n tích ... không khí th i gian, đưa nhiệt độ ban đầu thấy áp suất bình tăng gấp 1,5 lần Vậy % NH3 bị phân huỷ th i gian A 50% B 75% C 25% D 100% Trang 2/10 - Mã đề thi 357 Câu 7: Phản ứng tạo hai mu i: A Fe3O4...
 • 10
 • 342
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN HÓA HỌC LỚP 11ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 MÃ ĐỀ 103 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppt
... phân biệt khí gồm CO , HCl SO2 đựng bình riêng biệt phương pháp hoá học dùng: a dịch Ca(OH)2 loãng cho vào v i giọt phenolphtalein Dung b Dung dịch NaOH loãng cho vào v i giọt phenolphtalein c ... huỳnh kaliclorat ,còn giấy dán mặt bên vỏ hộp diêm để quẹt que diêm vào có thành phần là: a Photpho trắng b Photpho đỏ c Silic d Cacbon 21/ Trong phòng thí nghiệm, i u chế khí amoniac từ: a ... dịch chất i n li dẫn i n do: a Sự chuyển dịch cation anion b Sự chuyển dịch c Sự chuyển dịch phân tử hoà tan d Sự chuyển dịch electron cation 14/ Để khắc chữ hình lên thuỷ tinh ngư i ta dùng...
 • 8
 • 226
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC I MÔN HÓA HỌC LỚP 11ĐỀ 237 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppsx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN HÓA HỌC LỚP 11 MÃ ĐỀ 237 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI ppsx
... biển 13/ Một sản phẩm phản ứng Mg v i axit nitric có nồng độ trung bình ta thu khí đinitơ oxit Tổng hệ số phương trình hóa học a 18 b 24 c 20 d 10 14/ Sản phẩm phản ứng kim lo i Cu v i axit nitric ... lo i thủy tinh chứa 13% Na2O, 11, 7% CaO, 75,3% SiO2 kh i lượng Thành phần lo i thủy tinh biểu diễn dạng hợp chất oxit là: a 2Na2O.6CaO.SiO2 b 2Na2O.CaO.6SiO2 c Na2O.CaO.6SiO2 d Na2O.6CaO.SiO2 ... amoniclorua, natri nitrat dùng thuốc thử sau để nhận biết phân đạm a dd Ba(OH)2 b dd NaOH c dd BaCl2 d dd NH3 20/ Hoà tan 0,6g kim lo i M(II) vào dung dịch HNO3 dư thu 0 ,112 lít N2( đktc) M kim lo i sau...
 • 8
 • 258
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 6đề kiểm tra cuối kì i môn lịch sử lớp 5đề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 4đề kiểm tra cuối kì i môn lịch sử lớp 4đề kiểm tra học kì i môn lịch sử lớp 9đề kiểm tra giữa kì i môn tiếng việt lớp 3đề kiểm tra học kì i môn lịch sử 9đề kiểm tra học kì i môn ngữ văn lớp 11đề kiểm tra học kì i môn tiếng anh lớp 11đề kiểm tra học kì i môn hóa học lớp 11đề kiểm tra học kì i môn vật lý lớp 11đề kiểm tra học kì i môn sinh học lớp 11đề kiểm tra giữa kì 2 môn hóa học lớp 11 có đáp áncác đê kiểm tra giữa kì 2 môn hóa học lớp 11 có đáp ánkiểm tra học kì 2 môn lịch sử lớp 11Tiết 9. HH: Những bông hoa những bài caCông thức toán học 12345Hóa học đại cương 11113Bài 8. Quan sát Trái Đất và các vì sao trong Hệ Mặt TrờiGiáo án tổng hợpXin cho con niềm tinkt giua k1 lop4 co matran montoanđề ktra giữa kì 1đề kiểm tra giữa kỳ 1 môn tiếng anh lớp 3 năm học 2017-2018ĐỀ KIỂM TRA LOP 3 CUOI NĂM MA TRẬN 2016-2017Đề KT TV5 Giữa HKI 2017-2018violimpic toán 4- vòng 4- năm học 2017-2018Bài tập cuối tuần 7 lớp 4de kt giua ky lop 4 mon tieng anh 2017- 2018ĐỀ TOÁN GIỮA KÌ I 17-18 CÓ MA TRẬNBài tập về dấu hiệu chia hếtUNIT 5: ARE THEY YOUR FRIENDS?Ho n thi n k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh C ng ty th ng m i v d ch v Nguy n HuyPh ng h ng ho n thi n c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty XNK Kho ng S nTh c tr ng c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng Chi nh nh C ng ty ng d ng KHKT v chuy n giao c ng ngh m i