Bài 57 đa dạng sinh học sinh học 9 phạm gia bình

Bai 57. Da dang sinh hoc

Bai 57. Da dang sinh hoc
... vì: a ĐV ngủ đông dài b Sinh sản c Khí hậu khắc nghiệt Bài tập 4: Hãy chọn từ cụm từ điền vào chỗ ( ) câu sau cho phù hợp: số lượng Đa dạng sinh học biểu thị rõ lét loài sinh vật Các loài lại ... mỡ da dày e Bộ lông đổi màu mùa hè h Ngủ suốt mùa đông 2) Chuột nhảy hoang mạc đới nóng có chân dài để: a Đào bới thức ăn b Tìm nguồn nước c Cơ thể cao so với mặt cát nóng nhảy xa 3) Đa dạng sinh ... Thứ ba, ngày 17 tháng năm 2009 - Sự đa dạng sinh học thể nào? + Sự đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài - Vì có đa dạng loài? + Sự đa dạng loài có khả thích...
 • 10
 • 9,077
 • 21

bài 57. da dang sinh hoc

bài 57. da dang sinh hoc
... Bai 57 ĐA DA NG SINH HỌC I Đa da ng sinh học động vật ở môi trường đới lạnh phầnI II Đa da ng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đới ... Thời gian tìm nước lâu kết luuận Kết luận: Đa da ng sinh học thể hịện rõ nhất ở số lượng loài Các lòai lại thể hiện sự đa da ng về hình thái, tập tính thích nghi chặt ... Vậy động vật vùng đới nóng thích nghi thế nào? đại diện da n Thích nghi: - gấu trắng và cá voi tích lũy mỡ dưới da - Gấu trắng ngủ đông - chồn chồn, cáo, cú tuyết: có...
 • 13
 • 1,102
 • 0

Sinh học 7 - Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC doc

Sinh học 7 - Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC doc
... SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò - Yêu cầu đọc thông tin SGK - Đọc thông tin ghi nhớ kiến thức - Hỏi + Sự đa dạng sinh học thể - Học sinh suy nghĩ trả lời nào? + Vì có đa dạng ... Vì có đa dạng loài ? - Học sinh suy nghĩ trả lời - Gv thống đáp án chốt lai - Lắng nghe ghi nhớ kiến thức TIỂU LUẬN - Sự đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài - Sự đa dạng loài khả thích nghi ... thành phiếu - Hoạt động nhóm hoàn thàng phiếu học tập học tập - Đai diện nhóm báo cáo kết - Đai diện nhóm báo cáo kết nhóm khác nhận xét bổ sung - Gv ghi ý kiến bổ sung vào bên cạnh - Nhóm khác...
 • 5
 • 2,112
 • 16

Bài 57: Đa dạng sinh học

Bài 57: Đa dạng sinh học
... TRA BÀI CŨ Trình bày ý nghĩa tác dụng phát sinh giới động vật? NỘI DUNG BÀI HỌC Đa dạng sinh học Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh Đa dạng sinh học môi trường hoang mạc đới nóng Đa dạng ... xét phân bố động vật trái đất? Đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài Đa dạng loài lại thể sao? Đa dạng sinh học (Đa dạng loài) Đặc điểm hình thái Tập tính Sự đa dạng loài có đâu? Do khả thích ... đới nóng lại ít? Đa dạng sinh học biểu thị rõ nét số lượng loài sinh vật Các loài lại thể đa dạng hình thái tập tính thích nghi chặt chẽ với điều kiện sống môi trường, nơi chúng sinh sống Trên...
 • 39
 • 1,593
 • 2

bài giảng sinh học 7 bài 57 đa dạng sinh học

bài giảng sinh học 7 bài 57 đa dạng sinh học
... rộng rãi trái đất BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Hãy nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi sau: Sự đa dạng sinh học thể ? Vì có đa dạng loài ? - Sự đa dạng sinh học thể số lượng loài ... Chống nóng BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Kết luận : Sự đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài Sự đa dạng loài khả thích nghi động với điều kiện sống khác II ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG ... II ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH Quan sát số hình ảnh Khí hậu vùng đới lạnh ? BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Hãy quan sát số hình ảnh BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Hoàn thành phiếu học...
 • 18
 • 1,759
 • 10

bai 57. DA DANG SINH HOC

bai 57. DA DANG SINH HOC
... sinh giới động vật giúp ta biết điều gì? BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh Trả lời: Qua phát sinh thấy mức độ quan hệ họ hàng nhóm động vật với biết nhánh ... nóng CHƯƠNG 8: ĐỘNG VẬT VÀ ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh II Đa dạng sinh học động vật môi trường hoang mạc đới nóng Đặc điểm khí hậu ... CON NGƯỜI ĐỜI SỐN B SINH HỌC BÀI 57 : ĐA DẠNG Câu dạng n đặc a độ thích t củ i trườ vậ i lạ trườ I Đa 1: Ch sinh học củđiểmng vậnghimôa động ngtđớmôi nh ng đới lạnh: a Có g sinh học độn vậ dày...
 • 12
 • 898
 • 4

Bài 57: Đa dạng sinh học (P1)

Bài 57: Đa dạng sinh học (P1)
... Bai 57 ĐA DẠNG SINH HỌC I Đa dạng sinh học động vật ở môi trường đới lạnh phầnI II Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đới ... thức ăn cho động vật Ở vùng đới lạnh động vật thích nghi thế nào? d.án đa i diện PhầnII: Đa dạng sinh học động vật ở môi trường hoang mạc đới nóng - ở hoang mạc đới nóng ... Thời gian tìm nước lâu kết luuận Kết luận: Đa dạng sinh học thể hịện rõ nhất ở số lượng loài Các lòai lại thể hiện sự đa dạng về hình thái, tập tính thích nghi chặt...
 • 13
 • 207
 • 0

Slide sinh 7 bài 57 đa dạng sinh học _Gv P.T Phương

Slide sinh 7 bài 57 đa dạng sinh học _Gv P.T Phương
... 1 Đa dạng sinh học gì? Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh Đa dạng sinh học động vật môi trường hoang mạc đới nóng Tiết 60: BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I ĐA DẠNG SINH HỌC LÀ GÌ? ... trái đất 1 Đa dạng sinh học gì? Đọc thông tin SGK cho biết - Sự đa dạng sinh học thể nào? + Đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài - Đa dạng loài thể sao? Đa dạng sinh học (Đa dạng loài) Đặc ... đới lạnh Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh Tập tính thích nghi SĂN MỒI VÀO BAN NGÀY TRONG MÙA HẠ Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh NGỦ VÀO MÙA ĐÔNG Đa dạng sinh học động...
 • 32
 • 217
 • 0

bài 57 Đa dạng sinh học

bài 57 Đa dạng sinh học
... 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Đa dạng sinh học gì? Đọc thông tin SGK cho biết - Sự đa dạng sinh học thể nào? + Đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài - Đa dạng loài thể sao? Đa dạng sinh học (Đa dạng ... tính Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Đa dạng sinh học gì? Đọc thông tin SGK cho biết - Vì có đa dạng loài? + Do khả thích nghi động vật với điều kiện sống khác Bài 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Đa dạng sinh học ... NGƯỜI Bài 57 ĐA DẠNG SINH HỌC Đa dạng sinh học gì? Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh Đa dạng sinh học động vật môi trường hoang mạc đới nóng  Khi có dấu hiệu em ghi nội dung vào Bài 57...
 • 39
 • 289
 • 1

Bài 57: Đa dạng sinh học (tiết 1)

Bài 57: Đa dạng sinh học (tiết 1)
... rộng rãi trái đất BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Hãy nghiên cứu sgk trả lời câu hỏi sau: Sự đa dạng sinh học thể ? Vì có đa dạng loài ? - Sự đa dạng sinh học thể số lượng loài ... Chống nóng BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC I SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC Kết luận : Sự đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài Sự đa dạng loài khả thích nghi động với điều kiện sống khác II ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG ... II ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH Quan sát số hình ảnh Khí hậu vùng đới lạnh ? BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Hãy quan sát số hình ảnh BÀI 57 : ĐA DẠNG SINH HỌC Hoàn thành phiếu học...
 • 18
 • 247
 • 0

Bai 57.Da dang sinh hoc

Bai 57.Da dang sinh hoc
... nhân dạng sinh học? thác gỗ bừa bãi -Phá rừng, khai -Săn bắt, buôn bán động vật hoang dại -Chất thải nhà máy, xí nghiệp Để bảo vệ đa dạng sinh hoc ta cần làm gì? * Bảo vệ đa dạng sinh học: -Nghiêm ... chuyên hóa cao chúng tận dụng đa dạng điều kiện sống nơi I.ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Sự đa dạng sinh học đọng vật môi trường nhiệt đới gió mùa phong phú Số lượng ... Nêu lợi ích mà động vật mang lại cho người mà em biết? I.ĐA DẠNG SINH HỌC ĐỘNG VẬT Ở MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA Sự đa dạng sinh học đọng vật môi trường nhiệt đới gió mùa phong phú Số lượng...
 • 9
 • 229
 • 0

Tiết 60 bài 57 đa DẠNG SINH học

Tiết 60 bài 57 đa DẠNG SINH học
... giống tổ tiên chúng I Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh - Sự đa dạng sinh học thể nào? -> Sự đa dạng sinh học biểu thị số lượng loài - Vì có đa dạng loài? -> Sự đa dạng loài có khả thích ... tránh rét + Thường hoạt động ban ngày mùa hạ - Đa dạng loài lại thể sao? Đặc điểm hình thái - >Đa dạng sinh học (Đa dạng loài) Tập tính - Sự đa dạng loài có đâu? -> Do khả thích nghi cao với điều ... nóng tồn I Đa dạng sinh học động vật môi trường đới lạnh II Đa dạng sinh học động vật môi trường hoang mạc đới nóng - Khí hậu môi trường hoang mạc đới nóng nóng khô Các vực nước Bài tập 1: Hoàn...
 • 25
 • 174
 • 0

Sinh học 7 - Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC pptx

Sinh học 7 - Bài 58 : ĐA DẠNG SINH HỌC pptx
... suy - Hoạt động nhóm trả lời câu hỏi giảm đa dạng sinh học Việt Nam giới ? + Chúng ta cần có biện pháp để bảo vệ đa dạng sinh học ? + Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học đựa sở khoa học ? - Đai ... nayđa dạng sinh học có giá trị - Học sinh suy nghĩ trả lời tăng trưởng kinh tế đất nước ? - Gv nhận xét thống đáp án - Gv thuyết trình - Quan sát sửa sai - Lắng nghe ghi nhớ kiến thức Đa dạng sinh ... ÍCH CỦA ĐA DẠNG SINH HỌC Hoạt động thầy - Yêu cầu đọc tt trả lời câu hỏi + Sự đa dạng sinh học mang lại lợi ích thực phẩm dược phẩm ? Hoạt động trò - Đọc thông tin ghi nhớ kiến thức - Học sinh suy...
 • 6
 • 1,663
 • 3

bài 6 đa dạng sinh học

bài 6 đa dạng sinh học
... Hệ sinh thái Đa dạng cấp độ tổ chức Quần thể Loài Cơ thể Hệ quan Cơ quan Mô Tế bào Quần xã Tế bào Tế bào ... C th - Gii sinh Khun E.Coli Vi khun Pseudomanas syringae Khun Lam Vi khun bnh t Gii sinh Vi khun Helicobacter pylori Vi khun Bacillus pasteurii Vi khun Salmonella Vi khun Gii Nguyờn sinh Trựng ... lụi lam uụi trng G tr Qun th Qun xó Rng ma nhit i Rng ngp mn Qun xó Bin H sinh thỏi Bin H sinh thỏi Rng Quc gia Cỳc Phng H sinh thỏi Rng Vn Quc gia Ba Vỡ Nhng ngi thc hin Nguyn Trng Giỏp Nguyn Vit...
 • 46
 • 212
 • 0

bài 6 đa dạng sinh học hay

bài 6 đa dạng sinh học hay
... • Sinh vật bao gồm giới : giới khởi sinh ( monera) , giới nguyên sinh ( protista) , giới nấm , giới thực vật , giới động vật GIỚI KHỞI SINH: • Kích thước vi khuẩn so ... Escherichia coli Vi khuẩn tả Bacteria Bacteria campylobacter Salmonella-sem Bact-salmonella GIỚI NGUYÊN SINH • Thủy tức: • Hải quỳ: • Tảo lục • Trùng Amip • Lân quang: GIỚI NẤM • Nấm mèo Nấm tùng nhung...
 • 114
 • 843
 • 0

Xem thêm