Thiết kế thời trang 1 chương 1

Thiết kế thời trang 1 chương 1

Thiết kế thời trang 1 chương 1
... niệm mốt thời trang Thời trang -là trang phục đương thời - tập hợp thói quen thị yếu phổ biến cách mặc thịnh hành môi trường xã hội định, vào khoảng thời gian định VD: Thời trang hè năm 2 016 I/ ... MỐT, THỜI TRANG • • - Mốt Mốt (mode) khái niệm thuộc thời trang khái niệm có nhiều cách hiểu, cách định nghĩa, mốt kỳ khôi, kỳ dị đỏng đảnh, tức thời, dễ thay đổi thời trang xảy tồn thời trang, ... Có thể nói” Nếu thời trang tập hợp Mốt tập hợp đó” Cả mốt thời trang phản ánh thói quen thị hiếu thẩm mỹ cách ăn mặc xã hội chấp nhận, chúng có khác Thời trang • • • Mốt • thời trang cách mặc...
 • 74
 • 1,054
 • 17

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 1

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 1
... TT1 + 1, 5 ÷ cm T1T '1 ( Độ chếch miệng túi) = ÷ 0,5 cm T2T3 ( Rộng đáy túi ) = TT1 hay T2T3 = TT1 + 0,5 cm Nối điểm T1’ với điểm T3 TT2 = T'1T3 Vẽ đáy túi nguýt tròn A C Çu vai x 1 10 13 14 12 ... C5 – C1 trơn Sườn, gấu áo DD1 ( Rộng ngang eo) = CC1 – cm = 27 cm hay DD1 = CC1 = 28 cm XX1 ( Rộng ngang gấu) = CC1 = 28 cm hay XX1 = CC1 – cm = 27 cm - Vẽ đường sườn áo từ điểm C1- D1 – X1 trơn ... liền: 1, 25 d a b * Thứ tự ký hiệu đường may tên chi tiết: May miệng túi May mí cạnh xúp May cạnh xúp vào thân sản phẩm May lộn nắp túi May mí diễu nắp túi May nắp túi vào thân sản phẩm May diễu...
 • 9
 • 936
 • 21

Đề thi may thiết kế thời trang 1

Đề thi may thiết kế thời trang 1
... 4: (1, 5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo trường Câu 5: (1, 5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo trường Ngày …….tháng……năm 2 011 DUYỆT ... a Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may vẽ hình mặt cắt tổng hợp túi hộp lớp có nắp (trường hợp xúp túi liền), ghi thứ tự ký hiệu đường may tên chi tiết? b Tại may túi hộp vào thân sản phẩm thường ... trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo trường Ngày …….tháng……năm 2 011 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ...
 • 2
 • 157
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 3 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)
... 1.5 1.5 2 2.5 2.5 3 20 2 1.5 1.5 1.5 1.5 30 8 1.5 1.5 Điểm Điểm trư Điểm th c tế TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ VẬT TƯ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP I Thi t bị: TT Loại thi t bị Máy may Máy vắt sổ Máy ... Môn thi: Th c hành may Ngày thi: số: TT A B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C 20 21 22 23 24 25 26 Họ tên th sinh: Số máy: Tiêu chí đánh giá Th ng số kỹ thuật Đường vai 11 ± 0.2 Dài tay(theo ... bẩn Điểm 32 ,5 11 4,5 17 34 ,5 4,5 3, 5 15,5 3 HƯỚNG DẪN CHO TH SINH - Nhận dụng cụ, bán th nh phẩm, phụ liệu hội đồng thi cung cấp - Kiểm tra số lượng, chất lượng bán th nh phẩm theo bảng th ng kê...
 • 8
 • 954
 • 1

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3-may và thiết kế thời trang-mã đề thi mvtktt-lt (1)

đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3-may và thiết kế thời trang-mã đề thi mvtktt-lt (1)
... Câu 5: (1,5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo trường DUYỆT …………, ngày……tháng……năm 2012 HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... chi tiết? b Tại may túi hộp vào thân sản phẩm thường xảy tượng thân túi không che kín xúp túi, đáy túi không tròn hai bên? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình...
 • 2
 • 360
 • 0

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - lt (1)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 3 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - lt (1)
... ) - Các đường may mí, diễu đều, đẹp, bền quy cách - Vệ sinh công nghiệp * Trình tự may túi hộp lớp có nắp trường hợp xúp túi liền: 0,5 - Sang dấu - May miệng túi - May góc đáy túi tạo xúp - May ... tạo xúp - May mí cạnh túi tạo xúp - May cạnh xúp vào thân sản phẩm - May chặn mệng túi - May nắp túi c - May nắp túi vào thân sản phẩm - Kiểm tra vệ sinh công nghiệp d * Mặt cắt tổng hợp túi hộp ... * Thứ tự ký hiệu đường may tên chi tiết: May miệng túi May mí cạnh xúp May cạnh xúp vào thân sản phẩm May lộn nắp túi May mí diễu nắp túi May nắp túi vào thân sản phẩm May diễu gáy nắp túi a...
 • 9
 • 340
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)
... Môn thi: Th c hành may Ngày thi: số: TT A B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 C 20 21 22 23 24 25 26 Họ tên th sinh: Số máy: Tiêu chí đánh giá Th ng số kỹ thuật Đường vai 11 ± 0 .2 Dài tay(theo ... tối đa 20 1.5 1.5 2 2.5 2. 5 3 20 2 1.5 1.5 1.5 1.5 30 8 1.5 1.5 Điểm Điểm trư Điểm th c tế TRANG THI T BỊ, DỤNG CỤ VẬT TƯ CHUẨN BỊ CHO KỲ THI TỐT NGHIỆP I Thi t bị: TT Loại thi t bị Máy may Máy ... tiết sử dụng dựng Th n trước Ve nẹp Cổ Cổ lót Nắp túi Phụ liệu Ken vai Chỉ - May lắp ráp hoàn thi n sản phẩm Số lượng 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02 02 02 02 02 02 01 02 02 02 01 Ghi NỘI DUNG...
 • 8
 • 246
 • 0

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)

đề thi thực hành tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - th (1)
... Câu 5: (1,5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo trường Ngày …… .th ng……năm 20 11 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI ... 3: (2, 5 điểm) a Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may vẽ hình mặt cắt tổng hợp túi hộp lớp có nắp (trường hợp xúp túi liền), ghi th tự ký hiệu đường may tên chi tiết? b Tại may túi hộp vào th n ... b Tại may túi hộp vào th n sản phẩm th ờng xảy tượng th n túi không che kín xúp túi, đáy túi không tròn hai bên? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần trường tự đề phù hợp với chương trình đào tạo...
 • 2
 • 168
 • 0

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - lt (1)

đáp án đề thi lí thuyết tốt nghiệp khóa 2 - may và thiết kế thời trang - mã đề thi mvtktt - lt (1)
... ) - Các đường may mí, diễu đều, đẹp, bền quy cách - Vệ sinh công nghiệp * Trình tự may túi hộp lớp có nắp trường hợp xúp túi liền: 0,5 - Sang dấu - May miệng túi - May góc đáy túi tạo xúp - May ... tạo xúp - May mí cạnh túi tạo xúp - May cạnh xúp vào thân sản phẩm - May chặn mệng túi - May nắp túi c - May nắp túi vào thân sản phẩm - Kiểm tra vệ sinh công nghiệp d * Mặt cắt tổng hợp túi hộp ... túi 1 ,25 liền: a b * Thứ tự ký hiệu đường may tên chi tiết: May miệng túi May mí cạnh xúp May cạnh xúp vào thân sản phẩm May lộn nắp túi May mí diễu nắp túi May nắp túi vào thân sản phẩm May diễu...
 • 9
 • 318
 • 0

Giáo trình thiết kế thời trang phần 1 docx

Giáo trình thiết kế thời trang phần 1 docx
... ke qui\n ao thong d~ng 26 "' Hinh 2.4 - Sa do cac kfch thU'{f(' ca thl I1gu'iJr 22 10 22 17 r~~23 24 =_25 12 13 15 l==ol29 14 Rinh 2.5 SCI d6' ('ac kich (hUGe co (hi ngllm 23 ... gi6i duDe phan 11 1m d~ng: d~ng ban du (co the trung blnh), d~ng dvan (co the beD) va d~ng hlnh chop (eo the gay) 19 -Hong: Thea vj tei cua ditim nh6 fa ngoai nhat eua hong nhll1 chioh di¢n, nguai ... tren be m~t da cua co thl * Chuc m1nx thong f;n - thiim my : - Chuc nang th6ng tin xii hqi: trang 1ich su ph...
 • 23
 • 1,145
 • 6

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGÀNH ĐÀO TẠO: THIẾT KẾ THỜI TRANG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN CƠ SỞ THIẾT KẾ THỜI TRANG
... Học phần cung cấp cho học sinh vấn đề thiết kế thời trang, làm tảng cho việc xây dựng đồ án thiết kế sau Trang bị cho học sinh kiến thức cốt lõi: kiến thức tổng quan thời trang, nguyên lý thiết ... Đầm Thời trang Khái niệm Thời trang cao cấp Thời trang ứng dụng Mốt Bài tập Phân bổ thời gian LT TL 10 Chương Các nhà thiết kế thời trang 2.1 2.2 2.3 2.4 Nhà tạo mẫu giới Các nhà tạo mẫu thời kỳ ... mỹ trang phục cho người tiêu dùng - Góp phần tạo nên mặt xã hội thêm đa dạng, văn minh lịch 2.4 Nhiệm vụ nhà thiết kế thời trang: Để tạo trào lưu thời trang, nhà thiết kế thời trang phải liên kết...
 • 62
 • 688
 • 1

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CẦN THƠ (TT)
... nước đào tạo nhà trường gắn liền nhu cầu xã hội để thực đề tài : “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ... có nhu cầu đào tạo) KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KẾT LUẬN Sau tháng thực đề tài: “XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SƠ CẤP NGHỀ MAY & THIẾT KẾ THỜI TRANG THEO HƯỚNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU THỊ TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG ... việc xây dựng chương trình đào tạo cấp nghề theo qui định 3.2 Qui trình xây dựng chương trình: Sau khảo sát thống kê kết nhu cầu nghề “M & TKTT” cần thiết chương trình đào tạo nghề “M & TKTT”,...
 • 20
 • 465
 • 2

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 2

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 2
... tự ký hiệu đường may tên chi tiết: May ghim cơi vào lót túi May đáp vào lót túi May cơi, lót túi vào cạnh miệng túi May đáp, lót túi vào cạnh miệng túi May mí cạnh miệng túi May mí chặn đầu miệng ... dọc, dàng X1 X2 = X1 X3 (Rộng 1 ngang gấu) = Vô - cm = 10 ,2 cm C2C3 = 0,5 ÷ (cm) - Vẽ đường dàng bên khuyết từ điểm B2 – C3 – X2 trơn - Vẽ đường dàng bên cúc từ điểm B3 - C3- X2 trơn Lấy C1C4 ... xuống B2 CC1( Rộng ngang nách) = CC2(Rộng bả vai) = Vng + Cđng = 27 ,5 cm Rv + (1 ÷ 1,5 cm) = 24 cm - Vẽ vòng nách từ điểm B2 – C3 – C5 – C1 trơn Sườn, gấu áo DD1 (Rộng ngang eo) = CC1 – cm = 26 ,5...
 • 9
 • 442
 • 16

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 3

Đáp án đề thi may thiết kế thời trạng 3
... phấn + Bấm miệng túi may hãm góc túi + May mí miệng túi + May mí chân viền vào lót túi + May mí chân đáp vào lót túi + May lộn lót túi + May diễu lót túi + May chặn miệng túi may mí miệng túi + ... xứng - May cửa quần kéo khóa vào thân trước: + May chắp đoạn cửa quần thân trước + May đáp khoá cạnh khoá vào cửa quần bên phải người mặc + May cạnh khoá lại vào đáp moi quần bên trái + May moi ... Là hoàn chỉnh túi May túi hai bên đối xứng 2,0 - Gia công thân trước: + May ly thân trước + Là lật ly phía dọc quần - Gia công túi dọc chéo: + May đáp sau vào lót túi sau + May đáp trước lót túi...
 • 9
 • 440
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình môn thiết kế thời trang 1thiet ke thoi trang lua tuoi 18 den 25để trở thành 1 nhà thiết kế thời trangnhà thiết kế thời trang việt nam 2014 tap 1giáo trình thiết kế thời trang phần 1chương trình thiết kế thời trangchương trình đào tạo thiết kế thời trangchương trình khung thiết kế thời trangchương trình vẽ thiết kế thời trangchương trình ngôi sao thiết kế thời trangchương trình học thiết kế thời trangchương trình nhà thiết kế thời trangchương trình thiết kế thời trang trên máy tínhchương trình nhà thiết kế thời trang việt namchương trình khung cao đẳng nghề thiết kế thời trangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn