Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Bình Luận Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
... tố tụng hình sự, giai đoạn tố tụng hành vi tố tụng nối tiếp nhau, định tố tụng hành vi tố tụng sở để định thực hành vi tố tụng khác Vì vậy, việc phát kịp thời định hành vi tố tụng trái pháp luật, ... chủ, từ trước tới pháp luật tố tụng hình nước ta có quy định quyền khiếu nại, tố cáo hành vi tố tụng hoạt động tố tụng mà họ cho trái pháp luật Điều 24 Bộ luật tố tụng hình 1988 với tên gọi "Bảo ... nại, tố cáo tố tụng hình pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử thi hành án hình đạt hiệu cao, Điều luật quy định việc giải khiếu nại, tố cáo tố tụng hình đặt...
 • 51
 • 75
 • 0

Báo cáo " Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nhằm bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật" potx

Báo cáo
... bao hm ni dung cn c "ngi thc hin hnh vi nguy him cho xó hi cha n tui chu trỏch nhim hỡnh s", khụng cn thit phi tỏch thnh hai cn c riờng bit Theo quy nh hin hnh, vic quy nh cn c "ngi thc hin hnh ... tc chung thc hin quyn bo cha Quyn bo cha ca b can, tạp chí luật học số 6/2011 nghiên cứu - trao đổi b cỏo khụng c bo m y s nh hng n vic gii quyt ỳng n v ỏn ng thi nh hng n quyn li hp phỏp ca ... hp phỏp ca h cú quyn khiu ni quyt nh ỏp dng th tc rỳt gn, thi hiu khiu ni l ba ngy, k t ngy nhn c quyt nh Khiu ni c gi n vin kim sỏt ó quyt nh ỏp dng th tc rỳt gn v phi c gii quyt thi hn ba ngy,...
 • 10
 • 348
 • 1

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật tố tụng hình sự

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội theo bộ luật tố tụng hình sự
... đề tài "M ột số vấn đề luận thực tiễn thủ tục tô' tụng người chưa thành niên phạm tội theo BLTTHS" làm luận văn thạc sỹ luật học T ìn h hình nghiên cứu Ngoài giáo trình luật tố tụng hình sự, ... truy tố, xét xử vụ án người chưa thành niên phạm tội b) Nhiệm vụ: - Nghiên cứu số vấn đề luận chung tố tụng người chưa thành niên phạm tội; - Phân tích quy định pháp luật thủ tục tố tụng người ... thủ tục tố tụng người chưa thành niên phạm tội quy định pháp luật quốc gia Cụ thể như: Thủ tục tố tụng hình Australia người chưa thành niên có quy định khác biệt so với người thành niên thủ tục...
 • 113
 • 566
 • 1

Luận văn ths luật quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

Luận văn ths luật quyền sửa bản án sơ thẩm của tòa án phúc thẩm theo bộ luật tố tụng hình sự năm 2003
... I HC QUC GIA H NI KHOA LUT HONG TH GIANG THANH QUYềN SửA BảN áN THẩM CủA TòA áN PHúC THẩM THEO Bộ LUậT Tố TụNG HìNH Sự NĂM 2003 Chuyờn ngnh: Lut hỡnh s v t tng hỡnh s Mó s: 60 38 ... 249 BLTTHS v cú gii phỏp hon thin quy nh ca BLTTHS v nhng liờn quan n quyn sa bn ỏn s thm ca Tũa ỏn cp phỳc thm Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti T cú BLTTHS 1988 i, v sau ú l BLTTHS 2003, ... thm xột x phỳc thm theo B lut TTHS nm 2003, Tp Tũa ỏn nhõn dõn s 13/2006 Ngoi cũn c cp ti mt s ti liu khỏc nh Giỏo trỡnh lut TTHS ca Trng i hc lut H Ni, Giỏo trỡnh lut TTHS ca Vin i hc m v...
 • 91
 • 148
 • 1

thủ tục rút gọn trong bộ luật tố tụng hình sự việt nam lý luận và thực tiễn xét xử

thủ tục rút gọn trong bộ luật tố tụng hình sự việt nam lý luận và thực tiễn xét xử
... Hol Thủ tục rút gọn Bộ luật tố tụng hinhf Việt Nam luận thực tiễn xét xử CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỦ TỤC RÚT GỌN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái quát chung thủ tục rút gọn tố tụng hình ... Hol Thủ tục rút gọn Bộ luật tố tụng hinhf Việt Nam luận thực tiễn xét xử 1.2 Cơ sở luận chế định thủ tục rút gọn tố tụng hình Việt Nam 1.2.1 Những nguyên tắc áp dụng thủ tục rút gọn 1.2.1.1 ... Với chọn đề tài : Thủ tục rút gọn Bộ luật tố tụng hình Việt Nam luận thực tiễn xét xử để làm đề tài luận văn tốt GVHD: Mach Giáng Châu SVTH: Nguyễn Thị Hol Thủ tục rút gọn Bộ luật tố tụng...
 • 97
 • 188
 • 0

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về thẩm quyền của tòa án cấp phúc thẩm, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Như thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm gồm thẩm quy n xét xử phúc thẩm, phạm vi xét xử phúc thẩm thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm Quy định pháp luật thẩm quy n tòa ... pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị Trong đó, thẩm quy n hình thức tòa án cấp phúc thẩm thể thẩm quy n xét xử phúc thẩm phạm vi xét xử phúc thẩm Còn thẩm quy n nội dung tòa án cấp phúc thẩm thể quy n ... quy n định tòa án cấp phúc thẩm Thẩm quy n định tòa án cấp phúc thẩm dường phần xương sống toàn thẩm quy n tòa án cấp phúc thẩm Nếu người nghiên cứu pháp luật, nhắc đến thẩm quy n tòa án ta quan...
 • 16
 • 875
 • 3

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... thể sách nhân đạo nhà nước IV THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TRONG VIỆC HOÀN THI N NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG VIỆC BẮT NGƯỜI Việc bắt người pháp luật góp phần nâng cao hiệu đấu ... công tác pháp lý vấn đề bắt người tố tụng hình TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2006; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; TS Mai ... giam chưa quy định bắt cho trường hợp trường hợp không bắt tạm giam Đối chiếu với quy định trường hợp bắt khác quy định chưa thống Theo em cần bổ sung quy định vào Điều 80 BLTTHS như: “ Bắt tạm...
 • 10
 • 876
 • 20

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về quyền và nghĩa vụ của người bào chữa, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... vệ quy n lợi ích Đồng thời, thể dân chủ tố tụng hình so với nước giới III Thực tiễn thi hành quy định Bộ luật TTHS quy n nghĩa vụ người bào chữa giải pháp nhằm nâng cao địa vị pháp lý người bào ... pháp lí Về mặt pháp lý việc quy định quy n nghĩa vụ người bào chữa có ý nghĩa quan trọng, với biểu cụ thể sau: Thứ nhất, Sự tham gia tố tụng người bào chữa có ý nghĩa quan trọng việc bảo vệ quy n ... mười, Người bào chữa có quy n kháng cáo án, định Tòa án bị cáo người chưa thành niên người có nhược điểm tâm thần thể chất quy định điểm b khoản Điều 57 Bộ luật Đây quy n độc lập người bào chữa, người...
 • 9
 • 866
 • 10

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên
... làm việc II Nhận xét, đánh giá quy định Bộ luật Tố tụng hình biện pháp tạm giữ, tạm giam tố tụng hình hướng hoàn thiện quy định nêu Biện pháp tạm giữ a Đối tượng, áp dụng biện pháp tạm giữ Khoản ... Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam quy định khoản Điều 88 BLTTHS 2003: “… Những người có thẩm quy n lệnh bắt quy định Điều 80 Bộ luật quy n lệnh tạm giam ... độ tạm giữ, tạm giam Chế độ tạm giữ, tạm giam không quy định riêng biệt mà quy định chung Điều 89 BLTTHS 2003: “Chế độ tạm giữ, tạm giam khác với chế độ người chấp hành hình phạt tù Nơi tạm giữ,...
 • 9
 • 1,235
 • 14

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO

NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO
... NỘI DUNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO: Địa vị pháp bị can: 1.1 Những quy định quy n bị can: Quy n bị can quy định khoản ... Môn Luật tố tụng hình LỜI MỞ ĐẤU Bị can, bị cáo hai số người tham gia tố tụng quy n lợi nghĩa vụ pháp liên quan đến vụ án Bộ luật tố tụng hình quy định bị can, bị cáo? địa vị pháp bị ... thực quy n tự bào chữa bị can, bị cáo: Tự bào chữa hình thức để bị can, bị cáo bảo vệ quy n lợi ích hợp pháp theo quy định pháp luật Tự bào chữa quy n tố tụng đặc thù bị can, bị cáo pháp luật...
 • 17
 • 864
 • 3

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện

Quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về bắt người, thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiện
... pháp bắt người Tố tụng hình vấn đề cấp thi t công cải cách tư pháp Từ nghiên cứu lý luận thực tiễn cho thấy cần sửa đổi hoàn thi n số quy định bắt người Bộ luật tố tụng hình hành để đảm bảo tính ... Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb CAND, Hà Nội, 2007, 2008; Bộ luật tố tụng hình năm 2003; Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật tố tụng hình Việt ... việc bắt người tố tụng hình có ý nghĩa tầm quan trọng lớn II Qui định pháp luật tố tụng hình Việt Nam bắt người Bắt người biện pháp trừng phạt pháp luật người phạm tội mà biện pháp ngăn chặn tố tụng...
 • 17
 • 416
 • 1

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO

BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO
... DUNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA BỊ CAN, BỊ CÁO: Địa vị pháp bị can: 1.1 Những quy định quyền bị can: Quyền bị can quy định khoản ... Môn Luật tố tụng hình LỜI MỞ ĐẤU Bị can, bị cáo hai số người tham gia tố tụng có quyền lợi nghĩa vụ pháp liên quan đến vụ án Bộ luật tố tụng hình quy định bị can, bị cáo? địa vị pháp bị ... lợi bị can, bị cáo bảo đảm cho dù bị can, bị cáo tham gia tố tụng địa phương nước KẾT LUẬN Từ địa vị pháp bị can, bị cáo tố tụng hình sự, viết em rõ thực trạng tồn việc thực quyền lợi bị can,...
 • 17
 • 420
 • 0

Kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003 về người bị tình nghi

Kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2003 về người bị tình nghi
... 2003 không quy định cụ thể, có hệ thống quy n nghĩa vụ người bị bắt, có cho người bị tạm giữ theo Điều 48 Nếu hiểu người bị tình nghi người bị tạm giữ không đủ, mà cần phải mở rộng thêm cả người ... sung chủ thể người bị tình nghi vào nguyên tắc xác định thật vụ án Điều 10 sau: “…Trách nhiệm chứng minh tội phạm thuộc quan tiến hành tố tụng Người bị tình nghi, bị can, bị cáo có quy n không ... hành quy định “có thể bị can, người bị hại, người làm chứng mời nhà chuyên môn tham dự việc khám nghi m” mà mặt người bị bắt, bị tạm giữ chưa bị khởi tố trường hợp cần thiết, hoạt động khám nghi m...
 • 18
 • 401
 • 2

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự
... hành hình phạt có đủ điều kiện quy định Điều 70 Điều 76 Bộ luật hình sự. Điều Sửa đổi chữ số cụm từ Bộ luật tố tụng hình nh sau: Sửa đổi chữ số điều, khoản Bộ luật hình đợc viện dẫn Bộ luật tố tụng ... Thay chữ số "Điều 231 Bộ luật khoản Điều 232 chữ số khoản Điều 61 Điều 62 Bộ luật hình sự; l) Thay chữ số "Điều 44 khoản Điều 237 chữ số "Điều 60 ; m) Thay chữ số "Điều 53 Điều 239 chữ số "Điều 64; ... số "Điều 54, "Điều 55 khoản Điều 240 chữ số Điều 65, Điều 66; o) Thay chữ số "Điều 45 khoản Điều 265 chữ số "Điều 23; p) Thay chữ số "Điều 60 khoản Điều 277 chữ số "Điều 70; q) Thay chữ số "Điều...
 • 10
 • 554
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: binh luan bo luat to tung hinh su nam 2003download bình luận bộ luật tố tụng hình sựbình luận bộ luật tố tụng dân sự 2011tiểu luận quyền và nghĩa vụ của người bào chữa theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự thực tiễn thi hành và hướng hoàn thiệnluật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sựbộ luật tố tụng hình sự năm 1999bộ luật tố tụng hình sự 2013bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi năm 2009bộ luật tố tụng hình sự mớibộ luật tố tụng hình sự 2003 sửa đổibộ luật tố tụng hình sự sửa đổibộ luật tố tụng hình sự 1988bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sung năm 2009bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi bổ sungbộ luật tố tụng hình sự năm 1988Thomas calculus early transcendentals 13th edition thomas test bankTraditions and encounters 3rd edition bentley test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankTransnational management text cases and readings in cross border management 7th edition bartlett test bankTransportation a global supply chain perspective 8th edition coyle test bankTrigonometry a unit circle approach 9th edition sullivan test bankUnderstandable statistics concepts and methods 10th edition brase test bankBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding abnormal behavior 10th edition sue test bankUnderstanding and managing organizational behavior 6th edition george test bankUnderstanding biology 1st edition mason test bankUnderstanding business ethics 2nd edition stanwick test bankUnderstanding human development 3rd edition dunn test bankUnderstanding management 8th edition daft test bankUniversity physics with modern physics 2nd edition bauer test bankUnderstanding nutrition 13th edition whitney test bankUnderstanding pathophysiology 5th edition huether test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUnderstanding statistics in the behavioral sciences 10th edition pagano test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bank