Tính toán lưu lượng khí thải

tính toán lưu lượng nước thải của dự án

tính toán lưu lượng nước thải của dự án
... Kng=1.25 • Lưu lượng nước thải theo lớn h h Q max = Q TB * Kh = 53,58 * = 107,16(m3/h) • Lưu lượng nước thải theo giây lớn Q max = Q TB * Kc = 14,88 * 2,5 = 37,2 (l/s) s s • Lưu lượng nước thải từ ... nên tính toán xác tải lượng nồng độ Tuy nhiên, dự án đưa giải pháp khống chế giám sát loại khí thải nhằm giảm thiểu tối đa tác động tới môi trường 2.3 34 Tác động nguồn nước thải 2.3 3.14 Nước thải ... Chương 2: Tổng Quan Về Dự Án 2.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1.1 Nguồn gốc đặc tính nước thải sinh hoạt Nước thải sinh hoạt nước xả bỏ sau sử dụng cho mục đích sinh hoạt...
 • 22
 • 1,498
 • 6

Báo cáo " TÍNH TOÁN HÀM LƯỢNG KHÍ THẢI KHI XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG ĐƯỜNG Ô TÔ CÓ SỬ DỤNG XI MĂNG" doc

Báo cáo
... sn xut ra, thng l tn hoc hoc m3 (trng hp bờ tụng xi mng) (bng 1) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 12/5-2012 81 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Bng nh mc khớ thi sn xut vt liu [6] Vt liu Khớ ... ng BTXM BTXM mỏc 350 CPD gia c xi mng 15cm CPD loi 25cm t cp phi m cht 84 24cm 30cm Số 12/5-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Mt ng bờ tụng nha BTN to nhỏm ... nng lc chuyn ca ụ tụ cho loi vt liu i (tn/chuyn) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 12/5-2012 83 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG 4.3 Cụng on thi cụng Da vo thit k thi cụng, ta cú c loi mỏy thi...
 • 7
 • 254
 • 1

chuẩn bị và tính toán lưu lượng

chuẩn bị và tính toán lưu lượng
... hợp tính toán cần thiết cho mạng l ới cấp n ớc Vì chọn đài đầu mạng lới nên ta phải tính toán mạng lới cấp nớc thành phố trờng hợp -Tính toán mạng lới cho dùng nớc nhiều Đây trờng hợp tính toán ... hợp tính toán -Tính toán kiểm tra mạng lới phải đảm bảo cấp nớc dập tắt đám cháy dùng nớc nhiều III.Xác định chiều dài tính toán ,l u l ợng dọc đ ờng đoạn ống, lập sơ đồ tính toán mạng l ới cho ... chữa cháy loại với bơm cấp II Tính toán áp lực tự cho nút mạng lới Kết tính toán thủy lực mạng lới cấp nớc cho biết tổn thất áp lực đoạn ống mạng lới với trờng hợp tính toán riêng biệt áp lực tự...
 • 25
 • 383
 • 3

Tài liệu FCI MT Series Multi-Point – Ý tưởng cho việc kiểm soát lưu lượng khí thải liên tục cho ngành năng lượng ppt

Tài liệu FCI MT Series Multi-Point – Ý tưởng cho việc kiểm soát lưu lượng khí thải liên tục cho ngành năng lượng ppt
... vùng kiểm soát hợp lý Các ứng dụng điển hình (Typical Applications)      Giám sát ống khói cho hệ thống kiểm soát khí phát thải liên tục (CEMS) Giám sát lưu lượng khí sơ cấp Giám sát lưu lượng ... thiểu khí phát thải NOx cách kiểm soát xác tỷ lệ khí cấp vào lò để phục vụ việc đốt than Việc đo lường xác lưu lượng khí cấp vào lò khâu quan trọng để tối đa hóa hiệu suất đạt MT series Hãng FCI ... kiện mà dòng lưu lượng khí phân bố không ống dẫn Trường hợp loại Single-point cho tín hiệu đầu 90% lưu lượng khí thực tế đầu vào (sai số 10%) Trong MT series đo xác cho 100% lưu lượng khí vào Trường...
 • 7
 • 419
 • 0

Tài liệu Phần mềm tính toán lưu lượng mạng điện thoại doc

Tài liệu Phần mềm tính toán lưu lượng mạng điện thoại doc
... công đoạn việc sử dụng máy tính cho việc quy hoạch mạng Với cập nhật cuối tháng 3/2001, phần mềm đề tài xuất cải tiến đáng kể hẳn mặt xử lý sai số kỹ thuật so với phần mềm loại h ãng Westbay Westbay ... Đợc thiết kế xác với sai số nhỏ đảm bảo công cụ hữu hiệu quy hoạch mạng cho kỹ s viễn thông Giới thiệu phần mềm sản phẩm: Phần mềm mang tên Traffic Design Program Có khả chạy tốt nhiều hệ điều ... Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học HSSV D1 = ( P > 0) D2 = T2 ( N A) T2 ( N A) (3) (4) Trong : P : Xác suất mát A : Lu thoại cần đợc chuyển tải ( tính Erlang) N : Số lợng trung...
 • 5
 • 244
 • 2

Tài liệu FCI MT Series Multi-Point – Ý tưởng cho việc kiểm soát lưu lượng khí thải liên tục trong ngành năng lượng pdf

Tài liệu FCI MT Series Multi-Point – Ý tưởng cho việc kiểm soát lưu lượng khí thải liên tục trong ngành năng lượng pdf
... vùng kiểm soát hợp lý Các ứng dụng điển hình (Typical Applications)      Giám sát ống khói cho hệ thống kiểm soát khí phát thải liên tục (CEMS) Giám sát lưu lượng khí sơ cấp Giám sát lưu lượng ... kiện mà dòng lưu lượng khí phân bố không ống dẫn Trường hợp loại Single-point cho tín hiệu đầu 90% lưu lượng khí thực tế đầu vào (sai số 10%) Trong MT series đo xác cho 100% lưu lượng khí vào Trường ... thiểu khí phát thải NOx cách kiểm soát xác tỷ lệ khí cấp vào lò để phục vụ việc đốt than Việc đo lường xác lưu lượng khí cấp vào lò khâu quan trọng để tối đa hóa hiệu suất đạt MT series Hãng FCI...
 • 7
 • 219
 • 0

bước đầu tính toán tải lượng khí methane thoát ra từ các bãi chôn lấp ở tphcm, xác định giải pháp thu hồi

bước đầu tính toán tải lượng khí methane thoát ra từ các bãi chôn lấp ở tphcm, xác định giải pháp thu hồi
... lượng từ rác thải, tận dụng nguồn khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp việc làm có ý nghóa Với vấn đề phát sinh từ bãi chôn lấp nay, việc lựa chọn đề tài Bước đầu tính toán tải lượng khí methane ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Xác đònh tải lượng rác thải sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh tính toán tải lượng khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp • Dự báo tải lượng khí methane ... điều tra phân tích thành phần tính chất rác thải sinh hoạt (chủ yếu tính chất vật lý); • Tính toán tổng tải lượng khí methane thoát từ bãi chôn lấp rác thải TP Hồ Chí Minh tiến hành dự báo tải lượng...
 • 81
 • 470
 • 0

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỦA ĐẬP TRÀN TUYẾN CONG

Luận văn thạc sỹ NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG CỦA ĐẬP TRÀN TUYẾN CONG
... thân ngưỡng tràn 1.3 Một số vấn đề tồn tính tốn lưu lượng tràn tuyến cong Các thiết kế đập tràn kiểu Labyrinth đập tràn phím Piano có nghiên cứu khả tháo đập tràn, tràn tuyến cong nghiên cứu khơng ... 1.2.5 Kiểu đập tràn phím Piano (tràn PK) 1.3 Một số vấn đề tồn tính tốn lưu lượng tràn tuyến cong 1.4 Phạm vi nghiên cứu luận văn 1.5 Phương pháp nghiên cứu: CHƯƠNG ... tháo tràn tuyến cong cần thiết 1.4 Phạm vi nghiên cứu luận văn Nghiên cứu thực cho số dạng tràn tuyến cong (chi tiết dạng tuyến tràn giới thiệu chương II) với nội dung sau: Luận văn thạc sĩ kỹ thuật...
 • 95
 • 1,017
 • 6

thiết kế và tính toán hệ thống khí thải trong xưởng sản xuất bê tông cốt thép

thiết kế và tính toán hệ thống khí thải trong xưởng sản xuất bê tông cốt thép
... Va=(1+0,0016d)V0 7,972 nt Lng khụng khớ m Vt thc t vi h s tha khụng khớ =1,4 Vt=Va 11,161 nt Lng SO 2trong sn VSO2 phm chỏy VSO2=0,683.10-2Sp 1,78.10-2 nt Lng khớ CO VCO SPC vi h s chỏy khụng hon ton ... =65%d=17g/kg) Va=(1+0,0016d)V0 7,003 nt Lng khụng khớ m thc t Vt vi h s tha khụng khớ =1,4 Vt=Va Lng SO 2trong sn phm VSO2 chỏy Lng khớ CO SPC vi VCO h s chỏy khụng hon ton v 9,804 nt VSO2=0,683.10-2Sp ... Khớ SO2 1161 1500 500 Khớ CO 2422 1000 1000 Khớ CO2 154733 Bi khúi 5165 Khụng quy nh Khụng quy nh trong tiờu chun tiờu chun 400 200 Chng II : Vch tuyn ng 10 Chng III: Tớnh Toỏn Thy Lc Khu vc mỏy...
 • 36
 • 785
 • 6

cơ sở lý thuyết tính toán thành phần khí thải động cơ diesel

cơ sở lý thuyết tính toán thành phần khí thải động cơ diesel
... làm mát động cơ; 16 Thùng nhiên liệu diesel; 17 Bộ giảm áp hóa 2.2 sở thuyết trình cha y đô ng diesel động diesel LPG 2.2.1 Quá trình chay đông diesel Khác với động xăng, trình hình thành ... giảm tính động sở thuyết trình cháy động sử dụng lưỡng 2.2.2 nhiên liệu diesel - LPG Trong động sử dụng lưỡng nhiên liệu diesel - LPG, LPG hóa phun vào đường ống nạp, hòa trộn với không khí ... cháy giảm nên thành phần NOX giảm So với động xăng động diesel thành phần NOX thấp Tuy nhiên, thành phần NO2 NOX lại cao hơn, chiếm ÷ 15% tỷ lệ động xăng ÷ 10% Phương pháp hình thành hỗn hợp...
 • 62
 • 292
 • 0

Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng a công suất 20000 tấn clinke/năm lưu lượng khí thải 350m3h

Thiết kế hệ thống xử lý bụi nhà máy xi măng a công suất 20000 tấn clinke/năm lưu lượng khí thải 350m3h
... xuất ximăng A với công nghệ lò quay theo phương pháp khô nên sản lượng ximăng lớn ô nhiễm nhiều so với công nghệ lò đứng Trong đồ án đề cập tới hệ thống xử bụi ximăng thiết bị lọc bụi tay áo ... xử khí thải nhà máy: Căn vào phương pháp xử lý, thiết bị xử lý, chất phụ gia, hiệu xử phương pháp ứng dụng rộng rãi Các phương pháp xử khí thải cho nhà máy l a chọn sau:  Xử nhiệt: ... phương pháp trao đổi nhiệt tháp trao đổi nhiệt  Xử bụi: phương pháp sử dụng thiết bị lọc tay áo II.2 Sơ đồ công nghệ: Khí thải vào Thiết bị xử nhiệt Thiết bị xử bụi Khí Thiết kế môn học...
 • 37
 • 414
 • 1

BƯỚC ĐẦU TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG KHÍ METHANE THOÁT RA TỪ CÁC BÃI CHÔN LẤP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP THU HỒI

BƯỚC ĐẦU TÍNH TOÁN TẢI LƯỢNG KHÍ METHANE THOÁT RA TỪ CÁC BÃI CHÔN LẤP Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP THU HỒI
... Với vấn đề phát sinh từ bãi chôn lấp nay, việc lựa chọn đề tài Bước đầu tính toán tải lượng khí methane thoát từ bãi chôn lấp thành phố Hồ Chí Minh, xác đònh giải pháp thu hồi cho luận văn tốt ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI • Xác đònh tải lượng rác thải sinh hoạt thành phố Hồ Chí Minh tính toán tải lượng khí methane phát sinh từ bãi chôn lấp • Dự báo tải lượng khí methane ... (chủ yếu tính chất vật lý); • Tính toán tổng tải lượng khí methane thoát từ bãi chôn lấp rác thải TP Hồ Chí Minh tiến hành dự báo tải lượng khí methane theo phương án khác • Đề xuất số giải pháp...
 • 81
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tính toán lưu lượng nước thảitính toán lưu lượng nước thải khu công nghiệptính toán lưu lượng nước thải sinh hoạtcách tính toán lưu lượng nước thải khách sạntính toán lưu lượng khí tại các miệng húttính toán lưu lượng không khí không sạchtính toán lưu lượng thuỷ văntính toán lưu lượng dòng chảytính toán lưu lượng cấp nướctính toán lưu lượng nước rỉ ráccông thức tính toán lưu lượng nướctính toán lưu lượng nước pccctính toán lưu lượng nước chữa cháytính toán lưu lượng nước mưatính toán lưu lượng nướcNgày 22 thánh 08 đức maria trinh nữ vươngChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungbản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình