Tuần 7 bộ XƯƠNG sinh học 8 son van nguyen

ÔN TẬP BỔ TRỢ SINH HỌC 8

ÔN TẬP BỔ TRỢ SINH HỌC 8
... F2 là: 1aaaa:18AAaa:8Aaa:8Aaaa:1AAAA B 1AAAA:8AAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa D 1AAAA:8AAAa:18AAaa:8Aaaa:1aaaa 1aaaa:18AAAa:8AAaa:8Aaaa:1AAAA Trong trình phát sinh loài ngời, nhân tố sinh học đóng vai ... đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Sinh TN Đề số : 80 8 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... Câu 18: A C Câu 19: A Câu 20: A Câu 21: A Bệnh máu khó đông gen lặn (a) NST X quy định, gen A quy định máu đông bình thờng NST Y không mang gen tơng ứng Trong gia đình bố, mẹ bình thờng sinh...
 • 5
 • 184
 • 1

Sử dụng bộ tranh Sinh học - 8 như thế nào

Sử dụng bộ tranh Sinh học - 8 như thế nào
... nơron) - Chuỗi hạch nằm gần cột sống - Hạch nằm gần quan phụ (chuỗi hạch giao cảm): xa trách quan phụ trách - Nơron trước hạch (sợi - Sợi trục dài có bao mielin) - Sợi trục ngắn - Sợi trục ngắn - ... hoá bao gồm: - Khoang miệng: có tác dụng tiêu hoá học (nghiền nát thức ăn) tuyễn tiết nước bọt tiêu hoá hoá học, lưỡi có tác dụng đo nhào trộn thức ăn đưa xuống hầu => thực quản - Thực quản: ... dương Mỗi thuỳ có chức riêng - Thuỳ trán có vùng vận động ngan ngữ vùng vận động - Thuỳ đỉnh có vùng cảm giác vùng hiểu tiếng nói, chữ viết - Thuỳ chẩm có vùng thị giác - Thuỳ thái dương có vùng...
 • 5
 • 285
 • 2

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)

Ke hoach bo mon Sinh Hoc 8(2010)
... kĩ có, Sinh học đa cung cấp cho hs khái niệm mở đầu hoá học hs biết vận dụng kiến thức Sinh học để giải toán đơn giản, cha yêu cầu thấy đợc chất trình Sinh học c Về thái độ tình cảm: Học sinh ... chế độ cho điểm, đánh giá, kiểm tra xác học sinh - Tích cực phụ đạo học sinh yếu thông qua việc phân loại học sinh, cung cấp tài liệu hớng dẫn học sinh phơng pháp tự học, tự nghiên cứu - Tích ... túc, yêu cầu cao học sinh c Đối với lực lợng giáo dục khác - Phối kết hợp với nhà trờng, đoàn thể, giáo viên, cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh học tập tốt E Phụ đạo học sinh yếu: 1.Chỉ tiêu:...
 • 15
 • 502
 • 6

Gián án Kế hoạch bộ môn sinh học 8

Gián án Kế hoạch bộ môn sinh học 8
... nêu rõ sở khoa học biện pháp tránh thai -Phân tích ý nghóa vận động sinh đẻ có kế hoạch kế hoạch hóa gđ -Phân tích nguy có thai tuổi vò thành niên -Giải thích sở biện pháp tránh thai, từ xác ... tuyến 61 Chương XI: Sinh Sản 62 63 64 65 66 Tuyến dục -Trình bày chức tinh hoàn buồng trứng -Kể tên hoóc môn sinh dục nam hoocmôn sinh dục sinh nữ -Hiểu rõ ảnh hưởng hoóc môn nam nữ đến ~ biến ... hai mặt lí học (chủ yếu biến đổi học) và tiªu ho¸ hóa học (trong biến đổi lí học tạo điều kiện cho biến đổi hóa học ) 26 27 tuyến tiêu hóa tiết Trùc quan, Tranh sgk ph©n tÝch, suy ln 28 Tiªu ho¸...
 • 19
 • 280
 • 3

Xem thêm