GIÁO ÁN TỰ CHỌN LÝ 10

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1
... 2x = b) − x + = 2 c) x + 3x − 10 = Vậy phương trình có nghiệm phân biệt … b) − x + = ⇔ x = 16 ⇔ x = ±4 d) 2x + c) a = 1; b = 3; c = 10 ∆ = b − 4ac = 32 − 4.1.( 10 ) = 49 > −b + ∆ −3 + = = 2; ... hệ phương trình sau  x + 5y = a)  3x − 2y =  x + 2y − 3z =  b)  x − 3y + z =  x − 5y =  Giáo viên nhận xét làm học sinh  x + 5y = 3x + 15y = 21 17y = 17 y = ⇔ ⇔ ⇔  3x − 2y = 3x ... ∉ DKXD ⇔ x + x − 12 = ⇔ ( x − 3) ( x + ) = ⇔   x = −4 ∈ DKXD Vậy phương trình có nghiệm x = - 10 Gọi học sinh thực phương pháp phương pháp cộng đại số  x + 5y = a)  3x − 2y =  x = − 5y...
 • 4
 • 1,257
 • 45

giáo án tự chọn toán 10 hk1

giáo án tự chọn toán 10 hk1
... Hoạt động 3: Củng cố (4 phút) Hoạt động Giáo viên Nhấn mạnh cách xác định tập hợp, phép toán tập hợp Hoạt động Học sinh BÀI TẬP VỀ NHÀ: (1 phút) Làm tập tương tự Nội dung ...
 • 2
 • 962
 • 41

giao an tu chon TA 10

giao an tu chon TA 10
... Teaching aids :Lesson plan, handouts, pictures Procedure: Time Steps Work Arrangement Group work Task 1: Choose each verb and its correct past form 13 Task : Work in group Rearrange the following ... Tiếng Anh Lớp 10- Ban Cơ Bản Năm học 2008-2009 Tiết PPCT ; 04 READING : SCHOOL TALKS Ngày soạn : 18/09/2008 I Objectives : By the end of the lesson, Ss will be able to read and understand about an ... Giáo án Tự chọn Môn Tiếng Anh Lớp 10- Ban Cơ Bản Năm học 2008-2009 10 lesson for the next school day.I often go to bed at 10. 15 pm Task 2: Answer the following questions What is...
 • 27
 • 481
 • 6

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì I

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì I
... Tiết : luyện tập áp dụng mệnh đề vào suy luận toán học I Mục đích yêu cầu : - Học sinh nắm đợc kh i niệm i u kiện cần ; i u kiện đủ ; i u kiện cần đủ Giáo án tự chọn 10 Tổ Toán - Giáo viên ... tơ hiệu III N i dung Hoạt động 1: ( Thực 14 phút ) B i : Chứng minh AB = CD trang i m AD BC trùng Hoạt động giáo viên Câu h i 1: Biến đt Hoạt động trò Giáo án tự chọn 10 Tổ Toán - Giáo viên ... chứa véc tơ gốc I ? Câu h i 2: i u kiện để I trung i m AI + DI = CI + IB AI + DI = AD ? Câu h i 3: i u kiện để I trung i m CI BC ? GV : Y/ cầu học sinh trình bày l i l i gi i Hoạt động 2:...
 • 34
 • 856
 • 18

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì II

Giáo án tự chọn Toán 10 học kì II
... sinh học xong khái niệm (E) Phơng tiện: 24 Giáo án tự chọn toán 10 cao thu thuỷ - Chuẩn bị bảng kết hoạt động - Chuẩn bị phiếu học tập - Chuẩn bị tập sách tập , sách nâng cao III Phơng pháp dạy học: ... sinh học xong khái niệm (P) 28 Giáo án tự chọn toán 10 cao thu thuỷ Phơng tiện: - Chuẩn bị bảng kết hoạt động - Chuẩn bị phiếu học tập - Chuẩn bị tập sách tập , sách nâng cao III Phơng pháp dạy học: ... (BC): 7x 2y 12 = III Củng cố: (5 ) Học sinh tự viết phơng trình đờng thẳng AC AB Yêu cầu làm đợc lớp IV Bài tập nhà: - Ôn lại cách viết phơng trình tham số 12 Giáo án tự chọn toán 10 cao thu thuỷ...
 • 35
 • 1,206
 • 34

giao an tu chon toan 10 ki 1 (nang cao)

giao an tu chon toan 10 ki 1 (nang cao)
... 4: ( Thực 10 phút ) * Củng cố luyện : Nhắc lại quy tắc ba điểm phép công véctơ Quy tắc hình bình hành, trung điểm, trọng tâm tam giác * Hớng dẫn nhà Làm tập 10 , 11 ,12 SGK nâng cao trang 14 Bài tập ... hớng dẫn: Cho n điểm mặt phẳng Bạn An ký hiệu chúng A1, , An Bạn Bình kí hiệu chúng B1, ,Bn Chứng minh : A1 B1 Tiết thứ : + A2 B + + An B n = Giáo án tự chọn 10 Tổ Toán - Giáo viên : Chu Thị ... ki n thức thông qua lời giải - Làm tập 4 .17 ; 4.20 ; 4. 21 SBT nâng cao trang 10 5 Tiết 17 +18 a.Mục tiêu: luyện tập hệ thức lợng tam giác Giúp học sinh 1. Về ki n thức: Học sinh biết vận dụng định...
 • 33
 • 799
 • 10

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao)

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao)
... hệ bất (1) x + 20 phơng trình ? Hãy giải hệ x2 + 56x + 80 = (x + 20 )2 x - 20 x = 20 16x = 320 Cũng hỏi tơng tự ĐS; Nghiệm PTĐC x = 20 (2) x > x2 2x 15 x2 2x 15 < (x 3 )2 x>3 x - x ... 0) A S (- ; - ] [5 ; + ) (1b) Giải (1a) cho S1a = (-; ... B A2 B2 A2 - B2 (A + B)(A B ) Học sinh tự làm theo hớng dẫn giáo viên => S = [ - ; + ) III Củng cố: Tìm a để phơng trình: -2x2 + 10x - = x2 5x + a có nghiệm pb Giải: f(x) = 2x2 - 10x...
 • 41
 • 562
 • 9

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen

Giáo án tự chọn hóa 10_chương halogen
... thống hoá kiến thức nhóm halogen Hoạt động 2: Giới thiệu số hợp chất nguyên tố halogen: Hiđro halogenua axit halogenhiđric HF HCl HBr HI - Chất khí, dễ tan nước tạo thành axit halogen hidric - Tính ... điều chế halogen: F2 Cl2 Br2 Đp hỗn hợp HCl(đặc)+ chất OXH mạnh (MnO2, Cl2 + 2NaBr Br2 +NaCl KF HF KMnO4…) I2 Từ biển rong Đpdd 2NaCl+H2O Màng ngăn 2NaOH +Cl2 +H2 Như vậy, dựa vào so sánh halogen ... cố hệ thống hoá kiến thức halogen hợp chất halogen: - Gv yêu cầu hs trả lời tập trắc nghiệm BT 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 - GV hướng dẫn HS làm tập tự luận: 3.13 – 3.19 Hoạt...
 • 5
 • 470
 • 5

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S

Giáo án tự chọn hóa 10_chương O - S
... halogen khử +4 S + O2 S O2 Tác dụng với KNO3, KClO3, HNO3, H2SO4 đặc nóng,… Với hợp chất +4 H SO4 + S S O2 + H 2O +4 KClO3 + S S O2 + KCl => Oxi chất oxi hóa mạnh; lưu huỳnh vừa chất oxi hóa ... Bài 28: Oxi ozon có tính oxi hoá mạnh Phản ứng hoá học sau chứng minh ozon có tính oxi hoá mạnh oxi ? A: 2Ag + O3 -> Ag 2O + O2 B: 2KI + O3 + H 2O -> I2 + 2KOH + O2 C: Cu + O3 -> CuO + O2 D: A, ... −2 +5 1, H O + K N O2 → H O + K N O3 −1 −2 +6 −2 2, H O + Pb S → Pb S O4 + H O • Tính khử: −1 1, H O2 + O3 → H 2O + O2 −1 +7 +2 2,5 H O2 + K MnO4 + 3H SO4 → Mn SO4 + O2 + K SO4 + 8H 2O Dặn dò:...
 • 6
 • 314
 • 6

Giao an tu chon toan 10 CB

Giao an tu chon toan 10 CB
... Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 21 x2 + 4x = x x + 10 11) (x+1)(x+5)(x+3)(x+7)=-15 10) 4.Củng cố; biết phát dạng phơng trình đặt đợc ẩn phụ để làm 5.bài tâp: y lai 6,6,7,8,9 ,10, 11 D-Rút kinh nghiêm: ... đsô: Bài 1)Cho cos =1/3 tính sin ; tan ; cot 2)Cho sin =1/2 ( >900) tính cos ; tan 3)Cho tan =2 tính sin , cos , cot Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 Bài 4: Giáo viên vẽ hình Học sinh ... A(2;-13); đáp số: a=4/5; b=-6, c=-21/5; Lã Duy Tiến- Giáo án tự chon 10 b = b + c = 2b + c = c = 10 parabol cần tìm có phơng trình: 10 y= x + x 3 4.Củng cố: Thành thạo tìm hàm số bậc hai thoả...
 • 25
 • 775
 • 15

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao) .doc

giao an tu chon toan 10 ki 2 (nang cao) .doc
... trình y2 + (1 20 )y + m2 = (1) Vô nghiệm ? (2) có = (1 2m )2 4(m2 1) = 4m a) (1) Vô nghiệm (2) vô nghiệm (2) có n0 âm Giáo viên: Hoàng An Dinh 15 Giáo án tự chọn toán 10 Năm học: 20 08 -20 09 ... ME2 = MF2 ( t- 0 )2 + ( t + 2) 2 = ( t 4 )2 + ( 11 + t )2 18t + 133 = 133 133 97 ; => M ( ) 18 18 t=- Kết Giáo viên: Hoàng An Dinh 11 Giáo án tự chọn toán 10 Năm học: 20 08 -20 09 Hoạt động (10) ... cố ki n thức thông qua tập tổng hợp * Tình 2: Xác định tâm bán kính đờng tròn sau Giáo viên: Hoàng An Dinh 19 Giáo án tự chọn toán 10 Năm học: 20 08 -20 09 2x2 + 2y2 5x + 7y 12 = HĐ 1: Củng cố ki n...
 • 33
 • 423
 • 2

Giao an tự chọn hóa 10

Giao an tự chọn hóa 10
... Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 12 Cho 23,2 gam hn hp Fe v Cu phn ng vi HCl d thu c 6,72 lớt H Xỏc nh lng v thnh phn % lng ca cỏc cht hn hp u? 13 Cho 36,8 gam hn hp vụi v ỏ vụi ho tan vo lớt dung ... cht oxi hoỏ rt yu (do hiu ng khụng gian ca phõn t) Brom cng cú cỏc oxi axit tng t clo: HBrO, HBrO3, HBrO4 5Cl2 + Br2 + 6H2O 2HBrO3 + 10HCl Mui clorat: quan trng hn c l KClO3 t0 3Cl2 + 6KOH ... Giáo viên : Đào Thi Thuý Hằng Trờng PTTH Phạm Ngũ Lão Giáo án tự chọn hoá 10 Tit 12 13: LUYN TP: NHểM HALOGEN I MC TIấU BI HC: Kin thc: Hs nm vng: - S bin thiờn tớnh...
 • 5
 • 453
 • 9

Giao an tu chon Toan 10 hoc ki II

Giao an tu chon Toan 10 hoc ki II
... cao trang 108 Ngày 30 tháng năm 2007 Tiết 29 đờng tròn đờng thẳng I II Mục tiêu: Giúp học sinh 1)Về ki n thức: - Học sinh nắm vững cách lập PT đờng thẳng , đờng tròn - Học sinh nắm đợc quan hệ ... chọn toán 10 cao thu thuỷ III Phơng pháp dạy học: Gợi mở, vấn đáp thông qua hoạt động điều khiển t an xen hoạt động nhóm IV Tiến trình học hoạt động 1- Các tình học tập: * Tình 1: Ôn tập ki n thức ... SBT nâng cao trang 205 Tiết 35 Luyện tập chung công thức l ợng giác i Mục tiêu: Giúp học sinh a.Về ki n thức: ii Học sinh nắm đợc tất cảcác công thức lợng giác góc học cuối học kỳ iii Học sinh cần...
 • 35
 • 470
 • 4

Giáo án Tự chọn 7

Giáo án Tự chọn Lý 7
... nhắc lại định luật truyền thẳng ánh sáng Phân biệt tượng bóng tối bóng nửa tối Giáo án tự chọn môn Vật Tuần: 24 Tiết: 47 Trang 49 BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Soạn: Giảng: I Mục tiêu: ... 10 P = ?; d = ? * Khi g = 9 ,7 ’ ’ ’ g = 9 ,7 P = ?; d = ? Trọng lượng vật: P’ = 9,7m = 38,8 (N) Trọng lượng riêng vật: d' = 9,7D = 86330 N/m3 Giáo án tự chọn môn Vật Tuần: 19 Tiết: 36 KIỂM TRA ... luật truyền thẳng ánh sáng Tiết 47: Bài tập ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng (tt) Tiết 48: Bài tập định luật phản xạ ánh sáng Tiết 89: Bài tập định luật phản xạ ánh sáng (tt) Tiết 50:...
 • 72
 • 586
 • 4

GIAO AN TU CHON LY

GIAO AN TU CHON LY
... thời gian t N = vòng ; T = giây Điện tiêu thụ ứng với số vòng quay đĩa A = 600 000J/600 vòng = 600J Công suất số điện tiêu thụ giây P = A/t = 6000J/s Bài 2: Tính công có ích động điện thời gian làm ... động bình thường nên công suất mạch tổng công suất ghi bóng đèn 120V Bài 2: Một dãy bóng đèn trang trí gồm N bóng 12V- 5W mắc vào hiệu điện 220V hoạt động bình thường a) Tính N b) Tính công su ... 9b: 26-12 2007 Tiết ĐIỆN NĂNG CÔNG SUẤT ĐIỆN I Mục tiêu tiết dạy : Nêu thí dụ chứng tỏ dòng điện mang lượng Biết dụng cụ đo điện số đếm công tơ 1KWH Chỉ chuyển hoá dạng lượng hoạt động dụng cụ...
 • 11
 • 364
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tự chọn toán 10 cơ bản 3 cộtgiáo án tự chọn toán 10 cơ bản violetgiáo án tự chọn lớp 10 môn toángiáo án tự chọn toán 10 cơ bảngiáo án tự chọn anh 10giáo án tự chọn hóa 10 học kì 2giáo án tự chọn toán 10 nâng cao 3 cộtgiáo án tự chọn toán 10 nâng caogiáo án tự chọn sinh 10giáo án tự chọn toán 10 học kì iigiao an tu chon ly 7giáo án tự chọn lý 9giáo án tự chọn vật lý lớp 10 cơ bảngiáo án tự chọn vật lý lớp 10giáo án tự chọn vật lý 10 nâng caoĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại