Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (48)

Bài tập SGK môn địa lớp 8 (48)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (48)
... Phát triển du lịch sinh thái, nâng cao đời sống nhân dân địa phương(tạo việc làm, tăng thu nhập, phục hồi nghề truyền thống, lễ hội tốt đẹp địa phương) • Tạo môi trường sống tốt cho xã hội (chữa...
  • 2
  • 799
  • 0

Bài tập SGK môn địa lớp 8 (4)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (4)
... Cô-oét có thu nhập bình quân đầu người cao (19040USD), Hàn Quốc (88 61 USD) sau Lào (317USD) ...
  • 2
  • 1,140
  • 0

Xem thêm