1 SỐ LỆNH TẮT TRONG REVIT 2017

Tài liệu Một số lệnh tắt trong AutoCad doc

Tài liệu Một số lệnh tắt trong AutoCad doc
... Tạo khối 3D tròn xoay 76 RO ROTATE Xoay đối tượng chọn xung quanh điểm 77 RR RENDER Hiển thị vật liệu, cây, cảnh, đèn đối tượng S 78 S StrETCH Kéo dài/Thu ngắn tập hợp đối tượng 79 SC SCALE Phóng...
 • 4
 • 1,309
 • 26

Tài liệu Một số lệnh tắt trong Autocad pptx

Tài liệu Một số lệnh tắt trong Autocad pptx
... độ đục hình ảnh sở liệu vẽ IMAGEATTACH Mở hộp thoại tên hình ảnh nh tham số IMAGECLIP Tạo đờng biên dành cho đối tợng hình ảnh đơn IMAGE Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad -IMAGE Hiệu ... thị hộp thoại qua cho hoạt động xác lập màu nh kích cỡ chúng Tô vật liệu Định nghĩa kiểu tô mặt cắt khác Hiệu chỉnh tô vật liệu Tạo lại mô hình 3D với đờng bị khuất INSERT -INSERT I Chèn khối ... cung có chứa Hiển thị thông tin sở liệu cho đối tợng đợc chọn Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ Hiển thị hộp thoại tạo xác lập kiểu đờng Xác lập thừa số tỉ lệ kiểu đờng M 79 80 M MA MOVE...
 • 6
 • 655
 • 3

Lệnh tắt trong Revit pps

Lệnh tắt trong Revit pps
... thuộc tính nhóm (lệnh lệnh EG) "FG" menu:"Edit-Group-Finish Group" : Kết thúc lệnh EG, lệnh tạo nhóm "CG" menu:"Edit-Group-Cancel Group" : Hủy lệnh EG lệnh tạo nhóm III "PP" Nhóm lệnh xử lý đối ... vào nhóm sẵn có( Lệnh lệnh EG) "RG" menu:"Edit-Group-Remove from Group" : Bỏ đối tượng nhóm (lệnh lệnh EG) "AD" menu:"Edit-Group-Attach Detail" : Đưa thêm đối tượng vào nhóm (lệnh lệnh EG) "PG" menu:"Edit-Group-Group ... sang dạng tắt muốn hiển thị lại phải dùng lệnh Reveal Hiden Element sau hủy lệnh ẩn "EH" menu:"View-Hide in view-Elements" : Tắt đối tượng chọn "VH" menu:"View-Hide in view-Category": Tắt đối tượng...
 • 7
 • 5,763
 • 57

Một số Lệnh tắt trong AutoCAD và Những lệnh hay trong Autocad

Một số Lệnh tắt trong AutoCAD và Những lệnh hay trong Autocad
... phục cố số lệnh AutoCAD Bước 1: Sử dụng lệnh ARX để kích hoạt lệnh APPLOAD Hầu hết lệnh AutoCAD dạng bổ sung file dạng ARX Do đó, lệnh nào, bạn tìm file ARX liên quan để tìm lại lệnh Trong trường ... *XLINE XR, *XREF -XR, *-XREF Z, *ZOOM Bạn tải file DOC Những lệnh hay Autocad Đánh số thứ tự autocad lệnh Tcount Nhiều cần phải sửa text để điền số theo thứ tự tăng dần Chẳng hạn phải điền chuỗi D1, ... +++ Cách khác để tạo lệnh tắt nhanh làm tất các lệnh tắt có Atocad (những lệnh làm chưa gặp trục trặc) cách làm: vào thẻ Express\Tools\command Alias Editor : vào thẻ command Aliases chọn...
 • 30
 • 1,326
 • 4

Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad

Một số lệnh tắt cơ bản trong autocad
... ảnh nh tham số Tạo đờng biên dành cho đối tợng hình ảnh đơn Chèn hình ảnh dạng khác vào file vẽ AutoCad Hiệu chỉnh hình ảnh chèn Hiển thị hộp thoại cho phép nhập dạng file khác vào AutoCad Tạo ... thớc bán kính Hiển thị DraffSetting để đặt chế độ cho Snap end Grid, Polar tracking Vẽ mục văn bản( hiển thị văn hình giống nh nhập vào) Xác lập phép chiếu song song chế độ xem cảnh E 42 E ERASE ... giao hay nhiều cố thể tạo cố thể tổng hợp từ thể tích chung chúng Chèn đối tợng liên kết nhúng vào AutoCad L 69 70 71 L LA -LA LINE LAYER -LAYER 72 LE LEADER 73 LEN LENGTHEN 74 Ls,LI LIST 75 76 77...
 • 6
 • 5,100
 • 177

1 số lệnh cơ bản quan trong linux

1 số lệnh cơ bản quan trong linux
... block-size mặc định 512 Theo mặc định, dd dump tất liệu tồn đầu vào - Để tạo đĩa mềm, ta dùng lệnh: dd if=/dev/fd0 of=floopydiskimage bs =18 k dd < /dev/fd > floopydisk - Trong trường hợp cần phải ... định đích nguồn có kích thước: dd if=/dev/hda1 of=/dev/hdc1 bs=4096k conv=noerror Ví dụ tạo swap file dd if=/dev/zero of=/tmp/SWAPFILE bs =1 count =10 240 Format raw : mkswap /tmp/ SWAPFILE Đăng ... mkswap Thêm vào /etc/fstab: /dev/hda16 Đăng ký vào hệ thống: swapon /dev/hda16 swap swap defaults 0 -a Ví dụ tạo loopback device dd if=/dev/zero of=fsfile bs =1 count =10 240 losetup –e none /dev/loop0...
 • 4
 • 206
 • 1

1 số lệnh trong CMD của Windows.doc

1 số lệnh trong CMD của Windows.doc
... \ \12 7.0.0 .1\ Admin$\repair\sam._c:\ 18 Lệnh SET: Cú pháp: Code: SET Công dụng: + Displays, sets, or removes cmd. exe enviroment variables 19 Lệnh Nbtstat: Cú pháp: Code: Nbtstat /? Gõ lệnh để rõ lệnh ... Code: Net Time \\68 .13 5.23.25 Bây h phản hồi cho ta thời gian victim, ví dụ : 12 :00 Code: AT \\68 .13 5.23.25 12 :3 nc.exe Đợi đến 12 :3 tự chạy máy nạn nhân connected đến port 99 16 Lệnh Telnet: Cú ... C 12 7.0.0 .1 Code: Copy Index.html \ \12 7.0.0 .1\ C$\index.html bạn copy lên folder winNt Code: Copy index.html \ \12 7.0.0 .1\ admin$\index.html muốn copy files máy victm bạn gõ vào : Code: Copy \ \12 7.0.0 .1\ Admin$\repair\sam._c:\...
 • 15
 • 157
 • 0

Giải nghĩa các lệnh tắt và phím tắt trong revit

Giải nghĩa các lệnh tắt và phím tắt trong revit
... bạn giữ phím Delete đồng thời click vào thứ bạn muốn xóa, bạn xóa nhiều đối tượng theo kiểu one-by-one nhanh ( nhanh nhiều bạn ấn theo kiểu: Click-Delete, Click-Delete Click-Delete ) Dưới vài mẹo ... lúc bạn chọn vào số (như kích thước tạm thời), bạn đặt dấu sau nhập expression cho Ví dụ, để phác họa hình chữ nhật vàng với cạnh 10, thiết lập mặt khác là: "= 10 * (sqrt (5) -1) / 2" Revit tính ... Click-Delete, Click-Delete Click-Delete ) Dưới vài mẹo nhỏ: - Bạn lựa chọn đối tượng vừa giữ Shif vừa bấm phím di chuyển đối tượng move theo kích thước chẵn - SO disables all snaps for the next pick - SO...
 • 3
 • 437
 • 3

nhận dạng 1 số nhóm chất trong cây đỏ ngọn

nhận dạng 1 số nhóm chất trong cây đỏ ngọn
... stingmasterol [16 ] Ph 13 C-NMR ca Stigmasterol (C-2) V trớ 13 C-NMR(-ppm) cacbon 36 29 71 42 14 0 12 2 37 31 51 10 36 11 24 42 13 40 14 57 15 25 16 30 17 56 18 12 19 19 20 40 21 19 22 13 8 23 12 9 24 50 ... Ph 13 C-NMR ca -sitosterol (C-3) V trớ 13 C-NMR(-ppm) cacbon 37 31 71 42 14 0 12 1 32 32 50 10 36 11 21 12 40 13 42 14 57 15 24 16 28 17 56 18 12 19 19 20 36 21 19 22 34 23 26 24 46 25 29 26 19 ... 50 ,18 10 36,52 11 21, 09 39,70 13 42,22 14 56,88 15 24,38 16 28,92 17 55,97 18 19 ,40 19 12 ,06 20 40,50 21 21, 23 22 13 8, 31 23 12 9,29 24 51, 25 25 31, 91 26 21, 09 27 19 ,00 28 25, 41 29 12 ,25 http://www.lrc-tnu.edu.vn...
 • 111
 • 1,002
 • 1

Xây dựng 1 số bài giảng trong chương Quang học vật lý 9

Xây dựng 1 số bài giảng trong chương Quang học vật lý 9
... hỏi 1 10 11 12 13 14 15 16 17 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) TC 30 32 36 33 10 0 93 32 37 36 34 27 28 53 31 28 29 29 KTC 70 68 64 67 68 63 64 66 73 72 47 69 ... nghiên cứu  Nội dung chương trình Vật chương Quang học lớp  Học sinh giáo viên dạy VL trường Dân lập Ngôi Sao  PPTN nghiên cứu  Thiết kế số giảng chương Quang học - Vật lớp theo giai ... hứng thú học HS (%) 11 .74% (60) 21. 72% (11 1) 28.77% (14 7) 5.87% (30) 4. 31% (22) 12 .72% (65) 10 .18 % (52) 4.70% (24) Từ điều tra nhỏ ta thấy hai điều: – HS thích hoạt động; – Trong hoạt động học em...
 • 94
 • 902
 • 1

khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định 1 số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp

khảo sát tình hình ô nhiễm nguồn nước, xác định 1 số chỉ tiêu trong nước thải của quá trình sản xuất công nghiệp
... 13 1. 7 Phõn loi nc thi 15 1. 7 .1 Nc thi sinh hot 15 1. 7.2 Nc ma 16 1. 7.3 Nc thi cụng nghip v nụng nghip 17 Hu qu ca ụ nhim nc 18 2 .1 nh hng ... colifrom Trng giun sỏn 2,4 4,8 0.8 10 6 - 10 9 10 5 - 10 6 10 3 1. 8vBOD 200 10 30 - 12 Trong nc thi sinh hot cũn cha mt s hoỏ cht c hi nh cht ty ra, thuc ty, thuc nhumô 1. 7.2 Nc ma Vo ma, nc ma chy trn ... mụi trng 18 2 .1. 1 Nc v sinh vt 18 2 .1. 2 t v sinh vt 20 2 .1. 3 Khụng khớ 21 2.2 nh hng n ngi 21 2.2 .1 Sc kho ngi 21 2.2.2 nh hng n...
 • 62
 • 316
 • 0

Bài Thêm 1 số lệnh của Logo

Bài Thêm 1 số lệnh của Logo
... • • Fd 10 0 FD 10 0, RT 60 FD100 FD 10 0RT 50 CS FD 10 0 RT 60 CS, FD 10 0, RT 60 Bảng cho kết tập: Câu lệnh sai Câu lệnh Đã sửa Fd 10 0 Fd 10 0 Bỏ dấu chấm cuối câu lệnh FD 10 0, RT 60 FD 10 0 RT 60 ... FD100 FD 10 0 Thêm dấu cách FD 10 0RT 50 FD 10 0 RT 50 Thêm dấu cách CS FD 10 0 RT 60 CS FD 10 0 RT 60 Bỏ dấu chấm cuối câu CS, FD 10 0, RT 60 CS FD 10 0 RT 60 Bỏ dấu phẩy dấu chấm Các lệnh Để lệnh ... đúng? Fd 10 0 Fd 10 0 FD 10 0 RT 60 FD100 FD 10 0 FD 50 Câu hỏi Những dòng câu lệnh viết đúng? FD 10 0RT 50 CS FD 10 0 RT 60 CS FD 10 0 RT 60 4.CS, FD 10 0, RT 60 Chỉnh sửa lại dòng để câu lệnh • •...
 • 16
 • 4,135
 • 20

Nhập 1 số từ button trong bài máy tính bỏ túi

Nhập 1 số từ button trong bài máy tính bỏ túi
... 06 -12 -2 010 , 07:23 PM Riku Thành viên tích cực pass bạn #7 06 -12 -2 010 , 07:56 PM Ngày gia nhập: 06 2009 Bài viết: 10 3 yuchi_1k 91 Ngày gia nhập: 10 2 010 Nơi ở: Thung lũng Silicon ;)) Bài viết: 19 1 ... chim đến từ núi lạ Ngứa cổ hót chơi #4 24-05-2 010 , 11 :15 AM akiramino Thành viên Ngày gia nhập: 09 2009 Bài viết: Trích dẫn: Nguyên gửi Yin Yang Nếu bạn định hỏi tác giả máy tính bỏ túi phải ... 08 -12 -2 010 , 10 :22 PM yuchi_1k 91 Thành viên nhiệt tình Đâu nhở, Pass j thế? PIT Yuchi Cố gắng ngày Vì ngày mai Danh + Hiếu = Bản Lĩnh #9 22- 01- 2 011 , 07:43 PM Ngày gia nhập: 10 2 010 ...
 • 5
 • 762
 • 2

Xem thêm