Cao trình hệ thống xử lý nước rỉ rác

BÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC RỈ RÁC

BÀI BÁO CÁO THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
... rác hệ thống thu gom nước rỉ từ rác Nước thải từ hố rác đưa lên trạm xử nước thải, công suất 80m3/ngày đêm, tiêu chuẩn TCVN 6980-2001 Sau đào hố chôn lấp lượng rác tồn nhiều năm trước xử ... Quy trình xử Bể lắng nước rỉ rác học Na2CO3 Bể trộn Bể hóa Hệ thống lọc RO Hồ hiếu khí Hồ tùy nghi SVTH: NGUYỄN TĂNG CƯỜNG Tái sử dụng Bùn hóa Hố chôn lấp rác công nghiệp Báo cáo thực ... tiếp nhận rác, chôn lấp, xử khí thải, xử nước rỉ rác, khắc phục cố môi trường - Tìm hiểu số trang thiết bị: cấu tạo, nguyên hoạt động chức Ví dụ: Thiết bị đốt khí thải: flare; thiết bị...
 • 25
 • 463
 • 3

đánh giá hiện trạng hệ thống xử nước rỉ rác tại khu liên hợp xử chất thải rắn nam bình dương và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả xử

đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước rỉ rác tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn nam bình dương và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả xử lý
... Thải Rắn Nam Bình Dương đề xuất biện pháp nâng cao hiệu xử CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈRÁC TẠI KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN NAM BÌNH DƯƠNG 3.1 Hiện trạng rác thải ... chọn đề tài : Đánh giá trạng hệ thống xử nước rỉ rác Khu Liên Hợp Xử Chất Thải Rắn SVTH: Nguyễn Thanh Kiều Đánh giá trạng hệ thống xử nước rỉ rác Khu Liên Hợp Xử Chất Thải Rắn Nam Bình ... nghệ hệ thống xử nước rỉ rác KLH Xử Chất Thải Rắn Nam Bình Dương SVTH: Nguyễn Thanh Kiều 37 Đánh giá trạng hệ thống xử nước rỉ rác Khu Liên Hợp Xử Chất Thải Rắn Nam Bình Dương đề xuất...
 • 118
 • 2,182
 • 24

đề xuất phương án công nghệ khả thi để cải tạo hệ thống xử nước rỉ rác hiện hữu tại bãi chôn lắp gò cát trên cơ sở áp dụng các kết quả của các đề tài nghiên cứu do sở khcn tp. hcm chủ trỉ giai đoạn 2000 - 2007

đề xuất phương án công nghệ khả thi để cải tạo hệ thống xử lý nước rỉ rác hiện hữu tại bãi chôn lắp gò cát trên cơ sở áp dụng các kết quả của các đề tài nghiên cứu do sở khcn tp. hcm chủ trỉ giai đoạn 2000 - 2007
... đoạn 200 0- 2007 Đề xuất phương án cơng nghệ khả thi để cải tạo hệ thống xử nước rỉ rác hữu BCL Cát sở áp dụng kết đề tài nghiên cứu Sở KHCN TP HCM chủ trì giai đoạn 2000 - 2007 Mục tiêu báo ... hợp: Đề xuất phương án cơng nghệ khả thi để cải tạo HTXL NRR hữu BCL Cát sở áp dụng kết ĐTNC Sở KHCN Tp HCM chủ trì giai đoạn 200 0- 2007 phân hủy sinh học Sơ đồ cơng nghệ xử nước rỉ rác đề xuất ... hợp: Đề xuất phương án cơng nghệ khả thi để cải tạo HTXL NRR hữu BCL Cát sở áp dụng kết ĐTNC Sở KHCN Tp HCM chủ trì giai đoạn 200 0- 2007 Chương CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC TRONG VÀ NGỒI NƯỚC...
 • 92
 • 281
 • 0

TÀI LIỆU THỰC TẬP KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC RỈ RÁC

TÀI LIỆU THỰC TẬP KỸ THUẬT THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC
... rác Ưu điểm hệ thống xử : Công nghệ áp dụng kết hợp xử sinh học xử hóa học xử nhiều bậc nên xử triệt để chất ô nhiễm khó xử nước rỉ rác Khử hàm lượng nitơ có nhiều nước rỉ rác ... việc thiết kế hệ thống xử phức tạp Chẳng hạn như, hệ thống xử nước rác cho bãi chôn lấp khác so với hệ thống xử bãi rác lâu năm Đồng thời, việc phân tích tính chất nước rỉ phức tạp nước ... bãi rác trạm xử nước rỉ Do thành phần phức tạp khả gây ô nhiễm cao, nước rỉ từ bãi rác đòi hỏi dây chuyền công nghệ xử kết hợp, bao gồm nhiều khâu xử xử sơ bộ, xử bậc hai, xử...
 • 20
 • 636
 • 1

mô tả hệ thống xử nước rỉ rác gò cát hiện hữu và các quá trình - thiết bị khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp hoá học

mô tả hệ thống xử lý nước rỉ rác gò cát hiện hữu và các quá trình - thiết bị khử cod trong nước rỉ rác bằng phương pháp hoá học
... chuyên đề: tả hệ thống xử NRR Cát hữu trình - thiết bị khử COD NRR phương pháp hóa học PHẦN TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ KHỬ COD TRONG NƯỚC RỈ RÁC BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC Do điều ... phương pháp hóa học PHẦN MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC GÒ CÁT HIỆN HỮU I SƠ ĐỒ KHỐI Trạm xử nước rỉ rác công trường xử rác Cát Tp HCM hữu thiết kế theo sơ đồ sau: Nước rỉ rác thô XỬ LÝ ... PHẦN MÔ TẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC GÒ CÁT HIỆN HỮU I II BẢNG KÍCH THƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHÍNH III PHẦN SƠ ĐỒ KHỐI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ TỔNG QUAN CÁC QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ...
 • 26
 • 220
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước rỉ rác công suất 500 m3ngày.đêm ( Full bản vẽ)

Thiết kế hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 500 m3ngày.đêm ( Full bản vẽ)
... Thiết kế hệ thống xử nước rỉ rác công suất 550 m3/ngày.đêm CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ RỈ RÁC 1.1 Tổng quan nước rỉ rác 1.1.1 Khái niệm thành phần nước rỉ rác Nước rỉ rác (NRR) nước ... Thiết kế hệ thống xử nước rỉ rác công suất 550 m3/ngày.đêm  MỤC TIÊU ĐỀ TÀI : Bãi chôn lấp (BCL) rác khu liên hiệp đảm bảo yêu cầu BCL hợp vệ sinh, có hệ thống xử nước rỉ rác với công ... XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC 3.1.1 Đặc tính nước thải đầu vào Căn theo số liệu phân tích nước rỉ rác ta có bảng số liệu nước thải trước xử sau: Bảng 3.1: Thành phần nước rỉ rác cần xử...
 • 73
 • 704
 • 26

nâng cao hiệu quả hệ thống xử nước ngầm

nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước ngầm
... trường • Phân tích đánh giá hệ thống xử nước cấp có Công ty nghiên cứu công nghệ cải tạo, nâng công suất hệ thống • Đề xuất phương án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử nước cấp có Công ty • Thiết ... CỦA ĐỀ TÀI Khảo sát, đánh giá hệ thống xử nước ngầm có Công ty từ đưa phương án cải tạo hệ thống nhằm khắc phục hạn chế công nghệ hữu để chất lượng nước sau xử đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế cho ... hơn, hiệu tương lai Để góp phần nâng cao hiệu hệ thống xử nước ngầm có công ty sau khảo sát thực tế, tìm tòi qua tài liệu tính toán, đồ án tốt nghiệp thực trình bày phương án cải tạo hệ thống...
 • 5
 • 326
 • 6

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIÊP THỰC PHẨM pptx

Tài liệu BÁO CÁO THỰC TẬP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIÊP THỰC PHẨM pptx
... tục thực trình xử  Nguyên hoạt động Nước thải sau vào hệ thu gom bơm lên bể điều hòa Tại nước thải sục khí liên tục để điều chỉnh lưu lượng nồng độ nước thải trước vào hệ thống xử phía ... đồ hệ thống Thuyết minh sơ đồ công nghệ Nước thải phát sinh từ Nhà máy theo hệ thống ống dẫn chảy bể thu gom (TK01) Bể thu gom có nhiệm vụ thu gom nước thải loại bỏ rác thô từ nước thải Nước thải ... ThS Lâm Vĩnh Sơn, Kỹ thuật xử nước thải, nhà xuất Xây dựng, 2005 Hoàng Huệ, Xử nước thải, nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội, 1996 Trần Hiếu Nhuệ, Tháo nước xử nước thải công nghiệp, nhà xuất Khoa...
 • 15
 • 622
 • 5

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la, xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình

nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống xử lý nước thải tẩy nhuộm tại làng nghề phương la, xã thái phương, huyện hưng hà, tỉnh thái bình
... tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hệ thống xử nước thải tẩy nhuộm làng nghề Phương La, Thái Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình lựa chọn để nghiên cứu làm sở ... Nguyễn Thu Hiền NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI TẨY NHUỘM TẠI LÀNG NGHỀ PHƢƠNG LA, XÃ THÁI PHƢƠNG, HUYỆN HƢNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH MÃ SỐ: ... Các phương pháp sử dụng xử nước thải tẩy nhuộm 14 1.2.3.1 Xử nước thải phương pháp keo tụ 14 1.2.3.2 Xử nước thải phương pháp sinh học 16 1.3 Các nghiên cứu xử nước thải...
 • 79
 • 345
 • 1

Báo cáo thực tập hệ thông xử nước thải

Báo cáo thực tập hệ thông xử lý nước thải
... HUẾ Đơn vị thực tập: Khách Sạn IMPERIAL - Huế Lớp: 12CDDC02 Báo Cáo Thực Tập GVDH: Tô Thất Đồng PHẦN II: BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP I Lịch trình thực tập Thời gian thực tập tuần Thực tập theo ca ... sáng Hệ thống cứu hoả Hệ thống bơm dầu Hệ thống xử nước thải Hệ thống làm lạnh Hệ thống thang máy Hệ thống thông gió 10 Hệ thống lò 11 Hệ thống giặt 12 Hệ thống tản nhiệt Đơn vị thực tập: ... Huế Lớp: 12CDDC02 Báo Cáo Thực Tập GVDH: Tô Thất Đồng III Báo cáo nội dung nghiên cứu: Hệ thống khảo sát nghiên cứu trình thực tập: Hệ Thống Xử Nước Thải Thành phần thiết bị hệ thống: - Gồm...
 • 18
 • 324
 • 4

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP
... NG X LÝ NƯ C TH I T P TRUNG CHO KHU CÔNG NGHI P I M U II HI N TR NG X LÝ NƯ C TH I T P TRUNG T I CÁC KHU CÔNG NGHI P III CƠ S L A CH N PHƯƠNG PHÁP XLNT CÔNG NGHI P T P TRUNG IV CÔNG NGH X LÝ V ... th ng x nư c th i t p trung, KCN khác, h th ng nư c th i t p trung ang xây d ng ho c chưa c u tư II HI N TR NG X LÝ NƯ C TH I T P TRUNG T I CÁC KCN Trong n i t i m t KCN, công tác x nư c ... th ng x nư c th i u ã thu hút m nh m doanh nghi p vào u tư l n III CƠ S L A CH N PHƯƠNG PHÁP X LÝ NƯ C TH I CÔNG NGHI P T P TRUNG 1.Thành ph n, tính ch t nư c th i t p trung khu công nghi...
 • 30
 • 284
 • 0

ĐÁNH GIÁ và đề XUẤT GIẢI PHÁP cải tạo hệ THỐNG XỬ NƯỚC RỈ CỦA BÃI RÁC SÓC VỒ SÓC TRĂNG

ĐÁNH GIÁ và đề XUẤT GIẢI PHÁP cải tạo hệ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RỈ CỦA BÃI RÁC SÓC VỒ SÓC TRĂNG
... cải tạo trạm xử vấn đề cần thiết quan trọng Vì vậỵ, đề tài Đánh giá đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống xử nước rỉ bãi rác Sóc Vồ - Sóc Trăng nhằm tìm phương án tối ưu cho việc xử nước ... THÍ NGHIỆM 3.2.1 Nước rỉ từ rác - Nước rỉ từ rác lấy từ bãi rác Sóc Vồ, phường 7, thành phố Sóc Trăng - Vị trí bãi rác: Ao chứa nước Trạm xử Bãi rác Bãi rác Bãi rác Lối vào Bãi rác Đường Điểm ... giá hiệu xử qui trình công nghệ hệ thống hữu qua mô hình qui mô phòng thí nghiệm - Đề xuất phương án cải thiện hệ thống đánh giá hiệu xử hệ thống - Thiết kế cải tạo lại hệ thống xử nước...
 • 105
 • 243
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XỬ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG TÁC NHÂN UV–FENTON TRONG THIẾT BỊ GIÁN ĐOẠN" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... triệt để toán xử ô nhiễm môi trường Hiện nay, trình oxi hóa nâng cao (AOPs) quan tâm nghiên cứu lĩnh vực xử nước nước thải Nguyên nhân gốc tự hydroxyl (.OH) tạo từ AOPs tác nhân oxi hóa ... x b ng h UV–Fenton i u ki n gián o n (pH~3, COD=1953 mg/L, [H2O2]=125 mg/L, [Fe2+]=50 mg/L) ệ ằ ủ ế đ ệ ềđở IV Kết luận Đây lần NRR BCL Thủy Phương nghiên cứu xử trình UV–Fenton Trong nghiên ... thiểu chất ô nhiễm hỗ trợ cho hệ thống xử sinh học NRR BCL, nghiên cứu này, xác định hiệu xử NRR trình UV−Fenton điều kiện gián đoạn Nội dung nghiên cứu gắn liền với việc xác định giá trị...
 • 11
 • 294
 • 0

Báo Cáo Thực Tập Tốt Ngiệp Tại Hệ Thống Xử Nước Thải Trạm Trúc Bạch

Báo Cáo Thực Tập Tốt Ngiệp Tại Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Trạm Trúc Bạch
... Về sở thực tập - Các phận Trạm có quan hệ phối hợp thực đầy đủ chức chuyên ngành xử nước thải công nghệ vi sinh Hệ thống xử nước thải Hệ thống xử nước thải Trúc Bạch hệ thống xử tiên, ... Trạm xử nước thải Trúc Bạch Trạm xử nước thải Trúc Bạch đơn vị trực thuộc Xí nghiệp Quản Nhà máy Xử nước thải, hai trạm xử nước thải thí điểm thành phố Hà Nội, có nhiệm vụ xử ... Trạm xử nước thải Trúc Bạch Tại Trạm xử nước thải Trúc Bạch, hệ thống xử nước thải bùn hoạt tính theo công nghệ A2/O có khả xử Nitơ Phốt nước thải Áp dụng công nghệ xử bùn phương...
 • 24
 • 6,461
 • 80

Xem thêm

Từ khóa: 8 kết quả hoạt động của hệ thống xử lý nước rỉ rác2 4 sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước rỉ rác đông thạnh theo thiết kế của công ty tnhh quốc việtbáo cáo thực tập hệ thống xử lý nước thải chế biến kẹo dừabáo cáo thực tập hệ thống xử lý nước thải dượchệ thống xử lý nước thải cao suthiết kế hệ thống xử lý nước thải cao suhệ thống xử lý nước thải chế biến cao suhệ thống xử lý nước thải nhà máy cao suhệ thống xử lý nước thải nhà cao tầngbảo trì hệ thống xử lý nước thảiquy trình bảo trì hệ thống xử lý nước thảibáo cáo thực tập tốt ngiệp tại hệ thống xử lý nước thải trạm trúc bạchban ve a 3 bo tri tong mat bang he thong xu ly nuoc thaiso an he thong xu ly nuoc thai mu cao subáo cáo hệ thống xử lý nước thảibài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBảng nhân 6Bảng nhân 6Bài 15. t, thNgười trở về từ hỏa ngục phần 1Bài 9. o, con tap chuong 1