Bài giảng luật đất đai

Tài liệu Bài giảng: LUẬT ĐẤT ĐAI pptx

Tài liệu Bài giảng: LUẬT ĐẤT ĐAI pptx
... chung ngành luật đất đai Khái niệm LĐĐ: Luật đất đai VN hiểu theo hai nghĩa: Ngành luật đất đai văn luật đất đai QH thông qua 1.1 Ngành luật đất đai: ngành luật độc lập hệ thống pháp luật Nhà nước ... hữu luật Dân Thay vào đó, “mảnh đất hay “thửa đất cụ thể đối tượng sở hữu theo pháp luật Luật đất đai nước, đó, luật địa • Thứ hai, tuyên bố đất đai thuộc sở hữu toàn dân sở Luật Đất đai năm ... định đoạt đất đai lại không ngành luật đất đai điều chỉnh VD: – Quan hệ trực tiếp người sử dụng đất Nhà nước giao đất với Nhà nước quan hệ đất đai, người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất cho...
 • 204
 • 3,494
 • 39

Bài giảng luật đất đai - Chương 4 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT docx

Bài giảng luật đất đai - Chương 4 ĐỊA VỊ PHÁP LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT docx
... địa vị pháp người sử dụng đất: Trong khoa học pháp lý, khái niệm địa vị pháp người sử dụng đất xem xét góc độ: - khái niệm người sử dụng đất (chủ thể sử dụng đất) ; - lực chủ thể người sử ... vụ chung người sử dụng đất • Quyền người sử dụng đất khả mà pháp luật cho phép người sử dụng đất thực hành vi định trình sử dụng đất nhằm sử dụng đất mục đích • Nghĩa vụ người sử dụng đất cách ... nhân, HGĐ coi người sử dụng đất NN giao, cho thuê, cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất – Căn vào thực tế sử dụng đất người sử dụng đất người thực tế sử dụng đất Người sử dụng đất người tổ chức,...
 • 202
 • 2,556
 • 4

bai giảng luật đất đai năm 2003

bai giảng luật đất đai năm 2003
... thiết phải thay Luật đất đai năm 1993 I.1 Kết thực Luật Đất đai năm 1993 (gồm Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Đất đai năm 1998, 2001): - Những kết đạt đợc việc thực Luật Đất đai năm 1993 tích ... tranh chấp đất đai; giải khiếu nại, tố cáo vi phạm việc quản lý sử dụng đất đai; n) Quản lý hoạt động dịch vụ công đất đai Điều tra đất đai Điều tra Lập QH,KHSD đất Điều tra Lập QH,KHSD đất Giao,cho ... pháp luật đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nớc III.3 Chế độ sử dụng đất Thời hạn sử dụng đất (lâu dài, 50 năm, 20 năm, không năm đất công ích) Hạn mức giao, trờng hợp đợc giao nhiều loại đất; ...
 • 62
 • 193
 • 0

Bài giảng luật đất đai bài 7

Bài giảng luật đất đai  bài 7
... Có lỗi Vi phạm pháp luật đất đai Xử lý vi phạm pháp luật đất đai - Các hình thức xử lý: + Xử lý kỷ luật + Xử phạt hành + Xử lý hình Giải tranh chấp đất đai Tranh chấp đất đai bất đồng, mâu thuẫn ... chấp đất đai Giải tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành CP (Điều 1 37 LĐĐ 2003) This image cannot currently be displayed QH Giải khiếu nại, khiếu kiện hành đất đai + Khiếu nại đất đai ... Thanh tra đất đai Đ 132- 134 LĐĐ 2003 This image cannot currently be displayed 2 Xử lý vi phạm pháp luật đất đai Điều 140 – 144 LĐĐ 2003, NĐ 105/2009 - Khái niệm: + Trái pháp luật đất đai + Có...
 • 10
 • 67
 • 0

Bài giảng luật đất đai ths phạm văn võ

Bài giảng luật đất đai  ths phạm văn võ
... dân đất đai nhiệm vụ luật đất đai 1.1 Chế độ sở hữu toàn dân đất đai 1.2 Nhiệm vụ Luật Đất đai Định nghĩa Luật Đất đai, đối tượng phương pháp điều chỉnh Luật Đất đai 2.1 Định nghĩa Luật Đất đai ... PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI Khái niệm Quan hệ pháp luật đất đai quan hệ xã hội phát sinh trực tiếp sở hữu quản lý đất đai quy phạm pháp luật đất đai điều chỉnh 8/25/2011 Chủ thể quan hệ pháp luật đất đai ... đất đai theo quy hoạch pháp luật 3.3 Nguyên tắc đặc ưu đất nông nghiệp 3.4 Nguyên tắc sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm Nguồn Luật Đất đai                  Luật Đấ Luậ Đấtt đai...
 • 19
 • 159
 • 0

Bài giảng luật đất đai bài 4 TS đặng anh quân

Bài giảng luật đất đai bài 4  TS đặng anh quân
... sử dụng đất; Nhu cầu sử dụng đất Ts Đặng Anh Quân BÀI ĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAI Giao đất, cho thuê đất 2.3 Chủ thể sử dụng đất giao, sử dụng đất thuê (hay hình thức sử dụng đất người sử dụng đất) Yêu ... giao đất, cho thuê đất không ? Giải thích ? Thảo luận lớp: Ts Đặng Anh Quân BÀI ĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAI Giao đất, cho thuê đất 2 .4 Trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất Điều 122 LĐĐ; Điều 1 24  128 ... 33, 34, 35, 72, 73, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95 108 LĐĐ; Các Điều 84, 85, 86, 89 90 NĐ 181/20 04/ NĐ-CP; Điều 27 NĐ 84/ 2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 Ts Đặng Anh Quân BÀI ĐIỀU PHỐI ĐẤT ĐAI Giao đất, ...
 • 40
 • 163
 • 0

Bài giảng luật đất đai bài 5 quyền của người sử dụng đất

Bài giảng luật đất đai  bài 5 quyền của người sử dụng đất
... vốn quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất; tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất tài ... chung người sử dụng đất Điều 1 05 Luật đất đai Quyền giao dịch quyền sử dụng đất người sử dụng đất 2.1 Những vấn đề chung giao dịch quyền sử dụng đất 2.2 Các giao dịch quyền sử dụng đất cụ thể 2.1 ... dung Quyền chung người sử dụng đất Quyền giao dịch quyền sử dụng đất người sử dụng đất Quyền bồi thường Nhà nước thu hồi đất Quyền giao khoán đất nông lâm trường quốc doanh Quyền chung người sử dụng...
 • 76
 • 276
 • 1

Bài giảng luật đất đai bài 6 nghĩa vụ của người sử dụng đất

Bài giảng luật đất đai  bài 6 nghĩa vụ của người sử dụng đất
... tiền sử dụng đất - Đất có thời hạn sử dụng 70 năm: năm không sử dụng đất trừ 1,2% tiền sử dụng đất so với tiền sử dụng đất giao với thời hạn 70 năm Tiền sử dụng Tiền sử dụng Tiền sử dụng đất thời ... 1 Nghĩa vụ chung NSDĐ Điều 107 LĐĐ 2003 Nghĩa vụ tài NSDĐ 2.1 Nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất 2.2 Nghĩa vụ nộp tiền thuê đất 2.3 Nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất 2.4 Nghĩa vụ nộp thuế thu ... sử dụng đất - Khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất - Khi người sử dụng đất chuyển mục đích sử dụng đất - Khi người sử dụng đất chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có...
 • 90
 • 142
 • 0

Bài tập luật đất đai

Bài tập luật đất đai
... đất đai gồm quy phạm ngành luật nao? Ngành luật đất đai, luật hành Luật dân *Ngành luật đất đai, luật hành Luật dân sự, luật kinh tế Ngành luật đất đai, luật hành Luật dân sự, luật hình sự, luật ... đất, giao đất, thu hồi đất đký đất, tra sử dụng đất, quy hoạch đất đai, giai tranh chấp đất, sử lý vi phạm pháp luật đất đai câu 33 luật đất đai điều chỉnh = pp bình đẳng quan hệ đất đai *quan ... hồi đất, đk đất, tra sử dụng đất, giải tranh chấp đất sử lý vi phạm pháp luật đất đai quan hệ giao đất, cấp đất, đk đất, tra sử dụng đất, giải tranh chấp đất, quy hoạch đất đai *quan hệ cấp đất, ...
 • 13
 • 304
 • 1

31 câu hỏi và bài tập luật đất đai

31 câu hỏi và bài tập luật đất đai
... triệu tập họp Hội đồng thành viên vào ngày 10/03/2007 với mục đích nhằm giải số vấn đề fát sinh cty, giấy triệu tập A không gửi cho B, cho có gửi B cung không tham dự Việc A không gửi giấy triệu tập ... VietcomBank Incombank), chi phí phá sản 50 triệu Hãy phân chia cho chủ nợ? Căn pháp lý? Bài Tập luật Kinh tế Bài A, B, C, D góp vốn thành lập công ty TNHH X, vốn điều lệ tỷ đồng, A góp 800 triệu ... 2006, Hội đồng quản trị Công ty định chia cổ tức lần cho cổ đông (lần thứ vào tháng – 2007, lần vào tháng 07-2007 lần vào tháng 3-2008) Đầu năm 2008, nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng phát triển họat...
 • 18
 • 680
 • 0

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM và bài tập LUẬT đất ĐAI

GẦN 100 câu TRẮC NGHIỆM và bài tập LUẬT đất ĐAI
... sử dụng đất người sử dụng đất quyền quản lý đất đai chủ thể Nhà nước giao đất để quản lý Theo điều 45 LĐĐ trưng dụng đất không dẫn đến hậu chấm dứt quyền sử dụng đất người sử dụng đất Câu 27: ... cho thuê đất UBND cấp Sai Theo điều 37 Luật đất đai UBND xã, phường, thị trấn cho thuê đất (thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng mục đích công ích xã, phường, thị trấn) thẩm quyền giao đất Câu 25.Chủ ... hồi đất, tính tiền bồi thường người có hành vi vi phạm phạm pháp luật v ề đất đai gây thiệt hại cho nhà nước; giá đất tính giá trị quyền s dụng đất Câu 24.Cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, ...
 • 13
 • 175
 • 2

bài tập luật đất đai học kỳ

bài tập luật đất đai học kỳ
... giải tranh chấp đất đai Điều 135, luật đất đai 2003 quy định: Nhà nước khuyến khích bên tranh chấp đất đai tự hoà giải giải tranh chấp đất đai thông qua hoà giải sở Tranh chấp đất đai mà bên tranh ... đạt lý? Đây mục đích pháp luật, sách đắn Đảng Nhà nước ta DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình luật đất đai – Nhà xuất tư pháp (Trường đại học luật Hà Nội) Luật đất đai (đã sửa đổi, bổ sung ... người có công Nhà nước - Quy định pháp luật giao đất, cho thuê đất Thẩm quyền giải quyết: Theo quy định điều 136 luật đất đai 2003 thì: “Tranh chấp đất đai hoà giải UBND xã, phường, thị trấn...
 • 8
 • 217
 • 0

bài giảng khái niệm luật đất đai - ts đặng anh quân

bài giảng khái niệm luật đất đai - ts đặng anh quân
... quản lý hiệu BÀI KHÁI NIỆM LUẬT ĐẤT ĐAI Khái niệm Luật Đất đai 2.1 Quá trình phát triển Luật Đất đai - Trước Hiến pháp 1980 (18/12/1980) - Từ Hiến pháp 1980 + Luật Đất đai 1987 - Quy định Hiến ... NIỆM LUẬT ĐẤT ĐAI 2.2 Khái niệm Luật Đất đai - Theo nghĩa hẹp: Luật Đất đai đạo luật - Theo nghĩa rộng: Luật Đất đai ngành luật hệ thống pháp luật VN, bao gồm tổng hợp toàn quy phạm pháp luật ... Luật Đất đai BÀI KHÁI NIỆM LUẬT ĐẤT ĐAI Yêu cầu ôn tập: Xác định chế độ sở hữu đất đai Việt Nam qua giai đoạn lịch sử; Quá trình phát triển ngành luật đất đai; Phân biệt ngành luật đất đai với...
 • 27
 • 443
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tập bài giảng luật đất đaislide bài giảng luật đất đaidownload bài giảng luật đất đaiđề cương bài giảng luật đất đaibài giảng luật đất đai năm 2013bài giảng luật đất đai 2003bài giảng luật đất đai 2013bài giảng luật đất đai năm 2014bài tập luật đất đaibài tập luật đất đai có đáp áncâu hỏi và bài tập luật đất đaicâu hỏi bài tập luật đất đaibài giảng môn luật dat daibài giảng điện tử luật đất đaibài giảng pháp luật đất đaiGCN DK chung khoan so 7 2010 GCNCP VSD 3CV 280 giai trinh KQSXKD Quy 1 nam 2014 truoc kiem toanNgh quy t H QT s 562 TMT Thanh l p C(ng ty ConCong bo thong tin ky ket HD kiem toan BCTC nam 2013Giai trinh cham cong bo ky HD kiem toan nam 2013Chuyên đề hóa hữu cơ phần cacbohidrat của tác giả lưu huỳnh văn longPhân loại dạng và phương pháp giải nhanh chuyên đề mũ logaritthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnBộ đề thi HSG Toán 9 và thi vào THPT Chuyên từ 2015-2017xử lý kim loại nặng bằng mùn cưaKy thuat tao thuan cam thu ban the than kinh co 22292710112072014KH DDDH 2017 2018 (1)23 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH HIỆN đại môn hóa học, TRẦN văn THANHSang kien kinh nghiem THAO LUAN NHOMSưu tầm các bài toán hay(file word) trọn bộ tài liệu trắc nghiệm toán 10SƯu tầm một số tài liệuKhuynh hướng chung của thời kỳ thơ mới những năm 1930LUYỆN TOÁN TIẾNG ANH ( 7 3 2016)Tổng quan về công ty Biti’s