CHƯƠNG i sinh học 9 nguyễn tiến trung

SKKN: Lồng ghép một số hiện tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương I hóa học 9

SKKN: Lồng ghép một số hiện tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh trong dạy học chương I hóa học 9
... thực tiễn dạy học, thấy rằng: Lồng ghép số tượng thực tiễn nhằm tăng hứng thú học tập cho học sinh lớp THCS” tạo hứng thú, kh i dậy niềm đam mê; học sinh hiểu vai trò ý nghĩa thực tiễn học hoá học ... NGHIỆM ĐỀ T I LỒNG GHÉP MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG THỰC TIỄN TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG I HÓA HỌC Họ tên: VÕ VĂN AN Đơn vị: LÊ ĐÌNH CHINH Chức vụ: Giáo Viên Trình độ đào tạo: ... nhiều hình thức khác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập môn Từ lí chọn đề t i: Lồng ghép số tượng thực tiễn tạo hứng thú học tập cho học sinh...
 • 22
 • 76
 • 0

Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương i sinh học 11 trung học phổ thông

Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương i  sinh học 11  trung học phổ thông
... phát triển kh i niệm chương I Chuyển hóa vật chất lượng Sinh học 11- Trung học phổ thông 6.4.Thiết kế giáo án có sử dụng biện pháp hình thành phát triển kh i niệm dạy học chương I - Sinh học 11- ... chương I Chuyển hóa vật chất lượng Sinh học 11- Trung học phổ thông 8.3 Đề xuất biện pháp hình thành phát triển kh i niệm chương I Chuyển hóa vật chất lượng Sinh học 11- Trung học phổ thông ... tiêu nghiên cứu Xác định hệ thống kh i niệm Chương I: Chuyển hóa vật chất lượng- Sinh học 11 Trung học phổ thông biện pháp hình thành phát triển kh i niệm nhằm nâng cao hiệu dạy học sinh học...
 • 33
 • 442
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng sơ đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương i sinh học lớp 11 trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng sơ đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương i  sinh học lớp 11  trung học phổ thông
... thức) thu nhận, xử ngư i khác chia sẻ đánh giá 1.2.2.9 Kh i niệm kỹ diễn đạt thông tin thu nhận xử đồ, bảng hệ thống Kỹ diễn đạt thông tin thu nhận xử đồ, bảng hệ thống khả ngư i học ... có kỹ diễn đạt kết học tập… CHƢƠNG RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT KẾT QUẢ THU NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG SƠ ĐỒ, BẢNG HỆ THỐNG 2.1 Phân tích cấu trúc n i dung chƣơng I - Sinh học 11 - Trung học phổ ... HS kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin đồ, bảng hệ thống 1.4 Chúng xác định quy trình rèn luyện chung biện pháp cụ thể để rèn luyện cho học sinh kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin...
 • 13
 • 990
 • 2

Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông

Hình thành và phát triển khái niệm chuyển hóa vật chất và năng lượng trong chương I - Sinh học 11 - Trung học phổ thông
... HÓAVẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG - Sinh học 1 1- THPT sa SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KH I NIỆM TRONG CHƯƠNG ICHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ph n t ch n i hàm kh i niệm chương I Chuyển hóa vật chất ... thành phát triển kh i niệ chương I Chuyển hóa vật chất lượng inh học 1 1- Trung học phổ thông 6.5.Thiết kế giáo án có sử dụng biện pháp hình thành phát triển kh i niệm dạy học chương I - Sinh học ... biện pháp hình thành phát triển kh i niệm dạy học chương I - 46 2.3.3.Các biện pháp hình thành phát triển khaí niệm chương I Chuyển hóa vật chất lượng Sinh học 1 1- Trung học phổ thông...
 • 119
 • 151
 • 0

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng sơ đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương I - sinh học lớp 11 - trung học phổ thông

Rèn luyện cho học sinh kỹ năng diễn đạt kết quả thu nhận và xử lý thông tin bằng sơ đồ, bằng hệ thống trong dạy học chương I - sinh học lớp 11 - trung học phổ thông
... t i Rèn luyện cho học sinh kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin đồ, bảng hệ thống dạy học chương I Sinh học lớp 11 Trung học phổ thông" 2.Mục đích nghiên cứu Rèn luyện cho HS kỹ diễn ... rèn luyện cho HS kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin học tập 1.3.2 Kết i u tra 1.3.2.1 Về nhận thức Giáo viên việc rèn luyện cho học sinh kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin V i việc ... nghiên cứu sở thuyết biện pháp rèn luyện kỹ diễn đạt kết thu nhận xử thông tin dạy học Sinh học 11THPT Do đó, việc kh i quát vấn đề luận để đề biện pháp rèn luyện kỹ diễn diễn đạt kết học...
 • 104
 • 280
 • 0

CHƯƠNG I HÓA HỌC 9 MỚI

CHƯƠNG I HÓA HỌC 9 MỚI
... hc v oxit, axit - c v tỡm hiu bi III PHNG PHP: m thoi, hi ỏp, gii bi IV HOT NG DY HC: n nh t chc:1 Kim tra bi c: Kt hp quỏ trỡnh luyn Bi mi: a Vo bi: Gia oxit axit, oxit baz v axit cú mi quan ... minh, m thoi IV TIN TRèNH LấN LP: n nh t chc: Kim tra bi c: Bi mi: a Vo bi: Giỏo viờn nờu mc tiờu tit hc b Cỏc hot ng hc tp: HOT NG CA GIO VIấN V HC SINH NI DUNG Hot ng 1: Tỡm hiu thớ ngim v I ... nghiờm tỳc lm bi kim tra II CHUN B: GV chun b: bi, ỏp ỏn, biu im HS chun b: - ễn li kin thc v oxit v axit III PHNG PHP: Lm bi kim tra t lun, trc nghim IV TIN TRèNH LấN LP: n nh t chc: Kim tra: 18...
 • 18
 • 182
 • 0

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9

De kiem tra chuong I Hinh Hoc 9
... ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I A- TRẮC NGHIỆM : 1) B 2) C 3) C 4) C B- TỰ LUẬN : B i : cos 350 > sin 500 > sin 250 > cos 700 B i : AB = AC.tgC = 7.tg 300 = BC = B i : AC 14 = cos C = 3 ; ; BÂ = 90 0 – ... = 90 0 suy AEHF hình chữ nhật b) AH = 4,8 suy EF = 4,8 c) AH = AE.AB ; AH = AF.AC Suy i u ph i chứng minh d) sinC = cosB ; tgC = cotgB Suy : A = sin 2B + cos 2B – tgB.cotgB = GV đề : NGUYỄN MINH...
 • 2
 • 2,217
 • 50

chương I: hình học 9

chương I: hình học 9
... tam giác vuông -Làm tập 8 ,9, 10,11,12 trang 90 ,91 SBT rút kinh nghiệm Phan Thị Thải Trờng THCS Đăk la Giáo án Hình học Tuần Tiết Ngày soạn : 19/ 09/ 2006 Ngày dạy : 22/ 09/ 2006 tỉ số lợng giác góc ... tập 28, 29, 30,31,36 trang 93 ,94 SBT -Tiết sau mang bảng số với bốn chữ số thập phân máy tính để học rút kinh nghệm Tuần Ngày soạn : 27/ 09/ 2006 Phan Thị Thải Trờng THCS Đăk la Giáo án Hình học Tiết ... 47,48, 49, 50 trang 96 SBT Chuẩn bị trớc b i: số hệ thức cạnh góc tam giác vuông Rút kinh nghiệm Phan Thị Thải Trờng THCS Đăk la Giáo án Hình học Tuần Tiết 11 Ngày soạn: 21/ 09/ 2008 Ngày dạy :23/ 09/ 2008...
 • 39
 • 525
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm : Làm sao để dạy và học tốt chương Biến dị - chương trình sinh học 9

Sáng kiến kinh nghiệm : Làm sao để dạy và học tốt chương Biến dị - chương trình sinh học 9
... loại biến dị 18 Gv : Trương Thị Huyền Trân – THCS Lý Tự Trọng Làm để dạy học tốt chương Biến dị chương trình Sinh học Biến dị Biến dị khơng di truyền Biến dị di truyền Biến dị tổ hợp Đột biến ... hội kiến thức chương biến dị Gv : Trương Thị Huyền Trân – THCS Lý Tự Trọng Làm để dạy học tốt chương Biến dị chương trình Sinh học Cụ thể :  Nắm bắt mạch kiến thức hầu hết chương biến dị : ... trình sinh học Học sinh kiến thức bền vững biến dị mà cụ thể học sinh khái qt hệ thống kiến thức trọng tâm chương biến dị : - Vẽ sơ đồ phân loại biến dị - Phân biệt : Biến dị di truyền biến dị...
 • 25
 • 606
 • 8

On Tap Chuong I Hinh Hoc 9 - Tiet 17

On Tap Chuong I Hinh Hoc 9 - Tiet 17
... ?3 SinB tgB.cotgB =?4 A C ÔN TẬP CHƯƠNG I BT 34b/ trang 93 : Hệ thức sau sai? B a Sin2B + cos2B = b sinB = cosC c cosB = sin (90 0 - C) d A C tgB = sin B cos B ÔN TẬP CHƯƠNG I (V i sù trỵ gióp ... cm 2 ) ÔN TẬP CHƯƠNG I Củng cố: Cho tam giác ABC vuông t A Trường hợp sau gi i tam giác a Biết góc nhọn cạnh góc vuông b Biết hai góc nhọn c Biết góc nhọn cạnh huyền d Biết cạnh huyền cạnh góc ... TRƯỜNG THCS LÊ LI 2005 - 2006 HÌNH HỌC TỔ TOÁN HÌNH HỌC – CHƯƠNG I  Hệ thức lượng tam giác vuông  Tỉ số lượng giác góc nhọn tam giác vuông  Quan hệ cạnh góc tam giác vuông GV thực hiện: Nguyễn...
 • 23
 • 1,283
 • 2

Hệ thống và BT ôn chương I - Hình học 9

Hệ thống và BT ôn chương I - Hình học 9
... VietNam Australia International School Trang ễN CHNG I HèNH HC Bi ỏp dng Tớnh giỏ tr cỏc biu thc: http://www.247.edu.vn a) A = (sin1o + sin2o + sin3o + + sin88o + sin89o) (cos1o ... - Cotg C = - * Mt s tớnh cht khỏc: - Nu hai gúc ph thỡ sin gúc ny bng cosin gúc kia, tang gúc ny bng cotang gúc - Vi gúc nhn bt k ta luụn cú: < sin < ; < cos < sin + cos = tg = sin ... VietNam Australia International School Trang ễN CHNG I HèNH HC http://www.247.edu.vn Bi ỏp dng (BT3 5/trg 94 -SGK) T s gia hai cnh gúc vuụng ca mt tam giỏc vuụng l 19: 28 Tớnh cỏc...
 • 10
 • 712
 • 9

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I HÌNH HỌC 9 - TIẾT 19 PPCT
... A- Phần trắc nghiệm: (3,0 i m) M i ý cho 0,5đ Câu Ý Đáp án A C C a 2 d a B- Phần tự luận: (7,0 i m) CÂU ĐÁP ÁN x = 202 − 162 = 12 122 y= =9 16 z = 16 + = 25 a BC = 62 + 82 = 10 (cm) AC µ sin ... VP (Đẳng thức CM) sin α AH = b c BIỂU I M 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,75đ 0,5đ 1,0đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác xác GV cho i m tuyệt đ i ... µ C = 90 0 − B ≈ 36052 ' AB.AC 6.8 = = 4,8 (cm) BC 10 BC 10 AM = = = (cm) 2 AH 4,8 · · cosMAH = = ⇒ MAH = 16016 ' AM VT = + tg α = +1 sin α cos 2α cos α = +1 sin α cos α sin α = + sin α sin α =...
 • 3
 • 1,179
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: GIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticYêu cầu về mặt kĩ thuậtSản xuất nhiên liệu sạchThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình phân tích hiệu quả trong việc thực thi các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàngThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtCấu hình FTP trên linuxCấu hình FTP trên windowsCấu hình DNS trên windows“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppCấu hình web server trên linuxLẬP CHƯƠNG TRÌNH GIA CÔNG CHO MÁY CNCBÀI GIẢNG TỔ CHỨC SẢN XUẤT CƠ KHÍTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6