Đề thi học kỳ II (2006 2007) sinh học 9 vũ thị duyên

Đề thi học kỳ II (2006- 2007)

Đề thi học kỳ II (2006- 2007)
... Phòng giáo dục Tiên yên Đáp án - Biểu điểm Môn Sinh học Học kỳ II, năm học 2006 - 2007 ================ Câu Đáp án Phần I: Trắc nghiệm 2-c 3-a 4-b Câu1 1-d Câu ... 1-d Câu 1- b Sự hợp tác có lợi loài 2-b Tỷ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi mật độ cá thể Phần II: Tự luận * Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật môi trờng sống quần xã (sinh cảnh) * Ví dụ ... sinh thái: - Thành phần vô sinh - Sinh vật sản xuất - Sinh vật tiêu thụ - Sinh vật phân giải (Nếu học sinh lấy ví dụ phân tích không đủ thành phần không cho điểm ví dụ điểm phân tích) Câu Câu (2,5...
 • 3
 • 174
 • 0

đề kiểm tra học kì II(2006-2007)

đề kiểm tra học kì II(2006-2007)
... cao phải thong qua xuất A B sai Câu 14:thiết bị viễn thong sản xuất xuất nhiều ở: A.Hoa Kì- Anh-Pháp B.Hoa Kì- Nhật Bản-Hàn Quốc C.Nhật-Nga-Anh D.Anh-Pháp-Đức B:Phần thực hành Cho bảng số liệu: năm...
 • 2
 • 143
 • 0

Đề thi học kỳ II + Đáp án vật lý 9

Đề thi học kỳ II + Đáp án vật lý 9
... ĐÁP ÁN : Môn vật 9- Năm học 2007-2008 I: TRẮC NGHIỆM Câu : Câu : Câu : Câu : Câu : C A B D A Câu : Câu : Câu : Câu : Câu 10 : A D B D D II: TỰ LUẬN Câu 2: - Hình ... trở hiệu điện + Để giảm R ta phải tăng tiết diện ,Đây việc làm tốn kém, lãng phí Dây dẫn nặng cần phải nhiều trụ điện + Phương án tối ưu tăng hiệu điện U nhờ máy biến Phương án tăng hiệu điện ... - Vậy ảnh cao gấp lần vật Câu 1: - Cấu tạo máy biến : 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm + Lõi sắt gồm lõi sắt mỏng hình khung ghép cách điện với + Hai cuộn dây quấn lõi...
 • 3
 • 615
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẦN - HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẦN - HƯNG YÊN
... training Boys and girls may learn about such virtues as courage, discipline and love their country...
 • 2
 • 1,231
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẦN - HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH LỚP 9 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN BẦN - HƯNG YÊN
... training Boys and girls may learn about such virtues as courage, discipline and love their country...
 • 2
 • 387
 • 5

Đề thi Học kỳ II môn Ngữ năn lớp 9 _ Đề chẵn

Đề thi Học kỳ II môn Ngữ năn lớp 9 _ Đề chẵn
... …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN LỚP - Đề chẵn PHẦN I: Trắc nghiệm (3 điểm) - Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6: Mỗi câu 0, 25 điểm: ... 25 điểm: b a d c - Câu 8: Khởi ngữ thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài nói đến câu (0.5 điểm) PHẦN II: Tự luận (7 điểm) + Mở bài: (1 điểm) - Giới thi u đoạn thơ cần phân tích từ ... HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM THI...
 • 2
 • 270
 • 0

Đề thi Học kỳ II môn Ngữ văn lớp 9 _ Đề lẽ

Đề thi Học kỳ II môn Ngữ văn lớp 9 _ Đề lẽ
... HỌC SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN NÀY HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ II MÔN NGỮ VĂN LỚP 9- Năm học: 2006-2007 - Đề lẻ PHẦN I: Trắc nghiệm (3 điểm) - ... Câu 8: Hàm ý phần thông báo không diễn đạt trực tiếp từ ngữ câu suy từ từ ngữ (0.5 điểm) PHẦN II: Tự luận (7 điểm) + Mở bài: (1 điểm) Giới thi u đoạn thơ cần phân tích từ xuất xứ đại ý + Thân bài: ... trị, ý nghĩa đoạn thơ + Hình thức: (0,5 điểm) Trình bày chữ viết cẩn thận, đẹp, không sai lỗi tả, ngữ pháp …………………………………………………………………………………………… ...
 • 2
 • 607
 • 0

Đề thi Học kỳ II - Môn Tiếng Anh lớp 9 _đề chẵn

Đề thi Học kỳ II - Môn Tiếng Anh lớp 9 _đề chẵn
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: ANH VĂN Đề chẵn I 2ms (0.25m/ sentence ) 1-B 2-B 3-B 4-C 5- A 6- C 7- B 8- A II 2ms ( 0.25m/ sentence ) same where Therefore friend others sightseeing which who III ... victims, the children in the orphanage centers and elderly people (8)……………… live in the nursing houses III Give the correct forms of the verbs in brackets:(2 ms) If he pays me tonight, I (have) enough ... badly, so he fail the exam If he ……………………………………………………………… Nam said, “ Why don’t we go swimming this afternoon?” Nam suggested……………………………………………… V Read the passage carefully: There are many celebrations...
 • 3
 • 422
 • 7

Đề thi Học kỳ II - Môn Tiếng Anh lớp 9 _đề lẻ

Đề thi Học kỳ II - Môn Tiếng Anh lớp 9 _đề lẻ
... ……………………………………………………………………………  THE END  ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HK II MÔN: ANH VĂN ĐỀ LẺ I 2ms (0.25m/ sentence ) 1- D 2- B 5- B 6- C 3- A 7- A II 2ms ( 0.25m/ sentence ) moon cake presents celebration ... Valentine’s day Mother’s day eager 4- B 8- D III 2ms ( 0.5m/ sentence ) spoke will become go taking VI 2ms ( 0.5m/ sentence ) If we had enough money, we could buy this house The students who took ... often writes a letter to his mother on ……………………… All Vietnamese people are………………… to welcome Tet III Give the correct forms of the verbs in brackets: (2ms) The examiner asked me if I ( speak )...
 • 4
 • 478
 • 3

ĐỀ THI HỌC KỲ II 09 - 10 SINH 6

ĐỀ THI HỌC KỲ II 09 - 10 SINH 6
... mầm Đặc Lớp mầm điểm - Chùm - Rễ Kiểu gân - Song song, hình cung - Cỏ, cột Thân - Phôi có mầm Hạt Lớp mầm 1 0,5 0,5 0,5 0,5 Điểm - Cọc - Hình mạng 0,5 0,5 - Thân gỗ, cỏ leo - PhôI có mầm 0,5 0,5 ... kiện cho hạt nảy mầm: - Đủ nớc, không khí, nhiệt độ thích hợp - Chất lợng hạt tốt: Không bị mối mọt, sứt sẹo, nấm mốc * Quả hạt phát tán nhờ động vật thờng có đặc điểm: Câu - Quả có nhiều gai hoắc ... phần hạn chế hạn hán, lũ lụt vì: - Hệ rễ rừng hấp thụ nớc trì lợng nớc ngầm đất Lợng nớc sau chảy vào chỗ chũng tạo thành sông , suối góp phần tránh hạn hán - Ngoài ra, tác dụng giữ nớc rễ ,...
 • 2
 • 134
 • 0

Xem thêm