chất lượng dịch vụ trong mang IP

: Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính "các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip"

: Luận văn thạc sĩ khoa học máy tính
... Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 3: Chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 4: Chất lƣợng dịch vụ mạng ATM Chƣơng 5: QOS giao ... luận văn với đề tài “Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP” đề cập đến vấn đề chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chƣơng ... VOIP: 23 1.3.6 Các lớp dịch vụ 30 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ 32 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG II: 35 CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO...
 • 124
 • 970
 • 4

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip
... chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch ... yêu cầu đảm bảo QoS Cách tiếp cận gần để nhà cung cấp dịch vụ IP đạt tới đảm bảo QoS hay SLA khách hàng ISP với dịch vụ mạng IP đƣợc quản lý Thuật ngữ đƣợc quản lý mà nhà cung cấp dịch vụ quản ... VOIP: 23 1.3.6 Các lớp dịch vụ 30 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ 32 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG II: 35 CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO...
 • 104
 • 331
 • 1

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM
... tìm hiểu chất lượng dịch vụ mạng IP/ WDM sử dụng chuyển mạch chùm quang Chương nói đến tích hợp IP mạng WDM kỹ thuật liên quan 35 Chương TRUYỀN DẪN IP TRÊN MẠNG WDM 3.1 SỰ TÍCH HỢP IP VÀ MẠNG QUANG ... dịch vụ (QoS) mạng IP WDM IP cung cấp dịch vụ khơng kết nối, truyền dẫn khơng tin cậy phân phối gói tin đáp ứng tốt ứng dụng thời gian thực lại có u cầu QoS cao Chất lượng dịch vụ IP thường đánh ... đề xuất dịch vụ cho phía lại Tùy thuộc vào dạng dịch vụ phương thức triệu gọi dịch vụ mà người ta chia thành hai mơ hình Mơ hình thứ gọi mơ hình dịch vụ miền mơ hình thứ hai mơ hình dịch vụ hợp...
 • 111
 • 272
 • 2

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip.pdf

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng ip.pdf
... Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 3: Chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 4: Chất lƣợng dịch vụ mạng ATM Chƣơng 5: QOS ... 1.3.6 Các lớp dịch vụ 30 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ 32 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG II: 35 CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ... tài Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP” đề cập đến vấn đề chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chƣơng 1: Chất lƣợng...
 • 104
 • 462
 • 3

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP trên WDM.pdf
... tìm hiểu chất lượng dịch vụ mạng IP/ WDM sử dụng chuyển mạch chùm quang Chương nói đến tích hợp IP mạng WDM kỹ thuật liên quan 35 Chương TRUYỀN DẪN IP TRÊN MẠNG WDM 3.1 SỰ TÍCH HỢP IP VÀ MẠNG QUANG ... đề xuất dịch vụ cho phía lại Tùy thuộc vào dạng dịch vụ phương thức triệu gọi dịch vụ mà người ta chia thành hai mơ hình Mơ hình thứ gọi mơ hình dịch vụ miền mơ hình thứ hai mơ hình dịch vụ hợp ... QUANG Ngày lưu lượng IP trở thành lưu lượng lấn át hầu hết mạng viễn thơng Sự phát triển sử dụng rộng rãi mạng TCP /IP ủy thác mạng IP khơng đáp ứng phát triển mong muốn theo số lượng mà thỏa mãn...
 • 111
 • 294
 • 2

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng IP
... d v a ch IPv6 1.3.3 So sỏnh IPv4 vi IPv6 Giao thc tng liờn mng b giao thc TCP /IP hin l IPv4 IPv4 cung cp truyn thụng trm-ti-trm gia cỏc h thng trờn Internet Cho dự IPv4 c thit QoS mng IP Li núi ... tr IPv4 - IPv4 khụng h tr mt mó v chng thc vt qua nhng hn ch ny, IPv6 ó c phỏt trin Trong IPv6, giao thc IP c thay i iu tit s thay i khụng th oỏn trc ca Internet nh dng v chiu di ca a ch IP ... 24 1.3.2 IPv6 26 Hỡnh 1.12: Gúi IPv6 26 Hỡnh 1.13: nh dng gúi IPv6 26 Hỡnh 1.14 Vớ d v a ch IPv6 27 1.3.3 So sỏnh IPv4 vi IPv6 .27...
 • 117
 • 475
 • 6

Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Nghiên cứ chất lượng dịch vụ trong mạng IP
... mạng IP • Tìm hiểu chất lượng dịch vụ mạng IP • Một số biện pháp nâng cao QoS Nội dung đồ án Chất lượng dịch vụ mạng IP Các thành phần QoS mạngIP Một số kỹ thuật hỗi trợ QoS mạng IP dịch vụ ... thể tới QoS mạng Cách thức xử lý, quản lý để nâng cao chất lượng dịch vụ mạng 21 Bản đồ án tìm hiểu tổng quan chất lượng dịch vụ mạng IP Đưa số giải pháp nâng cao chất lượng QoS mạng Từ kết đạt ... sẵn sàng dịch vụ. tới mạng thônglỗi  lại khiđường truyền Lỗi o Xử lý Jitter  Trễ  Jitter Một số vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ mạng IP Các thành phần QoS mạng Chất lượng dịch vụ tạo...
 • 23
 • 355
 • 1

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ trong mạng IP
... chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội dung sau đây: Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch ... yêu cầu đảm bảo QoS Cách tiếp cận gần để nhà cung cấp dịch vụ IP đạt tới đảm bảo QoS hay SLA khách hàng ISP với dịch vụ mạng IP đƣợc quản lý Thuật ngữ đƣợc quản lý mà nhà cung cấp dịch vụ quản ... VOIP: 23 1.3.6 Các lớp dịch vụ 30 1.4 Một số kỹ thuật hỗ trợ chất lƣợng dịch vụ 32 Kết luận chƣơng 34 CHƢƠNG II: 35 CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO...
 • 106
 • 401
 • 2

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP

Chất lượng dịch vụ trong mạng IP
... Các đặc tính QoS -3- Chương Chất lượng dịch vụ mạng IP Mặc dù chất lượng dịch vụ QoS chưa phải giải pháp hoàn toàn đời nhằm giải vấn đề lưu lượng mạng Chất lượng dịch vụ thường đánh giá thông số ... node mạng áp dụng tập hợp đối xử BA Nó mô tả đặc tính -14- Chương Chất lượng dịch vụ mạng IP chất lượng dịch vụ độ trễ, độ trượt hay gói gói tin qua node dịch vụ DiffServ Các node dịch vụ DiffServ ... mã dịch vụ phân biệt DSCP Các node dịch vụ DiffServ phục vụ gói tin tương ứng với điểm mã -13- Chương Chất lượng dịch vụ mạng IP 0-2 3-5 6-7 IP Precedence ToS Field A unused ToS byte Mào đầu IP...
 • 24
 • 276
 • 0

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP

NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP
... mạng IP • Tìm hiểu chất lượng dịch vụ mạng IP • Một số biện pháp nâng cao QoS Nội dung đồ án Chất lượng dịch vụ mạng IP Các thành phần QoS mạngIP Một số kỹ thuật hỗi trợ QoS mạng IP dịch vụ ... Mô dịch vụ diffserv Khái niệm QoS mạng IP  Trên quan điểm khác có định nghĩa khác chất lượng dịch vụ  Ta hiểu chúng gần khả cung cấp dịch vụ (ở lớp phần tử mạng, vvv ) đưa cho khách hàng thông ... khác,truyền o Hàng đợi Tính sẵn sàng dịch vụ. tới mạng thônglỗi  lại khiđường truyền Lỗi o Xử lý Jitter  Trễ  Jitter Một số vấn đề liên quan tới chất lượng dịch vụ mạng IP ...
 • 6
 • 199
 • 0

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP
... cấp dịch vụ IP đạt tới đảm bảo QoS hay SLA khách hàng ISP với dịch vụ mạng IP quản lý Thuật ngữ quản lý mà nhà cung cấp dịch vụ quản lý thay mặt cho khách hàng , điều làm nâng cao chất lượng dịch ... II nói tổng quan chất lượng dịch vụ mạng IP Trình bày khái niệm chất lượng dịch vụ, với thông số , nguyên tắc với đặc tính kỹ thuật chế Ngoài đề cập đến số kỹ thuật hỗ trợ dịch vụ Ở chương sau ... cầu Trong đặc tính chất lượng luồng cho phép người dùng chọn tuyến có chất lượng yêu cầu phương pháp định lượng, mức dịch vụ cho phép yêu cầu lọc theo tiêu chí chất lượng để phân biệt đảm bảo chất...
 • 17
 • 313
 • 3

Tài liệu Luận văn cao học máy tính:"CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP" pptx

Tài liệu Luận văn cao học máy tính:
... sau đây: Chƣơng 1: Chất lƣợng dịch vụ mạng Viễn thông Chƣơng 2: Các kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 3: Chất lƣợng dịch vụ mạng IP Chƣơng 4: Chất lƣợng dịch vụ mạng ATM Chƣơng ... Nguyễn Gia Hiểu, luận văn với đề tài “Các kỹ thuật đảm bảo chất lượng dịch vụ mạng IP” đề cập đến vấn đề chất lƣợng dịch vụ mạng IP Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu luận văn hoàn thành với nội ... 0 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGUYỄN TƢ KHOA CÁC KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 60.48.01 Lớp Cao học K6 LUẬN VĂN THẠC...
 • 105
 • 275
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ : CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP TRÊN WDM pptx

LUẬN VĂN THẠC SĨ : CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP TRÊN WDM pptx
... phần nội dung luận văn, tìm hiểu chất lượng dịch vụ mạng IP/ WDM sử dụng chuyển mạch chùm quang Chương nói đến tích hợp IP mạng WDM kỹ thuật liên quan 35 Chương TRUYỀN DẪN IP TRÊN MẠNG WDM 3.1 SỰ ... theo u cầu chất lượng dịch vụ Mục đích luận văn tìm hiểu mơ hình QoS thuật tốn áp dụng cho mạng IP WDM, đặc biệt với mạng WDM sử dụng cơng nghệ chuyển mạch chùm quang OBS Ngồi luận văn đề cập ... dịch vụ (QoS) mạng IP WDM IP cung cấp dịch vụ khơng kết nối, truyền dẫn khơng tin cậy phân phối gói tin đáp ứng tốt ứng dụng thời gian thực lại có u cầu QoS cao Chất lượng dịch vụ IP thường đánh...
 • 111
 • 258
 • 0

QoS trong mạng IP NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_1 pot

QoS trong mạng IP NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_1 pot
... tiêu đề IP tiêu đề TCP Tiêu đề IP chứa địa IP; tiêu đề TCP chứa địa cổng  Các dịch vụ TCP Dịch vụ liệu luồng: TCP xem dịch vụ luồng tầng giao vận, nghĩa TCP gửi chấp nhận luồng ký tự từ chương ... tất giao thức chuẩn độc quyền ví dụ Ethenet, Token Ring, Wireless, IP Lớp thực tế định nhiều tới chất lượng cung cấp dịch vụ mạng, nhiên việc cải tiến khó khăn , người ta thường cải thiện theo ... QoS mạng IP Tổng quan mô hình TCP /IP các? DoD mang tên DARPA, gọi giao thức TCP /IP, ngày thường dùng với tên Khái niệm: Như TCP /IP giao thức phân cấp từ khối tương...
 • 23
 • 151
 • 0

QoS trong mạng IP NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_2 docx

QoS trong mạng IP NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP CHƯƠNG 1_2 docx
... gói tin IP CHƯƠNG II CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG MẠNG IP 2.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ vấn đề khó cho định nghĩa xác, nhìn từ góc độ khác ta có quan điểm chất lượng dịch vụ khác ... chất lượng dịch vụ mạng IP Trình bày khái niệm chất lượng dịch vụ, với thông số , nguyên tắc với đặc tính kỹ thuật QoS mạng IP Các thành pÌân QoS mạng IP chế Ngoài đề cập đến số kỹ thuật hỗ trợ dịch ... cấp dịch vụ IP đạt tới đảm bảo QoS hay SLA khách hàng ISP với dịch vụ mạng IP quản lý Thuật ngữ quản lý mà nhà cung cấp dịch vụ quản lý thay mặt cho khách hàng , điều làm nâng cao chất lượng dịch...
 • 20
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chất lượng dịch vụ trong mạng ipchất lượng dịch vụ trong mạng ip trên wdmđánh giá về chất lượng dịch vụ trong mạng voipnghiên cứu chất lượng dịch vụ trong mạng bay quốc nội của tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlineschất lượng dịch vụ trong mạng mpls vpn2 chất lượng dịch vụ trong mạng lte4 mô phỏng và đánh giá chất lượng dịch vụ trong mạng ltexác định các tham số chất lượng dịch vụ trong mạng umtsđảm bảo chất lượng dịch vụ cho mạng iptổng quan về chất lượng dịch vụ cho mạng ip qos ipmô hình chất lượng dịch vụ cho mạng ipcác kỹ thuật đảm bảo chất lƣợng dịch vụ trong mạng ipđặc điểm chất lượng dịch vụ trong khách sạnnâng cao chất lượng dịch vụ trong nhà hàngchất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách sạnbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?Bài 18. x, chBài 17. u, ưLần đầu tiên trừ quỷBài 8. Ăn, uống hàng ngàyTrắc Nghiệm Tích Phân