Tiết 22 HOẠT ĐỘNG hô hấp sinh học 8 phạm đức toàn

Bài 21:Hoạt động hấp sinh học 8 mới

Bài 21:Hoạt động hô hấp sinh học 8 mới
... PHI Khí Hớt vo gng sc ( 2100 -3100ml) bổ sung Khí l u thông Khí dự trữ Khí cặn Th bỡnh thng(500ml) Th gng sc (80 01200ml) Dung tích sống (3400 480 0 ml) Tổng dung tích phổi 44006000ml Khớ cũn li phi ... nang vo mao mch mỏu Thp Cao CO2 khuch tỏn t mao mch mỏu vo ph nang Khụng Khụng Khụng cú ý ngha sinh hc i i t Bóo hũa Do c lm m bi lp niờm mc tit cht nhy ph ton b ng dn khớ 13 Bi 21: HOT NG Hễ ... vo khụng khớ ph nang Trao i khớ t bo -O2 khuch tỏn t mỏu vo t bo -CO2 khuch tỏn t t bo vo mỏu 18 Chn vo cõu tr li ỳng: S thụng khớ phi l do: a Lng ngc nõng lờn, h xung b C ng hụ hp hớt vo, th...
 • 21
 • 586
 • 0

Bài giảng điện tử : Hoạt động hấp - sinh học lớp 8

Bài giảng điện tử : Hoạt động hô hấp - sinh học lớp 8
... ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI Cử động hấp ... ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Cử động hấp gồm: - lần hít vào - lần thở Ti ết 2 2: HOẠT ĐỘNG ... 2 2: HOẠT ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI - Giúp khơng khí phổi thường xun đổi - Thơng khí phổi nhờ cử động hấp Cử động hấp a Khái niệm Một cử động hấp gồm có động tác nào? Ti ết 2 2: HOẠT...
 • 33
 • 4,429
 • 8

tiết 22 : Hoạt động hấp

tiết 22 : Hoạt động hô hấp
... Tit 2 2: HOT NG Hễ HP S thụng khớ phi - Hớt vo th nhp nhng giỳp cho phi c thụng khớ - Hớt vo v th c thc hin nh hot ng ca lng ngc ? Hớt vo v th c thc hin nh c quan no? Tit 2 2: HOT NG Hễ ... sng ph thuc vo cỏc yu t: + Tng dung tớch phi + Dung tớch cn Trao i khớ phi v t bo CO2 O2 CO2 O2 CO2 O2 CO2CO2CO2 ? Gii thớch s khỏc ca mi thnh phn khớ hớt vo v th ra? Tit 2 2: HOT S thụng khớ phi ... ca lng ngc v cỏc c hụ hp S phi hp ca cỏc c xng tham gia quỏ trỡnh hụ hp nh th no NG Hễ HP Tit 2 2: HOT NG Hễ HP S thụng khớ phi - Hớt vo th nhp nhng giỳp cho phi c thụng khớ - Hớt vo v th c thc...
 • 11
 • 658
 • 4

tiet 22 hoat dong ho hap

tiet 22 hoat dong ho hap
... cung cấp oxy cho tế bào thể loại khí cacbonic tế bào thải khỏi thể -Hơ hấp gồm: thở, trao đổi khí phổi trao đổi khí tế bào Tiết 22: HO T ĐỘNG HƠ HẤP I Thơng khí phổi Tiết 22: Bài 21 HO T ĐỘNG HƠ ... ép xuống khoang bụng Khi thở ra: - Cơ liên sườn ngồi hồnh dãn  lồng ngực thu nhỏ - Ngồi có tham gia số quan khác (cơ bụng, liên sườn trong, …), đặc biệt thở gắng sức Tiết 22: Bài 21 HO T ĐỘNG ... đổi dung tích phổi hít vào – thở bình thường gắng sức Tổng thể tích phổi (44006000mml) Tiết 22: Bài 21 HO T ĐỘNG HƠ HẤP I THƠNG KHÍ Ở PHỔI II TRAO ĐỔI KHÍ Ở PHỔI VÀ TẾ BÀO Bảng 21 Kết đo số thành...
 • 12
 • 440
 • 2

tiết 22 hoạt động hấp

tiết 22 hoạt động hô hấp
... lồng ngực BÀI 21 Tiết 22 -Các hấp hoành, liên Kểntênmột c hấp? cá số khác sườ - Hít vào thở thực nhờ hoạt động lồng ngực hấp Ý nghóa: p cho không khíphổi? phổi Ý nghóa Giú không khí thường ... hấp ng hấp? nà độn mộ cử độ Thế nhòp hấp? - Hít vào thở thực nhờ hoạt động lồng ngực hấp Ý nghóa: p cho không khíphổi? phổi Ý nghóa Giú không khí thường xuyên đổi BÀI 21 Tiết 22 Sự tăng ... không khí phổi giảm nên không đủ áp lực khuyết tán vào máu BÀI 21 Tiết 22 Sù th«ng khÝ ë phỉi Trao ®ỉi khÝ ë phỉi vµ tÕ bµo BÀI 21 Tiết 22 - Một lần hít vào, lần thở Thế cử o làg hôt hấp ng hô...
 • 30
 • 192
 • 0

TIÊT 22 HOẠT ĐỘNG HẤP

TIÊT 22 HOẠT ĐỘNG HÔ HẤP
... ngực BÀI 21 Tiết 22 -Các hấp hoành, liên Kểntênmột c hấp? cá số khác sườ - Hít vào thở thực nhờ hoạt động lồng ngực hấp Ý nghóa: p cho không khíphổi? phổi Ý nghóa Giú không khí thường ... hấp ng hấp? nà độn mộ cử độ Thế nhòp hấp? - Hít vào thở thực nhờ hoạt động lồng ngực hấp Ý nghóa: p cho không khíphổi? phổi Ý nghóa Giú không khí thường xuyên đổi BÀI 21 Tiết 22 Sự tăng ... không khí phổi giảm nên không đủ áp lực khuyết tán vào máu BÀI 21 Tiết 22 Sù th«ng khÝ ë phỉi Trao ®ỉi khÝ ë phỉi vµ tÕ bµo BÀI 21 Tiết 22 - Một lần hít vào, lần thở Thế cử o làg hôt hấp ng hô...
 • 31
 • 115
 • 0

Giáo án bồi dưỡng Tiết 22 Vệ sinh hấp - Sinh học 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng Tiết 22 Vệ sinh hô hấp - Sinh học 8 tham khảo
... vệ sinh - Không khạc nhổ bừa bãi Biện pháp bảo vệ hệ hấp tránh vi sinh vật gây hại • Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại * Các tác nhân có hại cho đường hấp ... Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại * Các tác nhân có hại cho đường hấp - Bụi - Các chất khí độc : Nitơ ôxit, lưu huỳnh ôxit, cacbon ôxit, nicôtin,… - Các vi sinh ... Không khí bò ô nhiễm gây tác hại tới hoạt động hấp từ loại tác nhân Bài 22 VỆ SINH HÔ HẤP •I Cần bảo vệ hệ hấp khỏi tác nhân có hại •Không khí bò ô nhiễm gây tác hại tới hoạt động hấp...
 • 23
 • 522
 • 0

tiet 23.hoat dong ho hap

tiet 23.hoat dong ho hap
... kiện cho trao đổi khí tế bào - Trao đổi khí tế bào động lực cho trao đổi khí phổi Sự thông khí phổi do: a.Xương sườn nâng lên hạ xuống b .Ho t động co dãn liên sườn c .Ho t động co dãn ho nh d.Cử ... trạng sức khoẻ, luyện tập Phân biệt thở sâu với thở bình thường ? - Thở bình thường: diễn tự nhiên, không ý thức (gồm động tác hít vào, thở ra) - Thở sâu: Là ho t động có ý thức liên sườn, ho nh ... hợp ho t động với để tăng thể tích lồng ngực hít vào giảm thể tích lồng ngực thở + Khi hít vào: liên sườn co làm cho xương ức xương sườn chuyển động lên bên làm thể tích lồng ngực rộng bên Cơ ho nh...
 • 33
 • 274
 • 2

Giáo án bồi dưỡng Tiết 21 hấp và các cơ quan hấp Sinh học 8 tham khảo

Giáo án bồi dưỡng Tiết 21 Hô hấp và các cơ quan hô hấp Sinh học 8 tham khảo
... thĨ HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi MŨI HỌNG HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi KHÍ QuẢN THANH QUẢN PHỔI HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP I- ... khÝ c¬ thĨ vµ m«i tr­êng ngoµi HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ Câu 1/67 SGK hấp có vai trò quan trọng với thể sống? +Nhờ hấp mà oxi lấy vào để oxi hóa hợp chất hữu tạo lượng ... Mao mạch máu Quan sát hình vẽ xác định quan hấp HƠ HẤP VÀ CÁC CƠ QUAN HƠ HẤP I- Kh¸i niƯm h« hÊp : II - C¸c c¬ quan hƯ h« hÊp cđa ng­êi vµ chøc NĂNG cđa chóng: Hệ hơ hấp người gồm quan nµo ?...
 • 22
 • 324
 • 0

Tiết 22 sinh 8 bai hoat dong ho hap

Tiết 22 sinh 8 bai hoat dong ho hap
... phế nang Không đổi Không đổi Cao Ít Bão ho Sự khác không đáng kể, ý nghóa sinh học Hơi nước bão ho khí thở làm ẩm tuyến nhày niêm mạc CO2 O2 CO2 O2 Ho t động hơ hấp Thơng khí phổi Được thực ... 70 sgk  Trả lời câu hỏi trang 55,56 & 57tvở tập sinh  Đọc “em có biết?”  Nghiên cứu (VỆ SINH HƠ HẤP)theo nội dung câu hỏi trang 58 &59 tập sinh ... gắng sức (80 0 – 1200 ml) Khí lại phổi (1000 – 1200 ml) Dung tích sống 3400 – 480 0 ml Tổng dung tích phổi 4400 – 6000 ml Quan s¸t ®å thÞ 21.2 H·y chän ý ë cét A nèi víi mét ý cét B cho phï hỵp...
 • 17
 • 186
 • 0

hoat dong ho hap s 8 tiet 22

hoat dong ho hap s 8 tiet 22
... ra,giúp cho không khí phổi thường xuyên đổi -Dung tích phổi phụ thuộc :giới tính , tầm vóc , tình trạng s c khoẻ ,s luyện tập BÀI 21: HO T ĐỘNG HÔ HẤP II Trao đổi khí phổi tế bào BÀI 21: HO T ... 21: HO T ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi -S thông khí phổi nhờ cử động hô hấp (hít vào thở ra) BÀI 21: HO T ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi : BÀI 21: HO T ĐỘNG HÔ HẤP I Thông khí phổi : BÀI 21: HO T ... cung cấp oxy cho tế bào thểvà loại khí cacbonit tế bào thải khỏi thể -Hô hấp có vai trò quan trọng thể Nhờ hô hấp mà Oxy lấy vào để oxy ho hợp chất hữu tạo lượng cần cho ho t động s ng thể -Hô...
 • 20
 • 356
 • 3

Giáo án tham khảo sinh học 8 Hoạt động hấp

Giáo án tham khảo sinh học 8 Hoạt động hô hấp
... 116 117 1 18 100 104 106 107 1 08 109 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 11 12 13 15 21 22 23 25 31 32 33 35 51 52 53 55 10 14 16 17 18 19 20 ... 10 14 16 17 18 19 20 24 26 27 28 29 30 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 54 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Hoạt đợng của các và xương tham gia hơ hấp Cơ liên sườn ... nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp *Khác : -Ở thỏ thông khí phổi chủ yếu hoạt động hoành , lồng ngực , bò ép chi trước nên không dãn nở phía bên -Ở người , thông khí phổi nhiều phối hợp lồng...
 • 28
 • 998
 • 2

Giáo án Sinh học 8 tham khảo Hoạt động hấp

Giáo án Sinh học 8 tham khảo Hoạt động hô hấp
... HIỂU CƠ CHẾ THÔNG KHÍ Ở PHỔI Thế cử động hấp? Thế cử động hấp? - Một lần hít vào, lần thở cử động hấp Thế nhòp hấp? - Số cử động hấp phút nhòp hấp Sự hít vào thở thực nhờ yếu ... nước Lý Cao Thấp Do O2 khuếch tán từ khí phế nang vào máu mao mạch Thấp Cao Do CO2 khuếch tán từ máu mao mạch khí phế nang Không đổi Không đổi Sự khác không đáng kể, ý nghóa sinh học Ít Nồng độ ... thẳng Kể tên hấp? - Cơ hoành, liên sườn số khác Sự hít vào thở thực nhờ yếu tố nào? - Nhờ hoạt động hấp làm thay đổi thể tích lồng ngực mà ta thực hít vào thở Ý nghóa: Giúp cho không khí phổi...
 • 28
 • 448
 • 0

Xem thêm