fraction circles 006

Đề thi thử ĐH Hóa 2007 (006)

Đề thi thử ĐH Hóa 2007 (006)
... chức C Rượu không no chức D Axit hay este đơn chức, no Câu 24: Trong câu sau câu đúng? Trang 2/Mã đề 066 Câu 25: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: Câu 30: A Phenol thuộc loại rượu thơm B Phenol có ... điện cực trơ, cường độ dòng điện 0,5 A phút 43 giây khối lượng kim loại thoát catot là: Trang 3/Mã đề 066 Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu ... 3,2 gam Để tạo CuCl2 trực tiếp từ Cu người ta dùng: A cách B cách C cách D cách - HẾT- Trang 4/Mã đề 066 ...
 • 4
 • 185
 • 0

Đề thi thử TN 2009 số 006 ( CT mới, hoàn chỉnh )

Đề thi thử TN 2009 số 006 ( CT mới, hoàn chỉnh )
... 25.Một vật dđđh theo phương trình x= 20cos( 2t + π / 4) cm Tốc độ vật có giá trò cực đại bao nhiêu? a 40 π (cm/s) b - 40 π (cm/s) c -40 (cm/s) d 40 (cm/s) Câu 26 Một lắc đơn dao động với biên độ ... dao động LC có điện trở không đáng kể, tụ điện có điện dung C = 5µ F Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện 6V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện là4V lượng từ ... điên từ phải ánh sáng nhìn thấy Câu 34 Hiện tượng sau tượng quang điện ? A Electron khỏi kim loại bò nung nóng B lectron bật khỏi kim loại ion đập vào B E bò bật khỏi kim loại kim loại có hiệu...
 • 2
 • 155
 • 0

Đề thi thử đại học + Đáp án (Đ 006)

Đề thi thử đại học + Đáp án (Đ 006)
... ngăn khí Cl2 thoát 13 Phản ứng tạo sản phẩm hai khí ? A C + HNO3 c)  t→ B P + HNO3 c)  t→ C S + HNO3 c)  t→ D I2 + HNO3 c)  t→ 14 Cho ankan A tác dụng với brom có đun nóng, ... axetic 44 Phát biểu không ? A Bán kính nguyên tử Fe nhỏ bán kính ion Fe 2+ B Mức oxi hóa đặc trưng Fe hợp chất +2 +3 C Cấu hình electron ion Fe 2+ [Ar] 3d6 D Ion Fe 3+ có chứa electron độc thân PHẦN ... điều chế: + Br2 / Fe + HONO2 / H 2SO (X) benzen  X1 → m-bromnitrobenzen →  + Cr2O3 / Al2O3 + KMnO / H 2SO (Y) n-hexan  Y1 → axit benzoic →  o + CH2 = CH ,AlCl3 + ZnO,600...
 • 5
 • 240
 • 1

Mã đề 006

Mã đề 006
...
 • 4
 • 204
 • 0

LTDH đẳng cấp đề 006

LTDH đẳng cấp đề 006
... CH2=CH-COONH4 BẢNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ÁN CÂU HỎI Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 006 Đề 006 – Tác giả: Võ Mai Mã câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... CTPT C3H4O2 thu sản phẩm A HCOONa CH3CHO B HCOONa CH2=CH-OH Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 006 C HCOONa C2H5OH D CH3COONa CH3OH 40 Axit axetic có phản ứng với chất A NaOH, C6H5COONa, Na2CO3 ... loại kiềm có tính oxihoa mạnh C Kim loại kiềm có tính khử yếu Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 006 D Kim loại kiềm có tính oxihoa mạnh 27 Cho dung dịch chứa mol Ca(HSO4)2 vào dung dịch chứa...
 • 6
 • 193
 • 1

Đáp án thi ĐH 006 - Tư liệu địa lí phổ thông

Đáp án thi ĐH 006 - Tư liệu địa lí phổ thông
... +ĐBSH có nhiều mạnh…nhưng thi u vốn đất, thi u nguyên liệu là thị trường tiêu thụ TD- MNBB khoáng sản, phân bón, chè,… - BSH cầu nối TD- MNBB với vùng nước, ngược lại TD- MNBB lại cầu nối ĐBSH ... hướng chuyên môn hoá nông nghiệp vùng TD- MNBB Tây Nguyên a-Sự khác -Nhìn chung TD- MNBB đa đạng so với vùng Tây Nguyên -Các sản phẩm chuyên môn hoá TD- MNBB +Trồng trọt: Cây công nghiệp có nguồn ... sữa… -Quy mô sản xuất, mức độ tập trung hoá, hình thức sản xuất… Tây Nguyên cao tốt TD-MNBB b-Giải thích khác nhau: -Do đặc điểm tự nhiên mà TD-MNBB có phân hoá đa dạng điều kiện tự nhiên địa...
 • 3
 • 116
 • 0

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI VẬT LÝ MÃ ĐỀ 006

ĐÊ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2009 MÔN THI VẬT LÝ MÃ ĐỀ 006
... t o có chu kỳ bán rã gi , có đ phóng x l n m c đ an toàn cho phép 64 l n H i sau th i gian t i thi u đ làm vi c an toàn v i ngu n này? B.12gi C.24gi D.128 gi A.6 gi Câu 14: Phát bi u sau không ... 2π   Câu 37: Phương trình dao đ ng u hòa c a m t ch t m x=Asin  ωt+  Gia t c c a s   bi n thi n u hòa v i phương trình: π 5π    A a=Aω2cos  ωt-  B a=Aω2sin  ωt-  3    π 5π  ... Z=50 10-3 10-3 A mF ; 80W B C D F ; 120W F ; 40W mF ; 80W 2π 4π π 4π B Theo chương trình Nâng cao (10 câu, t câu 51 đ n câu 60) Câu 51: V ch th nh t v ch th tư c a dãy Banme quang ph c a nguyên...
 • 7
 • 138
 • 0

Vat ly 12.006

Vat ly 12.006
...
 • 5
 • 139
 • 0

Vat ly 11.006

Vat ly 11.006
...
 • 3
 • 130
 • 1

BỘ 9 ĐỀ THI THỬ DH MỚI NHẤT - 006

BỘ 9 ĐỀ THI THỬ DH MỚI NHẤT - 006
... đồng phân); B: C6H7N (1 đồng phân) C A: C5H11NH2 (8 đồng phân); B: C7H9N (4 đồng phân) D A: C5H9NH2 (11 đồng phân); B: C7H9N (3 đồng phân) 25 Cần vừa đủ 80ml dd NaOH 0,5M để trung hòa 2,36g axit ... cacbon phân tử 68 ,97 % Đốt cháy hoàn toàn amin thơm đơn chức B thu 30,8g CO2 8,1g H2O Biết N không cháy khối lượng phân tử B < 120 đvC CTPT số đồng phân cấu tạo A B là: A A: C4H9NH2 (4 đồng phân); ... đậm đặc sinh V lít khí (đktc) Hiệu suất phản ứng 85% V có giá trị là: A lít B 1,82 lít C 2 ,90 5 lít D 1 ,90 4 lít 53 Dung dịch HNO3 đặc, không màu, để không khí lâu ngày chuyển thành: A Màu đen sẫm...
 • 4
 • 210
 • 0

Xem thêm