Violmpic oan lop 9 vong 7 năm học 20142015

Violmpic oan lop 9 vong 7 năm học 20142015

Violmpic oan lop 9 vong 7 năm học 20142015
... đường cao AH Biết BH = 9cm; CH = 16cm Khi AB = cm Câu hỏi 7: Nếu , với , Câu hỏi 8: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH Biết BH = 9cm; CH = 16cm Khi AC = cm Câu hỏi 9: Cho tam giác MNP vuông ... http://thiviolympic.com để có tất Đề thi Violympic Giải toán mạng năm học 2014 -1015 – Hay tất thông tin - hướng dẫn giải lớp học Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com Thầy ... 5: Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com Câu hỏi 6: Câu hỏi 7: Câu hỏi 8: 65 Câu hỏi 9: Câu hỏi 10: Câu hỏi 11: Tuyển tập đề thi Violympic mạng – có http://thiviolympic.com...
 • 6
 • 314
 • 0

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH docx

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010-2011 Môn thi: TIẾNG ANH docx
... nghĩa câu không thay đổi 96 Gary is the best guitarist in the class  No one else …………… 97 Lan was sick but she still went to class yesterday  Despite ……………… 98 People think that doing morning ... keep a secret Never again her anything A will tell B will I tell C I tell D I will tell 38 breakfast is the first meal of the day A The B A C This D 39 We had a good time last summer A ... by someone 43 This is the first time I _ this Shakespeare’s novel A read B have read C reading D to read 44 No one has ever asked me that question before In the passive voice, this should be...
 • 5
 • 163
 • 0

kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 vòng 1 nĂm học 2010-2011 môn: sinh đề 4+5+6 ppt

kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 vòng 1 nĂm học 2010-2011 môn: sinh đề 4+5+6 ppt
... lai từ P đến F1? b/ biện luận để xác định kiẻu gen, kiểu hình lợn giao phối với lợn F1 lập sơ đồ lai? Câu5: (1 điểm) Trong mạch ARN có thành phần % loại rubonucleotit A =12 ,5%; X= 17 ,5%;G=23% a/ ... ,thân dài thu F1 Tiếp tục cho giao phối lợn F1 với lợn khác thu kết sau: - 37,5% lợn lông trắng, thân dài - 37,5% lợn lông trắng, thân ngắn - 12 ,5 % lợn lông đen , thân dài - 12 ,5% lợn lông ... xảy xảy trứng nào? -ĐỀ - Câu 1: (1 điểm) Biến dị tổ hợp gì? Vì loài giao phối biến dị tổ hợp lại phong phú so với loài sinh sản vô tính? Câu 2:(2 điểm) Một...
 • 7
 • 303
 • 3

kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 vòng 1 nĂm học 2010-2011 môn: sinh đề 1+2+3 potx

kì thi chọn học sinh giỏi huyện lớp 9 vòng 1 nĂm học 2010-2011 môn: sinh đề 1+2+3 potx
... chuột lông đen, dài; 29 chuột lông trắng, ngắn; 28 chuột lông trắng, dài - Dòng chuột (4) thu được: 12 1 chuột lông đen, ngắn; 11 8 chuột lông trắng, ngắn; 41 chuột lông đen, dài; 39 chuột lông trắng, ... Ăngxittơrông?’N=6500000,l =11 050000 A0’ b) Tính số lượng loại Nu phân tử ADN Cho biết phân tử ADN có A = 37,4%.’A=T=24 310 00,G=X=8 19 0 00’ -ĐỀ -JCâu 1/ Ở hoa phấn, gen ... hoạ chế sinh thỏ đực, thỏ loài này? ®Câu (2,5 điểm); Đem giao phối hai dòng chuột (1) (2) thu chuột F1, sau đem giao phối chuột F1 với: - Dòng chuột (3) thu được: 89 chuột lông đen, ngắn; 92 chuột...
 • 5
 • 310
 • 0

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TIẾNG ANH TỈNH BÌNH PHƯỚC ppt

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TIẾNG ANH TỈNH BÌNH PHƯỚC ppt
... 68 If I am in your position, I’d think about it differently (68) 69 We haven’t visited our grandparents when they moved to their new house ( 69) _ 70 Ancient people thought that ... be more than now (comfort) 75 This evening was _spent in chatting and playing game Phần VII: Đọc mẩu quảng cáo sau làm theo yêu cầu - G/F, 1 49 Pasteur Street English, German, and ... have personalities That may ( 89) strange, but computers seem to have feelings Sometimes they seem happy, sometimes they seem (90 ) It is easy to think they are like people Phần...
 • 5
 • 169
 • 2

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 -2011 Môn thi: TIẾNG ANH pptx

KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2010 -2011 Môn thi: TIẾNG ANH pptx
... nghĩa câu không thay đổi 96 Gary is the best guitarist in the class  No one else …………… 97 Lan was sick but she still went to class yesterday  Despite ……………… 98 People think that doing morning ... keep a secret Never again her anything A will tell B will I tell C I tell D I will tell 38 breakfast is the first meal of the day A The B A C This D 39 We had a good time last summer A ... by someone 43 This is the first time I _ this Shakespeare’s novel A read B have read C reading D to read 44 No one has ever asked me that question before In the passive voice, this should be...
 • 5
 • 118
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TIẾNG ANH doc

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 - VÒNG TỈNH NĂM HỌC 2009-2010 Môn thi: TIẾNG ANH doc
... 68 If I am in your position, I’d think about it differently (68) 69 We haven’t visited our grandparents when they moved to their new house ( 69) _ 70 Ancient people thought that ... be more than now (comfort) 75 This evening was _spent in chatting and playing game Phần VII: Đọc mẩu quảng cáo sau làm theo yêu cầu - G/F, 1 49 Pasteur Street English, German, and ... have personalities That may ( 89) strange, but computers seem to have feelings Sometimes they seem happy, sometimes they seem (90 ) It is easy to think they are like people Phần...
 • 5
 • 291
 • 3

ĐỀ THI HSG HOÁ LỚP 9 (VÒNG 1) NĂM HỌC 2011-2012 (CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ THI HSG HOÁ LỚP 9 (VÒNG 1) NĂM HỌC 2011-2012 (CÓ ĐÁP ÁN)
... 100% = 1, 49% 0,132 .98 0,5 * C%H2SO4 = 100.1,137 + 400 − 23,3 100% = 2, 64% b n BaCO = 3 ,94 = 0,02(mol) ; n HCl = 0,5.0, = 0, 2(mol) 197 BaCO3 + 2HCl  BaCl2 + CO2 + H2O → * Theo (1): nHCl = ... hoá trị kim loại X, Y n, m Ta có PTHH: 0,5 (1) (2) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 X + nHCl  XCln + → n H2 → Y2Om + 2mHCl  2YClm + X (3 đ) (1) mH2O n 1,344 (2) n * Theo (1) ta có tỉ lệ: 3 ,9 ... ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CÂU (2 đ) a MgCO3 + 2HNO3 b 2Al + 3H2SO4 loãng c FexOy + 2yHCl d FexOy + yCO e 2Fe + 3Cl2 ĐÁP ÁN  Mg(NO3)2 + H2O + CO2 →  Al2(SO4)3...
 • 4
 • 234
 • 1

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG lớp 9 VÒNG 1 năm học 2012 2013

ĐỀ THI IOE TIẾNG ANH TRÊN MẠNG lớp 9 VÒNG 1 năm học 2012  2013
... Question 9: Question 10 : SECTION 2: COOL PAIR MATCHING SECTION 3: LEAVE ME OUT! Question 1: Question 2: Question 3: Question 4: Question 5: Question 6: Question 7: Question 8: Question 9: SECTION...
 • 8
 • 1,374
 • 3

Đề thi ngữ văn lớp 9 kỳ 2 năm học 20142015

Đề thi ngữ văn lớp 9 kỳ 2 năm học 20142015
... KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 14 -20 15 Môn: Ngữ văn lớp Câu (2. 0 điểm) a Đoạn văn rút từ văn “Bố Xi- mông” (0.5 điểm) Tác giả: Guy Mô-pa- xăng (0.5 điểm) b Phép liên kết sử dụng đoạn văn là: - ... nhìn thấy quanh em nữamà khóc hoài.” a Đoạn văn trích từ văn học chương trình ngữ văn lớp 9? Tác giả văn ai? b Chỉ phép liên kết sử dụng đoạn văn? Câu (2. 0 điểm) Đọc đoạn thơ: “Mùa xuân người cầm ... cầu kĩ năng: - Học sinh biết cách làm văn nghị luận văn học có bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, lời văn sáng, có cảm xúc giọng điệu riêng Trình bày tả, ngữ pháp - Hiểu yêu cầu đề ra: biết vận...
 • 5
 • 141
 • 0

Đề thi IOE lớp 9 cấp huyện năm học 20142015

Đề thi IOE lớp 9 cấp huyện năm học 20142015
... 78: Câu 79: Câu 80: Câu 81: Câu 82: Câu 83: Câu 84: Listen Câu 85: Câu 86: Câu 87: Câu 88: Câu 89: Câu 90 : Câu 91 : Câu 92 : Câu 93 : Listen Câu 94 : Câu 95 : Câu 96 : Câu 97 : Câu 98 : Câu 99 : 10 Câu ... 183: Câu 184: Câu 185: 19 Câu 186: Câu 187: Câu 188: Câu 1 89: Câu 190 : Câu 191 : Listen Câu 192 : Câu 193 : 20 Câu 194 : Câu 195 : Listen Câu 196 : Câu 197 : Câu 198 : Listen Câu 199 : Câu 200: 21 ... Câu 19: Câu 20: Câu 21: Câu 22: Câu 23: Câu 24: Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Listen Câu 30: Câu 31: Câu 32: Câu 33: Câu 34: Câu 35: Listen and choose: Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: ...
 • 21
 • 1,160
 • 4

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 năm 2015 môn Ngữ Văn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 năm 2015 môn Ngữ Văn huyện Thanh Oai, Hà Nội
... THI HỌC SINH GIỎI LỚP (Vòng 2) Năm học: 20 14 – 20 15 Môn: Ngữ văn Câu (6 điểm): Yêu cầu chung: * Hình thức (1 điểm): - Học sinh biết vận dụng kiến thức kĩ nghị luận để suy nghĩ trình bày vấn đề ... phẩm mà nơi gửi gắm quan niệm nghệ thuật người, đời nhà văn, nơi kí thác niềm ưu tư, trăn trở nhà văn trước đời Nhà văn thực “người thư kí trung thành thời đại” (H.Balzac) có khả làm sống dậy đời ... trình bày vấn đề tác phẩm văn học Đó vai trò chi tiết nghệ thuật tác phẩm văn học - Bài viết lập luận chặt chẽ Văn viết mạch lạc, sáng; chuyển ý linh hoạt, không mắc lỗi * Về nội dung kiến thức (5...
 • 6
 • 463
 • 2

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 năm 2015 môn Ngữ Văn huyện Thanh Oai, Hà Nội

Đề thi học sinh giỏi lớp 9 vòng 2 năm 2015 môn Ngữ Văn huyện Thanh Oai, Hà Nội
... THI HỌC SINH GIỎI LỚP (Vòng 2) Năm học: 20 14 – 20 15 Môn: Ngữ văn Câu (6 điểm): Yêu cầu chung: * Hình thức (1 điểm): - Học sinh biết vận dụng kiến thức kĩ nghị luận để suy nghĩ trình bày vấn đề ... phẩm mà nơi gửi gắm quan niệm nghệ thuật người, đời nhà văn, nơi kí thác niềm ưu tư, trăn trở nhà văn trước đời Nhà văn thực “người thư kí trung thành thời đại” (H.Balzac) có khả làm sống dậy đời ... trình bày vấn đề tác phẩm văn học Đó vai trò chi tiết nghệ thuật tác phẩm văn học - Bài viết lập luận chặt chẽ Văn viết mạch lạc, sáng; chuyển ý linh hoạt, không mắc lỗi * Về nội dung kiến thức (5...
 • 6
 • 1,610
 • 3

Bài giảng tin học lớp 9 - tuần 7 tin học và xã hội

Bài giảng tin học lớp 9 - tuần 7 tin học và xã hội
... nào? 4) Dặn dò (2’): - Học thuộc - Xem trước phần 2, Bài 7: Tin học hội + Kinh tế tri thức hội tin học hóa + Con người hội tin học hóa *) Rút kinh nghiệm tiết dạy: ... cố (3’): - Kể vài ví dụ ứng dụng tin học mà em biết lĩnh vực giáo dục, y tế, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, giải trí - Những tác động tin học hội nào? 4) Dặn dò (2’): - Học thuộc - Xem trước ... Giáo án môn Tin học – Trang /2 ...
 • 2
 • 2,543
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: de thi hsg lop 9 vong 2 nam hoc 20092010 phong giao duc va dao tao dienchau tho gian 150 phutphòng giáo dục diễn châu đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 vòng 1 năm học 2005 2006dap an de thi violympic lop 6 vong 3 nam hoc 20142015đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18 năm 2012đề thi violympic toán lớp 9 vòng 18 năm 2013đề thi violympic lớp 5 vòng 16 năm học 2013đề thi violympic lớp 9 vòng 17 năm 2011đề thi violympic toán lớp 9 vòng 19 năm 2013đề thi violympic toán lớp 9 vòng 15 năm 2012đề thi violympic toán lớp 9 vòng 16 năm 2012đề thi violympic toán lớp 9 vòng 17 năm 2013đề thi violympic toán lớp 9 vòng 17 năm 2012đề thi violympic lớp 9 vòng 18 năm 2011đề thi violympic lớp 9 vòng 18 năm 2012đề thi violympic lớp 9 vòng 18 năm 2013Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây