Sinh học phần 5 lịch sử tiến hóa của đa dạng sinh học

Chủ đề tìm tư liệu giải phẫu để chứng minh và phân tích về sự tiến hóa của sinh giới

Chủ đề tìm tư liệu giải phẫu để chứng minh và phân tích về sự tiến hóa của sinh giới
... Chủ đề: Tìm liệu giải phẫu để chứng minh phân tích tiến hóa sinh giới GVHD: THẠC SĨ NGUYỄN VĂN VINH Người thực hiện: Tạ Thị Hà Huyền Trang Viết Thu Trang NỘI DUNG CHÍNH Bằng chứng giải phẫu ... sánh Bằng chứng phôi sinh học so sánh Tiến hóa sinh vật trước nhân Tiến hóa thực vật Tiến hoá động vật không xương Tiến hóa ngành có dây sống I.BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH Cơ quan ng đồng ... gốc chung sinh vật, phản ánh tiến hoá phân li I.BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC SO SÁNH Cơ quan thoái hóa Di tích mi mắt thứ Ruột thừa người Mấu lồi mép vành tai Ruột tịt thỏ I.BẰNG CHỨNG GIẢI PHẪU HỌC...
 • 94
 • 825
 • 0

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị
... luận lẫn vận hành Kế toán quản trị tiến hóa Việt Nam Cũng theo xu tiến hoá chung, kế toán quản trị vào Việt Nam ban đầu với hình thái hệ thống lập kế hoạch (dự toán ngân sách) quản trị chi phí Phương ... 53/2006/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thức đời nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp thực KTQT Từ đời đến kế toán quản trị mò mẫm lối đi, chưa có tổ chức có đủ chuyên ... lượng hoá số liệu kế hoạch hạ tầng thông tin chưa đáp ứng Hệ thống quản trị kiểm soát chi phí hình thành theo nhu cầu quản trị doanh nghiệp, theo với hệ thống lập kế hoạch (dự toán) Tuy nhiên,...
 • 3
 • 340
 • 1

Tài liệu Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị pdf

Tài liệu Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị pdf
... luận lẫn vận hành Kế toán quản trị tiến hóa Việt Nam Cũng theo xu tiến hoá chung, kế toán quản trị vào Việt Nam ban đầu với hình thái hệ thống lập kế hoạch (dự toán ngân sách) quản trị chi phí Phương ... Thông tư số 53/2006/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thức đời nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp thực KTQT Từ đời đến kế toán quản trị mò mẫm lối đi, chưa có tổ ... tin Kế toán quản trị quy định liên quan KTQT thuật ngữ xuất Việt Nam vòng 15 năm trở lại thu hút ý doanh nghiệp Tại Việt Nam, số doanh nghiệp bước đầu vận dụng xây dựng cho máy kế toán quản trị...
 • 4
 • 443
 • 3

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị pdf

Lịch sử tiến hóa của kế toán quản trị pdf
... luận lẫn vận hành Kế toán quản trị tiến hóa Việt Nam Cũng theo xu tiến hoá chung, kế toán quản trị vào Việt Nam ban đầu với hình thái hệ thống lập kế hoạch (dự toán ngân sách) quản trị chi phí Phương ... 53/2006/TT-BTC Bộ Tài Chính hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị doanh nghiệp thức đời nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp thực KTQT Từ đời đến kế toán quản trị mò mẫm lối đi, chưa có tổ chức có đủ chuyên ... lượng hoá số liệu kế hoạch hạ tầng thông tin chưa đáp ứng Hệ thống quản trị kiểm soát chi phí hình thành theo nhu cầu quản trị doanh nghiệp, theo với hệ thống lập kế hoạch (dự toán) Tuy nhiên,...
 • 10
 • 228
 • 0

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG KIẾN TẠO KHU VỰC ĐẢO CÔ TÔ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LỊCH SỬ TIẾN HÓA PHẦN TÂY BẮC VỊNH BẮC BỘ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TÌM KIẾM VÀ THĂM DÒ DẦU KHÍ

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG KIẾN TẠO KHU VỰC ĐẢO CÔ TÔ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LỊCH SỬ TIẾN HÓA PHẦN TÂY BẮC VỊNH BẮC BỘ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TÌM KIẾM VÀ THĂM DÒ DẦU KHÍ
... CHẤT BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM BIẾN DẠNG KIẾN TẠO KHU VỰC ĐẢO CÔ TÔ TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI LỊCH SỬ TIẾN HÓA PHẦN TÂY BẮC VỊNH BẮC BỘ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC TÌM ... nghiên cứu chủ yếu điều tra Do nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài nghiên cứu trầm tích Holocen để luận giải quy luật tiến hóa trầm tích mối liên quan với khoáng sản khu vực cửa Tư Hiền có ý nghĩa khoa ... trầm tích tầng mặt khu vực nghiên cứu - Trên sở số liệu, tài liệu thu thập xử lý tiến hành luận giải đặc điểm địa chất trầm tích Holocen khu vực nghiên cứu bao gồm: diện phân bố, quy luật phân...
 • 59
 • 995
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt
... Mỗi đội học sinh - Mỗi tên động vật dán điểm - Đội dán nhanh thắng Yêu cầu: - Hãy lựa chọn tên động vật thích hợp để dán vào cột trống cho tương ứng với đặc điểm quan di chuyển bảng Sự phân hoá ... ngón có màng bơi chức khác Cánh cấu tạo lông vũ Cánh cấu tạo màng da Bàn tay, bàn chân cầm nắm Tên động vật Hình 53.2 Sự phức tạp hoá chuyên hoá quan di chuyển số động vật Trò chơi: nhanh tay, nhanh ... loài động vật khác lại có cách di chuyển khác nhau? Vậy hình thức di chuyển có ý nghĩa đời sống chúng? Di chuyển giúp động vật: - Tìm thức ăn - Tìm môi trường sống thích hợp, - Tìm đối tượng sinh...
 • 15
 • 660
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật docx
... 2 Sự tiến hóa quan di chuyển Ý nghĩa phức tạp hóa phân hóa quan di chuyển? - Đảm bảo cho vận động có hiệu - Giúp động vật thích nghi với hình thức di chuyển điều kiện sống khác 2 Sự tiến hóa ... Chi phân hóa thành đốt khác chuyển hóa thành đôi chi bò, đôi chi nhảy Châu chấu Chi chuyên hóa thành vây bơi, có tia Cá Sự tiến hóa quan di chuyển Ếch Cá sấu Chim hải âu Dơi Vượn Động vật có xương ... màng bơi Cánh cấu tạo lông vũ Cánh cấu tạo màng da Bàn tay, bàn chân cầm, nắm Tên động vật 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Điền tên đại diện động vật cho phù hợp với đặc điểm...
 • 21
 • 502
 • 0

Sinh học 7 - Sự tiến hoá của động vật môi trường sống và sự vận động, di chuyển ppsx

Sinh học 7 - Sự tiến hoá của động vật môi trường sống và sự vận động, di chuyển ppsx
... di chuyển  có phận di chuyển đơn giản phức tạp dần + Sống bám  di chuyển chậm  di chuyển nhanh *Sự phức tạp hoá phân hoá phận di chuyển giúp ĐV di chuyển có hiệu thích ứng với điều kiện sống ... + Sự phức tạp phân hoá phận di chuyển ĐV thể nào? + Sự phức tạp phân hoá có ý nghĩa gì? *HS: Tiếp tục trao đổi  trả lời câu *Sự phức tạp phân hoá hỏi  rút kết luận GV chuẩn lại phận di chuyển ... ĐV có hình thức di chuyển Nội dung I/ Các hình thức di chuyển nào? + Kể tên số ĐV ma fe m biết nêu cách di chuyển chúng? *HS: vài HS trả lời, rút kết luận *ĐV có nhiều cách di chuyển như:  GV...
 • 6
 • 871
 • 0

Giáo án sinh học 8 - Sự tiến hoá của hệ vận động vệ sinh hệ vận động pps

Giáo án sinh học 8 - Sự tiến hoá của hệ vận động vệ sinh hệ vận động pps
... phân hoá Hoạt động 3: Vệ sinh hệ vận động Mục tiêu: HS Biết cách vệ sinh xương Tiến hành HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - Hướng dẫn HS thảo luận lớp HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Thảo luận lớp sách giáo ... cột sống) - Một số nhóm khác nhận xét HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Treo tranh H3 yêu cầu Ghi kết vào bảng kẻ sẵn nhóm cho biết kết so sánh - Nhận xét ghi đáp án vào - Đại diện ... Mục tiêu: Chứng minh tiến hoá xương người so với xương thú Tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu HS quan sát H 1, 2, sách giáo khoa Giới thiệu: tranh thể...
 • 9
 • 949
 • 0

Vài nét lịch sử tiến hoá vũ trụ - Phần 2 (Đặng Vũ Tuấn Sơn) pptx

Vài nét lịch sử tiến hoá vũ trụ - Phần 2 (Đặng Vũ Tuấn Sơn) pptx
... thiết khác tiến hoá trụ mà ngày không thừa nhận đáng ý Tương lai trụ Trong phần bàn nội dung BIGBANG giả thuyết khác trụ, lật lại lịch sử để biết thêm khứ trụ Phần trình bày phần khác ... hạn) trụ giãn nở mãi (vũ trụ mở) với tốc độ dãn nở tiếp tục tăng +Nếu d = dt trụ tiếp tục giãn nở với tốc độ giảm dần không không (vũ trụ phẳng) + Nếu d > dt giãn nở thay dần co lại trụ ... trụ Việc tìm kiếm tương lai cho trụ thực chất không khác việc tìm khứ Do giả thuyết khác nói không thừa nhận nên nói khả tương lai trụ theo suy từ lí thuyết BIGBANG Như ta biết, trụ...
 • 13
 • 201
 • 0

Vài nét lịch sử tiến hoá vũ trụ - Phần 1 (Đặng Vũ Tuấn Sơn) ppt

Vài nét lịch sử tiến hoá vũ trụ - Phần 1 (Đặng Vũ Tuấn Sơn) ppt
... gian Tạm thời ta vẽ lại tranh tiến hoá trụ sau: + t = trụ đời bigbang để nói thời gian giới hạn tường Plank + t = 10 ^-4 3s Thời gian Plank, kích thước trụ 10 ^-3 3cm, giới hạn lượng tử mà ... vượt qua Nhiệt độ trụ lúc khoảng 10 ^32K Tất trạng thái trụ hỗn độn + t = 10 ^-3 3s, nhiệt độ 10 ^27K Thời kì lạm phát bắt đầu Kích thước trụ tăng nhanh, tăng thêm khoảng 10 ^50 so với thời ... cực đại lịch sử phát triển trụ quark lepton hình thành với phản hạt chúng Các barrion tạo thành từ quark cặp quark phản quark huỷ tạo thành photon + t = 10 ^-6 s Nhiệt độ 10 ^13 K trụ bước...
 • 13
 • 209
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu LỊCH sử TIẾN hóa bồn TRẦM TÍCH SÔNG LA NGÀ tại THUNG LŨNG TÁNH LINH để làm SÁNG tỏ QUÁ TRÌNH THAY đổi HÌNH THÁI DÒNG CHẢY SÔNG LA NGÀ và vấn đề PHÁT TR

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu LỊCH sử TIẾN hóa bồn TRẦM TÍCH SÔNG LA NGÀ tại THUNG LŨNG TÁNH LINH để làm SÁNG tỏ QUÁ TRÌNH THAY đổi HÌNH THÁI DÒNG CHẢY SÔNG LA NGÀ và vấn đề PHÁT TR
... năm 2005 Kết đào tạo sau đại học: không Danh mục sản phẩm khoa học đề tài Lê Xuân Thuyên Diễn biến động lực tr m tích Đệ tứ thung lũng Tánh Linh Tạp chí Các khoa học Tr i đất (đã biên tập chuẩn ... lũng Tánh Linh Tạp chí Các khoa học Tr i đất (đã biên tập chuẩn bị đăng) Đánh giá kiến nghị: không Trang 27 ...
 • 2
 • 73
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử tiến hóa của con ngườitóm tắt lịch sử tiến hóa của loài ngườilịch sử tiến hóa của smartphonelịch sử tiến hóa của thực vậtlịch sử tiến hoá của windowscung cấp sự ghi chép lưu trữ lịch sử địa chất lịch sử tiến hóa của vật chấttrắc nghiệm tiến hóa và đa dạng sin họchsinh học 7 sự tiến hoá của động vật môi trường sống và sự vận động di chuyển ppsxphần i lịch sử phát triển của lý thuyết tiến hoásông hồng với lịch sử tiến hóa người việtlịch sử tiến hóa người việtsự tiến hóa của sinh vậthọc thuyết về sự tiến hóa của xã hội loài ngườilịch sử tiến hoálịch sử tiến hoá trái đấtQuyết định 1276 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín khu dân cư tại trường mầm non (cũ) phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3000 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Y tế dự phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, thành phố Cần ThơQuyết định 39 2016 QĐ-UBND Quy định phân cấp về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình ThuậnQuyết định 2900 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh Bảng giá đất phi nông nghiệp tại Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái BìnhQuyết định 5554 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 2947 QĐ-UBND năm 2016 Quy định Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Khánh HòaQuyết định 53 2016 QĐ-UBND Quy định cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 1921 QĐ-TTg năm 2016 về xuất bổ sung lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào CaiQuyết định 2913 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Đắk LắkQuyết định 04 2016 QĐ-UBND Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 54 2016 QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long AnQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 2728 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An GiangQuyết định 2442 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2211 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 2210 QĐ-UBND năm 2016 về nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp thành phố Hải PhòngQuyết định 41 2016 QĐ-UBND về quy định mức giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định