Bài 55 ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

bài giảng sinh học 9 bài 55 ô nhiễm môi trường ( tiếp theo)

bài giảng sinh học 9 bài 55 ô nhiễm môi trường ( tiếp theo)
... biển Biện pháp hạn thải nhiễm nguồn nước nào? Một số hình ảnh xử lí môi trường nước III/- HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 1/- Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí: 2/- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: - ... III/- HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 1/- Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí: 2/- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: - Xây dựng hệ thống cấp thải nước ô thị, khu công nghiệp tránh ô nhiễm khu dân cư ... HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 1/- Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí: Công viên xanh Sử dụng nguồn lượng gió Sử dụng nguồn lượng mặt trời - Hãy trình bày biện pháp để hạn chế ô nhiễm không khí...
 • 21
 • 4,230
 • 2

BÀI 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾP THEO

BÀI 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾP THEO
... sinh trồng chăm sóc Không hút thuốc III HN CH ễ NHIM MễI TRNG 1- Hậu ô nhiễm môi trờng: 2-Các biện pháp hạn chế ô nhiễm: 3- Trách nhiệm ngời: Trớc thực trạng môi trờng bị ô nhiễm nặng nhiều nơi, ... nhiều hậu nghiêm trọng theo em trách nhiệm ngời cần phải làm gì? Bảo vệ môi trờng có ý nghĩa ? Bản thân em làm công việc cụ thể để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trờng? Bi 55: ễ NHIM MễI TRNG (tt) ... ca cỏc phng tin giao thụng Ngoài biện pháp hạn chế ô nhiễm trên, thực tế có nhiều biện pháp khác giúp hạn chế ô nhiễm môi trờng: Hạn chế ô nhiễm chất phóng xạ: đấu tranh chống thử vũ khí hạt...
 • 29
 • 472
 • 1

Bài 55 ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

Bài 55 ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
... tượng nhiễm mơi trường hoạt động người số hoạt động tự nhiên TIẾT 58 – Bài 55 Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG (tiếp theo) BÀI 55: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG (tiếp theo) III HẠN CHẾ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG - Hạn chế nhiễm ... sinh học BÀI 55: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG (tiếp theo) III HẠN CHẾ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Ngun nhân làm nhiễm - Hạn chế nhiễm khơng khí: thuốc bảo vệ thực vật? - Hạn chế nhiễm nguồn nước: - Hạn chế nhiễm thuốc ... vật: Tiết 58: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Thuốc trừ sâu Thuốc diệt nấm Thuốc diệt cỏ BÀI 55: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG (tiếp theo) III HẠN CHẾ Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG Ngun nhân làm nhiễm - Hạn chế nhiễm khơng khí:...
 • 27
 • 2,656
 • 13

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp 2)

Bài 55: Ô nhiễm môi trường (tiếp 2)
... Hạn chế ô nhiễm môi trường Ơ nhiễm chất phóng xạ: Chất phóng xạ - tự nhiên Chất phóng xạ (CPX) dạng lượng tự nhiên ... nhiều lồi sinh gây nhiễm xác chung bị phân huỷ • Ơ nhiễm cháy rừng: Làm nơi nhiều lồi sinh vật, làm chúng chết hàng loạt, gây nhiễm mơi trường, ngồi khói bụi đám cháy làm nhiễm Các biện pháp ... đất - người; đất - người Ơ nhiễm sinh học Các tác nhân sinh học gây nhiễm thực phẩm Vi khuẩn: Các vi khuẩn có thực phẩm gây bệnh nhiễm khuẩn ngộ độc thực phẩm  Bệnh nhiễm khuẩn thực phẩm ăn phải...
 • 34
 • 2,697
 • 7

Sinh học lớp 9 - Bài 55: Ô nhiễm môi trường (TIẾP) potx

Sinh học lớp 9 - Bài 55: Ô nhiễm môi trường (TIẾP) potx
... chế ô nhiễm môi thân trường nhiễm + Bản thân em làm để góp phần giảm ô nhiễm môi trường (mỗi nhóm trình bày từ – phút) - GV HS làm giám khảo chấm - Sau nhóm trình bày xong nội dung giám khảo công ... gây ô nhiễm đáp án kết nêu được: - GV mở rộng: có 1- a, b, d, e, i, l, n, o bảo vệ môi ,p trường không bị ô 2- c, d, e, g, i, k, l, m, nhiễm o hệ tương lai sống bầu không khí lành, bền vững 3- ... quan - Làm việc với sách giáo khoa IV HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Kiểm tra theo câu 1, 2, SGK trang 165 Bài Hoạt động 1: Hạn chế ô nhiễm môi trường (1 4- 16’)...
 • 7
 • 3,345
 • 6

bài 55.ô nhiễm môi trường(tiếp)

bài 55.ô nhiễm môi trường(tiếp)
... nghip xa khu dõn c - Hn ch gõy ting n ca cỏc phng tin giao thụng Xây hầm biogas để hạn chế gây ô nhiễm Sử dụng thiên địch thay cho sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật ủ phân động vật L hc sinh cỏc...
 • 27
 • 460
 • 4

bai 55: ô nhiễm môi trường (tt)

bai 55: ô nhiễm môi trường (tt)
... chế ô nhiễm môi trường ngày diễn cách trầm trọng? Để tìm hiểu điều này, vào hôm ( ) III Hạn chế ô nhiễm môi trường Có cách để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nay? Hạn chế ô nhiễm không ... chế ô nhiễm môi trường không khí: - Tham gia buổi lao động nhà trường địa phương - Tuyên truyền cho người xung quanh hiểu tác hại ô nhiễm không khí tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường không ... chống ô nhiễm môi trường Liên hệ: Mỗi cần phải làm để bảo vệ môi trường sống -Trách nhiệm người cần phải có hành động cụ th cho cho hệ sau? để phòng chống ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường...
 • 23
 • 1,654
 • 10

Giáo án Sinh học 9 - TIẾT 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp) ppt

Giáo án Sinh học 9 - TIẾT 55 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp) ppt
... 55. 1 - sgk cho hs quan sát yêu (tiếp) cầu hs nghiên cứu sgk, liên hệ thực I Phương pháp hạn chế ô tể để nêu phương pháp hạn nhiễm môi trường chế ô nhiễm môi trường *Biện pháp hạn chế ô nhiễm ... pháp hạn chế ô nhiễm môi trường gì? a Các biện pháp sử lí chất thải công nghiệp chất thải sinh hoạt b Cải tiến công nghệ để sản suất gây ô nhiễm c Sử dụng nhiều loại lượng không gây ô nhiễm (gió, ... l, m Ô học thuốc k, l, n nhiễm Chôn lấp đốt cháy rác cách khoa 3.g, Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học phòng bảo vệ thực tránh vật , hoá chất Ô 4.e, chất g, h, k, l, thành nguyên liệu đồ dùng nhiễm...
 • 5
 • 1,069
 • 4

bài 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

bài 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
... yếu gây ô nhiễm môi trường? Tiết 57: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Ô nhiễm môi trường gì? * Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hóa học, sinh học môi trường ... THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM HỌC SINH ĐẾN VỚI TIẾT HỌC HÔM NAY Tiết 57: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Ô nhiễm môi trường gì? HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận theo nhóm trả lời câu hỏi sau: Ô nhiễm môi trường ... sống người sinh vật khác * Ô nhiễm môi trường chủ yếu hoạt động ngườigây Ngoài ô nhiễm số hoạt động tự nhiên Những hoạt động người gây ô nhiêm không khí HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận theo...
 • 24
 • 694
 • 1

Tiết 58: Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG(tiếp theo)

Tiết 58: Ô NHIỂM MÔI TRƯỜNG(tiếp theo)
... TiẾT 58 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) BÀI 55 - TiẾT 58 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) III HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Tác nhân Ô nhiễm không khí Ô nhiễm nguồn nước Ô nhiễm thuốc bảo vệ thực vật Ô nhiễm ... KIỂM TRA BÀI CŨ : Ô nhiễm môi trường gì? Nêu tác nhân gây ô nhiễm môi trường? * Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn đồng thời tính chất vật lí, hoá học, sinh học môi trường bị thay ... chất thải rắn Biện pháp BÀI 55 - TiẾT 58 : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (TT) III HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Tác nhân Ô nhiễm không khí Biện pháp - Trồng nhiều xanh, xây dựng công viên - Sử dụng nguồn lượng...
 • 13
 • 170
 • 2

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp) docx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tiếp) docx
... hình 55.1 Bài 55 Ô nhiễm môi trường - sgk cho hs quan sát yêu (tiếp) cầu hs nghiên cứu sgk, liên hệ I Phương pháp hạn chế ô nhiễm thực tể để nêu phương môi trường pháp hạn chế ô nhiễm môi *Biện ... pháp hạn chế ô nhiễm môi trường gì? a Các biện pháp sử lí chất thải công nghiệp chất thải sinh hoạt b Cải tiến công nghệ để sản suất gây ô nhiễm c Sử dụng nhiều loại lượng không gây ô nhiễm (gió, ... sản Ô nhiễm 6.d, e, suất khí gas sinh học tác nhân g, k, l, Sản suất lương thực thực phẩm an toàn sinh học m, n Ô nhiễm từ 7.g, k hoạt động tự nhiên, thiên tai Củng cố : Các biện pháp hạn chế ô...
 • 7
 • 794
 • 0

bài 55 ô nhiễm môi trường

bài 55 ô nhiễm môi trường
... *Chữ ô: G: Chữ ô gồm chữ o dấu mũ H: So sánh ô - o G: Phát âm mẫu H: Phát âm ô -> ghép tiếng cô -> đánh vần -> phân tích cô -> đọc trơn cô *Chữ ơ: G: Chữ gồm chữ o và nét râu H: So sánh - ô ( ... dung A.KTBC: (5 phút) - Bài - Viết o bò, c cỏ B .Bài mới: 1,Giới thiệu bài: (2 phút) 2,Dạy chữ ghi âm: a- Nhận diện chữ ô: (3 phút) b- Phát âm đánh vần: (12 phút) ô cô cờ cô cờ (Nghỉ giải lao) ... ngày tháng năm 2009 Tiếng Việt I.Mục đích yêu cầu: ô , (T.22-23) Bài 10: - Học sinh đọc đợc ô, ơ, cô, cờ; từ câu ứng dụng - Viết đợc ô, , cô, cờ - Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề :bờ hồ II.Đồ dùng...
 • 34
 • 420
 • 0

bai 55 ô nhiễm môi trường

bai 55 ô nhiễm môi trường
... Bài 55 ( tiếp theo) Bài 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG (tt) I Hậu ô nhiễm môi trường: Làm ảnhquả ô ến sứcmôi trường nhiều bệnh Hậu hưởng nhiễm khỏe gây gì? cho người sinh vật Bài 55: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ... Hậu ô nhiễm môi trường: II Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường: Hạn chế ô nhiễm không khí: Hạn chế ô nhiễm không khí: Quan sát hình nêu biện pháp hạn chế ô nhiễm không khí? Hạn chế ô nhiễm không ... em có tác nhân gây ô nhiễm môi trường? Theo em phải khắc phục ô nhiễm môi trường phải làm cách nào? 2/ Chọn câu trả lời câu sau: * Yếu tố sau tác nhân hóa học gây ô nhiễm môi trường? A Lạm dụng...
 • 23
 • 244
 • 0

Bài 55 Ô nhiễm môi trường(tt)

Bài 55 Ô nhiễm môi trường(tt)
... 1/ Ô nhiễm môi trường gì? Hãy giới thiệu tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường 2/ Trình bày tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường Bài : 55 Tiết: 61 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ( Tiếp ... thải rắn, tránh ô nhiễm môi trường Tái sử dụng chất thải rắn III/- HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 1/- Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí: 2/- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: 3/ Hạn chế ô nhiễm thuốc bảo ... III/- HẠN CHẾ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG: 1/- Hạn chế ô nhiễm môi trường không khí: 2/- Hạn chế ô nhiễm nguồn nước: - Xây dựng hệ thống cấp thải nước ô thò, khu công nghiệp tránh ô nhiễm khu dân cư...
 • 23
 • 421
 • 0

Xem thêm