fraction circles 004

Đề thi thử TN 2009 số 004 ( CT mới, hoàn chỉnh )

Đề thi thử TN 2009 số 004 ( CT mới, hoàn chỉnh )
... 0,50 mm 25 Đơn vị đo cường độ âm 2 A t mét ( W/m ) B Ben (B) C Niutơn mét vng ( N/m ) D t mét vng ( W/m ) 26 Trên sợi dây dài m có sóng dừng với tần số 100 Hz, người ta thấy ngồi đầu dây cố định ... Phản ứng hạt nhân tn theo định luật bảo tồn A) Bảo tồn điện tích, khối lượng, lượng B) Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng C) Bảo tồn điện tích, số khối, động lượng, lượng D) Bảo tồn điện tích, ... được gọi là : a) Dao đợng b) Dao đợng t̀n hoàn c) Dao đợng tự d) Dao đợng điều hoà 28 Biểu hiện của Sự cợng hưởng là gì ? ( giả sử ma sát với mơi trường bé ) A.Tần sớ dao...
 • 2
 • 163
 • 0

hoc sinh hoc ne do dai hoc lien 004

hoc sinh hoc ne do dai hoc lien 004
... A) Sinh sản vô tính B) Sinh sản sinh dưỡng C) Sinh sản hữu tính D) Nuôi cấy mô Đáp án A Câu 29 Nuôi cấy mô hinh thức sinh sản: A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản bào tử C) Sinh sản hữu tính D) ... thức: A) Sinh sản sinh dưỡng B) Sinh sản hữu tính C) Sinh sản vô tính D) Nuôi cấy mô Đáp án A Câu 28 HÌnh thức sinh sản mà thể hình thành từ tế bào đặc biệt gọi bào tử hình thức: A) Sinh sản ... Đáp án B Câu 26 Sinh sản sinh dưỡng hình thức sinh sản mà thể hình thành: A) Từ tế bào đặc biệt gọi bào tử B) Do kết hợp tinh trùng trứng C) Từ số tế bào sinh dưỡng D) Từ số tế bào sinh dưỡng phần...
 • 15
 • 180
 • 1

Đề thi thử đại học + Đáp án (Đ 004)

Đề thi thử đại học + Đáp án (Đ 004)
... khụng th hin tớnh baz ca amin ? A CH3NH2 + H2O CH3NH 3+ + OH B C6H5NH2 + HCl C6H5NH3Cl C Fe 3+ + 3CH3NH 2+ 3H2O Fe(OH)3 + 3CH3NH 3+ D CH3NH2 + HNO2 CH3OH + N2 + H2O 20 Tờn gi ca amino axit no di õy ... mu lc thm 46 Phn ng no di õy l không ỳng ? A Cu + Cl2 t CuCl2 B Cu + 1/2O2 + 2HCl CuCl2 + H2O C Cu + H2SO4 CuSO4 + H2 D Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 47 Hũa tan ht 35,4 gam hn hp kim loi ... bng : A 6,75 gam B 7,59 gam C 8,10 gam D 13,50 gam 35 Cho cỏc phn ng : A+ H2 B A + H2O + SO2 B + A + H2O B + C C as B + Cht A phự hp vi cỏc phn ng trờn l : A Si B P C S D Cl2 36 Cú nm bỡnh...
 • 6
 • 331
 • 1

Mã đề 004

Mã đề 004
...
 • 4
 • 163
 • 0

Dang Viet Hung - DHBK Ha Noi - MD 004

Dang Viet Hung - DHBK Ha Noi - MD 004
... 4π 3π hiệu điện xoay chiều tần số 50Hz Khi thay tụ C1 tụ C2 thấy cường độ dòng điện qua mạch không thay đổi Điện dung tụ C2 bằng: 1 0-3 1 0-4 1 0-3 2.1 0-3 B C = C C = D C = C2 = F F F F 4π 2π 2π ... Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng , khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát 1,6m , ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có bước sóng 0,4 μ m Trên có hai điểm M,N nằm phía ... thức: www.moon.vn Mobile :0985074831 - 0974528705 ĐẶNG VIỆT HÙNG – ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI A Câu 52 : A Câu 53 : A Câu 54 : h E1 -E E -E E +E B C D E1 -E h h h Một vật nặng treo vào lò xo...
 • 6
 • 242
 • 0

LTDH đẳng cấp đề 004

LTDH đẳng cấp đề 004
... quatamthat2@yahoo.com - Đề 004 Độ khó (1,2,3) 1 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1 Mức độ (1,2,3) 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 3 45 46 47 48 49 50 x x x x x x Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 004 x x x x x ... Dung dịch KMnO4 C Br2 lỏng D dd HNO3 Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 004 BẢNG PHÂN LOẠI, ĐÁNH GIÁ, ĐÁP ÁN CÂU HỎI Đề 003 – Tác giả: Võ Việt Dũng(Phòng KT&KĐCL Sở GD&ĐT Nghệ An) Mã câu 10 ... (m) tạo thành là: A pH = 3; m = 0,233 B pH = 3; m = 0,1165 Copyright © quatamthat2@yahoo.com - Đề 004 C pH = 2; m = 0,233 D pH = 2; m = 0,1165 Câu 47 Dãy điện hóa kim loại xếp theo chiều: A Tăng...
 • 7
 • 214
 • 4

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC

Đề 004 (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: HÓA HỌC
... dung dịch Ba(OH)2 (d.d X) vào V1 ml dung dịch Al2(SO4)3 (d.d Y) phản ứng vừa đủ ta thu kết tủa lớn m gam Nếu trộn V2 ml dung dịch X vào V1 ml dung dịch Y kết tủa thu khối lượng 0,9m gam So ... tượng Câu 29 Nhúng kim loại R (hoá trị II )có khối lượng 9,6g vào dung dịch chứa 0,24 mol Fe(NO3)3 Sau thời gian lấy kim loại ra, dung dịch thu khối lượng khối lượng dung dịch ban đầu, kim ... Cu catot lượng khí X anot Hấp thụ toàn lượng khí x vào 200 ml dung dịch NaOH ( nhiệt độ thường ) Sau phản ứng, nồng độ NaOH lại 0,05M (giả thi t thể tích dung dịch không thay đổi) Nồng độ ban...
 • 5
 • 264
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 004

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ ĐỀ SỐ 004
... 38).điều sau sai nói tơng quan ảnh vật qua thấu kính hội tụ? A) Vật thật ảnh ảo nằm phía thấu kính B) Khi vật đặt tiêu điểm ảnh vô C) Vật thật cho ảnh ảo ngợc chiều D )Vật thật ảnh thật nằm hai phía ... thị kính không thay đổi đợc B) Tiêu cự vật kính kính thi n văn lớn C) Vật kính thị kính kính thi n văn kính hiển vi đồng trục D) Thị kính hai kính giống (đều có tiêu cự ngắn) 41) Kính lúp f = ... đợc vật xa cách mắt 1m Hỏi ngời phải đeo kính sát mắt có tiêu cự để nhìn đợc vật A) 10dp B) 1dp C) 10dp D) 1dp 40) Điều sau SAI so sánh cấu tạo kính hiển vi kính thi n văn? A) khoảng cách vật...
 • 4
 • 170
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN HÓA ĐỀ 004 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG MÔN HÓA ĐỀ 004 2010
... Cl2 t B cao su thi n nhiờn + HCl t , , C poli(vinyl axetat) + H2O OHt D amiloz + H2O Ht 23 Loi cao su no di õy l kt qu ca phn ng ng trựng hp ? A Cao su buna B Cao su buna-N C Cao su isopren ... st thộp, chng n mũn B ch to cỏc hp kim cú bn cao, chng n mũn C ch to cỏc pin in húa (nh pin Zn-Mn c dựng ph bin hin nay) D ch to dõy dn in v cỏc thit b in khỏc 49 Nu ch dựng hai thuc th phõn ... dch KMnO 0,2M (trong mụi trng trung tớnh), thỡ th tớch dung dch KMnO4 ti thiu cn dựng l : A 0,3 L B 0,5 L C 0,6 L D 1,0 L 004- Copyright â quatamthat2@yahoo.com 55 Nitro húa benzen bng HNO3 thu...
 • 6
 • 244
 • 0

Vat ly 12.004

Vat ly 12.004
...
 • 10
 • 178
 • 0

Xem thêm