Bài 58 sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 58. Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên

Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
... Mã, Chmonray, ) H Vì phải sử dụng tiết kiệm hợp dạng tài nguyên thiên nhiên? H: Chúng ta phải làm để góp phần sử dụng tài nguyên thiên nhiên hợp lí? (hiểu giá trị tài nguyên; tham gia hoạt động ... loại rác thải Sử dụng hợp tài nguyên rừng - Cần thác hợp kết hợp với trồng bổ sung bảo vệ rừng - Sử dụng hợp tài nguyên rừng xanh có vai trò quan trọng việc bảo vệ đất, nớc tài nguyên ... nhiễm? (là nguyên nhân gây nhiều bệnh tật ngời động vật) H Em hiểu sử dụng hợp tài nguyên nớc? H Biện pháp sử dụng hợp tài nguyên nớc ? H Trồng rừng có tác dụng việc bảo vệ tài nguyên nớc...
 • 3
 • 8,707
 • 20

Bai 58. Su dung hop li tai nguyen thien nhien.

Bai 58. Su dung hop li tai nguyen thien nhien.
... khu rừng tiếng nước ta bảo vệ tốt? Chúng ta phải làm để bảo vệ khu rừng đó? Bài tập 1: Chọn nội dung thích hợp cột bên phải (kí hiệu a, b, c, ) ứng với loại tài nguyên cột bên trái (kí hiệu 1, ... lửa g) Tài nguyên sinh vật h) Bức xạ mặt trời i) Than đá k) Năng lượng thủy triều l) Năng lượng su i nước nóng - Thế tài nguyên tái sinh? - Thế tài nguyên không tái sinh? - Thế tài nguyên lượng ... phục hồi sau lần khai thác Bài tập 3: 1) Hãy đánh dấu nhân ( x ) vào ô trống phù hợp với nội dung bảng sau: Tình trạng đất Có thực vật bao phủ Không có thực vật bao phủ Đất bị khô hạn X Đất...
 • 13
 • 2,355
 • 12

Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên doc

Sinh học lớp 9 - Bài 58: Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên doc
... bảo tồn thiên kiến thức nhiên để trả lời câu hỏi Củng cố - Phân biệt tài nguyên tái sinh tài nguyên không tái sinh? - Tại phải sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên? Hướng dẫn học nhà - Học trả ... Nam Hoạt động Hoạt động HS Nội Dung GV - GV giới thiệu 2: Sử dụng hợp vấn đề sử dụng tài nguyên thiên hợp tài nguyên nhiên thiên nhiên + Cần tận dụng - HS tiếp thu kiến triệt để thức lượng ... trời, gió, nguyên tái sinh khai thác - Tài hay không tái sóng ) sinh? Vì sao? Hoạt động 2: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Mục tiêu: HS biện pháp sử dụng hợp nguồn tài nguyên đất, nước rừng,...
 • 10
 • 4,614
 • 10

bài 58: sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên

bài 58: sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
... Bài 58: SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HỢP LÍ I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu Hoàn thành bảng 58.1 Bảng 58.1 Các dạng tài nguyên thiên nhiên Dạng tài nguyên 1 .Tài nguyên tái ... 2 .Tài nguyên không tái sinh 3 .Tài nguyên lượng vĩnh cửu Ghi kết Các tài nguyên a)Khí đốt thiên nhiên Tài nguyên tái b )Tài nguyên nước sinh gì? c )Tài nguyên đất d)Năng lượng gió Tài e)Dầu lửa nguyên ... tái sinh dạng tài nguyên sau thời gian không sử dụng bị cạn kiệt ( than đá, dầu lửa …) Tài nguyên tái sinh :Là dạng tài nguyên sử dụng hợp có điều kiện phát triển phục hồi ( tài nguyên sinh...
 • 20
 • 336
 • 4

Bai 58: Su dung hop li tai nguyen thien nhien

Bai 58: Su dung hop li tai nguyen thien nhien
... lửa g) Tài nguyên sinh vật h) Bức xạ mặt trời i) Than đá k) Năng lượng thuỷ triều l) Năng lượng su i nước nóng Kết luận : Có dạng tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên tái sinh ... thước cao đến 50 m…Có to vài chục người ôm không Theo em phải làm để bảo vệ khu rừng đó? Những nội dung vừa nghiên cứu thấy rõ hậu việc sử dụng không hợp lý nguồn tài nguyên đất, nước, rừng Vậy cần ... thiếu tất sinh vật trái đất - Rừng nguồn cung cấp lâm sản, thuốc, gỗ… - Tái sinh - Tái sinh Nội dung Đặc điểm - Cải tạo đất, bón phân hợp lí Cách sử dụng hợp lý - Chống xói mòn đất, chống khô...
 • 27
 • 180
 • 0

bai 58 su dung hop li tai nguyen thien nhien

bai 58 su dung hop li tai nguyen thien nhien
... BÀI 58 ? Tài nguyên thiên nhiên ? - Tài nguyên thiên nhiên nguồn vật chất sơ khai hình thành tồn tự nhiên mà người sử dụng cho sống BÀI 58 I CÁC DẠNG TÀI NGUN THIÊN ... biết dạng tài ngun thiên nhiên ?  Chọn nội dung cột bên phải (a, b, c… ) ứng với loại tài nguyên cột bên trái (1, 2, 3) ghi vào cột Kết quả: BẢNG 58. 1 CÁC DẠNG TÀI NGUN THIÊN NHIÊN Dạng tài ... Năng lượng thuỷ triều l) Năng lượng su i nước nóng * Kết luận : Có dạng tài ngun thiên nhiên Tài ngun thiên nhiên Tài ngun tái sinh (Rừng, đất, nước) BÀI 58 I CÁC DẠNG TÀI NGUN THIÊN NHIÊN CHỦ...
 • 47
 • 151
 • 0

Tích hợp các môn vào dạy học theo chủ đề môn sinh học 9 bài 58 sử DỤNG hợp tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN”

Tích hợp các môn vào dạy học theo chủ đề môn sinh học 9 bài 58 sử DỤNG hợp lí tài NGUYÊN THIÊN NHIÊN”
... 097 8485412 Email: trloan78@gmail.com PHỤ LỤC BÀI DỰ THI “ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP” I/ Tên hồ sơ dạy học Tích hợp môn vào dạy 58: “SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN” Gồm: GDCD 7, Địa ... nguyên không tái sinh tài nguyên tái sinh khác nào? Tài nguyên tái sinh Tài nguyên không tái sinh - Là dạng tài nguyên sử - Là dạng tài nguyên sau dụng hợp lý có điều kiện phát thời gian sử dụng ... thành vào bảng: NỘI DUNG BẢNG 58- 1: CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HS (?) Dạng tài nguyên Ghi kết Các tài nguyên b, c, g Tài nguyên tái sinh a) Khí đốt thiên nhiên b) Tài nguyên nước Tài nguyên...
 • 19
 • 580
 • 6

Vận dụng dạy học dự án và dạy học tích hợp trong giảng dạy tiết 62, bài 58 sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên sinh học 9 THCS

Vận dụng dạy học dự án và dạy học tích hợp trong giảng dạy tiết 62, bài 58 sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên sinh học 9 THCS
... khó áp dụng dạy học dự án Các giải pháp thực Giáo án minh họa sáng kiến: Vận dụng dạy học dự án dạy học tích hợp giảng dạy tiết 62 - 58: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Sinh học THCS A ... với nghiên cứu PPDH tích cực, mạnh dạn đề xuất sáng kiến Vận dụng dạy học dự án dạy học tích hợp giảng dạy tiết 62 - 58: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Sinh học THCS Với chút kinh ... với nghiên cứu PPDH tích cực, mạnh dạn đề xuất sáng kiến Vận dụng dạy học dự án dạy học tích hợp giảng dạy tiết 62 - 58: Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Sinh học THCS Điều kiện, thời...
 • 29
 • 261
 • 0

Bài 58: Sử dụng hợptài nguyên thiên nhiên

Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
... việc sử dụng không hợp nguồn tài nguyên đất, nước, rừng Vậy cần có biện pháp để sử dụng hợp nguồn tài nguyên đất, nước, rừng? Phiếu học tập: Loại TN Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Tài ... tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên tái sinh (Rừng, đất, nước) Tài nguyên không tái sinh (Than đá, dầu mỏ…) Tài nguyên lượng vĩnh cửu (Năng lượng mặt trời, lượng gió …) Sử ... 61 I CÁC DẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CHỦ YẾU : • Em kể tên cho biết dạng tài nguyên thiên nhiên ? • Tài nguyên không tái sinh VIỆT NAM có loại tài nguyên ? • Theo em, Rừng loại tài nguyên tái sinh...
 • 27
 • 1,341
 • 6

Bài 58: Sử dụng hợptài nguyên thiên nhiên

Bài 58: Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
... Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên thiên nhiên phân bố không đồng toàn giới Một số nước Hoa Kì, Nga, nước Châu Âu, Australia (chủ yếu nước phát triển) có nguồn tài nguyên thiên ... nguồn tài nguyên không phục hồi Vì vấn đề bảo vệ sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn Chỉ có bảo đảm phát triển bền vững II Hiện trạng biện pháp sử dụng hợp lí ... Phạm Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên b) Hiện trạng: Trong bối cảnh phát triển kinh tế- xã hội nay, tài nguyên nước bị đe doạ nghiêm trọng Nguồn nước ngày ô nhiễm cạn kiệt Nước cho sử dụng...
 • 9
 • 2,609
 • 8

Giáo án Sinh học 9 - TIẾT 58 SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ppt

Giáo án Sinh học 9 - TIẾT 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ppt
... khoáng sản * Rừng tài nguyên thiên nhiên tái sinh vì: Nếu biết cách khai thác hợp phục hồi Gv giải thích cho hs rõ: Sử II Sự sử dụng hợp tài dụng hợp tài nguyên thiên nhiên nguyên thiên ... thiên nhiên hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau Sử dụng hợp tài nguyên Gv gợi ý : Sử dụng tài nguyên ... Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 58 Sử dụng hợp tài GV gợi ý cho hs: Các dạng tài nguyên thiên môi trường nguyên thiên nhiên chủ yếu : I Các dạng tài nguyên thiên đất,nước, khoáng sản, lượng, nhiên...
 • 7
 • 1,017
 • 2

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pot

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pot
... khoáng sản * Rừng tài nguyên thiên nhiên tái sinh v : Nếu biết cách khai thác hợp phục hồi Gv giải thích cho hs r : Sử dụng II Sự sử dụng hợp tài nguyên hợp tài nguyên thiên nhiên thiên ... tra c : Bài giảng: Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 58 Sử dụng hợp tài GV gợi ý cho hs: Các dạng tài nguyên thiên môi trường nguyên thiên nhiên chủ yếu : I Các dạng tài nguyên thiên đất,nước, khoáng ... nhiên hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau Sử dụng hợp tài nguyên đất: Gv gợi ý : Sử dụng tài nguyên...
 • 10
 • 429
 • 0

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : SỬ DỤNG HỢP TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pdf

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN pdf
... khoáng sản * Rừng tài nguyên thiên nhiên tái sinh v : Nếu biết cách khai thác hợp phục hồi Gv giải thích cho hs r : Sử dụng II Sự sử dụng hợp tài nguyên hợp tài nguyên thiên nhiên thiên ... tra c : Bài giảng: Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 58 Sử dụng hợp tài GV gợi ý cho hs: Các dạng tài nguyên thiên môi trường nguyên thiên nhiên chủ yếu : I Các dạng tài nguyên thiên đất,nước, khoáng ... nhiên hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên xã hội tại, vừa đảm bảo trì lâu dài nguồn tài nguyên cho hệ cháu mai sau Sử dụng hợp tài nguyên đất: Gv gợi ý : Sử dụng tài nguyên...
 • 8
 • 610
 • 1

bài giảng sinh học 9 bài 58 sử dụng hợptài nguyên thiên nhiên

bài giảng sinh học 9 bài 58 sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên
... phải sử dụng hợp tài nguyên nước? Bài 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu: II Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên : Sử dụng hợp tài nguyên ... tài nguyên nước Bài 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu: II Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên : Sử dụng hợp tài nguyên đất: Sử dụng hợp tài ... quốc gia Bài 58 SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu: II Sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên : Sử dụng hợp tài nguyên đất: Sử dụng hợp tài nguyên...
 • 30
 • 1,985
 • 7

Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam

Cơ sở cảnh quan học của việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường lãnh thổ Việt Nam
... đặc biệt quan trọng Công trình nghiên cứu: "Cơ sở cảnh quan học cho việc sử dụng hợp tài nguyên bảo vệ môi trưởng lãnh thổ Việt Nam "dựa vào kết nghiên cứu quy luật đặc điểm chung tổng hợp thể ... gian lãnh thổ cảnh quan PHẦN HAI ĐẶC ĐIỂM CẢNH QUAN - CƠ SỞ KHOA HỌC QUAN TRỌNG TRONG NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TỔNG HỢP LÃNH THỔ CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU CẢNH QUAN CHUNG VÀ CẢNH QUAN ... sử dụng hợp tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trường Đề xuất giải pháp, biện pháp khoa học, công nghệ cụ thể cho khai thác hợp lý, có hiệu qua nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo vệ thiên nhiên,...
 • 150
 • 1,317
 • 8

Xem thêm