Bài 35 ưu thế lai

Bài 35. Ưu thế lai

Bài 35. Ưu thế lai
... dị hợp giảm dần, ưu lai giảm dần Hoạt động TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP TẠO ƯU THẾ LAI Phương pháp tạo ưu lai trồng GV yêu cầu HS nghiên cứu mục III SGK để nêu lên phương pháp tạo ưu lai trồng Đại diện ... tạo giống lúa lai F1 hỏi : xuất tăng 20 – 40% GV : người ta đùng phương pháp lai khác thứ để kết hợp tạo ưu lai giống Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi GV: Ở vật nuôi, để tạo ưu lai, chủ yếu người ... : • Lai kinh tế cho giao phối cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng khác nhau, dùng lai F1 làm sản phẩm • Không dùng lai kinh tế để làm giống : lai kinh tế lai F1 có nhiều cặp gen dị hợp, ưu lai...
 • 3
 • 15,621
 • 32

Bài giảng Tiet 38 Bài 35 . Ưu thế lai

Bài giảng Tiet 38 Bài 35 . Ưu thế lai
.. . Thanh Lâm nhất? - Tại u lai biểu rõ F sau giảm dần qua hệ? - HS nghiêncứu SGK, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi + Ưu lai rõ xuất nhiều gen trội có lợi lai F1 + Các hệ sau u lai giảm dần tỉ lệ dị .. . thêm lai khác thứ lai khác dòng Lai khác dòng đợc sử dụng phổ biến - Con ngời tiến hành tạo u lai vật nuôi phơng pháp nào?VD? - GV cho HS quan sát tranh ảnh giống vật nuôi - Tại không dùng lai .. . rút kết luận - Muốn trì u lai ngời làm gì? + Nhân giống vô tính Hoạt động 3: Các phơng pháp tạo u lai -GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK, hỏi: - Con ngời tiến hành tạo u lai trồng phơng pháp nào?...
 • 2
 • 1,366
 • 2

Gián án Bài 35- ưu thế lai

Gián án Bài 35- ưu thế lai
... TH LAI I/ Hin tng u th lai: II/ Nguyờn nhõn ca hin tng u th lai: III/ Cỏc phng phỏp to u th lai: 1/ PP to u th lai cõy trng -Lai khỏc dũng (ph bin) -Lai khỏc th 2/ PP to u th lai vt nuụi -Lai ... tạo ưu lai Đối Phương pháp tượng Cây trồng Vật nuôi -Lai khác dòng -Lai khác thứ -Lai kinh tế Thành tựu -Giống ngô lai LVN10 -Giống lúa DT17 (DT10 X OM80) Lợn lai F1 (Móng Cái X Đại Bạch) _Bò lai ... phương pháp lai tạo trâu nhà với trâu Murah (ấn Độ) nhằm làm tăng tầm vóc đàn trâu có xu hướng giảm khối lượng ưu lai gì? Tit 38: U TH LAI I/ Hin tng u th lai: u th lai l hin tng c th lai F1 cú...
 • 12
 • 835
 • 1

Bài soạn Bài 35- ưu thế lai

Bài soạn Bài 35- ưu thế lai
... TH LAI I/ Hin tng u th lai: II/ Nguyờn nhõn ca hin tng u th lai: III/ Cỏc phng phỏp to u th lai: 1/ PP to u th lai cõy trng -Lai khỏc dũng (ph bin) -Lai khỏc th 2/ PP to u th lai vt nuụi -Lai ... tạo ưu lai Đối Phương pháp tượng Cây trồng Vật nuôi -Lai khác dòng -Lai khác thứ -Lai kinh tế Thành tựu -Giống ngô lai LVN10 -Giống lúa DT17 (DT10 X OM80) Lợn lai F1 (Móng Cái X Đại Bạch) _Bò lai ... phương pháp lai tạo trâu nhà với trâu Murah (ấn Độ) nhằm làm tăng tầm vóc đàn trâu có xu hướng giảm khối lượng ưu lai gì? Tit 38: U TH LAI I/ Hin tng u th lai: u th lai l hin tng c th lai F1 cú...
 • 14
 • 903
 • 2

Gián án Bài 35- ưu thế lai

Gián án Bài 35- ưu thế lai
... TH LAI I/ Hin tng u th lai: II/ Nguyờn nhõn ca hin tng u th lai: III/ Cỏc phng phỏp to u th lai: 1/ PP to u th lai cõy trng -Lai khỏc dũng (ph bin) -Lai khỏc th 2/ PP to u th lai vt nuụi -Lai ... tạo ưu lai Đối Phương pháp tượng Cây trồng Vật nuôi -Lai khác dòng -Lai khác thứ -Lai kinh tế Thành tựu -Giống ngô lai LVN10 -Giống lúa DT17 (DT10 X OM80) Lợn lai F1 (Móng Cái X Đại Bạch) _Bò lai ... phương pháp lai tạo trâu nhà với trâu Murah (ấn Độ) nhằm làm tăng tầm vóc đàn trâu có xu hướng giảm khối lượng ưu lai gì? Tit 38: U TH LAI I/ Hin tng u th lai: u th lai l hin tng c th lai F1 cú...
 • 12
 • 329
 • 1

Bài giảng Bai 35. Uu the lai

Bài giảng Bai 35. Uu the lai
... d- Lai khác loài Câu 2: Ưu lai biểu rõ lai từ phép lai: a- AABbDDHH x aaBBddhh b- AAbbDdHh x aaBBddHH c- AABbDdHh x AaDdHh d- AABBDDHH x aabbddhh 2- Ưu lai gì? Cơ sở di truyền tợng u lai? 3- Lai ... lai HS trả lời nhiều gen trội quy định câu hỏi: - HS nghiên cứu SGKtr VD: AAbbcc x aaBBCC +Tại lai dòng 102, 103 F1: AaBbCc u lai thể rõ + u lai rõ xuất nhất? nhiều gen trội thể lai +Tại u lai ... dắt tợng sung tợng u lai đợc gọi u lai - GV nêu câu hỏi: + Ưu lai gì? Cho VD - HS nghiên cứu SGK kết - Lai dòng (kiểu u lai động vật hợp nội dung vừa so sánh gen đông hợp) thể lai thực vật Khái...
 • 4
 • 492
 • 0

Tài liệu Bai 35. Uu the lai

Tài liệu Bai 35. Uu the lai
... 1-Khoanh tròn chữ đầu câu trả lời Câu 1: Ưu lai biểu rõ thông qua: a- Lai gần b- Lai khác dòng c- Lai khác thứ d- Lai khác loài Câu 2: Ưu lai biểu rõ lai từ phép lai: a- AABbDDHH x aaBBddhh b- AAbbDdHh ... lai HS trả lời nhiều gen trội quy định câu hỏi: - HS nghiên cứu SGKtr VD: AAbbcc x aaBBCC +Tại lai dòng 102, 103 F1: AaBbCc u lai thể rõ + u lai rõ xuất nhất? nhiều gen trội thể lai +Tại u lai ... giải thích thêm lai - HS nghiên cứu SGK khác dòng lai khác thứ t liệu, trả lời câu hỏi -Yêu cầu phơng pháp lai a-phơng pháp tạo u lai trồng -GV hỏi: + Con ngời tiến hành tạo u lai vật nuôi phơng...
 • 4
 • 301
 • 0

Bài soạn Bai 35. Uu the lai

Bài soạn Bai 35. Uu the lai
... lai HS trả lời nhiều gen trội quy định câu hỏi: - HS nghiên cứu SGKtr VD: AAbbcc x aaBBCC +Tại lai dòng 102, 103 F1: AaBbCc u lai thể rõ + u lai rõ xuất nhất? nhiều gen trội thể lai +Tại u lai ... khác dòng c- Lai khác thứ d- Lai khác loài Câu 2: Ưu lai biểu rõ lai từ phép lai: a- AABbDDHH x aaBBddhh b- AAbbDdHh x aaBBddHH c- AABbDdHh x AaDdHh d- AABBDDHH x aabbddhh 2- Ưu lai gì? Cơ sở ... Phép lai kinh tế lai vật nuôi lai kinh tế để nhân giống? + áp dụng lợn, bò - GV mở rộng: -HS trình bày lớp bổ + Lai kinh tế thờng dùng sung thuộc giống nớc + áp dụng kĩ thuật giữ tinh *Lai kinh...
 • 4
 • 895
 • 0

Bài giảng Bài 35- ưu thế lai

Bài giảng Bài 35- ưu thế lai
... TH LAI I/ Hin tng u th lai: II/ Nguyờn nhõn ca hin tng u th lai: III/ Cỏc phng phỏp to u th lai: 1/ PP to u th lai cõy trng -Lai khỏc dũng (ph bin) -Lai khỏc th 2/ PP to u th lai vt nuụi -Lai ... tạo ưu lai Đối Phương pháp tượng Cây trồng Vật nuôi -Lai khác dòng -Lai khác thứ -Lai kinh tế Thành tựu -Giống ngô lai LVN10 -Giống lúa DT17 (DT10 X OM80) Lợn lai F1 (Móng Cái X Đại Bạch) _Bò lai ... phương pháp lai tạo trâu nhà với trâu Murah (ấn Độ) nhằm làm tăng tầm vóc đàn trâu có xu hướng giảm khối lượng ưu lai gì? Tit 38: U TH LAI I/ Hin tng u th lai: u th lai l hin tng c th lai F1 cú...
 • 12
 • 506
 • 4

Giáo án sinh 9 - Bài 35:ƯU THẾ LAI doc

Giáo án sinh 9 - Bài 35:ƯU THẾ LAI doc
... 2 Bài mới: a Hoạt động 1: Hiện tượng ưu lai: Mục tiêu:-Hs nắm ưu lai -Hs trình bày cở di truyền ưu lai TG 2p Hoạt động giáo viên -Gv đưa vấn đề: So sánh bắp nhô Hạt động học sinh Nội dung -Hs ... Vd: ngô lai F1 -Gv nên giải thích khác dòng lai khác xuất cao 2 0-3 0% thứ so với giống có -Lai khác thứ: kết hợp tạo ưu lai tạo giống -Hs nghiên cứu thông tin -Gv hỏi : sgk 103 104 kết hợp lai vật ... lời câu hỏi: 4p +Tại lai dòng -Chú ý ví dụ lai dòng ưu lai thể có gen trội rõ nhất? Yêu cầu: +Tại ưu lai thể - u lai rõ xuất hiện rõ F1? Sau gen trội lai F1 giảm dần qua -Các hệ sau giảm dần...
 • 6
 • 1,447
 • 3

bài 35. ưu thế lai

bài 35. ưu thế lai
... Tiết 40: ƯU THẾ LAI I Hiện tượng ưu lai: II Ngun nhân tượng ưu lai: III Các phương pháp tạo ưu lai: Phương pháp tạo ưu lai trồng: Phương pháp tạo ưu lai vật ni: - Lai kinh tế: Là phép lai cặp ... Tiết 40: ƯU THẾ LAI I Hiện tượng ưu lai: II Ngun nhân tượng ưu lai: III Các phương pháp tạo ưu lai: Phương pháp tạo ưu lai trồng: - Lai khác dòng: Tạo dòng tự thụ phấn cho giao phấn với - Lai khác ... Lớn hơn, nhiều Hình 35 Hiện tượng ưu lai a, c) Cây bắp ngơ dòng tự thụ phấn b) Cây bắp thể lai F1 Tiết 40: ƯU THẾ LAI I Hiện tượng ưu lai: Ưu lai tượng: - Con lai F1 có sức sống cao - Sinh trưởng...
 • 41
 • 948
 • 0

Sinh học lớp 9 - Bài 35: Ưu thế lai potx

Sinh học lớp 9 - Bài 35: Ưu thế lai potx
... khái niệm ưu suất cao minh hoạ ưu thế lai - Ưu lai biểu lai động vật + HS lấy VD thực vật? rõ lai - GV cung cấp có kiểu thêm số VD gen khác dòng Hoạt động 2: Nguyên nhân tượng ưu lai (1 2-1 4’) Hoạt ... dung HS - Yêu cầu HS - HS nghiêncứu 2: Nguyên nhân đọc thông tin SGK, thảo luận tượng SGK trả lời nhóm trả lời câu hỏi: câu hỏi: ưu lai Kết luận: - Tại lai + Ưu lai - Khi lai dòng dòng ưu xuất ... - Kiểm tra câu 1, SGK trang 101 Bài ( 4 0-4 2’) Hoạt động 1: Hiện tượng ưu lai (1 2-1 4’) Hoạt động Hoạt động GV Nội dung HS - GV cho HS - HS quan sát 1: Hiện tượng quan sát H 35 hình, ý đặc ưu lai...
 • 9
 • 2,686
 • 1

bài giảng sinh học 9 bài 35 ưu thế lai

bài giảng sinh học 9 bài 35 ưu thế lai
... bắp thể lai F1 I/ Tìm hiểu tượng ưu lai: Qua quan sát hình nghiên cứu SGK, HS trả lời câu hỏi sau: Ưu lai gì? Cho ví dụ ưu lai động vật thực vật * Ưu lai tượng thể lai F1 khoẻ hơn, sinh trưởng ... kết: - Sự tập trung gen trội có lợi thể lai F nguyên nhân tượng ưu lai - Ưu lai biểu rõ F1 sau giảm dần qua hệ - Cơ sở tượng ưu lai: (SGK) - Muốn trì ưu lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính ... pháp tạo ưu lai trồng Phương pháp tạo ưu lai vật nuôi + Lai khác dòng: Tạo hai dòng chủng (bằng cách cho tự thụ phấn) cho giao phấn với +Lai khác thứ: Để kết hợp tạo ưu lai tạo giống * Lai kinh...
 • 23
 • 3,513
 • 1

Bài 35. ƯU THẾ LAI

Bài 35. ƯU THẾ LAI
... mĐ - Ưu lai biểu rõ trường hợp lai dòng có kiểu gen khác Ưu lai biểugì? n rõ Ưu lai hiệ trường hợp ? Ưu lai biểu rõ ¦u thÕ lai lµ hiƯn t­ỵng c¬ thĨ trường hợp lai F1 cã søc sèng cao h¬n, lai dòng ... Ưu lai biểu rõ trường hợp lai dòng có kiểu gen khác -VÝ dơ: ¦u thÕ lai ë ng«, cµ chua, gµ, lỵn… -Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ II Nguyên nhân tượng ưu lai ƯU THẾ LAI Nêu ví dụ ưu ... Nêu ví dụ ưu lai thực vật thế ộnbiểuthiện cao Ưu lai g vậ ? ¦u thÕ o? ë ng«, cµ chua, đời n lai gµ, lỵn… Ưu lai biểu cao đời F1 , sau giảm dần qua hệ Bài 35 - Tiết 38 Tuần 20 ƯU THẾ LAI I HiƯn...
 • 19
 • 307
 • 0

Bài 35. ưu thế lai

Bài 35. ưu thế lai
... tượng ưu lai -nguyên nhân tượng ưu lai tập trung gen trội có lợi thể lai f1 iii/các phương pháp tạo ưu lai 1/ phương pháp tạo ưu lai trồng -lai khác dòng -lai khác thứ 2/ phương pháp tạo ưu lai ... ? Lai kinh tế ? Tại không dùng lai kinh tế để nhân giống ? iii/các phương pháp tạo ưu lai 1/ phương pháp tạo ưu lai trồng -Lai khác dòng -Lai khác thứ 2/ phương pháp tạo ưu lai vật nuôi -Lai ... AA 1/ lai dòng thuần, ưu lai biểu rõ ? 2/ ưu lai biểu rõ f , sau giảm dần qua hệ ? ĐáP áN -khi lai dòng thuần, ưu lai biểu rõ hầu hết cặp gen trạng thái dị hợp, có gen trội có lợi biểu -ưu lai...
 • 21
 • 208
 • 0

Xem thêm