đồ án xử lý khí thải

đồ án xử khí thải

đồ án xử lý khí thải
... khác Hấp thu dung dịch nước khả xử khí SO ta ứng dụng để xử khí: NH 3, CO2 … Do mở rộng phạm vi ứng dụng đề tài XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 46 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ TÀI ... không bị giảm sút 1.6.8.3 Xử SO2 nhôm oxit kiềm hóa: XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 12 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ Quá trình xử khí SO2 nhôm oxit kiềm hóa dựa tính chất hấp phụ hỗn ... lượng) phun vào dòng khói thải thiết bị XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 13 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ gọi buồng sấy khô kiểu phun đặt đường khói lò Khí SO khói thải kết hợp với Ca(OH)2...
 • 47
 • 739
 • 2

ĐỒ ÁN XỬ KHÍ THẢI potx

ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI potx
... (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 38   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ Vậy trở lực tháp là: Ptháp = Max( Pk, Pư) Ptháp = 4530 (N/m2) XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 39   ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI ... Trong đó: • P: áp suất khí [at] XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC 26 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ • V: thể tích không khí [l] • R: số khí tưởng = 0,082 • n: số mol khí [mol]  n/V = P/RT ... nhược điểm nói trên, phương pháp khí SO2 nước áp dụng khi: XỬ LÝ KHÍ SO2 BẰNG NƯỚC ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ THẢI GVHD: ThS VÕ THỊ THU NHƯ - Nồng độ ban đầu khí SO2 khí thải tương đối cao - Có sẵn nguồn...
 • 56
 • 352
 • 0

Đồ án xử khí thải CO trong môi trường

Đồ án xử lý khí thải CO trong môi trường
... CỦA KHÍ THẢI: II.2.1 Các thông số khí thải đầu vào: - Công suất xử : 10.000 m3/h - Khí thải ban đầu chứa : 6% CO + 4% N2 II.2.2 Các thông số khí thải đầu - Nồng độ CO sau khỏi hệ thống xử ... điểm hóa khí Cacbon momoxit (CO) I.1.2 Nguồn gốc khí cacbon oxit I.1.3 Tác hại khí CO môi trường I.1.4 Tác hại khí CO lên sức khỏe người I.1.5 Các giới hạn nồng độ CO môi trường ... Thành tiền vò (đồng) (đồng) Số lượng Đơn vò TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Đồ án môn học xử chất thải TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO Đồ án môn học xử chất thải KẾT LUẬN Ưu...
 • 36
 • 1,111
 • 8

ĐỒ án xử KHÍ THẢI bụi THAN

ĐỒ án xử lý KHÍ THẢI bụi THAN
... _ 12_ Đồ án môn học Xử lí chất thải_ Thiết bò xử bụi than “_SVTH : Trần Anh Tuấn Sơ đồ xử bụi than lọc tay áo: Khí Bụi 1 Nguồn phát thải Chụp hút 3.Quạt li tâm 4.Thiết bò lọc bụi tay ... Xử lí chất thải_ Thiết bò xử bụi than “_SVTH : Trần Anh Tuấn khí chứa bụi Các xách Khí xả bụi Hình 2.1.2: Thiết bò lọc bụi quán tính kiểu “ xách “ b) Những thông số cần biết:  Hiệu suất xử ... Minh _ 9_ Đồ án môn học Xử lí chất thải_ Thiết bò xử bụi than “_SVTH : Trần Anh Tuấn Chương III: Lựa chọn thuyết minh quy trình công nghệ xử 3.1.Qui trình phát sinh bụi đồ xử lí chung:...
 • 23
 • 1,618
 • 9

đồ án xử khí thải

đồ án xử lý khí thải
... môđun xử ý nƣớc thải sử dụng MBR a Dây chuyền xử nước thải bệnh viện nhỏ: Áp dụng công nghệ MBR dây chuyền xử AAO (Anaerobic - Aerobic – Oxit) Nước thải xử yếm khí – thiếu khí trước xử ... định hiệu xử ý nƣớc thải bệnh viện, khách sạn resort, nƣớc thải đô thị 16 Nhận xét: - Nước thải sau xử sạch, CODCr ≤ 20mg/l SS ≤3mg/l - Bốn loại nước thải cho thấy thông số nước sau xử giống ... lọc tách vi sinh tạo thành trình xử lai hợp Ở công nghệ xử hiếu khí truyền thống nước ta, nước thải sau xử sơ (tách lắng cặn, tách rác ) đưa vào bể hiếu khí (aeroten) sau qua bể lắng Nước...
 • 25
 • 268
 • 0

đồ án xử khí thải và tiếng ồn xử khí nh3

đồ án xử lý khí thải và tiếng ồn xử lý khí nh3
... sinh hoạt phải xử đạt tiêu chuẩn loại A (0,1mg/l) 18 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3 Hình 2.2: Sơ đồ quy trình công nghệ: 19 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3 Hình 2.3: Bản vẽ mặt 20 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3 Hình 2.4: Bản ... khí NH3 tới môi trường nên phải xử khí NH3 đến nồng độ thích hợp trước khí thải môi trường 2.2.2 Quá trình thu gom khí thải nhà máy sản xuất phân bón: 11 ĐỒ ÁN XỬ LÝ KHÍ NH3 Hình 2.1: Sơ đồ ... thu gom khí thải Dựa vào sơ đồ ta thấy hệ thống thu gom khí thải nhiệm vụ thu gom khí thải cần xử mà có nhiệm vụ đưa khí thải đến thiết bị xử thông qua hệ thống quạt hút quạt đẩy Khí thải...
 • 44
 • 444
 • 3

Đồ Án Xử khí thải cho các ngành công nghiệp giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí

Đồ Án Xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp giúp giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường không khí
... môi trường Xuất phát từ vấn đề trên, đồ án khí thải này, em đề xuất số biện pháp xử khí thải cho ngành công nghiệp giúp giải vấn đề ô nhiễm môi trường không khí SVTH: PHÍ ĐỨC QUANG ĐỒ ÁN KHÍ ... thông Khí thải ngành công nghiệp gây ảnh hưởng lớn tới thành phần môi trường không khí Trái Đất Đặc biệt môi trường không khí, khí thải từ hoạt động công nghiệp chứa nhiều chất độc hại cho môi ... pháp hướng giải khác để hạn chế tối đa phát thải khí môi trường Tuy nhiên, nhiều nhà máy chưa đáp ứng việc giải vấn đề gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt chưa giải tình trạng ô nhiễm không khí từ nhà...
 • 36
 • 432
 • 0

ĐỒ án xử khí thải bằng CYCLONE công ty nam tiến

ĐỒ án xử lý khí thải bằng CYCLONE công ty nam tiến
... Hiệu xử không phụ thuộc vào thay đổi nồng độ  Vì phương án lựa chọn để xử bụi cho lò đốt nhiên liệu trấu phương án ( Sử dụng phương pháp lọc bụi hệ thống cyclone) Phương án xử khí thải ... liệu (trấu) Lò Khí thải từ buồng đốt Cyclone chùm lắng bụi cấp Cyclone đơn lắng bụi cấp Ống khói thải cao 22m Hình 4.2 Sơ đồ biện pháp xử khí thải lò 4.2 ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 4.2.1 Đề ... kế thiết bị xử bụi cho nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Nam Tiến công đoạn đốt củi trấu lò hệ thống cyclone 1.3 NỘI DUNG ĐỒ ÁN  Đánh giá tổng quan trạng môi trường khu vực dự án  Xác định...
 • 42
 • 541
 • 6

Đồ án xử khí thải bụi gỗ

Đồ án xử lý khí thải bụi gỗ
... khoảng 10 m/s Hiệu xử thiết bị dạng từ(65÷80)% hạt bụi có kích thước (25÷30 )µm Trở lực chúng khoảng (150÷390) N/m2 Khí Khí Khí Khí bẩn Khí bẩn Khí bẩn Khí Bụi Bụi Khí bẩn Bụi Bụi SVTH: NGUYỄN ... thống xử bụi nhà máy trước thải mơi trường khơng khí cần thiết để đảm bảo phát triển bền vững 1.1.1 Mục tiêu đồ án - Tính tốn, thiết kế hệ thống xử bụi gỗ xiclon túi vải 1.1.2 Nhiệm vụ đồ án ... sơ đồ cơng nghệ xử bụi CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Ơ nhiễm khơng khí bụi 1.1.1 Định nghĩa Bụi tập hợp nhiều hạt, có kích thước nhỏ bé, tồn lâu khơng khí dạng bụi bay, bụi...
 • 56
 • 245
 • 0

Đồ án xử khí thải nhà máy sản xuất xi măng 15000m3h

Đồ án xử lý khí thải nhà máy sản xuất xi măng 15000m3h
... 13 Đồ án xử khí thải Lựa chọn phương án xử bụi nhà máy sản xuất xi măng lưu lượng 15000 m3/h 1.3.4 Đặc trưng ô nhiễm bụi khí thải nhà máy sản xuất xi măng: Đặc trưng ô nhiễm từ hệ thống sản ... 25 Đồ án xử khí thải Lựa chọn phương án xử bụi nhà máy sản xuất xi măng lưu lượng 15000 m3/h Hình 3.1 Sơ đồ công nghệ xử bụi xi măng 3.2.2 Thuyết minh Bụi khí thải từ nhà xưởng, phận sản ... 30 Đồ án xử khí thải Lựa chọn phương án xử bụi nhà máy sản xuất xi măng lưu lượng 15000 m3/h CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Xử ô nhiễm bụi từ công đoạn sản xuất xi măng...
 • 37
 • 580
 • 4

Đồ án xử khí thải

Đồ án xử lý khí thải
... Bụi Sơ đồ quy trình công nghệ xử khí thải cho nhà máy A: Khí thải chứa bụi Buồng lắng bụi Xyclon Lọc bụi túi vải Hấp thụ bằng dung dịch NaOH Tháp hấp thụ khí Cl2, SO2 Khí đạt yêu cầu thải ... 0 0 1,49 - Hiệu suất xử xyclon : = 100% = 69,93 % Hiệu suất xử bụi sau xử bằng buồng lắng xyclon : = 100% = 85,1 % < Hiệu suất xử cần đạt : 99,78 % → phải xử tiếp bằng túi lọc ... suất xử bụi tổng cộng qua thiết bị buồng lắng, xyclon, túi vải là: Hiệu suất xử bụi cần đạt tới 99,78 %, lượng bụi lại sễ xử với trình xử khí thông qua tháp đệm CHƯƠNG 3: TÍNH TOÁN...
 • 34
 • 224
 • 0

Đồ án xử khí thải lò đốt vỏ hạt điều

Đồ án xử lý khí thải lò đốt vỏ hạt điều
... bị xử phân tách GVHD: ThS.Lâm Vĩnh Sơn Nhóm 6_13DMT02 Trang17/71 Chương 3: Tổng quan khí cần xử đối tượng xử CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ KHÍ CẦN XỬ LÝ VÀ ĐỐI TƯỢNG XỬ LÝ I TỔNG QUAN VỀ KHÍ ... đệm + Chất thải sau hệ thống xử khí thải xử lại nên thêm hệ thống xử chất thải lỏng thứ cấp mà có điều kiện quan tâm nghiên cứu đến a Phương pháp hấp phụ Nguyên + Hơi khí độc qua ... Chương 2: Tổng quan ô nhiễm không khí phương pháp xử khí thải + Như xử khí thải công nghệ chế biến hạt điều phương pháp hấp phụ hiệu với sau: dòng thải có nhiệt độ cao có lẫn bụi, thả...
 • 71
 • 391
 • 3

Đồ án xử khí thải: biện pháp xử khí thải cho các ngành công nghiệp

Đồ án xử lý khí thải: biện pháp xử lý khí thải cho các ngành công nghiệp
... khơng khí từ nhà máy ngồi mơi trường Xuất phát từ vấn đề trên, đồ án khí thải này, em đề xuất số biện pháp xử khí thải cho ngành cơng nghiệp giúp giải vấn đề nhiễm mơi trường khơng khí TRẦN ... TRẦN THỊ HUYỀN –ĐH2CM2 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI Page GVHD : MAI QUANG TUẤN CHƯƠNG II TÍNH TỐN HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI I , KHUẾCH TÁN • Tính tốn sơ thống xử bụi khí Cơng suất làm việc: ... THỊ HUYỀN –ĐH2CM2 ĐỒ ÁN KỸ THUẬT XỬ LÝ KHÍ THẢI Page 11 Khí thải sau xử GVHD : MAI QUANG TUẤN Thông thường sử dụng làm hấp thụ hợp nồng độ thành phần khí độc hại dòng khí thải lớn: cao 1%...
 • 34
 • 528
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đồ án xử lý khí thải co2đồ án xử lý khí thải lò hơi đốt thanđồ án xử lý khí thải lò hơiđồ án xử lý khí thải nhà máy xi măngđồ án xử lý khí thải so2do an xử lý khí thải trong lò đốt rác thải nguy hạiđồ án xử lý khí thảiđồ án xử lý nước thải cơ khíđồ án xử lý chất thảiđồ án xử lý nước thải giết mổđồ án xử lý nước thải thuộc dađồ án xử lý nước thải chăn nuôi heođồ án xử lý nước thải bệnh việnhướng dẫn đồ án xử lý nước thảiđồ án xử lý nước thải mì ăn liềnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại