CON ĐƯỜNG SINH TỔNG hợp ERYTHROMYCIN TRONG tế bào 1

Xác định một số gene tham gia con đường sinh tổng hợp các hợp chất Coumarin ở cây

Xác định một số gene tham gia con đường sinh tổng hợp các hợp chất Coumarin ở cây
... CYP78A6; CYP84A4 Nếu gen nằm đường tổng hợp scopoletin, chứng tỏ có nhiều đường trung gian khác tham gia vào trình tổng hợp chất coumarin (Hình 1) Để kiểm tra giả thuyết này, gene mã hóa cho P450 nói ... nghiên cứu gen mã hóa P450 có khả tham gia đường tổng hợp chất coumarins Arabidopsis, quan tâm đến giai đoạn ortho-hydroxylation p-coumaric acid Kết phân tích cho thấy chất umbelliferon không xuất ... độ dòch mã đường tổng hợp chất phenylpropanoid (Carbello-Hurtado ctv., 1998; Bednarek ctv., 2005; Kai ctv., 2006) Để kích thích thể gen, Arabidopsis xử lý cách gây vết thương số hóa chất Đại học...
 • 6
 • 340
 • 0

Báo cáo hóa sinh các con đường sinh tổng hợp acid amin ở vi sinh vật

Báo cáo hóa sinh các con đường sinh tổng hợp acid amin ở vi sinh vật
... 12 Các đường sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật Nhóm CHƯƠNG 2: CÁC CON ĐƯỜNG SINH TỔNG HỢP ACID AMIN VI SINH VẬT SƠ ĐỒ CHUYỂN HÓA CÁC ACID AMIN VI SINH VẬT Trang 13 Các đường sinh tổng hợp ... sinh tổng hợp phản ứng amin hóa trực tiếp gọi sinh tổng hợp sơ cấp acid amin 1.3.2 .Sinh tổng hợp acid amin phản ứng chuyển amin Phản ứng chuyển amin đường hướng sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật ... hệ trình tổng hợp acid amin thơm vitamine E coli Trang 46 Các đường sinh tổng hợp acid amin vi sinh vật Nhóm 2.3.1 Tổng hợp tiền chất trung gian Chosrimate Hình 2.13 Con đường sinh tổng hợp Chorismate...
 • 55
 • 762
 • 3

con đường sinh tổng hợp mevalonat

con đường sinh tổng hợp mevalonat
... tốt Một đường đển tổng hợp đơn vị cấu trúc C5 đường deoxyxylulose phosphat (sinh viên tự tham khảo tài liệu) Con đường mevalonat đường deoxyxylulose phosphat cung cấp đơn vị cho sinh tổng hợp terpenoid ... thiếu đường sinh tổng hợp deoxyxylulose phosphat, sử dụng đường mevalonat Nhiều sinh vật khác, bao gồm thực vật, thường sử dụng cạnh tranh Trong thực vật enzym đường mevalonat thường cytosol đường ... (các sản phẩm cytosol) tạo thành đường mevalonat, terpenoid khác tạo thành chloroplast dẫn xuất từ đường deoxyxylulose phosphat 5) Sinh tổng hợp monoterpenoid Sự tổ hợp DMAPP IPP với enzym chuyển...
 • 3
 • 245
 • 0

con đường sinh tổng hợp shikimat

con đường sinh tổng hợp shikimat
... phản ứng tham gia vào sinh tổng hợp này, thơm hóa decarboxyl hóa, chuyển nhóm amin, trường hợp sinh tổng hợp tyrosin, oxi hóa Tuy nhiên, trình tự phản ứng xảy phân biệt đường Sự thơm hóa decarrboxyl ... amin acid 4-hydroxyphenylpyvuric cho L-tyrosin 5) Sinh tổng hợp dẫn xuất acid cinnamic L-Phenylalanin L-tyrosin đơn vị tiền cấu trúc C6-C3 cho loạt hợp chất thiên nhiên thiên nhiên, bước dầu tiên ... phép phản ứng tương tự aldol Claisen xảy ra, tạo thành vòng thơm Các enzym tổng hợp stiben (stilbene synthase) chalcon (chalcone synthase) ghép cặp với đơn vị cinnamoyl-CoA với ba đơn vị malonyl-CoA...
 • 3
 • 322
 • 5

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP PRÔTÊIN TRONG TẾ BÀO docx

QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP PRÔTÊIN TRONG TẾ BÀO docx
... Trong tế bào động vật, chuỗi pôlipeptit kéo dài trung bình axit amin/giây Ở vi khuẩn, trình diễn nhanh – lần Dưới tác dụng enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu bị tách khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng ... chục chuỗi pôlipeptit loại tự huỷ Các ribôxôm sử dụng nhiều lần, qua nhiều hệ tế bào chúng tham gia tổng hợp loại prôtêin mARN không gắn với ribôxôm riêng rẽ, ma` đồng thời với nhóm ribôxôm (5 ... chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp Sau đó, chuỗi pôlipeptit tiếp tục hình thành cấu trúc bậc cao để tạo thành prôtêin hoàn chỉnh Đời sống phân tử mARN ngắn Nó sử dụng để tổng hợp xong vài chục chuỗi...
 • 4
 • 556
 • 2

hướng dẫn thực hiện sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học giúp HS tiếp cận tri thức bằng con đường logic tổng hợp, phân tích, hệ thống

hướng dẫn thực hiện sơ đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học giúp HS tiếp cận tri thức bằng con đường logic tổng hợp, phân tích, hệ thống
... với kiến thức thực tiễn khả sáng tạo học sinh Kết thực nghiệm cho thấy, việc hướng dẫn thực đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học giúp HS tiếp cận tri thức đường logic tổng hợp, phân tích, hệ thống; ... dạy đồ gián tiếp rèn luyện tư logic cho học sinh Áp dụng đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học giúp HS hệ thống kiến thức phần, bài, chí chương Trong trình giảng dạy phương pháp đồ hóa, ... pháp hướng dẫn đồ hóa kiến thức cho HS có ảnh hưởng tích cực đến kết học tập nhóm thực nghiệm Như vậy, giả thuyết Hướng dẫn thực đồ hóa kiến thức phần Sinh thái học nâng cao kết học tập...
 • 29
 • 127
 • 0

Bài 11.Sự chín của chuối và sinh tổng hợp etylen trong chuối

Bài 11.Sự chín của chuối và sinh tổng hợp etylen trong chuối
... độ hô hấp sản sinh etylen -Độ chín NS: +Độ chín sinh lý +Độ chín thu hoạch Sự chín chuối 2.2 Những biến đổi chuối chín: Chuối giải phóng etylen chất khí tự nhiên để làm cho chuối chín, chất diệp ... để lộ sắc tố vàng( caroten flavone)  Chuối xanh giàu tinh bột( chất tạo carbonhydrate) chín tinh bột biến đổi thành đường Sự chín chuối Phát mùi thơm: chuối chín hợp chất thơm tổng hợp tạo mùi ... thích 2 Sự chín chuối 2.1 Độ chín chuối: • Độ chín thu hái chuối lúc độ già đạt 85- 90% • ( thường đạt sau 115- 120 ngày phát triển kể từ trổ hoa) Các mức chín chuối +Mức I: Khi vỏ chuối có màu...
 • 13
 • 1,510
 • 13

tiểu luận “sinh tổng hợp cacbonhydrat trong thực vật và vi khuẩn”

tiểu luận “sinh tổng hợp cacbonhydrat trong thực vật và vi khuẩn”
... kính) 2.3 Quang tổng hợp cacbonhydrat Tổng hợp cacbonhydrat đưa vào tế bào động vật, có ba cacbon, tất chất cacbon bị oxi hóa đưa vào CO Ngược lại thực vật vi sinh vật quang hợp, tổng hợp hợ p chất ... nghiên cứu Sau trình tìm hiểu thu thập tài liệu, nhóm chúng em vi t nên tiểu luận: “Sinh tổng hợp cacbonhydrat thực vật vi khuẩn” Sau tiểu luận chúng em nắm thêm nhiều kiến thức môn học GVHD: Ths Hồ ... 1950 Melvin Calvin, Andrew Benson, James A Bassham, thường gọi chu trình Calvin chu trình giảm quang hợp cacbon Sự chuyển hoá cacbonhydrat tế bào thực vật phức hợp tế bào động vật vi sinh vật không...
 • 47
 • 436
 • 3

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện mang gene sinh tổng hợp carotenoid trong e coli
... : Thiết kế vector biểu mang gene sinh tổng hợp carotenoid E. coli Nhằm tạo nguồn vector mang gene tổng hợp carotenoid phong phú có suất tổng hợp cao nguyên liệu cho trình tổng hợp β-carotene, ... đầu cụm gene iEIB thiết kế enzyme giới hạn enzyme XbaI ( đầu gen Idi) enzyme EcoRI ( cuối gen CrtB), enzyme có vị trí vector pET28-iEIB Do cắt đồng thời hai enzyme XbaI EcoRI vector pET28-iEIB taọ ... kích thước iEIB) Đây vector pET-iEIB theo lý thuyết Kiểm tra chiều gắn gene iEIB pET-iEIB: Cụm gen iEIB mã hoá enzyme sinh tổng hợp lycopene, để chuyển lycopene sang hợp chất beta caroten cần có...
 • 49
 • 355
 • 2

Thiết kế vector biểu hiện các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli
... Cỏc gen mó húa cỏc enzyme sinh tng hp vanillin t acid ferulic Cỏc gen mó húa enzyme sinh tng hp vanillin c xỏc nh l gen fcs mó húa enzyme feruloyl-coA synthetase v gen ech mó húa enzyme enoyl-CoA ... gltA, ech, fcs da trờn nn tng vector pET22b(+) - Gn gen gltA vo vector biu hin pET22b+ to t hp vector pET22-G - Gn gen ech vo vector pET22-G to t hp vector pET22-GE - Gn gen fcs vo vector pET22-GE ... hydratase/aldolase gltA: citrate synthase icdA: isocitrate dehydrogenase 24 iclR: transcription repressor aceA: isocitrate lyase aceB: malate synthase Gen gltA mó húa enzyme citrate synthase xỳc tỏc...
 • 87
 • 288
 • 0

Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất hoạt chất AVG từ xạ khuẩn streptomyces sp có khả năng ức chế sinh tổng hợp etylen trong quả tươi

Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất hoạt chất AVG từ xạ khuẩn streptomyces sp có khả năng ức chế sinh tổng hợp etylen trong quả tươi
... MnCl2.2H2O n sinh trng v sinh tng hp AVG ca chng Streptomyces sp S6 41 Hỡnh 3.7: nh hng ca nhit n sinh tng hp AVG lờn men Streptomyces sp. S6 43 Hỡnh 3.8: nh hng ca pH n sinh tng ... ca chng Streptomyces sp. S6 Nghiờn cu nh hng ca iu kin lờn men n kh nng sinh tng hp AVG ca chng Streptomyces sp - Nghiờn cu nh hng ca pH n kh nng sinh tng hp AVG ca chng Streptomyces sp. S6 - Nghiờn ... nng sinh trng v sinh tng hp AVG ca chng Streptomyces sp S6 Trong lờn men sn xut amino acid, Mn2+ thng c b sung vi mt lng rt nh, cnh tranh mt phn vi Fe 2+ h tr sinh trng v sinh tng hp AVG cho sinh...
 • 62
 • 211
 • 0

Tách dòng và thiết kế vector biển hiện nhóm gene doxa và dnrv tham gia điều hoà sinh tổng hợp doxorubicin trong xạ khuẩn streptomyces lividans TK24

Tách dòng và thiết kế vector biển hiện nhóm gene doxa và dnrv tham gia điều hoà sinh tổng hợp doxorubicin trong xạ khuẩn streptomyces lividans TK24
... tài • Tách dòng thành công gen doxA. dnrV pGEMT – easy vector Thiết kế vector biểu pIBR25.doxAV mang gen doxAv dnrV dùng biểu gene hệ xạ khuẩn làm tăng hiệu suất sinh tổng hợp kháng sinh Doxorubicin ... CÔNG NGHỆ SINH HỌC nghiệm sinh học phân tử em thực đề tài nghiên cứu mang tên : Tách dòng thiết kế vector biểu nhóm gen doxA dnrV tham gia điều hòa sinh tổng hợp DXR Streptomyces lividansTK24” 1.7.1 ... NGHỆ SINH HỌC • Nhóm 2: Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp màng tế bào • Nhóm 3: Kháng sinh ức chế sinh tổng hợp Protein vi khuẩn Nhóm 4: Kháng sinh ức chế tổng hợp ADN vi khuẩn Nhóm 5: Kháng sinh...
 • 73
 • 269
 • 0

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn streptomyces sp sinh tổng hợp aminoethyoxy Vinylglycine(AVG) có tác dụng ức chế sinh tổng hợp etylen trong quả tươi

Phân lập và tuyển chọn chủng xạ khuẩn streptomyces sp sinh tổng hợp aminoethyoxy Vinylglycine(AVG) có tác dụng ức chế sinh tổng hợp etylen trong quả tươi
... tài: Phân lập tuyển chọn chủng xạ khuẩn Streptomyces sp sinh tổng hợp aminoethyoxyl vinylglycine (AVG) tác dụng ức chế sinh tổng hợp etylen tươi MỤC TIÊU Phân lập tuyển chọn 1-2 chủng xạ khuẩn ... SINH HỌC - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đề tài: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN CHỦNG XẠ KHUẨN STREPTOMYCES SP SINH TỔNG HỢP AMINOETHYOXY VINYLGLYCINE (AVG) CÓ TÁC DỤNG ỨC CHẾ SINH TỔNG HỢP ETYLEN TRONG ... bảo quản đến tính ổn định 38 sinh tổng hợp AVG chủng Streptomyces tuyển chọn 3.4 Định tên chủng Streptomyces sp khả sinh tổng 39 hợp AVG cao đến mức độ loài 3.4.1 Định tên chủng xạ khuẩn Streptomyces...
 • 63
 • 237
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOSE OXIDASE NGOẠI BÀO CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN doc

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOSE OXIDASE NGOẠI BÀO CỦA CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TỪ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN doc
... phương pháp cấy môi trường đặc phân lập 22 chủng vi sinh vật từ nguồn tự nhiên mẫu vi sinh phòng thí nghiệm Trong đó, chủng M12 tỏ có khả sinh enzyme GOD ngoại bào hoạt tính cao Chủng VSV sử dụng ... Nẵng năm 2010 Bảng Các chủng sinh vật từ phòng thí nghiệm phân lập từ nguồn tự nhiên Nguồn phân lập Mẫu vi sinh từ phòng thí nghiệm Bánh tổ Bắp Bí đỏ Cam Chanh Nguồn phân lập Tên Tên M1, M2 Chuối ... Vi sinh vật M12 sinh tổng hợp enzyme GOD ngoại bào hoạt tính cao Chủng nấm mốc M12 có đặc điểm hình thái giống với chủng Aspergillus: đầu sợi nấm sinh sản phình to ra, cuống đỉnh bào tử đơn bào, ...
 • 5
 • 251
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1  con đường sinh tổng hợp đơn vị khỏi đầu rifamycin polyketide 3 amino 5 hydroxybenzoic acid ahba 5quá trình sinh tổng hợp protein ở tế bào eukaryotequá trình tổng hợp protein trong tế bàophương thức tổng hợp atp trong tế bàotổng hợp protein trong tế bàosinh tổng hợp protein ở tế bào eukaryotetiểu luận sinh tổng hợp protein ở tế bào eukaryotequá trình sinh tổng hợp adn trong cơ thểnghien cuu sinh tong hop erythromycingiáo án bồi dưỡng sinh học 6 quan sát tế bào thực vật 1dna trong tế bào 1 dna trong sinh giớiquy trình tạo adn tái tổ hợp đưa adn tái tổ hợp vào trong tế bào nhận phân lập dòng tế bào chứa adn tái tổ hợpcơ chế sinh tổng hợp các carotenoit thứ cấp trong điều kiện thiếu dinh dưỡng nitơ2 4 con đường tổng hợp cellulose trong a xylinum canon amp anderson 1991các protein được tổng hợp trong tế bào nhân thựcElementery number theoryTHIẾT KẾ MÁY BAY TRỰC THĂNG MÔ HÌNH 4 CÁNH QUẠT ĐỂ THU THẬP KHÔNG ẢNHMột số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH Trung HùngNGHIỆP VỤ ỦY THÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC SONG PHƯƠNG VỚI VIỆT NAM VỀ CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ CÔNG NGHỆ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG KIỂU CÙNG CÓ LỢI NĂM 2015TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGUỒN ĐIỆN GIÓ TẠI VIỆT NAMGiáo trình Office 2013 nâng caoXÂY DỰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NHÚNG TUYẾN TÍNH HOÁ VÀO RA CHO HỆ XE CON LẮC NGƯỢCCHIẾN LƯỢC MARKETING 2016-2020Sức khỏe môi trường sách dùng đào tạo cử nhân y tế công cộngHóa phân tích (lý thuyết và thực hành) sách đào tạo trung học dượcBệnh học và điều trị nội khoa (kết hợp đông tây y)sách đào tạo bác sĩ y học cổ truyềnChương trình y tế quốc giaQUẢN lý BV, NHÂN sự y tếTạo chủng vi khuẩn e coli có khả năng sản xuất lycopene ứng dụng trong công nghệ thực phẩmBáo cáo kinh tế kĩ thuật hạng mục xây mới sân vận động của huyệnĐiều cốt lõi trong kinh doanhPHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THPT MÔN TINTiểu luận GĐBT bồi thường BICCó được phép xưng tội qua mọi phương tiện internet khôngVăn bản môi trường - LAMNGHIEPVN.INFO (Hưng Bùi)