Ôn thi trác nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án

Trác nghiệm môn thuyết tài chính tiền tệ đáp án

Trác nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án
... nghĩa tài chính, quỹ tiền tệ phải a Một quỹ tiền tệ tính độc lập b Một quỹ tiền tệ tập trung c Một quỹ ngoại tệ mạnh d a, b c Câu 34: Quỹ lương doanh nghiệp lập phải quỹ tiền tệ tài không ... chức thấy tiền tệ c Chức tiền tệ giới chức quan trọng d Cả a b 20 Tại tiền tệ coi hàng hóa đặc biệt? a Vì tiền tệ giá trị lớn b Vì tiền tệ vật ngang giá chung c Vì giá trị sử dụng tiền tệ biểu ... market) d Thị trường tài Tài sản tài : a Trái phiếu b Máy móc c Cổ phiếu d Đáp án a c e Đáp án a, b c Tài sản sau KHÔNG phải tài sản tài chính? a Trái phiếu b Máy móc c Cổ phiếu d Đáp án a c 3.2 Phân...
 • 44
 • 300
 • 0

ÔN THI MÔN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐÁP ÁN

ÔN THI MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN
... với mức rủi ro, tính khoản cách xử thuế lãi suất khác kỳ hạn khác Để giải điều ba thuyết: thuyết kỳ vọng, thuyết thị trường bị phân khúc thuyết phần bù khoản Đường cong lãi ... phản ánh lại hình dạng đường cong lãi suất Đó thuyết kỳ vọng, thuyết thị trường bị phân khúc thuyết phần bù khoản thuyết kỳ vọng giải chứng thực nghiệm thứ thứ hai không giải ... hạn lãi suất: thể qua thuyết: + thuyết kỳ vọng + thuyết thị trường bị chia cắt + thuyết phần bù khoản Các thuyết giải liên quan lãi suất thu từ trái phiếu kỳ hạn & ngày đáo...
 • 124
 • 638
 • 0

bộ đề thi hết môn thuyết tài chính tiền tệ đáp án

bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... gồm tiền mặt tài sản coi tiền mặt; M2 gồm M1 tài sản khả chuyễn hoán thấp tiền tiết kiệm, tiền gửi tài khoản kinh doanh thị trường tiền tệ ; M3 gồm M2 35 số tài sản khác khả chuyển hoán ... luật toán Câu 4: Qui luật lưu thông tiền tệ K Marx vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: Khái...
 • 61
 • 2,271
 • 1

bộ đề thi hết môn thuyết tài chính tiền tệ đáp án .

bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án .
.. . 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán .. . gồm tiền mặt tài sản coi tiền mặt; M2 gồm M1 tài sản khả chuyển hoán thấp tiền tiết kiệm, tiền gửi tài khoản kinh doanh thị trường tiền tệ ; M3 gồm M2 số tài sản khác khả chuyển hoán thấp .. . kinh tế theo chế thị trường Câu 3: Lưu thông tiền tệ Việt Nam biện pháp khắc phục Đáp án: Khái niệm lưu thông tiền tệ vai trò lưu thông tiền tệ Khái niệm: Lưu thông tiền tệ vận động tiền tệ...
 • 64
 • 2,228
 • 0

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ĐÁP ÁN

BỘ ĐỀ THI HẾT MÔN LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ CÓ ĐÁP ÁN
... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... gồm tiền mặt tài sản coi tiền mặt; M2 gồm M1 tài sản khả chuyễn hoán thấp tiền tiết kiệm, tiền gửi tài khoản kinh doanh thị trường tiền tệ ; M3 gồm M2 số tài sản khác khả chuyển hoán thấp ... luật toán Câu 4: Qui luật lưu thông tiền tệ K Marx vận dụng qui luật lưu thông tiền tệ điều kiện kinh tế thị trường Đáp án: 1- Vai trò lưu thông tiền tệ yêu cầu phải quản lưu thông tiền tệ: Khái...
 • 62
 • 244
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuyết tài chính tiền tệ đáp án 1 - 2013

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 1 - 2013
... D A B C 61 A 81 A 10 1 12 1 62 A 82 A 10 2 12 2 43 A 63 A 83 10 3 12 3 44 A 64 45 A 65 41 C 42 46 B B C 49 10 7 12 7 13 1 11 2 13 2 11 3 13 3 11 4 13 4 11 5 13 5 11 6 13 6 11 7 13 7 11 8 13 8 11 9 13 9 12 0 14 0 B 90 C ... 14 7 12 8 14 8 12 9 14 9 13 0 15 0 67 B 87 D 68 C 69 D C 10 3 A B 10 7 A 88 A 10 8 89 C 10 9 C 11 0 A B D 70 B 90 71 B 91 A 11 1 B 13 1 15 1 92 A 11 2 B 13 2 15 2 13 3 15 3 13 4 15 4 13 5 15 5 13 6 15 6 13 7 15 7 13 8 15 8 C ... trang) ĐỀ SỐ 04 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C 61 A 81 B 10 1 B 12 1 14 1 62 A 82 B 10 2 B 12 2 14 2 12 3 14 3 12 4 14 4 63 B 83 64 B 84 C 10 4 65 A 85 C 10 5 C 12 5 14 5 66 A 86 A 10 6 C 12 6 14 6 12 7 14 7 12 8...
 • 32
 • 253
 • 0

Đề thi trắc nghiệm thuyết tài chính tiền tệ đáp án 2 - 2013

Đề thi trắc nghiệm Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án 2 - 2013
... Không sử dụng tài liệu Không làm nhàu, viết, vẽ vào đề thi Khi nộp thi phải nộp đầy đủ đề thi cho Cán coi thi BM-ISOK- 0 2- 04 ver: 02 ĐỀ THI HỌC PHẦN: thuyết tài tiền tệ Mã HP: FIN 520 2 Ngành/chuyên ... công cụ tài sau: Tín phiếu kho bạc, 2. Chứng tiền gửi, Trái phiếu CP,4 Cổ phiếu: A 1 -2 - 3-4 B 1-3 -2 - 4 C 3-1 -2 - 4 D 4 -2 - 3-1 Câu 17: Căn sử dụng để phân biệt thị trường vốn thị trường tiền tệ là: A ... đủ đề thi cho Cán coi thi BM-ISOK- 0 2- 04 ver: 02 ĐỀ THI HỌC PHẦN: thuyết tài tiền tệ Mã HP: FIN 520 2 Ngành/chuyên ngành: Tài ngân hàng /Tài doanh nghiệp Hình thức thi: Trắc nghiệm (Thời gian làm...
 • 21
 • 231
 • 0

Trắc nghiệm môn Thuyết tài chính tiền tệ

Trắc nghiệm môn Lý Thuyết tài chính tiền tệ
... Câu 7: Tài khoản tiền gửi toán: A B C D Cho phép người gửi tiền phép rút lúc Trả lãi thấp dạng tiền gửi Cả a b Cả a b sai Câu 8: Ngân hàng trung ương giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lượng tiền cung ... ấn định lượng tiền cung ứng a b a b sai Câu 12: Vốn lưu dộng doanh nghiệp theo nguyên chung hiểu là: A Giá trị toàn tài sản lưu động doanh nghiệp B Giá trị tài sản lưu động số tài sản khác ... giảm Câu 19: Chính sách tiền tệ không sử dụng công cụ: A B C D Nghiệp vụ thị trường mở Chiết khấu thương phiếu Tái chiết khấu trái phiếu Thay đổi dự trữ bắt buộc Câu 20: Mức cung tiền tệ giảm khi:...
 • 6
 • 271
 • 0

Bộ đề thi hết môn thuyết tài chính tiền tệ ( cả đáp án )

Bộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ ( cả đáp án )
... sản thành tiền mặt b) Chi phí tài để chuyển tài sản thành tiền mặt c) Khả tài sản bán với giá thị trường d) Cả a) b) e) Cả a) c) TL: d) 12 Việc chuyển từ loại tiền tệ có giá trị thực (Commodities ... tố: a) Tỷ lệ dự trữ bắt buộc (rr) b) Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi (C/D) c) Tiền sở (MB) d) Tỷ lệ dự trữ vượt (ER/D) e) Tất phương án TL: a d 113 Lượng tiền cung ứng tương quan thuận với thay đổi: a) ... buộc (rr) b) Tỷ lệ tiền mặt tiền gửi (C/D) c) Tiền sở (MB) d) Tỷ lệ dự trữ vượt (ER/D) e) Tất phương án TL: c) 114 Một triệu VND cất kỹ năm tủ nhà riêng bạn có tính phận M1 không? b) Không, số tiền...
 • 67
 • 28,343
 • 193

Bộ đề thi thuyết tài chính tiền tệ đáp án

Bộ đề thi lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án
... Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Tỷ lệ dự trữ mức Câu Trong thuật ngữ sau đây, thuật ngữ phù hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Sec Câu Xác ... hợp với khái niệm tiền tệ nhà kinh tế Tiền học phí Tiền gửi toán Thuế Câu 31 Hình thức đầu tư mức sinh lời cao Mua kì phiếu ngân hàng kì hạn 12 tháng, lãi suất 0.7%/ tháng, toán gốc lãi lần vào ... Thương Mại Đề thi trắc nghiệm môn tài tiền tệ 2.2 Được hỗ trợ vàng bạc Câu 34 Số nhân tiền tăng lên Các giao dịch toán tiền mặt tăng lên Ngân hàng thương mại giảm dự trữ vượt mức Hoạt động toán thẻ...
 • 10
 • 1,081
 • 6

Câu hỏi ôn thi phần tự luận thuyết tài chính tiền tệ

Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ
... CÂU 18 Trình bày công cụ sách tiền tệ Tại gọi công cụ trực tiếp, công cụ gián tiếp Ưu điểm công cụ gián tiếp so với công cụ trực tiếp Các công cụ sách tiền tệ Công cụ sách tiền tệ hoạt động thực ... kinh tế:  Ổn định tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia ổn định tiền tệ  Ổn định tỷ giá: Quỹ bình ổn hối đối can thi p ngoại hối  Ổn định thị trường tài chính: Cung, cầu tiền tệ, biến động lãi ... nhiều yếu tố: cung-cầu tiền tệ c Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thông tiền hình thái bút tệ Page Bút tệ (tiền ghi sổ): Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản ngân hàng Ưu...
 • 44
 • 219
 • 2

Câu hỏi ôn thi phần tự luận thuyết tài chính tiền tệ 2016

Câu hỏi ôn thi phần tự luận lý thuyết tài chính tiền tệ 2016
... CÂU 18 Trình bày công cụ sách tiền tệ Tại gọi công cụ trực tiếp, công cụ gián tiếp Ưu điểm công cụ gián tiếp so với công cụ trực tiếp Các công cụ sách tiền tệ Công cụ sách tiền tệ hoạt động thực ... kinh tế:  Ổn định tiền tệ: Chính sách tiền tệ quốc gia ổn định tiền tệ  Ổn định tỷ giá: Quỹ bình ổn hối đối can thi p ngoại hối  Ổn định thị trường tài chính: Cung, cầu tiền tệ, biến động lãi ... động nhiều yếu tố: cung-cầu tiền tệ c Bút tệ gì? Trình bày lợi việc lưu thông tiền hình thái bút tệ Bút tệ (tiền ghi sổ): Là tiền tệ phi vật chất, tồn hình thức số, ghi tài khoản ngân hàng Ưu điểm:...
 • 38
 • 116
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN thể tích khối đa diện (Có đáp án)

ÔN THI TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN thể tích khối đa diện (Có đáp án)
... III D I III Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 3 B a3 C a3 D a3 Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A 5a 3 B a3 C 7a3 16 D Kết khác Câu 23 Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ ... thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: A B C D Doc24.vn Câu 14 Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể ... Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 12 Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A a3 B a3 C a3 D a3 Câu 13 Cho tứ diện...
 • 6
 • 351
 • 4

Bài tiểu luận môn thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu

Bài tiểu luận môn lý thuyết tài chính tiền tệ: Cổ phiếu
... CỔ PHIẾU 2.2.1 Khái niệm cổ phiếu 2.2.2 Đặc điểm cổ phiếu 2.2.3 Phân loại cổ phiếu - Ưu điểm, nhược điểm cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi 2.2.4 Thị trường cổ phiếu 2.2.4.1 Tại phải phát hành cổ ... thục nghĩa vụ tài sản - Tính tư giả: Cổ phiếu có tính tư giả tức cổ phiếu có giá trị tiền Tuy nhiên cổ phiếu tiền có giá trị đảm bảo tiền Mệnh giá cổ phiếu không phản ánh giá trị cổ phiếu - Tính ... phần gọi cổ phiếu có công ty cổ phần phát hành cổ phiếu Như vậy, cổ phiếu chứng thư chứng minh quyền sở hữu cổ đông công ty cổ phần cổ đông người có cổ phần thể cổ phiếu Cổ đông tổ chức, cá nhân,...
 • 19
 • 6,993
 • 45

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu trắc nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệtrắc nghiệm môn lý thuyết tài chính tiền tệtrắc nghiệm lý thuyết tài chính tiền tệ co dap anbộ đề thi hết môn lý thuyết tài chính tiền tệ cả đáp ánđề thi lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp ánbài tập lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp ánđề thi trắc nghiệm môn lý thuyết tài chínhbo de thi trac nghiem mon ly thuyet tai chinhbộ đề thi trắc nghiệm hết môn lý thuyết tài chính tiền tệtài liệu ôn thi môn lý thuyết tài chính tiền tệtrac nghiem mon ly thuyet tai chinhde cuong trac nghiem mon ly thuyet tai chinhbai tap trac nghiem mon ly thuyet tai chinhtai lieu trac nghiem mon ly thuyet tai chinhcau hoi trac nghiem mon ly thuyet tai chinhufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 03 11 1522269ufma so kx 06 11 1522270ufthong tu 08 2012 tt bkhcn22299ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22455uftai ve tai day22456bctc hop nhat ban nien nam 20102.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Bao cao thuong nien Hoa Phat 2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 210. To trinh sua doi Dieu leTài liệu xây dựng nông thôn mớiBai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieuBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020