69803 spoonerisms 2 play on words

2 ĐỀ ÔN TẬP HKI 12CB

2 ĐỀ ÔN TẬP HKI 12CB
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/603/184604//10_DE_ON_TAP_TA 12_ HKI _20 1 020 11.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 239
 • 0

Thêm 2 đề ôn thi Đại học 09

Thêm 2 đề ôn thi Đại học 09
... y = x + Câu II (2 điểm) Giải phương trình : x + = x + x x+1 2 Giải phương trình : log ( + 1).log (2 + 2) + log = Câu III (1 điểm) Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x) = ( x + 2) (2 x − 1)7 Câu IV ... ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I (2 điểm) Cho hàm số y = x − 3(2m + 1) x + 6m(m + 1) x + có đồ thị (Cm) Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị hàm số m = Tìm m để (Cm) có điểm cực đại ... + = Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) : x +2y − z =0 hai đường thẳng (d ) :  (a) : x +1 y −1 z = = Viết phương trình đường thẳng (∆), biết (∆) vuông góc với (P) (∆) cắt hai 2 −1 đường...
 • 2
 • 208
 • 0

SKKN tieng Anh Play with words

SKKN tieng Anh Play with words
... số Play with words sau dạy từ mới, giáo viên biến viết phần Play with words thành nghe nhỏ khiến em tò mò, muốn khám phá nghe dễ học Sau xin giới thiệu số dạy có phối hợp với phần Play with words ... nghĩ, nghĩ cách dạy phần Play with words với cách khác Tất với tìm tòi riêng qua năm giảng dạy xin phép đợc trình bày số sáng kiến kinh nghiệm việc dạy Play with words tiếng Anh -7 Rất mong đợc đóng ... - Nói học sinh Với suy nghĩ nh dạy phối hợp phần Play with words với dạy đọc, dạy nghe, dạy ngữ pháp để khám phá mặt tích cực phần Play with words này, thử nhiều cách nh sau: Khi học sinh luyện...
 • 23
 • 621
 • 5

Period 2 REVISION ON ENOUGH AND ADJECTIVE ORDER.doc

Period 2 REVISION ON ENOUGH AND ADJECTIVE ORDER.doc
... sentences in column A with the ones in column B: (2ps) A B Keys Shall we go out for dinner tonight? a That’s very kind of you 12 Is 8.am OK? b I’d like to listen to music 23 Can I speak to Nam, please? ... everything was strange and difficult to me Life in the city is always busy and the people are often in a hurry Lots of bikes, motorbikes, cars and buses coming from every direction scared me Now I ... used to the noise and busy city traffic I’m no longer afraid of crossing the road However, I don’t really like to live in the city I prefer to live in the countryside Questions: Where did his...
 • 6
 • 390
 • 17

AV 9 TCHON HKII PERIOD 2 REVIEW ON ADJECTIVES AND ADVERBS

AV 9 TCHON HKII PERIOD 2 REVIEW ON ADJECTIVES AND ADVERBS
... phone book Is there one near here? 10 Listen! Can you hear those people next door? They (shout) at each other again II/ Choose the correct one I always feel ………………………… before examinations ... because it was raining ………………………… ( heavy / heavily) My sister plays the piano ……………………………… ( good/ well) III Complete the sentences, using adjectives or adverbs: He runs _ (fast) He answered ... He behaved towards his children ( strict) IV- Choose the best answer: 1.What should you to (keep - protect - prevent - reduce) the environment? 2. (Forest - Forestry - Deforestation - Forests)...
 • 3
 • 324
 • 3

2 ĐỀ ÔN 8 TUẦN HKII LỚP 12

2 ĐỀ ÔN 8 TUẦN HKII LỚP 12
... Đề số Câu 1: Cho hàm số : y = x + 2x (C) a) Khảo sát SBT vẽ đồ thị (C) b) Tìm giá trị m để phơng trình sau có nghiệm phân biệt : (x 1) + ( m 1) = 2 Câu 2: x + 2x + a) Tìm GTLN ... GTNN hàm số : y = đoạn x +1 ;2 3x + b) Giải BPT sau: log x ữ> x +2 e c) Tính tích phân sau: (x 2x)lnxdx Câu 3: x + y + z x 3y 4z = Gọi Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S)có ... -3x +10 ; y=1 ; y = x2 ( x > ) (H) nằm parbol.Tính thể tích vật thể tròn xoay sinh phép quay quanh Ox hình phẳng (H) x 2y = ữ (1) b) Giải hệ phơng trình : 3log x = y (2) ...
 • 2
 • 231
 • 0

2 ĐỀ ÔN TẬP 12 CB - KHII

2 ĐỀ ÔN TẬP 12 CB - KHII
... P N ễN TP HKII TING ANH 12 (CTC) Test 1 C B D C A D A C C 10 C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A D C B D B A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A B D C A A D B D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D D D A A C B B A Test A D B B A D B A C 10 B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D B A B C D D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C D D B C A B D D 31 32 33 34 ... marital status, or race A suit B discriminate C believe D gain nd 30 The 22 Southeast Asia Games were _ in Vietnam in 20 03 A built B met C taken D held C READING I Read the following passage...
 • 10
 • 298
 • 0

2 BAI ON THI VAO LOP 10 TRAC NGHIEM TONG HOP I

2 BAI ON THI VAO LOP 10 TRAC NGHIEM TONG HOP I
... Câu 9: V i hình nón có chu vi đáy 30cm, độ d i đường sinh 10cm diện tích xung quanh A 20 0 cm2 B 300 cm2 C 150 cm2 D 1500 cm2 B i 3: Ghép đ i (cặp số nghiệm của) a (2; -5) 3x + 2y = - b ... Câu 9: V i hình nón có chu vi đáy 30cm, độ d i đường sinh 10cm diện tích xung quanh A 20 0 cm2 B 300 cm2 C 150 cm2 D 1500 cm2 B i 3: Ghép đ i (cặp số nghiệm của) a (2; -5) 3x + 2y = - b ... QUANG TUYNH ĐỀ THI PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3đ) B i 1: Xác định tính sai ? Câu 1: − 0 ,2 = ( − 0 ,2) Câu 2: V i m > h/s y = (m – 1)x2 nghịch biến x < 2 Câu 3: v i b > a b =a b Câu 4: i m (0;b) thuộc...
 • 33
 • 245
 • 0

2 Đề ôn thi HKI Toán 9( Đ Tháp)

2 Đề ôn thi HKI Toán 9( Đ Tháp)
... c) Tính bán kính đ ờng tròn ( O ) nội tiếp tam giác ABC Câu 4: Cho nửa đ ờng tròn tâm O đ ờng kính AB, kẻ tiếp tuyến Ax, By phía với nửa đ ờng tròn AB Trên Ax lấy điểm C, By lấy điểm D cho góc...
 • 2
 • 188
 • 0

Bài soạn 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4

Bài soạn 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4
... 11D 21 C 31C 41B 51B 61A 71A 2D 12D 22 A 32C 42B 52C 62B 72A 3B 13B 23 A 33D 43B 53B 63B 73C 4C 14A 24 B 34D 44A 54A 64D 74A 5B 15D 25 B 35D 45B 55C 65B 75A 6D 16B 26 B 36C 46C 56A 66B 76A 7C 17C 27 D ... 37C 47D 57C 67D 77A 8C 18C 28 B 38A 48B 58D 68C 78C 9D 19A 29 A 39A 49B 59A 69A 79D 10C 20 C 30C 40A 50B 60A 70C 80C ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Môn :Tiếng Anh ĐỀ SỐ Chọn phương án ( a, b, c d) ứng với từ ... 41C 51A 61D 71B 2D 12C 22 A 32A 42C 52B 62B 72D 3A 13B 23 C 33A 43D 53C 63A 73B 4C 14B 24 D 34C 44D 54D 64B 74A 5D 15C 25 A 35C 45A 55D 65D 75D 6D 16B 26 C 36D 46A 56C 66B 76B 7A 17D 27 D 37C 47D 57C...
 • 9
 • 619
 • 18

Tài liệu 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4

Tài liệu 2 đề ôn thi Đại học Tiếng Anh và đáp án số 3+4
... 11D 21 C 31C 41B 51B 61A 71A 2D 12D 22 A 32C 42B 52C 62B 72A 3B 13B 23 A 33D 43B 53B 63B 73C 4C 14A 24 B 34D 44A 54A 64D 74A 5B 15D 25 B 35D 45B 55C 65B 75A 6D 16B 26 B 36C 46C 56A 66B 76A 7C 17C 27 D ... 37C 47D 57C 67D 77A 8C 18C 28 B 38A 48B 58D 68C 78C 9D 19A 29 A 39A 49B 59A 69A 79D 10C 20 C 30C 40A 50B 60A 70C 80C ĐỀ ÔN THI ĐẠI HỌC Môn :Tiếng Anh ĐỀ SỐ Chọn phương án ( a, b, c d) ứng với từ ... 41C 51A 61D 71B 2D 12C 22 A 32A 42C 52B 62B 72D 3A 13B 23 C 33A 43D 53C 63A 73B 4C 14B 24 D 34C 44D 54D 64B 74A 5D 15C 25 A 35C 45A 55D 65D 75D 6D 16B 26 C 36D 46A 56C 66B 76B 7A 17D 27 D 37C 47D 57C...
 • 9
 • 878
 • 65

Bài giảng 2 đề ôn kt chương q.hệ vuông góc

Bài giảng 2 đề ôn kt chương q.hệ vuông góc
... Tính góc SA (ABCD) Tính góc SA BC Đề Nội dung Điểm S 1đ A D O a b c d B C ⇒ SO ⊥ AC ⊂ (ABCD) ∆ SAC cân S ∆ SBD cân S ⇒ SO ⊥ BD ⊂ (ABCD) AC ∩ BD = O ⇒ SO ⊥ (ABCD) AC ⊂ (ABCD) OB hình chiếu vuông góc ... (SA;(ABCD)) = (SA;OA) = SAO = ϕ a OA ⇒ ϕ = 600 cosϕ = = = SA a 2 (SA;BC) = (SA;AD) = SÂD = α SA + AD − SD a2 cosα = = = ⇒ α ≈ 69017 ' 2. SA AD 2. a 2. a 2 1đ 1đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1đ 1,5đ 0,5đ 1đ 0,5đ 1đ ...
 • 2
 • 90
 • 0

A study on words from names in nguyen nhat anh's stories and their english equivalents

A study on words from names in nguyen nhat anh's stories and their english equivalents
... Vietnamese names in Nguyen Nhat Anh’s stories basing on the metaphor and simile Helping the learners avoid dogmatic and misunderstanding in communication and translation, particularly with those in ... “irregular” also because of their connotation So, connotation can be considered as an additional meaning to denotation CHAPTER TWO: AN INVESTIGATION ON WORDS FROM NAMES IN ENGLISH Words are used ... metaphorically in music, literature to imply eternal love CHAPTER THREE: AN ANALYSIS ON WORDS FROM NAMES IN NGUYEN NHAT ANH’ S STORIES 3.1 Words from names in Nguyen Nhat Anh’s stories basing on...
 • 57
 • 264
 • 1

iec 60332-2 tests on electric cables under fire conditions - test on a single small vertical insu

iec 60332-2 tests on electric cables under fire conditions - test on a single small vertical insu
... 332: - Tests on electric cables under fire conditions Part 1: Test on a single vertical insulated wire or 33 2-1 (1979) cable Part 2: Test on a single small vertical insulated copper 33 2-2 (1989) ... Part 1: Tests Part 2: General and construction requirements Tests on oil-filled and gas-pressure cables and their accessories 14 1-1 (1976) Part : Oil-filled, paper-insulated, metal-sheathed cables ... 4A4 4A7 L 0029047 O - - INTERNATIONAL ELECTROTECHN I C A L COMMISSION TESTS ON ELECTRIC CABLES UNDER FIRE CONDITIONS P a r t 2: T e s t on a single small vertical insulated copper w i r e or cable...
 • 13
 • 202
 • 0

Đề só 2- TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Đề só 2- TOÁN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
... AB, CD  AC = −4 ≠   ⇒ AB CD chéo + d(AB, CD) = 206 Câu b 0,25 Viết pt đường vuông góc chung + Gọi ∆ đường vuông góc chung u  ∆ ⊥ AB ur ⇒ u∆ = (10,9,5) +  ∆ ⊥ CD 0,25 u u ur ur u + mp ( α ... đứng x = -1 x→−1− x→−1+ + xlim y = 1; xlim y = suy pt tiệm cận ngang y = →−∞ →+∞ Lập bảng biến thi n −∞ −1 +∞ y y’ + + +∞ y −∞ vẽ đồ thị: vẽ tiệm cận vẽ xác qua điểm đối xứng qua giao điểm hai ... 600 C A 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 AC =a 2; SA = tan 600 AB = a Tính AB = Nêu 0.25 0.25 0.25 0.25 công thức tính 0.25 1 V = S ∆ABC SA = BA2 SA Tính kết quả: V = a3 0.25 B II Phần riêng: C Chương...
 • 5
 • 306
 • 3

Xem thêm