Bài 54 ô nhiễm môi trường

Bai 54. O nhiem moi truong

Bai 54. O nhiem moi truong
... Các khí có thành phần khơng khí gây độc hại cho thể sinh vật? * Các khí độc hại: CO, CO2 SO2, NO2 bụi Nêu hoạt động gây nhiễm khơng khí? * Các hoạt động gây nhiễm khơng khí chủ yếu q trình đốt ... Chất thải rắn gồm dạng n o? * Chất thải rắn gồm: cao su, nhựa, thủy tinh, kim loại, túi nilon, giấy, thức ăn thừa, tro Bài tập 2: Nghiên cứu thông tin SGK, trao đổi nhóm, hoàn thành bảng sau: 100 ... tin SGK hình 54.1 , th o luận theo nhóm để hồn thành bảng 54.1 B¾t ®Çu SGK ? HÕt giê 160 100 110 120 130 140 150 170 180 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Hoạt động Nhiên liệu bò đốt cháy Giao thông vận...
 • 25
 • 1,788
 • 4

BÀI 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - SINH 9

BÀI 54: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - SINH 9
... nhiễm môi trường ọc trước 55 Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) (tiếp theo) Chuẩn bị nội dung nguyên nhân gây ô Chuẩn bị nội dung nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường công việc mà người nhiễm môi trường ... ô nhiễm môi trường công việc mà người nhiễm môi trường công việc mà người làm để hạn chế ô nhiễm môi làm để hạn chế ô nhiễm môi trường trường ... tải: - Ô - Máy bay, xe mỏy, Tu thu Xe lửa Sản xuất công nghiệp: - Nhà máy nhit in - Xí nghiệp, khu cụng nghip Sinh hoạt: - un nấu,, lũ si t rừng, chỏy rng Nhiên liệu bị đốt cháy Xng, dầu, -...
 • 41
 • 13,585
 • 17

Bai 54 Ô nhiểm moi truong

Bai 54 Ô nhiểm moi truong
... động công nghiệp sinh hoạt Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học Ô nhiễm chất phóng xa.ï Ô nhiễm chất thải rắn Ô nhiễm sinh vật gây bệnh 1 Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp ... giao thông, đun nấu sinh hoạt CO2 , SO2 … gây ô nhiễm không khí 2 Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học (Hình) Các chất hóa học độc hại phát tán tích tụ vào môi trường 3 Ô nhiễm ... thoái môi trường hoạt động người? KIỂM TRA BÀI CŨ • Kể tên việc làm ảnh hưởng xấu tới môi trường tự nhiên: - Tên việc làm - Tác hại - Hành động cần làm để khắc phục Bài 54: I – Ô nhiễm môi trường...
 • 11
 • 697
 • 4

Tài liệu bài 54:ô nhiễm môi trường

Tài liệu bài 54:ô nhiễm môi trường
... Ô nhiễm môi trường ? Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bò bẩn ,đồng thời tính chất vật lí hóc học ,sinh học môt trường bò thay đổi ,gây tác hại tới ... lên.Phá hủy dần khu du lòch tự nhiên mà sẵn có Sau tìm hiểu ô nhiễm môi trường bạn cảm thấy môi trường ? Và để bảo vệ môi trường ? Bài báo cáo nhóm đến hết Nhóm chân thành cảm ơn bạn thầy cô lắng ... hiểu xem ô nhiễm đất ? Sự ô nhiễm đất xảy đất bò nhiễm hóa chất độc hại (hàm lượng vượt giới hạn thông thường) Vậy tác hại ô nhiễm môi trường 1/Ảnh hưởng đến sức khỏe người Không khí bò ô nhiễm giết...
 • 25
 • 1,381
 • 7

Giáo án tham khảo sinh học 9 Bài 54 Ô nhiễm môi trường

Giáo án tham khảo sinh học 9 Bài 54 Ô nhiễm môi trường
... GÌ? ÔNMT kênh rạch TP HCM Sản xuất công nghiệp - Thế ô nhiễm môi trường? + Môi trường nhiễm bẩn + Tính chất môi trường bò thay đổi + Độc hại cho người sinh vật ÔNMT sông I/- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ... Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bi nhiễm bẩn, tính chất môi trường bò thay đổi, gây tác hại đời sống người sinh vật khác - Ô nhiễm môi trườngng do: nhiễm? Do đâu mà môi trườ bò ô ... giảm hệ sinh thái hoang dã - Tác động lớn người phá hủy thảm thực vật  gây xói mòn thóai hóa đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán lũ lụt Bài : 54 Tiết: 61 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I/- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG...
 • 23
 • 4,429
 • 8

bai 54 o nhiem moi truong

bai 54 o nhiem moi truong
... thức ngườ i chưa cao Do không gi o dụ c Do tiế t kiệ m tiề n bạc vứt rác bừ a bãi Do chấ t thả i cô n g nghiệ p đồ cao su, nilon, đồ nhựa, giấy vụ n …… Do chấ t thả i từ hoạt độ n g nô n g nghiệ ... cho người Gây hại cho sinh vật khác T o điều kiện cho nhiều loài sinh vật có hại phát triển Mất mỹ quan đô thò THÔNG TIN TRÊN THẾ GIỚI Theo đánh giá chuyêmắt, • Nhiều bệnh đau n gia, bệnh loại ... thực phẩm hư hỏng… Do chấ t thả i từ hoạt độ n g xâ y dự n g gồ m đấ t đá Do khai thác khoá n g sả n bừa bã i Do y tế thải bô n g bă n g bẩn, kim tiê m PHẦN I Ô NHIỄM DO CHẤT THẢI RẮN 1) Đònh...
 • 18
 • 1,117
 • 2

tiết 61. bài 54.ô nhiễm môi trường

tiết 61. bài 54.ô nhiễm môi trường
... đình em hàng xóm gây ô nhiễm không khí Đun nấu gia đình Đốt đồng TIẾT 61 BÀI 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Ô nhiễm môi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm chất khí thải ... cam Việt Nam TIẾT 61 BÀI 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Ô nhiễm môi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt: Ô nhiễm hóa chất ... TIẾT 61 BÀI 54 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I Ô nhiễm môi trường gì? II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường: Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt: Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực...
 • 20
 • 655
 • 0

Bài 54. Ô nhiễm môi trường

Bài 54. Ô nhiễm môi trường
... Giờ Trái Đất … TIẾT 60 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TIẾT 60 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I nhiễm môi trường gì? I Ô nhiễm môi trường gì?  Là thay đổi tính chất vật lý, hóa học sinh học môi trường, có ảnh hưởng ... động người ô nhiễm môi trường Hoạt động tự nhiên II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm: Các em theo dõi đoạn phim, cho biết có tác nhân gây ô nhiễm môi trường? I Ô nhiễm môi trường gì? ô nhiễm: II ... độc hóa học sinh vật Hậu sống Chất phóng xạ môi trường Chất thải rắn Khí thải Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Vi sinh vật gây bệnh Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường Nguồn gốc gây tác nhân Hậu Khí thải Đốt...
 • 22
 • 739
 • 2

Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường pot

Sinh học lớp 9 - Bài 54: Ô nhiễm môi trường pot
... 1: Ô nhiễm môi trường gì?(1 2-1 4’) Hoạt động Hoạt động GV HS Nội Dung - GV đặt câu - HS nghiên cứu 1: Ô nhiễm môi hỏi: SGK trả lời trường gì? - Ô nhiễm môi Kết luận: trường gì? - Ô nhiễm môi - ... mà trường môi trường bị ô tượng nhiễm? trường tự nhiên bị môi bẩn, thời đồng tính chất vật lí, hoá học, sinh học môi trường bị thay đổi gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác - Ô nhiễm môi ... thức học tập, yêu thích môn - Yêu thiên nhiên, yêu khoa học II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh phóng to H 54.1 tới 54.4 SGK - Tư liệu ô nhiễm môi trường II PHƯƠNG PHÁP - Tích cực hóa hoạt động học tập học...
 • 12
 • 5,729
 • 17

bài 54. Ô nhiễm môi trường

bài 54. Ô nhiễm môi trường
... biết nhiễm mơi trường ? Tuần 29 Tiết 58 ¤ NHIƠM M¤I TR¦êNG Bài 54 I Ơ nhiễm mơi trường gì? Ơ nhiễm mơi trường tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hố học, sinh học mơi trường ... khác Ơ nhiễm mơi trường chủ yếu do: - Hoạt động tự nhiên - Hoạt động người Những hoạt động chủ yếu gây nhiễm mơi trường? Tuần 29 Tiết 58 ¤ NHIƠM M¤I TR¦êNG Bài 54 I Ơ nhiễm mơi trường gì? Ơ nhiễm ... gây nhiễm khơng khí? Tuần 29 Tiết 58 ¤ NHIƠM M¤I TR¦êNG Bài 54 I Ơ nhiễm mơi trường gì? Ơ nhiễm mơi trường tượng mơi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hố học, sinh học mơi trường...
 • 31
 • 273
 • 1

bài giảng sinh học 9 bài 54 ô nhiễm môi trường

bài giảng sinh học 9 bài 54 ô nhiễm môi trường
... I Ô nhiễm môi trường gì? - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời tính chất vật lý, hóa học, sinh học môi trường bị biến đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác ... học, sinh học môi trường bị biến đổi, gây tác hại tới đời sống người sinh vật khác HS nghiên cứu thông tin SGK, Cho biết: Ô nhiễm môi trường gì? Hoạt động tự nhiên Hoạt động người I Ô nhiễm môi ... nhân gây ô nhiễm: Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt: Ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật chất độc hóa học: Ô nhiễm chất phóng xạ: Ô nhiễm chất thải rắn: Ô nhiễm vi sinh vật...
 • 32
 • 2,134
 • 1

Bài 54 ô nhiễm môi trường

Bài 54 ô nhiễm môi trường
... hỡnh 54. 2, tr li cỏc cõu hi sau ? Cỏc cht c húa hc v cht bo v thc vt thng tớch t môi trờng nào? Mụ t v xỏc nh ng phỏt tỏn cỏc loi húa cht ú? Cỏc cht c húa hc v cht bo v thc vt thng tớch t môi ... than, ci, khớ t, du m HS nghiờn cu thụng tin SGK v hỡnh 54. 1, tho lun theo nhúm hon thnh bng 54. 1 SGK (4Phỳt) O nhieóm khoõng khớ Bng 54. 1 Cỏc nguyờn nhõn gõy ụ nhim khụng khớ: Hot ng Nhiờn ... vt gõy bnh: Sỏn lỏ gan Giun a Giun a Trựng st rột HS nghiờn cu thụng tin SGK, quan sỏt tranh 54. 5, 54. 6 tho lun theo nhúm tr li cỏc cõu hi sau: Nguyờn nhõn ca bnh giun sỏn? Cỏch phũng trỏnh bnh...
 • 41
 • 165
 • 0

Bài 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Bài 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
... trường ? Tại đòa phương em có tác nhân gây ô nhiễm môi trường Nêu tác hại ô nhiễm môi trường tới sức khoẻ người Theo em phải khắc phục ô nhiễm môi trường cách Cám ơn q thầy đến dự tiết học Chúc ... sử dụng thuốc trừ sâu nông nghiệp, hậu chiến tranh, ô nhiễm từ chất thải có nhiễm phóng xạ, từ vụ thử vũ khí hạt nhân Câu 2: Tác hại ô nhiễm môi trường gì? - Ô nhiễm môi trường gây tác hại tới ... mơi trường bị nhiễm? Ô nhiễm môi trường chủ yếu do:+ Hoạt động người: giao thông vận tải, sinh hoạt… + Ngoài hoạt động tự nhiên: núi lửa, lũ lụt … II Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường: ...
 • 18
 • 853
 • 2

Bài 54 Ô nhiễm môi trường

Bài 54 Ô nhiễm môi trường
... đất, ô nhiễm môi trường, hạn hán lũ lụt Bài : 54 Tiết: 61 Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG I/- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? ÔNMT kênh rạch TP HCM Sản xuất công nghiệp - Thế ô nhiễm môi trường? + Môi trường nhiễm ... bẩn + Tính chất môi trường bò thay đổi + Độc hại cho người sinh vật ÔNMT sông I/- Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG : - Ô nhiễm môi trường tượng môi trường tự nhiên bi nhiễm bẩn, tính chất môi trường bò thay ... CHỦ YẾU GÂY Ô NHIỄM: 1/- Ô nhiễm khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt: Ô nhiễm không khí Quan sát hình nêu nguyên nhân gây ô nhiễm không khí? Bảng 51.1 nguyên nhân gây ô nhiễm không khí Họat...
 • 23
 • 177
 • 0

Bài 54: Ô nhiễm mỗi trường

Bài 54: Ô nhiễm mỗi trường
... bị ô nhiễm dần trở nên cằn cỗi, khiến cho cối trở nên xơ xác Nguyên nhân gây ô nhiễm nớc Do rác thải sinh hoạt Các chất thải sinh hoạt, rác thải từ nhà vệ sinh công cộng đổ sông, biển mà không ... : 100% s mu cú nng cao hn tiờu chun cho phộp Càng thành phố, mức độ ô nhiễm lớn Với mật độ giao thông nh này, không ô nhiễm lạ (chú thích ảnh: TPHCM cao điểm) Ch tớnh riờng thnh ph H Chớ ... nhân gây ô nhiễm không khí -Do khớ thi cụng nghip, tiu th cụng nghip -Do giao thụng ti -Do sinh hot, xõy dng -Do quỏ trỡnh phõn hy t nhiờn Số liệu thống kê cho thấy mức độ ô nhiễm không khí cách...
 • 25
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh hoc lop 9 bai 54 o nhiem moi truongbài 54 ô nhiễm môi trường tiếp theosoan bai 54 o nhiem moi truonggiao an bai 54 o nhiem moi truongbai 54 o nhiem moi truong lop 9bai 54 o nhiem moi truong sinh 9bai 54 o nhiem moi truong violetbai 54 o nhiem moi truong sinh hoc 9soan sinh lop 9 bai 54 o nhiem moi truonggiao an sinh hoc 9 bai 54 o nhiem moi truonggiao an sinh 9 bai 54 o nhiem moi truonggiáo án điện tử bài 54 ô nhiễm môi trườngsoan sinh 9 bai 54 o nhiem moi truongbài 54 ô nhiếm môi trường tích hợ liên mônbai 54 o nhiem moi truong bang 54 2Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 51. Cơ quan phân tích thính giácBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếỨng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sángBài 7. Gương cầu lồiUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. CompetitionsỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014thực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUIZOME hóa trong hóa dầuCHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIA