CÁC DẠNG CỦA THUẬT TOÁN DI TRUYỀN (CLASSIFICATION OF GENETIC ALGORITHM)

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm

Áp dụng thuật toán di truyền trong các dữ liệu kiểm thử phần mềm
... Bài toán áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử phần mềm Chương 2: Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm Chương 3: Thuật toán di truyền Chương 4: Áp dụng thuật toán di truyền sinh liệu kiểm thử ... động CHƯƠNG 1: BÀI TOÁN ÁP DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN SINH DỮ LIỆU KIỂM THỬ PHẦN MỀM 1.1 Đặt vấn đề Việc xác minh xác thực phần mềm thông qua kiểm thử động lĩnh vực kỹ thuật phần mềm mà tiến triển ... thử phần mềm sinh liệu kiểm thử tự động Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng, ứng dụng thuật toán di truyền đưa ví dụ tối ưu hóa sử dụng thuật toán di truyền Luận văn áp dụng thuật toán di truyền vào...
 • 22
 • 382
 • 1

Đề tài: Tìm hiều và ứng dụng của thuật giải di truyền trong bài toán xếp ba lô pptx

Đề tài: Tìm hiều và ứng dụng của thuật giải di truyền trong bài toán xếp ba lô pptx
... vấn đề giải tập lớn: - Hiểu giải thuật di truyền Tìm hiểu bước để giải toán giải thuật di truyền Ứng dụng giải thuật di truyền toán Bài toán ba hướng giải toán ba dạng 0-1 Giải toán ba ... Giải thuật di truyền, chúng em tiến hành tìm hiểu giải thuật di truyền ứng dụng giải thuật di truyền toán xếp ba với đề tài Tìm hiều ứng dụng thuật giải di truyền toán xếp ba Sinh viên ... mãn) CHƯƠNG III - ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT DI TRUYỀN TRONG BÀI TOÁN XẾP BA LÔ Tiếp cận giải thuật di truyền toán ba Có mặt hàng tiềm năng: A, B, C có khối lượng giá trị tương ứng Khối lượng Giá...
 • 28
 • 1,197
 • 12

Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc

Các toán tử lai ghép cho thuật toán di truyền giải bài toán tô màu đồ thị đơn. doc
... Dữ liệu Nguồn thông tin Thiết bị tin học Máy đơn mạng máy tính Thiết bị truyền Hệ thống CSDL Các thiết bị lưu trữ Đường truyền Thiết bị nhận SAIDBT 1.0 SAIDBT 1.0 NSD Bấm phím Nghe trực tiếp lời ... phận nguồn thông tin CSDL5 Agent Các dịch vụ khác SAIDBT 1.0 DLn C D B K L Chưong trình API Windows Các hàm DLL khác X Telephony API Device Driver Thiết bị PSTN Diphone Âm đầu Âm vị cuối CSDL Lưu ... 19/12/2001 43H 100 000 000 6789034 456723 12 Hải Đường 0090671 098976 01 Âu Cơ 2090123 234190 90 Tôn Đức Thắng 9086247 9286652 45 Lê Duẩn 90 444 2341537 1234123 23 Bạch Đằng 78 009 4341534 345676...
 • 9
 • 334
 • 0

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí

Khai phá dữ liệu thời gian sử dụng thuật toán di truyền và mạng nơron – nghiên cứu dựa trên các dự báo tình hình ô nhiễm không khí
... giải pháp tối ưu Nghiên cứu ví dụ khai phá liệu thời gian Nghiên cứu đưa dựa tình hình ô nhiễm không khí hàng thành phố Ban- Chiao sử dụng 1996 liệu làm sở khai phá liệu mạng nơ ron mô hình dự báo ... thời gian dự báo, tỷ lệ thay đổi) Các thành Bước 5: Đưa mô hình dự báo ô nhiễm không phần công khí việc sử dụng thuật toán di truyền nghệ trí mạng nơ ron thông minh nhân tạo Tiểu Luận: Công Cụ Toán ... giống dự báo chắn thực khoảng thời gian ngắn không đảm bảo khoảng thời gian dài Mặc dù trường hợp dự báo nghiên cứu có độ xác cao dự báo ô nhiễm không khí 1-giờ lại dự báo độ xác khoảng thời gian...
 • 22
 • 549
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ÁP DỤNG THUẬT TOÁN GIẢM SAI SỐ VÀ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN CHO HỆ MỜ SAM XẤP XỈ VỚI TẬP MỜ DẠNG HÌNH THANG" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... báo đề cập số vấn đề hệ mờ SAM, triển khai thuật toán giảm sai số cho trình học điều chỉnh tham số thuật toán di truyền cho trình học tối ưu SAM Cuối ứng dụng kết nghiên cứu cho phần mềm dự báo ... mô hình tạo không áp ứng yêu cầu xấp xỉ liên tục [5] tối ưu hệ luật mờ cách tinh giản số tập mờ tương tự nên chất lượng xấp xỉ hệ mờ giảm sau tinh chỉnh [1] chi tiết thuật toán học tham số dạng ... thỏa mãn Áp dụng thuật toán cho quy trình học giảm sai số (gradient descent) [3], cho tham số ξ hệ mờ SAM, ta có mô hình học điều chỉnh: ξ( t + 1) = ξ( t ) − μ t ∂E ∂ξ (11) t ⎡ ⎤ μt hệ số học,...
 • 12
 • 176
 • 0

THUẬT TOÁN DI TRUYỀNCÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN

THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ CÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN
... B NỘI DUNG I THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ CÁC TOÁN TỬ DI TRUYỀN 1.1 -Thuật toán di truyền Thuật toán di truyền thuật toán bắt chước chọn lọc tự nhiên di truyền Trong tự nhiên, cá thể ... I -Thuật toán di truyền toán tử di truyền 1.1 -Thuật toán di truyền 1.2 -Các toán tử di truyên II -Thuật toán di truyền song song 2.1 -Các loại ... việc lại thuật toán di truyền lặp lại bước Nói chung thuật ngữ thuật toán di truyền để thuật toán di truyền cổ điển, mà cấu trúc nhiễm sắc thể biểu di n dạng chuỗi nhị phân với toán tử di truyền...
 • 17
 • 332
 • 0

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền

Nghiên cứu hiệu suất ghi nhận của Detector bán dẫn siêu tinh khiết (HPGE) trong phổ kế gamma bằng phương pháp Monte Carlo và thuật toán di truyền
... CẢM ƠN Trong suốt nhiều năm học tập - nghiên cứu phương pháp Monte Carlo, thuật toán di truyền ứng dụng phương pháp để nghiên cứu đặc trưng hệ phổ kế gamma dùng detector germanium siêu tinh khiết ... 1.2.3 Phương pháp Monte Carlo nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector Trong nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector có nhiều công trình ứng dụng phương pháp Monte Carlo để mô tính toán ... hoạt detector HPGe Việc xác đònh thực nghiệm giảm hiệu suất detector ý tưởng thiết kế thí nghiệm để theo dõi trình lão hoá detector Việc tính toán phổ gamma phương pháp Monte Carlo để nghiên cứu...
 • 161
 • 568
 • 0

Tìm hiểu về tính toán lưới và ứng dụng của tính toán lưới trong thuật toán di truyền song song

Tìm hiểu về tính toán lưới và ứng dụng của tính toán lưới trong thuật toán di truyền song song
... trường lưới I.4 Phân loại tính toán lưới I.4.1 Lưới tính toán Lưới tính toán loại tính toán lưới, chủ yếu tập trung vào việc sử dụng lực tính toán lưới Ở loại lưới này, phần lớn nút nhóm máy tính ... sử dụng thuật toán GAs song song Trong có nhiều nghiên cứu thuật toán GAs song song với công nghệ tính toán phân tán khác báo cáo, hầu hết nghiên cứu ứng dụng thuật toán GAs song song sử dụng ... truyền song song Trong thu hoạch này, em tìm hiểu nghiên cứu qua nguồn tài liệu để hệ thống lại tổng quan tính toán lưới, chuẩn tính toán lưới ưu nhược điểm nó, trình bày ứng dụng tính toán lưới...
 • 28
 • 158
 • 0

TOÀN văn THUẬT TOÁN DI TRUYỀN và một số ỨNG DỤNG với lớp các bài TOÁN NP

TOÀN văn THUẬT TOÁN DI TRUYỀN và một số ỨNG DỤNG với lớp các bài TOÁN NP
... hội tụ thuật toán di truyền 29 CHƢƠNG 32 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP 3.1 Khái niệm lớp toán NP 32 3.2 Thuật toán di truyền với toán TSP ... 3.3.4 Các toán tử di truyền 39 3.3.5 Toán tử đột biến .39 3.4 Thuật toán di truyền với toán tách từ văn 48 3.4.1 Một số thuật toán tách từ tiếng Việt .50 Số hóa ... nhƣ cách có hiệu quả? GA đƣợc ứng dụng hiệu việc phân loại thông tin phục vụ cho việc tìm kiếm văn Với lý trên, em chọn đề tài: Thuật toán di truyền số ứng dụng với lớp toán NP làm luận văn...
 • 10
 • 281
 • 0

NGHIÊN CỨU HIỆU XUẤT GI NHÂN CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT (HPGe) TERONG PHỔ KẾ GAMMABẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO VÀ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN

NGHIÊN CỨU HIỆU XUẤT GI NHÂN CỦA DETECTOR BÁN DẪN SIÊU TINH KHIẾT (HPGe) TERONG PHỔ KẾ GAMMABẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO VÀ THUẬT TOÁN DI TRUYỀN
... 1.2.3 Phương pháp Monte Carlo nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector Trong nghiên cứu hệ phổ kế gamma đặc trưng detector có nhiều công trình ứng dụng phương pháp Monte Carlo để mô tính toán ... biểu gi i năm gần ứng dụng phương pháp Monte Carlo để nghiên cứu detector nhấp nháy bán dẫn, đáng ý detector bán dẫn germanium siêu tinh khiết * Chúng xây dựng chương trình mô Monte Carlo ... nghóa lónh vực mô phổ gamma nguồn phóng xạ đo detector HPGe phương pháp Monte Carlo - Dựa sở thuật toán di truyền phương pháp Monte Carlo, xây dựng thành công phương pháp tính toán kích thước...
 • 164
 • 180
 • 0

Thuật toán di truyền và một số ứng dụng với lớp các bài toán NP

Thuật toán di truyền và một số ứng dụng với lớp các bài toán NP
... hội tụ thuật toán di truyền 29 CHƢƠNG 32 GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP 3.1 Khái niệm lớp toán NP 32 3.2 Thuật toán di truyền với toán TSP ... Karp đƣa phân lớp toán nhƣ sau: Lớp toán P: lớp toán giải đƣợc thuật toán đơn định thời gian đa thức Lớp toán NP: lớp toán giải đƣợc thuật toán không đơn định thời gian đa thức lớp toán mà nghiệm ... giải thuật GA Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 40 Chƣơng GIẢI THUẬT DI TRUYỀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ BÀI TOÁN THUỘC LỚP NP 3.1 Khái niệm lớp toán NP Xét toán...
 • 78
 • 156
 • 1

Ứng dụng thuật toán di truyền để tìm cấu trúc vận hành tối ưu của lưới phân phối

Ứng dụng thuật toán di truyền để tìm cấu trúc vận hành tối ưu của lưới phân phối
... Chương giới thiệu thuật toán di truyền cách áp dụng thuật toán để giải toán tìm cấu trúc vận hành tối ưu Chương 3: Chương trình tái cấu trúc lưới điện phân phối thuật toán di truyền Chương giới ... vận hành tối ưu lưới phân phối thuật toán di truyền Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu tổng quan lưới điện phân phối Nghiên cứu sở lý thuyết toán tìm cấu trúc vận hành tối ưu lưới điện phân phối Nghiên ... sử dụng biến dòng điện nhánh 1.3 Các thuật toán nghiên cứu để giải toán tối ưu hóa vận hành cấu trúc lưới điện phân phối Hiện có nhiều phương pháp sử dụng để giải toán tối ưu hóa vận hành cấu trúc...
 • 77
 • 498
 • 0

SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN xác ĐỊNH bề dày của bồn TRẦM TÍCH 2 d với HIỆU mật độ THAY đổi THEO hàm PARABÔN

SỬ DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN xác ĐỊNH bề dày của bồn TRẦM TÍCH 2 d với HIỆU mật độ THAY đổi THEO hàm PARABÔN
... tính bề d y bồn trầm tích 2- D mật độ thay đổi theo độ sâu hàm parabơn; việc làm cho việc tính tốn phù hợp với thực tế mật độ lớp trầm tích tăng theo độ sâu Ngồi ra, chúng tơi sử d ng hàm thích ... 50 x (km) Hình D thường trọng lực địa phương An Giang -2. 5 0.1 0 .2 0.3 0.4 Hiệu m ật độ( -g/ cm 3) 0.5 0.6 Hình 10 Hàm hiệu mật độ bồn trầm tích Hàm mật độ: để xác định độ sâu d thường trọng ... nhiên, với đà phát triển máy tính, tốc độ tính tốn ngày nhanh nên phương pháp ngày sử d ng rộng rãi Kết báo tiền đề để xác định hình d ng bồn trầm tích 3 -D mật độ thay đổi theo độ sâu hàm parabơn...
 • 8
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân rã các phần tử cấu trúc hình thái nhị phân có hình dạng tùy ý sử dụng thuật toán di truyềnnghiên cứu hiệu suất ghi nhận của detector bán dẫn siêu tinh khiết hpge trong phổ kế gamma bằng phương pháp monte carlo và thuật toán di truyền3 10 các thành phần của thuật giải di truyềncác quá trình cơ bản trong thuật toán di truyềncác thành phần chính của thuật giải di truyềncác thành phần của thuật giải di truyềncác dạng bài tập về di truyềnkhái niệm thuật toán di truyềncác dạng của bài toán quy hoạch tuyến tínhcác dạng bài tập về di truyền học ngườicác dạng bài tập về di truyền họccác dạng bài tập về di truyền học quần thểtìm hiểu về thuật toán di truyềnap dung thuat toan di truyencác dạng bài tập về di truyền phân tửQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU ~$A2-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-2aQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B1-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU B2-2aQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A3-3Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU A4-2Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUCác chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHNNGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN máy PHÁT điện GIÓ TRỤC ĐỨNG CÔNG SUẤT NHỎ tự điều CHỈNH CÁNH THEO HƯỚNG GIÓTuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016.Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2016.PHÂN CHIA KHỐI THI ĐUAQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU 4. 06-2012-TT-BKHCNBài 30. Hoạt động nông nghiệpBài 46. Khả năng kì diệu của lá câyBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)NGHIÊN cứu vận HÀNH hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI tại điểm CÔNG SUẤT cực đạiLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU