Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (30)

Bài tập SGK môn địa lớp 8 (30)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (30)
... tháng cao 29,4°C (tháng 7); nhiệt độ trung bình tháng thấp 20...
  • 2
  • 1,089
  • 0

Bài tập SGK môn địa lớp 8 (4)

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (4)
... Cô-oét có thu nhập bình quân đầu người cao (19040USD), Hàn Quốc (88 61 USD) sau Lào (317USD) ...
  • 2
  • 1,137
  • 0

Xem thêm